Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm số 01/2024/DS-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 01/2024/DS-PT NGÀY 02/01/2024 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO DANH DỰ, NHÂN PHẨM, UY TÍN BỊ XÂM PHẠM

Ngày 02 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 51/2023/TLPT-DS, ngày 10 tháng 11 năm 2023 về việc Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2023/DS-ST ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Toà án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 75/2023/QĐ-PT ngày 14 tháng 12 năm 2023, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ông Hoàng Văn T sinh năm 1957. Địa chỉ: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; có mặt.

Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Hoàng N, Luật sư thực hiện Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; có mặt.

- Các Bị đơn:

1. Ông Lý Văn L sinh năm 1986. Địa chỉ: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

2. Ông Hoàng Trọng Đ sinh năm 1971. Địa chỉ: Thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.

- Người kháng cáo: Ông Hoàng Văn T, là nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và Bản án dân sự sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyên đơn ông Hoàng Văn T trình bày: Hộ gia đình ông là thành viên của Hội hiếu N - thôn N, xã H, huyện B, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình sinh hoạt Hội hiếu, ông Lý Văn L là Hội trưởng Hội hiếu và ông Hoàng Trọng Đ là hội viên đã cố tình gây khó dễ làm cho ông bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu thôn N, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của ông.

Cụ thể, tại đám tang bà Hứa Thị C ngày 06/4/2022 có vắng mặt 3 người đại diện cho 3 hộ gồm: Ông Hoàng Văn B, ông Hoàng Tử Q và ông Hoàng Văn T, nhưng chỉ có ông Hoàng Văn T bị phạt, còn ông Hoàng Văn B và ông Hoàng Tử Q không bị phạt.

Tại đám tang bà Nông Thị Q vào ngày 03/7/2022, ông Lý Văn L đã không thông báo và không phân công việc cho hộ ông, mặc dù vợ của ông là bà Hoàng Thị H đi thay và xin nộp tiền phạt của đám trước do lỗi đi muộn của ông nhưng không được toàn thể hội viên chấp nhận. Tại cuộc họp Hội hiếu ngày 03/7/2022, ông Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ phát biểu không chấp nhận lời xin lỗi của vợ ông, không chấp nhận cho nộp phạt mà yêu cầu ông phải trực tiếp viết kiểm điểm sâu sắc và nộp phạt thì mới cho sinh hoạt tiếp. Ông nhận thấy đây là do ông Lý Văn L, ông Hoàng Trọng Đ ích kỷ cá nhân đã làm phức tạp thêm sự việc làm như vậy là chèn ép, lôi kéo, gây mất đoàn kết trong thôn. Do sự việc xảy ra qua 02 đám hiếu nêu trên không được giải quyết nên ông đã gửi đơn đến xã và huyện để có hướng giải quyết dứt điểm sự việc trên.

Tại đám tang vợ ông Hoàng Tử Q ngày 09/9/2022 thay mặt Hội hiếu ông Lý Văn L đã không cho hộ ông tham gia làm nhiệm vụ của hội viên nữa. Tại cuộc họp sau đám hiếu, ông Lý Văn L yêu cầu ông phải trực tiếp đến họp và đọc đơn mà ông đã gửi lên huyện. Ông đã xin lỗi trước toàn thể hội viên về việc đi chậm và chịu nộp phạt việc đi chậm ngày 06/4/2022, nếu vẫn ở trong hội thì ông sẽ rút hết đơn về. Nhưng ông ông Lý Văn L, ông Hoàng Trọng Đ vẫn gây khó khăn chèn ép, cô lập gia đình ông đồng thời lôi kéo tập thể biểu quyết khai trừ hộ gia đình ông ra khỏi Hội hiếu N.

Qua ba đám hiếu trong xóm, ông Lý Văn L đã làm cho gia đình ông bị đưa ra khỏi Hội hiếu N, ông Hoàng Trọng Đ là người tiếp tay cho ông Lý Văn L. Ông Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ đã làm cho gia đình ông mất uy tín, danh dự và nhân phẩm bị xúc phạm, mất lòng tin với hội hiếu. Do đó ông khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết như sau:

- Buộc ông Lý Văn L phải bồi thường danh, dự nhân phẩm, khủng hoảng tinh thần cho ông với số tiền 6.000.000 đồng.Trong đó số tiền bồi thường về danh dự là 4.000.000 đồng và số tiền bồi thường tinh thần bị khủng hoảng là 2.000.000đồng.

- Buộc ông Hoàng Trọng Đ phải bồi thường danh dự, nhân phẩm, khủng hoảng tinh thần cho ông với số tiền 3.000.000 đồng. Trong đó số tiền bồi thường về danh dự là 2.000.000đồng và số tiền bồi thường do tinh thần bị khủng hoảng là 1.000.000 đồng.

Bị đơn ông Lý Văn L trình bày: Ông không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tổ chức Hội hiếu xóm N, thôn N là tổ chức tự nguyện, xây dựng nội quy dựa trên sự đồng ý của các thành viên hội và cùng thống nhất thực hiện. Việc khai trừ ông Hoàng Văn T ra khỏi Hội là thông qua sự biểu quyết của các thành viên trong Hội hiếu và ý kiến của Hội hiếu không phải là ý kiến của riêng ông. Nội quy xóm N - N được in thành văn bản ngày 14/12/2022. Tuy nhiên quy định về việc đưa ra mức phạt tiền đã có từ biên bản ngày 09/11/2011 và được toàn thể Hội hiếu nhất trí thông qua việc phạt tiền đi muộn. Hội hiếu cũng đã xử phạt một số trường hợp như hộ Ma Thị T, Hoàng Văn C, Hoàng Văn H, Hoàng Văn S, Trần Thị L, Lý Văn H. Tại biên bản họp ngày 01/9/2020 có mặt đủ 56 hộ trong đám ma của gia đình ông Hoàng Văn T đã quán triệt chung là không thấy trưởng hàng phe gọi điện báo thì chủ động nộp tiền, củi và tập trung vào 13h ngày vào đám. Việc đưa ra mức phạt tiền là dựa trên biên bản ngày 09/11/2011 và đã có quy định về việc phạt tiền đi muộn 10.000 đồng/1 phút từ trước đó.

Tại đám tang bà Hứa Thị C, ông Hoàng Văn T đi muộn, do đó Hội hiếu yêu cầu ông nộp phạt. Việc ông Hoàng Văn T đi muộn phải nộp phạt đã được giải thích tại cuộc họp Hội hiếu, có sự chứng kiến toàn thể hội viên, ông Hoàng Văn T đã thách thức “tôi không nộp làm gì được tôi”. Sau đám tang bà Hứa Thị C, ông Hoàng Văn T không nộp tiền. Sau đó ông Hoàng Văn T có nộp 01 đơn đến ban thường trực Hội hiếu với nội dung kiện ban thường trực về việc phạt tiền ông đi muộn là không thỏa đáng đồng thời so sánh với ông Hoàng Văn B và ông Hoàng Tử Q vì họ cũng đi muộn mà không bị phạt. Tại đám tang bà Q ngày 03/7/2022, có vợ ông Hoàng Văn T là bà Hoàng Thị H đến thì không điểm danh và bảo đến cuộc họp thì sẽ giải quyết. Bà Hoàng Thị H nói xin lỗi Hội hiếu và xin được nộp tiền phạt. Đến đám tang vợ ông Hoàng Tử Q thì vợ ông Hoàng Văn T đến, Hội hiếu không yêu cầu gia đình ông Hoàng Văn T làm công việc hàng phe nữa mà yêu cầu ông Hoàng Văn T đến cuộc họp để giải quyết. Do ông Hoàng Văn T đi muộn nhưng không nộp phạt làm đơn khiếu kiện vượt cấp ảnh hưởng đến cá nhân và tập thể Hội hiếu, khi Hội hiếu đang họp để giải quyết nội dung đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn T thì ông Hoàng Văn T tự ý bỏ về không tôn trọng Hội hiếu, do đó tập thể Hội hiếu đã biểu quyết cho ông Hoàng Văn T ra khỏi Hội hiếu. Việc cho ông Hoàng Văn T ra khỏi Hội hiếu là hoàn toàn do ý chí của tập thể, dựa trên việc biểu quyết của cả tập thể, ông không có thành kiến cá nhân để chèn ép hoặc gây khó khăn cho hội viên. Do đó ông không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bị đơn ông Hoàng Trọng Đ trình bày: Ông là thành viên của Hội hiếu N, thôn N. Tại cuộc họp, ông Hoàng Trọng Đ có ý kiến về việc ông Hoàng Văn T phải viết bản kiểm điểm tường trình nhìn nhận sâu sắc về lỗi của mình. Việc có ý kiến này là để tạo điều kiện cho ông Hoàng Văn T sau khi kiểm điểm vẫn sinh hoạt Hội hiếu bình thường, kết thúc việc kiện kéo dài. Hội hiếu cho ông Hoàng Văn T viết bản kiểm điểm nhưng ông không viết mà gửi đơn kiện nhiều nơi ảnh hưởng đến hàng phe, việc cho ra khỏi Hội hiếu là ý kiến đồng ý của tập thể 54/56 thành viên, không phải ý kiến của cá nhân ông, do đó ông không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Lời khai của những người làm chứng phía nguyên đơn có trong hồ sơ vụ án gồm: Ông Nông Văn T, ông Nông Văn Q, bà Nông Thị M, bà Hoàng Thị M, ông Nông Văn Đ, bà Hoàng Thị G, bà Hứa Thị T, ông Hoàng Văn P, ông Hoàng Văn T xác nhận việc biết ông Hoàng Văn T bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu; người làm chứng Hoàng Văn B, Hoàng Thị G xác nhận nội dung anh Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ không cho ông Hoàng Văn T nộp tiền phạt nhưng nguyên đơn không yêu cầu triệu tập người làm chứng đến phiên tòa.

Người làm chứng phía các bị đơn: Ông Hoàng Hữu H ông Hoàng Văn V chị Long Thị T anh Hoàng Văn D là những người trong ban quản lý Hội hiếu và anh Hoàng Quang T là thành viên Hội hiếu đều xác nhận các nội dung ông Hoàng Trọng Đ, ông Lý Văn L trình bày là đúng xác nhận việc ông Hoàng Văn T ở tổ đào huyệt đi muộn và không chấp hành việc nộp tiền phạt, không kịp thời nhận lỗi là coi thường quy định của Hội hiếu, việc gửi đơn kiện đến nhiều cơ quan làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hội viên và tổ chức Hội hiếu. Tại các lần họp hội hiếu ngày 03/7/2022, ngày 09/9/2022 tập thể đã thống nhất đề nghị ông Hoàng Văn T phải thành thật kiểm điểm nhận lỗi trước tập thể Hội hiếu và rút các đơn kiện ông Lý Văn L, ông Hoàng Trọng Đ đã gửi các cơ quan nhà nước, chấp hành nộp phạt thì Hội hiếu vẫn cho ông Hoàng Văn T sinh hoạt, nhưng ông Hoàng Văn T không chấp hành, không đọc kiểm điểm mà còn tự ý bỏ về nên tập thể Hội hiếu mới biểu quyết cho ông Hoàng Văn T ra khỏi Hội hiếu. Việc khai trừ ông Hoàng Văn T ra khỏi Hội hiếu là do ý kiến tập thể, không phải là ý kiến của cá nhân các bị đơn.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: Ông Hoàng Văn T có vi phạm quy định của Hội hiếu nhưng phía Hội hiếu chưa nhắc nhở mà khai trừ ngay là chưa thỏa đáng, chưa thuyết phục, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc các bị đơn bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 592 của Bộ luật Dân sự một mức hợp lý và chi phí hợp lý về thu nhập thực tế bị mất.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2023/DS-ST ngày 06/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Văn T. Miễn án phí sơ thẩm cho ông Hoàng Văn T. Các đương sự đều có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trong thời hạn luật định nguyên đơn ông Hoàng Văn T kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông cụ thể: Buộc ông Lý Văn L phải bồi thường danh dự nhân phẩm khủng hoảng tinh thần cho ông với số tiền là 6.000.000 đồng; buộc ông Hoàng Trọng Đ phải bồi thường danh dự nhân phẩm khủng hoảng tinh thần cho ông với số tiền là 3.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Nguyên đơn ông Hoàng Văn T thay đổi yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông, buộc ông Lý Văn L phải bồi thường danh dự nhân phẩm khủng hoảng tinh thần cho ông với số tiền là 5.000.000 đồng; buộc ông Hoàng Trọng Đ phải bồi thường danh dự nhân phẩm khủng hoảng tinh thần cho ông với số tiền là 2.000.000 đồng.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bởi việc khai trừ nguyên đơn ra khỏi Hội hiếu là chưa thỏa đáng ảnh hưởng đến tinh thần danh dự của nguyên đơn.

Các bị đơn ông Lý Văn L, ông Hoàng Trọng Đ vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt và đề nghị xét xử theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về việc chấp hành pháp luật tố tụng và giải quyết vụ án cụ thể như sau:

1. Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, Thẩm phán, Hội đồng xét xử Thư ký phiên tòa chấp hành đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa đã được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

2. Về việc giải quyết kháng cáo: Tại cấp phúc thẩm nguyên đơn Hoàng Văn T không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình do đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn. Bản án sơ thẩm xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn giữ nguyên Bản án số 04/2023/DS-ST ngày 06/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Nguyên đơn là người cao tuổi nên được miễn án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, vắng mặt các bị đơn Lý Văn L và Hoàng Trọng Đ tuy nhiên các bị đơn đã có đơn xin xét xử vắng mặt căn cứ khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vụ án.

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn Hoàng Văn T yêu cầu cấp phúc thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, thấy rằng hội hiếu N – thôn N là tổ chức tự nguyện, tự thành lập và có các quy định riêng, được mọi người cùng thừa nhận và tham gia sinh hoạt, chấp hành đầy đủ các quy định của hội. Ông Hoàng Văn T là hội viên đã sinh hoạt Hội hiếu N từ đời bố mẹ.

[3] Nguyên đơn cho rằng việc mình bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu là do ông Lý Văn L trưởng hàng phe (tức trưởng Hội hiếu) đã cố tình gây khó khăn cho ông áp dụng quy định Hội hiếu mới được lập năm 2022 để bắt nguyên đơn phải nộp tiền phạt. Khi nguyên đơn đồng ý nộp tiền lại không cho nộp, gây khó dễ làm cho hộ gia đình nguyên đơn bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu. Ông Hoàng Trọng Đ là đảng viên, cán bộ xã nhưng phát biểu tại cuộc họp mang tính chất gay gắt, không xây dựng, bắt nguyên đơn phải kiểm điểm sâu sắc trước Hội hiếu dẫn đến việc ông Hoàng Văn T bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu. Do hành vi của các ông Lý Văn L và Hoàng Trọng Đ nên nguyên đơn bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của ông.

[4] Các bị đơn ông Lý Văn L, ông Hoàng Trọng Đ cho rằng sau khi đến muộn ông Hoàng Văn T không chấp hành nộp tiền phạt đi chậm giờ điểm danh mà còn có lời lẽ không tôn trọng tổ chức hội làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân hội viên và tổ chức Hội hiếu. Hội hiếu đã tổ chức họp kiểm điểm nhưng ông Hoàng Văn T không viết kiểm điểm nhận lỗi trước tập thể Hội hiếu, nên đã bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu. Việc ông Hoàng Văn T bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu là dựa trên ý thức nhận lỗi thái độ chấp hành của người vi phạm và ý kiến góp ý của tập thể, kết quả biểu quyết của tập thể được ghi vào biên bản Hội hiếu.

[5] Theo kết quả xác minh tại địa phương và lời khai người làm chứng thấy: Hội hiếu N - thôn N là tổ chức tự nguyện, tự thành lập và đưa ra quy ước để điều hành quản lý hội trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ khi có các đám tang của người thân trong Hội hiếu, về quy định đóng góp và việc chấp hành các quy định của Hội được thực hiện theo các biên bản của hội, sau mỗi đám đều họp rút kinh nghiệm. Nội quy Hội hiếu được lập thành văn bản và ban hành ngày 14/12/2022, tuy nhiên quy định về phạt vi phạm chậm giờ của Hội được thể hiện tại biên bản họp Hội hiếu ngày 09/11/2011 sau đó đã phạt lỗi đi chậm giờ không lý do với nhiều người với số tiền khác nhau, mọi hội viên đều biết và thực hiện.

[6] Những người làm chứng phía nguyên đơn là Nông Văn T Nông Văn Quế, Nông Thị M, Hoàng Thị M Nông Văn Đ Hoàng Văn P Hoàng Văn T cư trú tại địa phương khác chỉ xác nhận thông tin ông Hoàng Văn T bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu; người làm chứng Hoàng Văn B, Hoàng Thị G là các thành viên trong Hội hiếu đã xác nhận nội dung ông Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ không cho ông Hoàng Văn T nộp tiền phạt nhưng không nêu được lý do không đồng ý cho việc nộp tiền. Người làm chứng phía các bị đơn: Ông Hoàng Hữu H ông Hoàng Văn V chị Long Thị T, anh Hoàng Văn D là những người trong ban quản lý Hội hiếu và anh Hoàng Quang T là thành viên Hội hiếu đều xác nhận các nội dung ông Hoàng Trọng Đ, ông Lý Văn L trình bày tại phiên tòa là đúng xác nhận việc ông Hoàng Văn T đi muộn và không đồng ý nộp tiền phạt, có phát ngôn cư xử không chuẩn mực, việc khai trừ ông Hoàng Văn T ra khỏi Hội hiếu là do ý kiến tập thể không phải là ý kiến của cá nhân các bị đơn. Lời khai người làm chứng phía bị đơn phù hợp với đơn đề nghị xem xét sự việc của tập thể Hội hiếu N ngày 31/8/2023.

[7] Xét thấy, hành vi của bị đơn ông Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ không phải là nguyên nhân dẫn đến việc ông Hoàng Văn T bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu, do vậy không có căn cứ xác định lỗi gây thiệt hại của ông Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn Hoàng Văn T cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới chứng minh ông bị ông Lý Văn L và ông Hoàng Trọng Đ xâm phạm về uy tín, danh dự, nhân phẩm dẫn đến thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần. Việc nguyên đơn bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu là do vi phạm quy định của Hội, không chấp hành kiểm điểm theo yêu cầu của tập thể Hội hiếu, việc cho ra khỏi Hội hiếu là dựa trên biểu quyết của tập thể được chứng minh qua lời khai của những người làm chứng và thể hiện qua đơn đề nghị xem xét sự việc của tập thể Hội hiếu N ngày 31/8/2023. Do đó cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về đòi bồi thường thiệt hại danh dự, uy tính là có căn cứ đúng quy định của pháp luật.

[8] Mặt khác, quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn cũng thừa nhận sau khi bị khai trừ ra khỏi Hội hiếu N, ông và gia đình vẫn sinh hoạt bình thường, hai vợ chồng ông là viên chức nghỉ hưu có lương hưu không tham gia tổ chức xã hội nào giữ chức vụ phải bầu cử, việc bị khai trừ không ảnh hưởng đến thu nhập.

[9] Từ những nhận định trên nhận thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, các tài liệu nộp kèm theo đơn kháng cáo (nội dung các tin nhắn của Hội hiếu văn bản xử lý đơn của Ủy ban nhân dân huyện B) không có giá trị chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn.

[10] Do kháng cáo không được chấp nhận nên người kháng cáo phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm.Tuy nhiên, nguyên đơn thuộc đối tượng người cao tuổi, đang sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và có đơn xin miễn án phí nên được miễn án phí phúc thẩm theo quy định tại điểm đ khoảng 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

[11] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận; đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn ông Hoàng Văn T; giữ nguyên quyết định của Bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2023/DS-ST ngày 06/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Căn cứ khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Điều 15 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, ông Hoàng Văn T được miễn tiền án phí dân sự phúc thẩm.

3. Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

63
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tranh chấp bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm số 01/2024/DS-PT

Số hiệu:01/2024/DS-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 02/01/2024
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về