Bản án về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản số 128/2023/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 128/2023/DS-ST NGÀY 28/12/2023 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VAY TÀI SẢN

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 148/2023/TLST – DS ngày 20 tháng 4 năm 2023 về vụ việc: “Tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 750/2023/QĐXXST - DS ngày 05 tháng 12 năm 2023; Quyết định hoãn phiên toà số: 765/2023/QĐST-DS ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm: 1972. Địa chỉ: Đường N, tổ 30, TT.L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

2. Bị đơn: Bà Trương Thị M, sinh năm: 1964.

Địa chỉ: Số 30/4, thôn Q, xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

(Bà N có mặt, bà M vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện và bản tự khai của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết N trình bày:

Ngày 12/4/2022, bà cho bà M mượn 100.000.000 đồng, giấyy nợ do bà M viết và ký nhận, không thoả thuận lãi suất và thục tế bà không lấy lãi. Ngày 09/11/2022 bà M tiếp tục mượn bà 137.500.000 đồng, trước đó nợ bà 22.000.000 đồng nên bà trừ vào và chuyển khoản cho bà M 115.500.000 đồng, có bản sao kê của Ngân hàng Vietcombank. Tổng cộng bà M mượn của bà 237.500.000 đồng.

Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 15/11/2022 bà M trả được cho bà 30.000.000 đồng gốc. Nay bà yêu cầu bà M trả cho bà 207.500.000 đồng nợ gốc, không yêu cầu lãi suất. Ngoài ra, không có yêu cầu gì khác.

* Bị đơn bà Trương Thị M trình bày:

Bà có vay của bà N 100.000.000 đồng, giấyy nợ do bà viết và ký nhận, hẹn 01 tháng trả nhưng do khó khăn bà chưa trả được. Nay bà đ nghị cho bà trả dần thành nhi u lần.

Tòa án đã tiến hành tống đạt thông báo về việc thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, giấyy triệu tập tham gia phiên họp và hòa giải cho bà M, tiến hành tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấyy triệu tập tham gia phiên tòa cho bà M, tiến hành tống đạt quyết định hoãn phiên toà, giấyy triệu tập tham gia phiên tòa cho bà M nhưng bà M không có ý kiến.

* Tòa án đã tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng kh ng được vì bà M vắng mặt.

* Tại phiên tòa hôm nay, bà N giữ nguyên yêu cầu khởi kiện của mình.

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ c Trọng phát biểu kiến về việc tuân theo pháp uật tố tụng và phát biểu kiến về việc giải quyết vụ án: Việc chấp hành pháp uật của Thẩm phán trong quá trình thụ vụ án và của Hội đồng t ử tại phiên tòa à đ ng pháp uật. Đ nghị căn cứ Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Chấp nhận êu cầu khởi kiện của ngu ên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết N. Buộc bị đơn bà Trương Thị M có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết N 207.500.000 đồng nợ gốc.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên c u các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1 V tố tụng: Đâ à vụ án “Tranh chấp v hợp đồng dân sự vay tài sản” giữa ngu ên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết N và bị đơn bà Trương Thị M. Theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, bà Trương Thị M vắng mặt, mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến phiên tòa lần th hai. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 227, 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự để xét xử vắng mặt bị đơn bà Trương Thị M.

[2] Xét về êu cầu khởi kiện của bà N êu cầu bà M trả cho bà N 207.500.000 đồng nợ gốc, thì thấy rằng:

Tại giấy mượn tiền ngày 12/4/2022 (bút lục số 30) thể hiện bà N cho bà M mượn 100.000.000 đồng, bà M thừa nhận ngà 12/4/2022 mượn bà N 100.000.000 đồng và bản sao kê của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đ đ ngày 13/4/2023 (bút lục số 07) thể hiện ngày 09/11/2022 bà N chuyển cho bà M 115.500.000 đồng. Ngoài ra, bà M vay thêm bà N 22.000.000 đồng và từ ngày 10/11/2022 đến ngày 15/11/2022 bà M trả được cho bà 30.000.000 đồng. Nay bà N yêu cầu bà M trả cho bà N 207.500.000 đồng, không yêu cầu lãi suất à có cơ sở chấp nhận. Bởi lẽ, số tiền 100.000.000 đồng ngày 12/4/2022 bà M thừa nhận. Còn đối với khoản tiền chuyển khoản qua Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đ thì Tòa án đã tiến hành tống đạt thông báo về việc thụ lý vụ án cho bà M; Tiến hành tống đạt thông báo v phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, giấyy triệu tập tham gia phiên họp và hòa giải cho bà M; Tiến hành tống đạt thông báo kết quả v phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ ; Tiến hành tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấyy triệu tập tham gia phiên tòa cho bà M; Tiến hành tống đạt quyết định hoãn phiên toà, giấyy triệu tập tham gia phiên tòa cho bà M nhưng bà M không có ý kiến. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà N, buộc bà M trả cho bà N 207.500.000 đồng nợ gốc à có căn cứ , đ ng pháp uật.

[3] Về án phí: Do chấp nhận y u cầu khởi kiện của ngu ên đơn bà N nên buộc bị đơn bà M phải chịu án ph dân sự sơ thẩm là 10.375.000 đồng [207.500.000 đồng 5% theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứứ Điều 463 và Điều 466 của Bộ luật Dân sự.

Căn cứứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, các Điều 147, 220, 227, 228, 264, 266 và Điều 267 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định v m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngu ên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết N về vụ việc tranh chấp v hợp đồng dân sự vay tài sản đối với bị đơn bà Trương Thị M.

Buộc bà Trương Thị M có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết N 207.500.000 đồng nợ gốc.

Căn cứ Điều 357 của Bộ uật Dân sự. ể từ ngà người được thi hành án có đơn êu cầu thi hành án, bên phải thi hành còn phải chịu số tiền ãi theo quy định tại Điều 357 của Bộ uật Dân sự.

Về án phí: Buộc bà Trương Thị M phải chịu 10.375.000 đồng án ph dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết N 5.187.500 đồng tiền tạm ng án ph , ệ ph Tòa án, bà Nguyễn Thị Tuyết N đã tạm nộp theo biên lai thu tạm ng án phí số 0013330 ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 7a, Điều 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2014.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bà Nguyễn Thị Tuyết N có quyền kháng cáo để Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Riêng bà Trương Thị M có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngà nhận được bản án hoặc niêm yết để Tòa án tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

51
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản số 128/2023/DS-ST

Số hiệu:128/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/12/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về