Bản án về tranh chấp hợp đồng lao động số 02/2022/LĐ-PT

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

BẢN ÁN 02/2022/LĐ-PT NGÀY 25/07/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Trong ngày 25 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 02/2022/TLPT-LĐ ngày 06 tháng 6 năm 2022 về việc “Tranh chấp hợp đồng lao động”.

Do bản án lao động sơ thẩm số 01/2022/LĐ-ST ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện AP, tỉnh An Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 02/2022/QĐXXPT-LĐ ngày 06 tháng 6 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 03/2022/QĐ-PT ngày 05 tháng 7 năm 2022, giữa:

1. Nguyên đơn: Ông Đoàn Thành Đ, sinh năm 1963; nơi cư trú: Tổ 12, ấp AT, thị trấn AP, huyện AP, tỉnh An Giang.

2. Bị đơn: Trường Trung học phổ thông AP; địa chỉ: Tổ 26, ấp AH, thị trấn AP, huyện AP, tỉnh An Giang.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh T, sinh năm 1979; chức vụ: Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông AP.

Tại phiên tòa có mặt: Ông Đoàn Thành Đ và ông Nguyễn Minh T.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, trình bày của bị đơn; các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ông Đoàn Thành Đ là nhân viên bảo vệ của Trường Trung học phổ thông AP (Trường) từ tháng 10/2008. Ngày 03 tháng 4 năm 2021 Trường ban hành Quyết định số 85/QĐ-THPTAP, nội dung chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đoàn Thành Đ. Ông Đoàn Thành Đ không đồng ý, khởi kiện yêu cầu:

1. Yêu cầu tuyên hủy Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 85/QĐ- THPTAP, ngày 03/4/2021 của Trường Trung học phổ thông AP;

2. Nhận lại và bố trí công việc cho ông Đoàn Thành Đ theo đúng như hợp đồng đã ký trước đó.

3. Yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 37.192.613 (ba mươi bảy triệu một trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm mười ba) đồng gồm các khoản:

- Lương 7.688.400 đồng (02 tháng);

- Vi phạm thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động 5.809.013 đồng (34 ngày);

- Lương tạm tính khi Tòa án thụ lý giải quyết 23.065.200 đồng (06 tháng);

- Phí chứng thực văn bản 96.000 đồng;

- Phí thuê người viết đơn kiện 500.000 đồng;

- Phí chuyển phát bưu điện 34.000 đồng.

4. Trường Trung học phổ thông AP phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông trong thời gian nghỉ vì bị chấm dứt hợp đồng lao động;

5. Công khai xin lỗi ông trước toàn Trường Trung học phổ thông AP.

Theo ông Đ, hợp đồng lao động giữa ông và Trường được ký trước đây là loại hợp đồng không xác định thời hạn. Tháng 11/2020 Trường không ra phụ lục hợp đồng theo quy định mà soạn ra một hợp đồng mới nên ông không đồng ý ký kết. Tiếp theo đó Trường tiếp tục ra các thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động với ông nhưng hai bên không ký kết được do không có sự thỏa thuận về nội dung hợp đồng mà là ý chí đơn phương của nhà Trường. Theo các hợp đồng Trường soạn thảo mà Trường chuyển cho ông so với hợp đồng trước đây thì tăng thêm công việc, tăng cường độ lao động, tăng thêm trách nhiệm nhưng tiền lương lại không tăng. Từ đó mà ông không đồng ý ký hợp đồng theo yêu cầu của Trường. Ngày 03/4/2021 Trường ra Quyết định số 85/QĐ-THPTAP, nội dung chấm dứt hợp đồng lao động với ông là trái pháp luật.

Theo ông Nguyễn Minh T, việc Trường ra Quyết định số 85/QĐ-THPTAP, ngày 03/4/2021 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đoàn Thành Đ là không trái pháp luật, với các lý do sau:

Thực hiện theo Công văn số 1211/UBND-TH, ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 3478/SGDĐT- TCCB, ngày 11/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, sẽ chuyển đổi hợp đồng đã ký kết theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngày 17/11/2000 sang hợp đồng theo Nghị định hợp nhất số 04/NĐHN-BNV, ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Trường đã tổ chức triển khai, mời những người lao động trước đây ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định 68 để triển khai, phổ biến, tuyên truyền việc ký hợp đồng chuyển đổi theo quy định mới. Những người lao động tại Trường như: Bảo vệ, tạp vụ đều đã ký lại hợp đồng lao động theo quy định mới. Tuy nhiên chỉ có ông Đoàn Thành Đ là không đồng ý khám sức khỏe và không đồng ý ký lại hợp đồng với lý do: Phải đổi lại là phụ lục hợp đồng chứ không phải là hợp đồng và những nội dung trong hợp đồng không có lợi cho ông. Trường yêu cầu ông Đ chỉ ra những nội dung nào bất lợi cho ông (theo hợp đồng mới soạn thảo) để Trường báo về Sở xin ý kiến thì ông Đ không chỉ ra được nội dung mà ông cho là bất lợi. Sự việc này Trường có họp Tổ Văn phòng ghi biên bản ngày 15/01/2021.

Sau nhiều lần họp để thống nhất nội dung hợp đồng không có kết quả, Trường liên tục ra 03 thông báo về việc ký kết hợp đồng (kèm theo hợp đồng đã soạn thảo) nhưng ông Đ không trả lời. Từ đó cho thấy ông Đ không muốn tiếp tục lao động tại Trường nên Trường ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đ.

Từ những lý do trên, Trường xác định Quyết định số 85/QĐ-THPTAP, ngày 03/4/2021 của Trường về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đoàn Thành Đ là đúng quy định, nên Trường không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Thành Đ.

Tại bản án lao động sơ thẩm số 01/2022/LĐ-ST ngày 25 tháng 3 năm 2022 và Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 06/2022/QĐ- SCBSBA ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện AP, tỉnh An Giang tuyên xử:

Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Đoàn Thành Đ:

1. Trường Trung học phổ thông AP trả thêm cho ông Đoàn Thành Đ 02 ngày lương là 349.472 (ba trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai) đồng.

2. Không chấp nhận các yêu cầu còn lại của ông Đoàn Thành Đ.

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật, ông Đ có đơn yêu cầu thi hành án mà Trường Trung học phổ thông AP không thi hành đầy đủ khoản tiền trên thì còn phải chịu lãi, theo mức lãi được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả tại thời điểm thanh toán.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. Theo đơn kháng cáo ông Đoàn Thành Đ: Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 01/2022/LĐ-ST ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện AP, tỉnh An Giang, việc xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, bỏ qua yêu cầu mà phía nguyên đơn khởi kiện.

Tại phiên tòa:

- Nguyên đơn trình bày: Giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo.

- Bị đơn trình bày: Thống nhất với bản án sơ thẩm, không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu ý kiến:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Đoàn Thành Đ; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 01/2022/LĐ-ST ngày 25/3/2022 của Tòa án nhân dân huyện AP.

Do cách tuyên của cấp sơ thẩm chưa rõ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa cách tuyên cho rõ; chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đ (cụ thể: buộc Trường Trung học phổ thông AP trả thêm 02 ngày lương cho ông Đ, không chấp nhận các yêu cầu còn lại của ông Đ). Do yêu cầu của ông Đ được chấp nhận một phần nên Trường Trung học phổ thông AP phải chịu án phí Lao động sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Đơn kháng cáo của ông Đoàn Thành Đ trong hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận, xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đương sự còn lại không có kháng cáo, Viện kiểm sát không có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm.

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của ông Đoàn Thành Đ và chứng cứ liên quan, Hội đồng xét xử xét thấy: Ông Đoàn Thành Đ ký hợp đồng lao động với Trường Trung học phổ thông AP vào năm 2008, nhiệm vụ là Bảo vệ, thực hiện theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ.

Ngày 21/5/2019 Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 04/NĐHN-BNV, quy định “Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp”, theo Nghị định này thì ông Đoàn Thành Đ là đối tượng được điều chỉnh theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 04/NĐHN-BNV, ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 04/NĐHN-BNV, ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ và mục 2 Công văn số 1211/UBND-TH, ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định: Những người làm các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này (Nghị định số 04/NĐHN-BNV), đã được tuyển dụng kể từ ngày Nghị định số 25-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực thì chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng theo hướng dẫn tại văn bản này.

Như vậy ông Đoàn Thành Đ thực hiện hợp đồng lao động với nhiệm vụ Bảo vệ từ năm 2008 là sau Nghị định số 25-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, do đó ông là đối tượng phải chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định và phải thực hiện các điều kiện khi ký hợp đồng như có đủ sức khỏe được cơ sở khám sức khỏe chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quá trình giải quyết vụ án ông Đoàn Thành Đ xác định, ngày 13/01/2021 Trường Trung học phổ thông AP có mời những người lao động trước đây ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 để triển khai, quán triệt về việc ký lại hợp đồng theo quy định, trong đó có ông Đoàn Thành Đ. Như vậy Trường Trung học phổ thông AP thực hiện đúng theo Nghị định của Bộ Nội vụ và Văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh An Giang.

Sau khi triển khai, quán triệt Trường Trung học phổ thông AP đã nhiều lần mời ông Đ đến Trường để giải thích, động viên nhưng ông không đồng ý ký lại hợp đồng, không đồng ý khám sức khỏe. Trường Trung học phổ thông AP đã gửi 03 Thông báo về việc ký hợp đồng lao động, kèm theo dự thảo hợp đồng. Trong đó Thông báo số 26/TB-THPTAP ngày 21/01/2021 và Thông báo số 57/TB-THPTAP ngày 20/3/2021 có nội dung “Nếu ông Đ không thực hiện ký hợp đồng lao động thì Trường sẽ thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đoàn Thành Đ theo quy định pháp luật”. Cho thấy Trường Trung học phổ thông AP đã báo trước cho ông Đ về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 35 Bộ luật lao động.

Tại phiên tòa phúc thẩm ông Đ thừa nhận Trường Trung học phổ thông AP có giải thích rõ các văn bản về ký lại hợp đồng và xác nhận Trường có gửi ông các thông báo về việc ký kết hợp đồng lao động và dự thảo hợp đồng lao động nhưng ông đều không ký. Lý do ông là đối tượng hợp đồng không xác định thời hạn nên chỉ cần ký phụ lục hợp đồng và ông không cần phải khám sức khỏe. Ngoài ra ông Đ còn cho rằng dự thảo hợp đồng mới tăng thêm công việc, cường độ lao động và trách nhiệm nhưng tiền lương không tăng. Tuy nhiên ông Đ không chứng minh được những công việc tăng thêm so với nhiệm vụ trước đây ông đã làm.

Qua tranh luận công khai tại phiên, Hội đồng xét xử xét thấy ông Đoàn Thành Đ là đối tượng được điều chỉnh theo Nghị định số 04/NĐHN-BNV, ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1211/UBND-TH, ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 3478/SGDĐT-TCCB ngày 11/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang “về việc triển khai thực hiện hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc”. Đây là các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đó các đối tượng được điều chỉnh theo các văn bản này phải có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành.

ông Đ đã được Trường Trung học phổ thông AP giải thích nhiều lần về quy định của pháp luật là phải ký lại hợp đồng lao động nhưng ông vẫn không chấp hành. Hành vi không chấp hành của ông Đ đã gây khó khăn, trở ngại đến hoạt động của Trường Trung học phổ thông AP.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã giải thích về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động là phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng ông Đ vẫn bảo lưu ý kiến là không đồng ý ký lại hợp đồng lao động và không đồng ý khám sức khỏe.

Từ những căn cứ trên cho thấy Quyết định số 85/QĐ-THPTAP ngày 03/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông AP về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đoàn Thành Đ là đúng quy định pháp luật.

Đối với yêu cầu nhận lại và bố trí công việc; bồi thường thiệt hại số tiền 37.192.613 đồng; yêu cầu Trường Trung học phổ thông AP phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông trong thời gian nghỉ vì bị chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu phải xin lỗi ông trước toàn Trường Trung học phổ thông AP. Nhận thấy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông AP ban hành Quyết định số 85/QĐ-THPTAP ngày 03/4/2021 về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đoàn Thành Đ là đúng quy định pháp luật nên các yêu cầu của ông không có căn cứ để xem xét. Tuy nhiên tại Điều 2 Quyết định số 85/QĐ-THPTAP ngày 03/4/2021 thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đ kể từ ngày 05/4/2021, nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc Trường Trung học phổ thông AP trả thêm cho ông Đoàn Thành Đ 02 ngày lương là 349.472 đồng là đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên cách tuyên phần quyết định của bản án sơ thẩm chưa rõ, cần sửa bản án về cách tuyên án như sau:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Thành Đ:

- Trường Trung học phổ thông AP trả thêm cho ông Đoàn Thành Đ 02 ngày lương là 349.472 (Ba trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai) đồng.

Không chấp nhận các yêu cầu còn lại của ông Đoàn Thành Đ bao gồm:

- Yêu cầu tuyên hủy Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 85/QĐ- THPTAP, ngày 03/4/2021 của Trường Trung học phổ thông AP;

- Nhận lại và bố trí công việc cho ông Đoàn Thành Đ theo đúng như hợp đồng đã ký trước đó.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 37.192.613 (ba mươi bảy triệu một trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm mười ba) đồng gồm các khoản:

+ Lương 7.688.400 đồng (02 tháng);

+ Vi phạm thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động 5.809.013 đồng (34 ngày);

+ Lương tạm tính khi Tòa án thụ lý giải quyết 23.065.200 đồng (06 tháng);

+ Phí chứng thực văn bản 96.000 đồng;

+ Phí thuê người viết đơn kiện 500.000 đồng;

+ Phí chuyển phát bưu điện 34.000 đồng.

- Trường Trung học phổ thông AP phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông trong thời gian nghỉ vì bị chấm dứt hợp đồng lao động;

- Công khai xin lỗi ông trước toàn Trường Trung học phổ thông AP.

Về án phí lao động phúc thẩm: Ông Đoàn Thành Đ không phải chịu án phí lao động phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của ông Đoàn Thành Đ.

Phúc xử:

Sửa bản án lao động sơ thẩm số 01/2022/LĐ-ST ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện AP, tỉnh An Giang về cách tuyên án.

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Đoàn Thành Đ:

- Trường Trung học phổ thông AP trả thêm cho ông Đoàn Thành Đ 02 ngày lương là 349.472 (Ba trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai) đồng.

2. Không chấp nhận các yêu cầu còn lại của ông Đoàn Thành Đ bao gồm:

- Yêu cầu tuyên hủy Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 85/QĐ- THPTAP, ngày 03/4/2021 của Trường Trung học phổ thông AP;

- Nhận lại và bố trí công việc cho ông Đoàn Thành Đ theo đúng như hợp đồng đã ký trước đó.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 37.192.613 (ba mươi bảy triệu một trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm mười ba) đồng gồm các khoản:

+ Lương 7.688.400 đồng (02 tháng);

+ Vi phạm thời gian báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động 5.809.013 đồng (34 ngày);

+ Lương tạm tính khi Tòa án thụ lý giải quyết 23.065.200 đồng (06 tháng);

+ Phí chứng thực văn bản 96.000 đồng;

+ Phí thuê người viết đơn kiện 500.000 đồng;

+ Phí chuyển phát bưu điện 34.000 đồng.

- Trường Trung học phổ thông AP phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ông trong thời gian nghỉ vì bị chấm dứt hợp đồng lao động.

- Công khai xin lỗi ông trước toàn Trường Trung học phổ thông AP.

3. Về án phí sơ thẩm:

Trường Trung học phổ thông AP phải chịu 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí lao động sơ thẩm.

4. Về án phí phúc thẩm: ông Đ không phải chịu án phí phúc thẩm.

Kể từ khi án có hiệu lực pháp luật, ông Đ có đơn yêu cầu thi hành án mà Trường Trung học phổ thông AP không thi hành đầy đủ khoản tiền trên thì còn phải chịu lãi, theo mức lãi được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự, tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả tại thời điểm thanh toán.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

645
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng lao động số 02/2022/LĐ-PT

Số hiệu:02/2022/LĐ-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân An Giang
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 25/07/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về