Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm số 39/2017/DS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

BẢN ÁN 39/2017/DS-PT NGÀY 25/08/2017 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai, xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 21/2017/TLPT-DS ngày 12 tháng 6 năm 2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm;

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện C, tỉnh Gia Lai bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 70/2017/QĐ-PT ngày 4 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Hồng Tr; địa chỉ: Làng K, xã C, huyện C, tỉnh Gia Lai. Anh Tr có mặt.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà Vũ Thị H; cư trú cùng địa chỉ với nguyên đơn. Bà H có mặt

- Bị đơn: Anh Đinh Văn N; địa chỉ: Làng K, xã C, huyện C, tỉnh Gia Lai. Anh N có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T; cư trú cùng địa chỉ với bị đơn. ông Đ, bà T có mặt.

- Người kháng cáo: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đinh Văn Đ.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn là anh Nguyễn Hồng Tr trình bày:

Ngày 13-7-2016, anh và mấy người bạn trong đó có Đinh Văn N cùng ăn mít, ăn xong một người bạn không xác định được là ai dùng hạt mít ném trúng vào anh. Anh quay lại thì thấy anh N cười, nghĩ là anh N ném nên anh ôm và đánh nhẹ mấy cái lên lưng của anh N. Khi đó anh N có nói là không phải anh N ném hạt mít, nên anh không đánh nữa và vẫn đứng bên cạnh anh N. Lúc này, anh N nói là không đùa và dùng dao chém một nhát vào chân anh, gây tổn hại 9% sức khỏe. Vì vậy, anh yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh N phải bồi thường các khoản tiền:

Tiền chi phí điều trị là 10.087.000 đồng;

Tiền thu nhập bị mất của người chăm sóc là 15 ngày x 200.000 đồng/ngày = 3.000.000 đồng;

Tiền xe từ P đến thành phố H và ngược lại là 2.640.000 đồng;

Tiền bồi dưỡng sức khỏe trong và sau điều trị 28 ngày x 250.000 đồng/ngày = 7.000.000 đồng;

Tiền tổn thất tinh thần là 7.000.000 đồng; Tiền giám định thương tật là 289.000 đồng.

Tổng cộng là 29.836.000 đồng. 

Nếu anh N không có tài sản riêng để bồi thường thì đề nghị Tòa án buộc cha mẹ của anh là ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T phải bồi thường thay.

Người đại diện hợp pháp của anh Tr là bà Vũ Thị H đồng ý với lời khai của anh Tr.

Bị đơn là anh Đinh Văn N trình bày:

Anh có dùng dao chém một nhát vào chân của anh Tr, nhưng chỉ là do vô ý. Nay anh Tr yêu cầu bồi thường, do bản thân không có tài sản, nên anh đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T trình bày:

Ông, bà thừa nhận khi chơi đùa, cháu Đinh Văn N đã quơ dao trúng vào chân của anh Nguyễn Hồng Tr. Sự việc xảy ra là do lỗi của anh Tr, vì anh Tr gây sự và đánh cháu Nguyên trước. Nay anh Tr yêu cầu bồi thường số tiền quá cao, nên ông, bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2017, Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Gia Lai đã quyết định:

Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 588, 590 của Bộ luật dân sựNghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8-7-2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Hồng Tr và bà Vũ Thị H.

Buộc ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T phải bồi thường chi phí điều trị là 10.055.763 đồng, tiền giám định thương tật là 298.000 đồng, tiền ngày công lao động là 2.250.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần là 7.000.000 đồng, tiền xe từ P đi thành phố H và ngược lại là 1.760.000 đồng, tiền bồi dưỡng sức khỏe là 3.000.000 đồng. Tổng cộng là 24.363.763 đồng cho anh Nguyễn Hồng Tr và bà Vũ Thị H.

Buộc ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T phải chịu 1.218.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn quyết định nghĩa vụ chịu khoản lãi do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền; thông báo quyền yêu cầu, tự nguyện hoặc bị cưỡng chế thi hành án và thời hiệu thi hành án; tuyên quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, ông Đinh Văn Đ kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết lại về các khoản phải bồi thường và mức bồi thường.

Tại “Đơn xin xem xét giảm nhẹ mức bồi thường” đề ngày 10-5-2017, ông Đ đề nghị Tòa án xem xét giảm bớt phần mức bồi thường về bồi dưỡng sức khỏe, tiền tổn thất tinh thần và tính lại chi phí điều trị cho đúng thực tế.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự thỏa thuận như sau:

- Ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T có nghĩa vụ bồi thường cho anh Nguyễn Hồng Tr 17.000.000 đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

- Tiền án phí dân sự sơ thẩm là 850.000 đồng, ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T tự nguyện chịu toàn bộ.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận nêu trên của các đương sự.

Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T phải chịu toàn bộ án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 148, Điều 300, khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 29 của Nghị quyết số 326/2014/UBTVQH14 ngày 30 -12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

1. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số 02/2017/DS-ST ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Gia Lai và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự như sau:

Ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T có nghĩa vụ bồi thường cho anh Nguyễn Hồng Tr 17.000.000 đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự.

Ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T tự nguyện chịu toàn bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm là 850.000 đồng.

2. Về án phí dân sự phúc thẩm:

Buộc ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai số 000 2502 ngày 3-5-2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Gia Lai; ông Đinh Văn Đ và bà Lưu Thị T đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm.

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1818
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm số 39/2017/DS-PT

Số hiệu:39/2017/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Gia Lai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 25/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về