Bản án về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 02/2022/LĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 02/2022/LĐ-ST NGÀY 14/06/2022 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Trong các ngày 09, 14 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 04/2022/TLST-LĐ ngày 17 tháng 3 năm 2022 về “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2022/QĐXXST-LĐ ngày 11 tháng 5 năm 2022, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Trương Văn H, sinh năm 1976 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp mười một, xã Mỹ Thành N, huyện Cai L, tỉnh Tiền Giang.

2. Bị đơn: Ngân hàng TMCP Xnkvn (Eximbank);

Trụ sở: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh T, phường Bến N1, Quận một, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Tấn L - Tổng giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trịnh Thanh S, chức vụ: Giám đốc Ngân hàng TMCP xnkvn - Chi nhánh MT (Eximbank MT) (có mặt).

Địa chỉ chi nhánh Eximbank MT: Số 77-79 Lê L, Phường một, thành phố MT, tỉnh Tiền Giang.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện ngày 17/3/2022 và trong quá trình tố tụng nguyên đơn ông Trương Văn H trình bày:

Ngày 15/4/2006 ông có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Ngân hàng Eximbank theo hợp đồng số: 047/EIB-MT/HĐLĐ-2012.

Ngày 09/12/2021, ngân hàng ra Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông không đúng quy định (theo thông báo 9130/2021/RIB-TGĐ ngày 09/12/2021. Lý do Eximbank đưa ra là tái cấu trúc nhân sự. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy, ngân hàng vẫn còn 08 nhân sự bảo vệ nội bộ. Ngoài ra quy trình nghiệp vụ ngân hàng hiện vẫn còn vị trí nhân sự bảo vệ để bảo vệ an ninh giao dịch, bảo vệ áp tải tiền, bảo vệ an toàn vận hành ATM, chứ không cấu trúc.

Ngày 24/01/2022 Eximbank chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông mà không có quyết định nghỉ việc chính thức, việc chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật mà không giải quyết các chế độ cho ông theo quy định.

Ngày 24/01/2022 Eximbank chi thưởng Tết cho nhân viên nhưng ông không được thưởng, tuy ông được xếp lại hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 (Loại B) và làm việc liên tục từ năm 2006 đến nay. Hơn 6.000 nhân viên đều được thưởng Tết, ông không được thưởng Tết dù đã cống hiến trọn năm kinh doanh 2021.

Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định với Điều 36 Bộ luật lao động 2019, Eximbank chấm dứt hợp đồng lao động sai quy định Luật Lao động, nên ông yêu cầu ngân hàng phải bồi thường hợp đồng lao động, tổn thất tinh thần cho ông. Ngoài ra, Eximbank phải trả tiền lương, đóng các phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho ông từ ngày 24/01/2022 đến ngày trở lại làm việc.

- Tại phiên hòa giải ông H thay đổi yêu cầu khởi kiện là không muốn quay lại Ngân hàng làm việc, đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động, yêu cầu Ngân hàng bồi thường cho ông 08 tháng lương (gồm 06 tháng tiền lương và 02 tháng tiền thưởng Tết), mỗi tháng là 7.400.000 đồng.

* Đại diện theo ủy quyền của bị đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Xnkvn (Eximbank) trình bày:

Phương án tái cấu trúc nhân sự bảo vệ đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang chấp thuận. Trước khi thực hiện phương án này, Ngân hàng có mời người lao động trong đó có ông H từ tháng 4/2021 và tổ chức rất nhiều cuộc họp thỏa thuận với người lao động, nhưng ông H không đồng ý. Ngân hàng chỉ đồng ý hỗ trợ các khoản là 04 tháng, trong đó: Hỗ trợ người lao động tìm việc mới là 02 tháng, 02 tháng tiền thưởng Tết (Mức để tính hỗ trợ là bình quân của 06 tháng liền kề của trước tháng người lao động thôi việc, từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021).

Tại phiên tòa, ông H trình bày: Ông đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với Eximbank, ông không muốn quay lại làm việc, ông yêu cầu Eximbank phải bồi thường cho ông 06 tháng tiền lương và 02 tháng tiền thưởng Tết với mức lương 7.400.000đ/tháng. Tổng cộng là 59.200.000 đồng khi án có hiệu lực pháp luật.

Đại diện theo ủy quyền của Eximbank chỉ đồng ý hỗ cho ông H tìm việc mới là 02 tháng tiền lương, 02 tháng tiền thưởng Tết. Tổng cộng 29.600.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi thẩm tra xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nghe lời trình bày và phát biểu tranh luận của đương sự, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật: Tranh chấp giữa các bên đương sự cần xác định là tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm a khoản 1 Điều 32 Bộ luật tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố MT, tỉnh Tiền Giang.

[2] Xét, yêu cầu của ông Trương Văn H, Hội đồng xét xử xét thấy:

Tại phiên tòa, ông H và đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại cổ phần xnkvn thống nhất trình bày: Hai bên có ký Hợp đồng lao động số 15/EIBTĐ-HĐLĐ-2006 ngày 17/5/2006, thời hạn 12 tháng; Hợp đồng lao động số 34/EIBTĐ-HĐLĐ-2007 ngày 17/5/2007, thời hạn 12 tháng; Hợp đồng lao động số 30/2008/EIBTĐ/HĐLĐ ngày 28/5/2008 (Hợp đồng không xác định thời hạn).

Đại diện theo ủy quyền của Eximbank cho rằng Eximbank đã có thông báo chấm dứt hợp đồng lao động số 9130 ngày 09/12/2021 trước cho người lao động là ông H biết là Eximbank chấm dứt hợp đồng lao động với lý do tái cấu trúc lại nhân sự theo hướng nâng cao năng suất lao động và nâng cao tính chuyên nghiệp của từng chức danh. Eximbank đã thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định của Bộ luật lao động. Theo yêu cầu của ông H thì Eximbank không đồng ý, chỉ hỗ trợ 02 tháng lương để ông H tìm việc và 02 tháng tiền thưởng Tết, tổng cộng là 04 tháng x 7.400.000 đồng/tháng = 29.600.000 đồng, vì Eximbank đã chi cho ông H 1,5 tháng lương với số tiền 11.100.000 đồng (là tiền trợ cấp thôi việc từ tháng 4/2006 đến 31/12/2008), từ năm 2009 đến khi chấm dứt hợp đồng lao động do bảo hiểm chi trả cho ông H.

Tại phiên tòa, ông H trình bày: Ông có nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động số 9130 ngày 09/12/2021 của Eximbank, nhưng ông cho rằng Eximbank chấm dứt hợp đồng lao động với ông lý do tái cấu trúc lại nhân sự là không đúng, nhưng ông không có chứng cứ gì chứng minh. Nay ông đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với Eximbank, nhưng yêu cầu Eximbank phải bồi thường cho ông 06 tháng tiền lương và 02 tháng tiền thưởng Tết, tổng cộng là 59.200.000 đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng ông có nhận được tiền trợ cấp thôi việc của Eximbank chi cho ông từ năm 2006 đến tháng 12/2008 và tiền trợ cấp do bảo hiểm chi cho ông nhận hàng tháng, mỗi tháng 2.800.000 đồng, ông đã nhận được 03 tháng (tháng 3, 4, 5/2022) .

Xét thấy, Eximbank đã có thông báo số 9130 ngày 09/12/2021 về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Trương Văn H với lý do tái cấu trúc lại nhân sự, Eximbank đã chi tiền trợ cấp thôi việc cho ông H từ năm 2006 đến tháng 12/2008 và từ năm 2009 đến khi chấm dứt hợp đồng lao động do bảo hiểm chi theo quy định. Như vậy, Eximbank đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Do đó ông H yêu cầu Eximbank bồi thường 06 tháng tiền lương và 02 tháng tiền thưởng Tết là không có cơ sở không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Tuy nhiên, tại phiên tòa Eximbank tự nguyện hỗ trợ cho ông H 02 tháng tiền lương và 02 tháng tiền thưởng tết, tổng cộng là 29.600.000 đồng, được Hội đồng xét xử ghi nhận.

[3] Về án phí: Eximbank phải chịu 1.480.000 đồng án phí lao động sơ thẩm. Ông H không phải chịu án phí lao động sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Căn cứ Điều 34, Điều 36, Điều 41, Điều 42, Điều 45, Điều 46, Điều 47 Bộ luật lao động năm 2019.

- Căn cứ Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự;

Xử:

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Văn H.

- Ghi nhận Ngân hàng Thương mại cổ phần xnkvn hỗ trợ cho ông Trương Văn H số tiền lương, thưởng Tết tổng cộng là 29.600.000 đồng (Hai mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng). Thời gian thực hiện khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chậm thi hành án thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

- Về án phí lao động sơ thẩm: Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Ngân hàng Thương mại cổ phần xnkvn (Eximbank) phải chịu 1.480.000 đồng án phí lao động sơ thẩm. Ông H không phải chịu án phí lao động sơ thẩm.

Ông Trương Văn H, Ngân hàng Thương mại cổ phần xnkvn, có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án tuyên vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 14/6/2022, có mặt ông Trương Văn H và Ngân hàng Thương mại cổ phần xnkvn.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

513
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 02/2022/LĐ-ST

Số hiệu:02/2022/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 14/06/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về