Bản án về tranh chấp đòi lại tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng CNQSDĐ và hợp đồng mua bán nhà ở số 107/2021/DS-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 107/2021/DS-ST NGÀY 20/05/2021 V TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG CNQSDĐ VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

162
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp đòi lại tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng CNQSDĐ và hợp đồng mua bán nhà ở số 107/2021/DS-ST

Số hiệu:107/2021/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 20/05/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về