Bản án về tranh chấp đòi tiền cho vay, hủy hợp đồng chuyển nhượng và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, hủy việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng thế chấp số 24/2020/DS-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 24/2020/DS-ST NGÀY 20/05/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN CHO VAY, HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỦY VIỆC SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

49
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp đòi tiền cho vay, hủy hợp đồng chuyển nhượng và tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, hủy việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng thế chấp số 24/2020/DS-ST

Số hiệu:24/2020/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Nội
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:20/05/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về