Bản án về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 01/2022/LĐ-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 01/2022/LĐ-ST NGÀY 19/05/2022 VỀ TRANH CHẤP ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số 04/2021/TLST-LĐ ngày 08 tháng 12 năm 2021 về “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2022/QĐXXST-LĐ ngày 29 tháng 3 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số: 17/2022/QĐST-LĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 18/2022/QĐST-LĐ ngày 13 tháng 5 năm 2022 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Huỳnh Minh B, sinh năm 1989; địa chỉ: Tổ X, khu phố Y, thị trấn L, huyện B, tỉnh Bình Dương; có mặt.

- Bị đơn: Công ty Cổ Phần VRG Khải H. Địa chỉ: Ấp C, xã H, huyện B, tỉnh Bình Dương.

Người đại diện hợp pháp: Ông Trương Đình K – Chức vụ: Trưởng Phòng Tổ Chức Nhân sự, là người đại diện theo ủy quyền (Giấy ủy quyền số 110/UQ-HĐQT ngày 25-12-2021); có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn ông Huỳnh Minh B trình bày:

Ông Huỳnh Minh B có thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần VRG Khải H (sau đây gọi tắt là Công ty Khải H) từ ngày 04-10-2007 đến ngày 17-5-2021 (thời gian khoảng 13 năm 6 tháng).

Vào ngày 17-5-2021 ông B có làm đơn xin thôi việc tại Công ty Khải H lần thứ nhất với lý do “giải quyết khiếu nại không thỏa đáng, mất danh dự nên nghỉ” vì người sử dụng lao động văn tục chửi thề gây mất danh dự của ông B. Sau đó Công ty Khải H có yêu cầu ông B sửa lại lý do “xin nghỉ để giải quyết công việc cá nhân” thì Công ty Khải H sẽ giải quyết theo nguyện vọng thôi việc của ông B. Đến hết ngày 30-6-2021 ông B chính thức nghỉ việc (theo qui định 45 ngày - Hợp đồng không xác định thời hạn) Trong thời gian nộp đơn thôi việc ông B liên tục yêu cầu Ban Giám Đốc Công ty Khải H tiến hành đưa người tiếp nhận kho để ông B bàn giao công việc (trong các cuộc họp giao ban trong tháng và có viết mail yêu cầu đưa người bàn giao kho trong thời gian ông B đã nộp đơn thôi việc). Tuy nhiên, đến ngày 29-06-2021 Công ty Khải H có thông báo là chưa giải quyết Đơn xin nghỉ việc cho ông B với lý do “sau khi có số liệu kiểm kê tài sản trong tháng 07 mới giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông B”. Vì lý do sức khỏe và công việc gia đình nên ông B không thể tiếp tục công việc và ông B có trả lời mail yêu cầu giải quyết đúng theo đơn nghỉ việc đã nộp.

Sau khi nghỉ việc, ông B chủ động liên hệ nhiều lần cụ thể ông B có gửi email, gọi điện thoại, nhắn tin cho Trưởng phòng nhân sự và Tổng Giám đốc Công ty Khải H nhưng phía Công ty Khải H không phản hồi và không giải quyết việc ban hành Quyết định thôi việc và chốt bảo hiểm xã hội cho ông B để ông B được hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyền lợi Bảo hiểm xã hội của người lao động và hưởng các quyền lợi của Nhà nước trong thời gian dịch bệnh Covid 19. Hiện tại ông B đang thất nghiệp nên cuộc sống hết sức khó khăn và không xin được việc làm tại Công ty khác, đồng thời trong thời gian Công ty Khải H không giải quyết Quyết định nghỉ việc cho ông B thì Công ty Khải H cũng dừng đóng bảo hiểm xã hội cho ông B.

Ông B có làm đơn Khiếu nại gửi đơn ra Phòng lao động Huyện Bàu Bàng ngày 18-9-2021. Sau đó, Phòng lao động yêu cầu ông B liên hệ vào Công ty để kí biên bản kiểm kê và Công ty Khải H sẽ ra quyết định thôi việc nhưng ông B không đồng ý vì ông B không còn là nhân viên Công ty Khải H đồng thời Công ty Khải H trong thời gian đó đang thực hiện 3 tại chỗ và có ca nhiễm Covid 19. Trong quá trình làm việc tại Phòng Lao Động thì giữa ông B và Công ty Khải H không thỏa thuận được. Vì vậy, ông B khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:

+ Tuyên chấm dứt Hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ-VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa ông Huỳnh Minh B và Công ty Cổ phần VRG Khải H.

+ Buộc Công ty Cổ Phần VRG Khải H giải quyết tất cả các chế độ và thủ tục bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho ông Huỳnh Minh B.

Theo bản tự khai của bị đơn Công ty Cổ Phần VRG Khải H và người đại diện hợp pháp của bị đơn ông Trương Đình Khắc thống nhất trình bày:

Thống nhất với lời trình bày của nguyên đơn về thời gian ông B làm việc tại Công ty Cổ phần VRG Khải H theo Hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ- VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa Công ty Cổ phần VRG Khải H với ông Huỳnh Minh B. Ngày 17-5-2021, ông Huỳnh Minh B nộp đơn xin nghỉ việc và ngày 28-6- 2021, ông B nộp giấy xin nghỉ phép kèm theo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 28-6-2021 đến ngày 30-6-2021. Ngày 29/6/2021 Công ty Cổ phần VRG Khải H có Thông báo số 206/TB-VRGKH về việc giải quyết đơn xin thôi việc của ông B. Trong nội dung thông báo Công ty đã nói rõ với vai trò Trưởng bộ phận Tổng kho 1 thì khi nghỉ phải tiến hành bàn giao công việc và Công ty Khải H sẽ giải quyết đơn xin thôi việc của ông B. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 thì thời gian chấm dứt hợp đồng lao động của ông Huỳnh Minh B đúng quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 5 Chương I của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động có các nghĩa vụ là thực hiện hợp đồng lao động và tại Hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ-VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa Công ty Cổ phần VRG Khải H với ông Huỳnh Minh B thì tại khoản 2 Điều 5 cũng được quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động là: chấp hành lệnh điều hành của cấp trên.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật thì ngày 29-6-2021 Công ty Cổ phần VRG Khải H đã có Thông báo số 206/TB-VRGKH về việc giải quyết đơn xin thôi việc của ông Huỳnh Minh B được xem là lệnh điều hành và phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 5 Chương I của Bộ luật Lao động năm 2019 và khoản 2 Điều 5 của hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa Công ty Cổ phần VRG Khải H với ông Huỳnh Minh B. Ngày 12-10-2021 Công ty Cổ phần VRG Khải H có văn bản số: 431/VRGKH-HC về việc đề nghị ông Huỳnh Minh B về Công ty để hoàn thiện công tác bàn giao số liệu trước khi nghỉ việc và quá trình trao đổi email của ông B nhưng ông B không đến Công ty bàn giao hồ sơ. Ngày 13/10/2021 Công ty Cổ phần VRG Khải H có văn bản số: 433/VRGKH-HC về việc thông tin trường hợp khiếu nại của ông Huỳnh Minh B gửi Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Bàu Bàng. Ngày 03-11-2021 Công ty Cổ phần VRG Khải H có văn bản số 455/VRGKH- TCKT về việc đề nghị ông Huỳnh Minh B về Công ty để hoàn thiện công tác bàn giao số liệu trước khi nghỉ việc nhưng ông Huỳnh Minh B không đến Công ty bàn giao hồ sơ. Ngày 04-11-2021 Công ty Cổ phần VRG Khải H đã tham gia làm việc với Tổ công tác giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công của UBND huyện Bàu Bàng về việc khiếu nại của ông Huỳnh Minh B tuy nhiên các bên không thỏa thuận được. Ngoài ra, các chế độ chính sách của ông Huỳnh Minh B trong thời gian chưa giải quyết đơn xin thôi việc thì Công ty Cổ phần VRG Khải H vẫn chi trả các chế độ theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay trước yêu cầu khởi kiện của ông B thì Công ty Cổ phần VRG Khải H không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông B vì ông B không thực hiện việc ký biên bản bàn giao số liệu hàng tồn kho thành phẩm tại thời điểm ngày 30-6-2021 cho Công ty VRG Khải H.

Tại phiên tòa:

Nguyên đơn ông Huỳnh Minh B vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Bị đơn Công ty Cổ phần VRG Khải H vẫn giữ nguyên quan điểm, không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng phát biểu quan điểm:

+ Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến khi khai mạc phiên tòa sơ thẩm, Thẩm phán, Thư ký đã tiến hành đúng, đầy đủ các thủ tục tố tụng theo quy định, tuy nhiên đã vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

+ Về nội dung: Yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Huỳnh Minh B về việc tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bị đơn Công ty Cổ phần VRG Khải H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

[1.1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: nguyên đơn ông Huỳnh Minh B khởi kiện yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bị đơn Công ty VRG Khải H có địa chỉ tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 nên quan hệ pháp luật được xác định là tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

[2] Về nội dung:

[2.1] Nguyên đơn ông Huỳnh Minh B yêu cầu Tòa án tuyên chấm dứt hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ-VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa ông Huỳnh Minh B và Công ty Cổ phần VRG Khải H. Xét thấy, ngày 17-5-2021 ông B có đơn xin thôi việc với lý do “giải quyết khiếu nại không thỏa đáng, mất danh dự nên nghỉ” sau đó Công ty Cổ phần VRG Khải H yêu cầu ông B viết lại đơn xin thôi việc với lý do “giải quyết công việc cá nhân” đồng thời có sự xác nhận của ông Phan Văn Kiên – Trưởng bộ phận xác nhận nội dung “đồng ý giải quyết cho anh Bạch nghỉ để giải quyết công việc gia đình” và ngày bàn giao công việc và trang thiết bị làm việc là ngày 01-7-2021, sau đó ông B đã nhiều lần yêu cầu Công ty Cổ phần VRG Khải H tiến hành phân công người thay thế để ông B bàn giao công việc nhưng Công ty Khải H không thực hiện. Công ty Cổ phần VRG Khải H cho rằng ông B đã vi phạm việc không chấp hành lệnh điều hành của cấp trên quy định tại khoản 2 Điều 5 Hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ-VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa Công ty Cổ phần VRG Khải H với ông Huỳnh Minh B và vi phạm các nghĩa vụ khi thực hiện hợp đồng lao động quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019 vì ông B không thực hiện theo nội dung Thông báo số 206/TB-VRGKH ngày 29-6-2021 của Công ty Cổ phần VRG Khải H là không có căn cứ vì ông B và Công ty Cổ phần VRG Khải H ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ngày 17-5-2021 ông B đã nộp đơn xin thôi việc và thông báo cho Công ty Khải H nên đến hết ngày 30-6-2021 ông B không có nghĩa vụ phải tiếp tục làm việc tại Công ty Khải H. Hơn nữa, công ty Cổ phần VRG Khải H cũng thừa nhận về thời gian ông B chấm dứt hợp đồng lao động là đúng quy định nên đây là tình tiết, sự kiện không phải chứng minh quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Từ những phân tích trên xác định, việc ông B đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần VRG Khải H là phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019. Vì vậy, ông Huỳnh Minh B yêu cầu Tòa án tuyên chấm dứt Hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ-VRGKH/B003 ngày 01-01- 2020 giữa ông Huỳnh Minh B và Công ty Cổ phần VRG Khải H là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2.2] Nguyên đơn ông Huỳnh Minh B yêu cầu Công ty Cổ Phần VRG Khải H giải quyết tất cả các chế độ và thủ tục bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho ông Huỳnh Minh B. Theo Bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiệm thất nghiệp mã số 7408025572 thể hiện Công ty Cổ phần VRG Khải H và ông B đã đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiệm thất nghiệp đến ngày 30-6-2021 nên cần buộc Công ty Cổ phần VRG Khải H thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại các văn bản có liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội cho ông Huỳnh Minh B là phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019. Vì vậy, ông B yêu cầu Công ty Cổ Phần VRG Khải H giải quyết tất cả các chế độ và thủ tục bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Trường hợp có tranh chấp về số lượng hàng hóa khi bàn giao giữa ông Huỳnh Minh B và Công ty Cổ Phần VRG Khải H thì Công ty Cổ Phần VRG Khải H có thể khởi kiện ông Huỳnh Minh B trong vụ án khác.

[4] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa về nội dung vụ án là có cơ sở, phù hợp quy định của pháp luật.

[5] Về án phí lao động sơ thẩm: Công ty Cổ phần VRG Khải H phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

Điều 32; Điều 35; Điều 39; Điều 92; Điều 147; Điều 227, Điều 243, Điều 244, Điều 266, Điều 269, Điều 271, Điều 273, Điều 278, Điều 280 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 45; điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019;

Khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Huỳnh Minh B đối với bị đơn Công ty Cổ phần VRG Khải H về việc “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

1.1. Tuyên bố chấm dứt Hợp đồng lao động số 921/2020/HĐLĐ-VRGKH/B003 ngày 01-01-2020 giữa ông Huỳnh Minh B và Công ty Cổ phần VRG Khải H.

1.2. Buộc Công ty Cổ phần VRG Khải H thông báo bằng văn bản cho ông Huỳnh Minh B về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

1.3 Buộc Công ty Cổ phần VRG Khải H thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại các văn bản có liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội cho ông Huỳnh Minh B.

2. Án phí lao động sơ thẩm: Công ty Cổ phần VRG Khải H phải chịu số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí lao động.

3. Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

697
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 01/2022/LĐ-ST

Số hiệu:01/2022/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bàu Bàng - Bình Dương
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 19/05/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về
Vào ngày 17/5/2021 ông B làm đơn xin thôi việc tại Công ty H, đến hết ngày 30/6/2021 ông chính thức nghỉ việc. Trong thời gian nộp đơn, ông yêu cầu Công ty tiến hành cử người bàn giao công việc nhưng Công ty thông báo là chưa giải quyết đơn xin nghỉ cho ông với lý do “sau khi có số liệu kiểm kê tài sản trong tháng 07 mới giải quyết”. Sau khi ông nghỉ việc, Công ty không giải quyết việc ban hành Quyết định thôi việc và chốt BHXH để ông được hưởng trợ cấp thất nghiệp và các quyền lợi khác trong thời gian dịch bệnh Covid 19.
Ông B đã làm đơn khiếu nại gửi Phòng lao động của huyện và nhận được yêu cầu liên hệ Công ty để kí biên bản kiểm kê nhưng ông không đồng ý vì ông không còn là nhân viên Công ty, đồng thời Công ty đang thực hiện 3 tại chỗ do Covid 19. Do đó ông khởi kiện yêu cầu: buộc Công ty tuyên chấm dứt HĐLĐ và giải quyết tất cả các chế độ và thủ tục bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Tòa án nhận định: Công ty cho rằng ông B đã vi phạm việc không chấp hành lệnh điều hành của cấp trên và vi phạm các nghĩa vụ khi thực hiện HĐLĐ là không có căn cứ. Việc ông B đơn phương chấm dứt HĐLĐ với Công ty là phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 BLLĐ 2019.

Tòa án quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện: tuyên bố chấm dứt HĐLĐ giữa ông B và Công ty, Buộc Công ty thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN và trả lại các văn bản có liên quan đến việc đóng BHXH cho ông B.