Bản án về tranh chấp chia thừa kế, đòi nhà đất cho ở nhờ, công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất số 1879/2022/DS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 1879/2022/DS-ST NGÀY 13/10/2022 VỀ TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ, ĐÒI NHÀ ĐẤT CHO Ở NHỜ, CÔNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

127
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp chia thừa kế, đòi nhà đất cho ở nhờ, công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất số 1879/2022/DS-ST

Số hiệu:1879/2022/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 13/10/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về