Bản án về tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản (gửi giữ tiêu đen khô) số 88/2022/DS-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EAH’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK

BẢN ÁN 88/2022/DS-ST NGÀY 28/09/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Ngày 28/9/2022 tại phòng xử án - Toà án nhân dân huyện E xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 98/2022/TLST-DS, ngày 06 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105a/2022/QĐST-DS, ngày 09/8/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 113/2022/QĐST-DS, ngày 21 tháng 9 năm 2022 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Quốc A, sinh năm 1969. Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn D, huyện E, tỉnh Đăk Lăk. Có mặt

Bị đơn: Công ty TNHH – XNK Nông sản Đăng A Người đại diện hợp pháp: Nguyễn Thị Thúy K, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Số 30 đường Giải Phóng, thị trấn D, huyện E, tỉnh Đăk Lăk. Có mặt

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Công T. Địa chỉ: Số 30 đường Giải Phóng, thị trấn D, huyện E, tỉnh Đăk Lăk (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn ông Nguyễn Quốc A trình bày:

Công ty TNHH-MTV Đăng A (gọi tắt là công ty Đăng A) kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện E, vợ chồng ông Nguyễn Công T và bà Nguyễn Thị Thúy K ban đầu mở đại lý làm ăn tạo lòng tin trong nhân dân. Tôi đã gửi một số tiêu đen khô qui chuẩn cho công ty Đăng A cụ thể như sau:

Vào ngày 29/3/2021, tôi có gửi 217.2 kg tiêu đen khô qui chuẩn, ngày 8/4/2021 tôi đã gửi 282.8 kg tiêu khô qui chuẩn và ngày 14/3/2022 tôi gửi 274.1 kg tiêu đen khô qui chuẩn. Tổng số tiêu tôi đã ký gửi là: 774,1 kg tiêu đen khô qui chuẩn. Có phiếu gửi tiêu kèm theo, khi gửi tiêu thì bà Nguyễn Thị Thúy K có lập phiếu gửi và ký nhận, hai bên thỏa thuận khi nào cần thì tôi ra đại lý chốt giá và bà K có nghĩa vụ trả tiền cho tôi. Tuy nhiên ngày 20/03/2022 tôi đến bán số tiêu tôi đã gửi ở kho công ty TNHH –MTV Đăng A, để lo công việc gia đình nhưng không gặp được bà K, tôi muốn gặp bà K và ông T để hỏi rõ lý do nhưng cũng không được. Đến ngày 23/3/2022 thì bà K và ông T trả lời hiện tại không có khả năng để thA toán cho tôi. Nay tôi yêu cầu bà Nguyễn Thị Thúy K và ông Nguyễn Công T phải trả cho tôi 774,1 kg tiêu đen khô qui chuẩn. Ngoài ra ông A không có yêu cầu nào khác.

Trong quá trình giải quyết vụ án đại diện theo pháp luật cho bị đơn bà Nguyễn Thị Thúy K trình bày:

Tôi thừa nhận ông A có gửi tại công ty TNHH –MTV Đăng A (Trước đây là điểm thu mua nông sản Đăng A) của tôi tổng là 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn. Tôi đồng ý trả số tiêu trên. Nhưng hiện do công ty làm ăn thua lỗ, tôi sẻ trả dần cho ông A, việc buôn bán không liên quan đến chồng tôi ông Nguyễn Công T. Một mình tôi chịu trách nhiệm với số tiêu và trả cho ông A số tiêu trên.

Thời hạn trả: Vào ngày 30/9/2022 sẻ trả cho ông A tổng số là 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn.

Trong quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công T trình bày:

Tôi là chồng của bà K, hiện tôi là công chức, làm việc trong cơ quan nhà nước, tôi không tham gia vào việc kinh doA mua bán nông sản của vợ tôi. Việc bà K kinh doA nông sản thì tôi có biết. Việc bà K mở đại lý nông sản Đăng A và mở công ty TNHH –MTV Đăng A là do bà K thành lập và tự chịu trách nhiệm. Việc ông Nguyễn Quốc A ký gửi tiêu là ký gửi trực tiếp với bà K, tôi không có liên quan nên không chấp nhận cùng bà K trả tiêu đã ký gửi cho ông A, việc ông A kiện tôi là người liên quan là không đúng với quy định của pháp luật, bà K có đủ năng lực hành vi dân sự nên phải chịu trách nhiệm việc làm của mình.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện E:

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử: Tòa án thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền, xác định đúng quan hệ pháp luật, tư cách tham gia tố tụng của các đương sự, việc thu thập chứng cứ đảm bảo đúng qui định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử thực hiện đúng trình tự thủ tục và chức năng nhiệm vụ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Các đương sự thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do các bên đương sự cung cấp và quá trình xác minh thu thập của Tòa án. Căn cứ vào các Điều 26, 35 và 39 Bộ luật tố Tụng dân sự; các Điều 117; Điều 118; Điều 119 và các Điều 554, 555, 556, 557 và 559 của Bộ luật dân sự. Chấp nhận một phần đơn khởi kiện của ông Nguyễn Quốc A. Buộc Công ty TNHH-MTV Đăng A phải trả cho ông Nguyễn Quốc A tổng số là 774,1kg tiêu khô quy chuẩn.

Ngoài ra Công ty Đăng A còn phải chịu án phí Dân sự theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà và căn cứ vào kết quả trA luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về tố tụng: Việc Tòa án nhân dân huyện E xác định là đây là quan hệ “Tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sảnvà thụ lý giải quyết vụ kiện là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự

2. Về nội dung:

[1]. Vào ngày 29/3/2021 ông A có gửi tại điểm thu mua nông sản Đăng A 217,2 kg tiêu quy chuẩn; Vào ngày 08/4/2021 ông A có gửi tại điểm thu mua nông sản Đăng A 282,8 kg tiêu; Vào ngày 14/3/2022 ông A có gửi tại Công ty Đăng A 274,1 kg tiêu. Tổng ông A có gửi tại Công ty Đăng A do bà K là người đại diện hợp pháp là 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn. Khi gửi có ghi phiếu gửi và bà K là người ký nhận. Đến ngày 23/3/2022 thì bà K không trả số tiêu trên theo yêu cầu của ông A. Ông A khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Thúy K và ông Nguyễn Công T trả cho ông A số tiêu đã gửi 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn.

[2]. Hội đồng xét xử xét thấy: Khi gửi giữ tài sản hai bên có xác lập hợp đồng, với hình T là phiếu gửi và các đương sự đều thừa nhận. Vì vậy, cần chấp nhận hình T phiếu gửi đã được xác lập giữa nguyên đơn và bị đơn là phù hợp với Điều 119 Bộ luật dân sự.

Xét yêu cầu của ông A yêu cầu công ty Đăng A và trực tiếp là người đại diện hợp pháp bà K, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông T phải trả tổng số là 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn. Tại phiên tòa đại diện theo pháp luật công ty Đăng A bà K thừa nhận có nhận gửi tiêu 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn của ông A và chưa trả cho ông A là đúng, nên phù hợp với khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự “Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh”.

Việc các bên xác lập quan hệ gửi giữ tài sản là hoàn toàn tự nguyện, tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về điều kiện, mục đích, nội dung và hình T của hợp đồng gửi giữ tài sản được quy định tại Điều 117; Điều 118; Điều 119 và các Điều 554, 555, 556, 557, 559 Bộ luật Dân sự, nên công nhận việc gửi giữ tài sản giữa ông A với công ty Đăng A là hợp pháp, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Như vậy, việc ông A đã gửi giữ tại công ty Đăng A tổng là 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn là có thật. Nay công ty Đăng A đã vi phạm nghĩa vụ trả tài sản gửi giữ cho ông A, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông A. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà K chấp nhận trả cho ông A số tiêu trên và xin hẹn đến 30/9/2022 sẻ trả, nhưng các đương sự không thỏa thuận được với nhau về phương T trả nợ. Vì vậy, cần buộc công ty Đăng A phải trả cho ông A là 774,1kg tiêu khô quy chuẩn.

Về yêu cầu của ông A yêu cầu ông T phải có nghĩa vụ cùng bà K đứng ra trả số tiêu trên cho ông A. Tuy nhiên, ông T cho rằng việc buôn bán nông sản của bà K ông T không liên nên không đồng ý cùng bà K trả cho ông A. Quá trình giải quyết vụ án ông A có cung cấp 01 bản cam kết đề ngày 23/3/2022, tuy nhiên đây là nội dung cam kết thể hiện ông T đồng ý “bỏ hết tài sản của cá nhân để vợ trả nợ cho dân, phát phải tài sản (theo Luật công ty 2014)”, nội dung bản cam kết trên không thể hiện sẻ trả cụ thể cho ai và theo hình T nào. Ngoài ra ông A còn cung cấp nhiều giấy kê mua bán nông sản, trong đó có chữ ký của ông T, tuy nhiên không có giấy kê nào thể hiện ông T có ký nhận đối với ông A về việc gửi giữ 774,1kg tiêu khô quy chuẩn. Do vậy, yêu cầu của ông A yêu cầu ông T phải có trách nhiệm cùng bà K trả số tiêu đã gửi giữ là không đủ căn cứ nên được chấp nhận.

[5]. Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên bị đơn phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Áp dụng các Điều 26, 35 và 39 Bộ luật tố Tụng dân sự; các Điều 117; Điều 118; Điều 119, 554, 555, 556, 557 và 559 của Bộ luật dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Quốc Hội.

2. Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu kiện của ông Nguyễn Quốc A. Công ty TNHH – XNK Nông sản Đăng A (Hiện người đại diện hợp pháp:

Bà Nguyễn Thị Thúy K) phải trả cho ông Nguyễn Quốc A là 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn.

Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu ông Nguyễn Công T có nghĩa vụ cùng bà K trả 774,1 kg tiêu khô quy chuẩn cho ông A.

3. Về án phí: Công ty TNHH – XNK Nông sản Đăng A phải chịu số tiền 2.515.000 án phí DSST. Trả lại cho ông Nguyễn Quốc A số tiền 790.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H'Leo theo biên lai số 0010948 ngày 04/4//2022.

4. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

383
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản (gửi giữ tiêu đen khô) số 88/2022/DS-ST

Số hiệu:88/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Ea H'leo - Đăk Lăk
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/09/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về