Bản án về tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính và yêu cầu phản tố việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động số 49/2019/KDTM-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 49/2019/KDTM-ST NGÀY 30/11/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ YÊU CẦU PHẢN TỐ VIỆC YÊU CẦU BI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

209
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư tài chính và yêu cầu phản tố việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng cung ứng lao động số 49/2019/KDTM-ST

Số hiệu:49/2019/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Long Biên - Hà Nội
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 30/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về