Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 18/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 18/2022/HS-ST NGÀY 18/03/2022 VỀ TỘI LỢI DỤNG CÁC QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ XÂM PHẠM LỢI ÍCH CỦA NHÀ NƯỚC, QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Ngày 14 và ngày 18 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 91/2021/TLST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Võ Phương T; Tên gọi khác: không; Sinh năm: 1985; Nơi đăng ký HKTT: số 68 H, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An; Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam – Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Cha: Võ Văn Nguyện, sinh năm 1959 (chết); Mẹ: Nguyễn Phương Lan, sinh năm 1964; Có 02 người anh chị em; Bị cáo chưa có chồng con; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giữ từ ngày 14/10/2021 chuyển tạm giam từ ngày 21/10/2021 cho đến nay tại Nhà tạm giữ - Công an thành phố Tân An (bị cáo có mặt tại phiên Tòa).

Bị hại: anh Nguyễn Quốc H, sinh năm 1985 (vắng mặt) Địa chỉ: số 666, ấp V, xã AVN, thành phố T, tỉnh Long An.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Thanh N, sinh năm 1965 (có mặt) Địa chỉ: Số 72 H, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An.

2. Ông Đỗ Văn A, sinh năm 1944 (vắng mặt) Địa chỉ: số 70 H, Phường 2, thành phố T, tỉnh Long An

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do có mâu thuẫn về việc tranh chấp nhà cửa, ranh đất với nhà bên cạnh, không thỏa mãn, bức xúc với các cơ quan nhà nước và cá nhân giải quyết các vụ việc. Vào năm 2018, Võ Phương T đã sử dụng mạng xã hội Facebook tên Võ Phương T, tài khoản ID 100003266990105 trên điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đồng, ốp lưng màu đen, số Imei: 355410078059294, sử dụng sim số 0365160648 do Thuận đăng ký chủ thuê bao có ứng dụng facebook, trên đó có 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị gồm: “Đỗ Văn Ánh” - ID: 100013989792543, “Nguyễn Thanh Nhàn” – ID: 100037282545913 và “Võ Phương T” – ID: 100003266990105 đăng và chia sẽ các bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 27/5/2019 có tiêu đề “Người Việt Nam Trước Giải Phóng và Sau Giải Phóng” kèm theo đó là hình ảnh 02 (hai) con gà.

2. Tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 17/8/2019 có tiêu đề “ĐẸP MẶT NGÀNH”.

3. Tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 13/10/2020 có tiêu đề “Đề nghị bộ giáo dục nên đổi tên thành Bộ Dâ.m dụ.c cho phù hợp”.

4. Tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 13/7 (không rõ năm) có tiêu đề “Quá hay ! Bác Hồ để lại di chúc mà con cháu chỉ thực hiện được 1/3 di chúc thôi ” KHÔNG CÓ GÌ” , còn bị Âm nữa . Độc lập, tự do không thấy toàn thấy cô.n đồ và cướ.p thôi”.

5. Tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 12/9 (không rõ năm) có tiêu đề “Gửi anh #Nguyễn Quốc Huy chiến sĩ công an nhân dân, phó đồn công an phường 2 Tp Tân An Tỉnh Long An”.

6. Tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 29/4/2017 có tiêu đề “30/4/1975 – GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC _ CHIA RẺ DÂN TỘC”.

7. Tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 30/6/2018 có tiêu đề “CÓ XÃ HỘI NÀO NHƯ XÃ HỘI TA”.

8. Tài khoản Võ Phương T cùng với tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 15/12/2020 có tiêu đề “Nhờ ơn Bác Hồ Vĩ Đại Kính Yêu mà Em được như Hôm Nay “ Tui Ăn Xin””.

9. Tài khoản Võ Phương T cùng với tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 22/12/2020 có tiêu đề “MỪNG?!”.

Tại Kết luận giám định các nội dung theo Quyết định Trưng cầu giám định số 118/QĐTC-ĐCSHS ngày 15/10/2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Tân An về nội dung các bài viết thu thập từ 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị: “Đỗ Văn Ánh” - ID:100013989792543 , “Nguyễn Thanh Nhàn” – ID: 100037282545913 và “Võ Phương T” – ID: 100003266990105 kết luận:

- Nội dung bài viết của tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 27/5/2019 tại trang số 50 (năm mươi) trong tài liệu có nội dung “Người Việt Nam Trước Giải Phóng và Sau Giải Phóng” kèm theo đó là hình ảnh 02 (hai) con gà: Có chứa đựng thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nội dung bài viết của tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 17/8/2019 tại trang số 47 (bốn mươi bảy) trong tài liệu có tiêu đề “ĐẸP MẶT NGÀNH ”: Có chứa đựng thông tin bịa đặt; xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân (Đại tá Lê Hồng Nam – Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Long An).

- Nội dung bài viết của tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 13/10/2020 tại trang số 35 (ba mươi lăm) trong tài liệu có tiêu đề “Đề nghị bộ giáo dục nên đổi tên thành Bộ Dâ.m dụ.c cho phù hợp”: Có chứa đựng thông tin xuyên tạc tổ chức (Bộ Giáo dục và Đào tạo); xúc phạm nghiêm trọng danh dự và nhân phẩm của cá nhân (Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết).

- Nội dung bài viết của tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 13/7 tại trang số 46 (bốn mươi sáu) trong tài liệu có nội dung “Quá hay ! Bác Hồ để lại di chúc mà con cháu chỉ thực hiện được 1/3 di chúc thôi ” KHÔNG CÓ GÌ”, còn bị Âm nữa. Độc lập, tự do không thấy toàn thấy cô.n đồ và cướ.p thôi”: Có chứa đựng thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

- Nội dung bài viết của tài khoản Đỗ Văn Ánh cùng với tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 12/9 tại trang số 37 (ba mươi bảy) trong tài liệu có tiêu đề “Gửi anh #Nguyễn Quốc Huy chiến sĩ công an nhân dân, phó đồn công an phường 2 Tp Tân An Tỉnh Long An”: Có chứa đựng thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân (Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Phó Trưởng Công an Phường 2, Thành phố Tân An).

- Nội dung bài viết của tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 29/4/2017 tại trang số 29 (hai mươi chín) trong tài liệu có tiêu đề “30/4/1975 – GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC _ CHIA RẺ DÂN TỘC”: Có chứa đựng thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm dân tộc, lãnh tụ.

- Nội dung bài viết của tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 30/6/2018 tại trang số 01(một) trong tài liệu có tiêu đề “CÓ XÃ HỘI NÀO NHƯ XÃ HỘI TA”: Có chứa đựng thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; thông tin xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân (Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư,..).

- Nội dung bài viết của tài khoản Võ Phương T cùng với tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 15/12/2020 tại trang số 31(ba mươi mốt) trong tài liệu kèm hình ảnh với nội dung “Nhờ ơn Bác Hồ Vĩ Đại Kính Yêu mà Em được như Hôm Nay “ Tui Ăn Xin””: Có chứa đựng thông tin xúc phạm lãnh tụ (Bác Hồ); xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức (Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân).

- Nội dung bài viết của tài khoản Võ Phương T cùng với tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 22/12/2020 tại trang số 33 (ba mươi ba) trong tài liệu có tiêu đề “MỪNG?!”: Có chứa đựng thông tin xuyên tạc tổ chức (Đảng Cộng sản Việt Nam).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thuận đã thừa nhận:

- Tài khoản facebook “Nguyễn Thanh Nhàn” là của Thuận tạo vào năm 2019 và sử dụng tên Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1965, địa chỉ: 72 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An là hàng xóm của Thuận, việc Thuận sử dụng họ tên của ông Nhàn tạo tài khoản facebook và đăng tải các bài viết ông Nhàn hoàn toàn không hay biết và Thuận cũng không nói cho ông Nhàn biết, và 03 (ba) bài đăng ở tài khoản này (bài đăng vào ngày 10/10/2021, 12/10/2021 và 13/10/2021) là do Thuận viết và đăng tải.

Căn cứ vào công văn phúc đáp số 2538/STTTT-Ttra ngày 24/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An, về việc phúc đáp công văn số 137/CATP của Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An, thì Tổ giám định tư pháp chưa có đủ cơ sở kết luận 03 (ba) bài viết của tài khoản Facebook có tên hiển thị Nguyễn Thanh Nhàn (tại các trang số 55, 59, 60 trong tài liệu) có chứa đựng nội dung vi phạm.

Tài khoản facebook “Đỗ Văn Ánh” là của Thuận tạo vào năm 2018 và sử dụng họ tên của ông Đỗ Văn Ánh, sinh năm 1944, địa chỉ 70 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An là hàng xóm của Thuận, việc Thuận sử dụng họ tên của ông Ánh tạo tài khoản facebook và đăng tải các bài viết ông Ánh hoàn toàn không hay biết và Thuận cũng không nói cho ông Ánh biết, Thuận thừa nhận bài viết vào ngày 12/9/2021 với tiêu đề “Gửi anh #Nguyễn Quốc Huy chiến sĩ công an nhân dân, phó đồn công an phường 2 Tp Tân An Tỉnh Long An” là do Thuận viết và đăng tải.

- Tài khoản facebook “Võ Phương T” là của Thuận tạo vào năm 2018, Thuận thừa nhận bài viết vào ngày 15/12/2020 (có tiêu đề “Nhờ ơn Bác Hồ Vĩ Đại Kính Yêu mà Em được như Hôm Nay “ Tui Ăn Xin”) và bài viết vào ngày 22/12/2020 (với tiêu đề “Mừng?!”) là do Thuận viết và đăng tải.

Tang vật của vụ án:

Đối với 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị: “Đỗ Văn Ánh” (ID:100013989792543), “Nguyễn Thanh Nhàn” - ID: 100037282545913, “Võ Phương T” – ID: 100003266990105, đã được Phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Long An đổi mật khẩu, vô hiệu hóa tạm thời, quản lý.

Đối với 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đồng, ốp lưng màu đen, số Imei: 355410078059294, sử dụng sim số 0365160648 do bị cáo Thuận đăng ký là chủ thuê bao có ứng dụng facebook, có 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị: “Đỗ Văn Ánh” (ID:100013989792543), “Nguyễn Thanh Nhàn” – ID: 100037282545913, “Võ Phương T” – ID: 100003266990105, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An chuyển Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An để xử lý theo quy định.

Đối với các đồ vật không liên quan đến vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An đã trả lại cho Võ Phương T gồm:

01 (một) Ipad có bao da màu đỏ đã qua sử dụng không kiểm tra tình trạng bên trong, đã bị khóa màn hình.

01 (một) ĐTDĐ hiệu Sam sung màu hồng trắng đã qua sử dụng không kiểm tra tình trạng bên trong, có ốp da màu vàng, đã bị khóa màn hình.

01 (một) ĐTDĐ hiệu Sam sung màu nâu đỏ đã qua sử dụng không kiểm tra tình trạng bên trong, có ốp lưng màu nâu đỏ, đã bị khóa màn hình.

01 (một) ĐTDĐ hiệu Philips màu trắng đã qua sử dụng màn hình bị vỡ, không kiểm tra tình trạng bên trong, đã bị khóa màn hình.

01 (một) ĐTDĐ hiệu Iphone màu xanh đen đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong, đã bị khóa màn hình.

01 (một) ĐTDĐ hiệu Philips bàn phím bấm màu đen đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong, đã bị khóa màn hình.

40 (bốn mươi) bộ đơn tố cáo UBND phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An bao che vi phạm pháp luật.

36 (ba mươi sáu) bộ đơn tố cáo Viện trưởng VKSND TP Tân An, tỉnh Long An.

28 (hai mươi tám) bộ đơn trình báo an toàn tính mạng về việc thưa phó Đồn công an phường 2, TP Tân An, Long An bảo kê giang hồ.

42 (bốn mươi hai) bộ đơn khiếu nại quyết định số 08/2018/QĐ-GQKN của chánh án TAND TP Tân An, Long An.

01 (một) bộ tờ trình xem xét đúng sai về việc người chiến sĩ công an không đủ phẩm chất tư cách làm việc, không hiểu luật bảo kê giang hồ.

41 (bốn mươi mốt) bộ đơn tố cáo cán bộ viện kiểm sát có hành vi hống hách xem trời bằng vung, cải lời Bác Hồ, bôi nhọ Đảng.

07 (bảy) bộ đơn trình báo an toàn tính mạng về việc thưa phó Đồn công an phường 2, TP Tân An, Long An bảo kê giang hồ.

43 (bốn mươi ba) bộ đơn khiếu nại quyết định của chánh án TAND TP Tân An, Long An.

42 (bốn mươi hai) bộ đơn kiến nghị về việc xem xét lại tư cách cán bộ 33 (ba mươi ba) bộ đơn đề nghị xem xét đạo đức, tác phong trình độ của cán bộ Nhà nước.

35 (ba mươi lăm) bộ đơn đề nghị xem xét tư cách đạo đức về việc cán bộ không chấp hành theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

41 (bốn mươi mốt) bộ đơn thưa phá hoại tài sản công dân và trình báo an toàn tính mạng.

42 (bốn mươi hai) bộ tờ trình xem xét đúng sai việc người chiến sĩ Công an không đủ phẩm chất tư cách làm việc, không hiểu luật, bảo kê giang hồ.

37 (ba mươi bảy) bộ đơn đề nghị làm rõ về việc Công an phường 2, báo cáo không đúng sự thật lừa dối tổ chức Đảng CSVN các cấp.

41 (bốn mươi mốt) bộ đơn tố cáo về việc Công an TP Tân An, Long An, không biết luật, áp dụng luật không đúng, biến người có tội thành vô tội, vô tội thành có tội.

41 (bốn mươi mốt) bộ văn bản phúc đáp trả lời thông báo về việc không thụ lý tố cáo lần 1 không đúng sự thật của CATP Tân An.

41 (bốn mươi mốt) tờ trình xem xét đúng sai về việc chánh án TAND TP Tân An ép dân ký biên bản trắng.

Trách nhiệm dân sự:

Bị hại Nguyễn Quốc Huy - Phó trưởng Công an Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An yêu cầu bị cáo Võ Phương T gỡ bỏ các bài đăng trên mạng xã hội đồng thời công khai xin lỗi, ngoài ra không yêu cầu gì thêm. Thuận không đồng ý gỡ bỏ các bài đăng trên mạng xã hội và công khai xin lỗi.

Tại bản cáo trạng số 05/CT-VKSTA-HS ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dânThành phố Tân An, tỉnh Long An truy tố bị cáo Võ Phương T về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Tại phiên toà, Kiểm sát viên sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm xã hội của hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo Võ Phương T gây ra; đồng thời căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng khoản 1 Điều 331 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Phương T, mức hình phạt từ 15 tháng đến 18 tháng tù.

Đồng thời đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Đề nghị Hội đồng xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Phương T thừa nhận các tài khoản Võ Phương T, Đỗ Văn Ánh, Nguyễn Thanh Nhàn do bị cáo lập ra và sử dụng, bị cáo cũng thừa nhận, bị cáo sử dụng thiết bị điện thoại Iphone của bị cáo để đăng bài, ngoài bị cáo ra không ai sử dụng điện thoại của bị cáo. Nhưng bị cáo chỉ thừa nhận trên tài khoản facebook “Đỗ Văn Ánh” bài viết vào ngày 12/9/2021 với tiêu đề “Gửi anh #Nguyễn Quốc Huy chiến sĩ công an nhân dân, phó đồn công an phường 2 Tp Tân An tỉnh Long An” là do bị cáo viết và đăng tải. Trân tài khoản facebook “Võ Phương T” bài viết vào ngày 15/12/2020 (có tiêu đề “Nhờ ơn Bác Hồ Vĩ Đại Kính Yêu mà Em được như Hôm Nay “Tui Ăn Xin”) và bài viết vào ngày 22/12/2020 (với tiêu đề “Mừng?!”) là do Thuận viết và đăng tải. Còn những nội dung bài viết khác đăng tải trên ba facebook trên không phải do bị cáo đăng, mà nguyên nhân là do tài khoản của bị cáo bị hắc, người khác đăng tải những nội dung bài viết đó chứ không phải bị cáo đăng. Bị cáo thừa nhận có hành vi sai phạm cáo trạng tuy tố không oan, nhưng về mặt trách nhiệm dân sự bị cáo không đồng ý xin lỗi bị hại Nguyễn Quốc Huy.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tân An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tòa án tống đạt hợp lệ giấy triệu tập tham gia phiên tòa ,nhưng tại phiên tòa, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt. Xét thấy bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt đã có lời khai trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định tại Điều 292, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Về nội dung:

[3] Hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa, bị cáo chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội, bị cáo cho rằng những bài viết trên tài khoản Đỗ Văn Ánh đăng tải ngày 27/5/2019 có tiêu đề “Người Việt Nam Trước Giải Phóng và Sau Giải Phóng” kèm theo đó là hình ảnh 02 (hai) con gà; Bài viết đăng tải ngày 17/8/2019 có tiêu đề “ĐẸP MẶT NGÀNH”; Bài viết đăng tải ngày 13/10/2020 có tiêu đề “Đề nghị bộ giáo dục nên đổi tên thành Bộ Dâ.m dụ.c cho phù hợp”; Bài viết đăng tải ngày 13/7 (không rõ năm) có tiêu đề “Quá hay ! Bác Hồ để lại di chúc mà con cháu chỉ thực hiện được 1/3 di chúc thôi ” KHÔNG CÓ GÌ” , còn bị Âm nữa . Độc lập, tự do không thấy toàn thấy cô.n đồ và cướ.p thôi”. Trên tài khoản Võ Phương T đăng tải ngày 29/4/2017 có tiêu đề “30/4/1975 – GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC _ CHIA RẺ DÂN TỘC”; Bài viết đăng tải ngày 30/6/2018 có tiêu đề “CÓ XÃ HỘI NÀO NHƯ XÃ HỘI TA”. Những bài viết này không phải do bị cáo đăng. Mặc dù bị cáo không thừa nhận những bài viết này, nhưng căn cứ vào mốc thời gian đăng bài thì toàn bộ những bài viết này đều đăng tải trước thời điểm ngày 12/9/2021 và thời điểm ngày 22/12/2020 là thời điểm mà bị cáo thừa nhận những bài viết tăng tải trên tài khoản facebook là của bị cáo đăng. Trên tài khoản Đỗ Văn Ánh bị cáo thừa nhận bài viết ngày 12/9/2021, trên tài khoản Võ Phương T bị cáo thừa nhận bài viết đăng ngày 15/12/2020 là của bị cáo đăng, nhưng những bài đăng trước thời điểm đó bị cáo không đăng do tài khoản bị khóa và bị hắc nên những bài viết trước đó không phải do bị cáo đăng là hoàn toàn không có cơ sở chấp nhận. Tại phiên Tòa bị cáo thừa nhận chỉ một mình bị cáo sử dụng ba tài khoản facebook trên, không cung cấp ID, mật khẩu cho bất kỳ ai. Mặt khác tại công văn số 23/CAT-PA05 ngày 08/3/2022 của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công An tỉnh Long An xác định “…Tuy nhiên, khai thác lịch sử sự dụng điện thoại iPhone 6 thu giữ của Võ Phương T có đăng nhập 03 tài khoản: “Đỗ Văn Ánh” - ID: 100013989792543, “Nguyễn Thanh Nhàn” – ID: 100037282545913 và “Võ Phương T” – ID: 100003266990105 cho thấy Thuận đã sử dụng 03 tài khoản này trên điện thoại cá nhân. Mặt khác, các tài khoản facebook của Thuận có bật chức năng bảo mật 02 lớp, nếu có thiết bị khác đăng nhập, facebook sẽ thông báo về điện thoại của Thuận thông qua ứng dụng facebook và tin nhắn SMS) và Thuận phải thao tác đồng ý cho phép đăng nhập. Do đó có thể kết luận, nếu không có sự đồng ý của Thuận thì không ai khác có thể sử dụng 03 tài khoản facebook nói trên….”. Vì vậy có cơ sở để kết luận các bài đăng trên 03 tài khoản facebook theo kết luận điều tra và cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An do bị cáo đăng là hoàn toàn có căn cứ. Theo đó xác định được rằng do có mâu thuẫn về việc tranh chấp nhà cửa, ranh đất với nhà bên cạnh, không thỏa mãn, bức xúc với các cơ quan nhà nước và cá nhân giải quyết các vụ việc. Vào năm 2018, Võ Phương T đã sử dụng mạng xã hội Facebook tên Võ Phương T và Đỗ Văn Ánh, đăng và chia sẽ nhiều bài viết có nội dung chứa đựng thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân (Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Phó Trưởng Công an Phường 2, thành phố Tân An); xúc phạm lãnh tụ (Bác Hồ); xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức (Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân); xuyên tạc tổ chức (Đảng Cộng sản Việt Nam).

Như vậy hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 1 Điều 331 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ đó cho thấy bản cáo trạng số 05/CT-VKSTA-HS ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tân An truy tố bị cáo Võ Phương T về tội danh và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét về tính chất, mức độ nghiêm trọng đối với hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận của công dân để thực hiện hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, hình ảnh có nội có chứa đựng thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm dân tộc, lãnh tụ, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, phỉ báng chính quyền nhân dân, thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân làm mất uy tín, làm suy yếu vai trò quản lý điều hành xã hội, điều hành đất nước của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm mất uy tín, mất lòng tin của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến lợi ích về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước và các cá nhân.

Xét bị cáo là công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ trình độ nhận thức để biết rõ hành vi chia sẻ, phát tán các bài viết mang tính chất xuyên tạc là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

Các bài viết do bị cáo đăng tải đã thu hút nhiều người xem, tham gia bình luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến lợi ích của Đảng và Nhà nước, đến lợi ích của tổ chức, cá nhân. Do vậy cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung chung cho xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và phát triển của đất nước.

[5] Về tình tiết tăng nặng: Từ năm 2018 đến năm 2021 bị cáo đã đăng nhiều bài lên Tài khoản facebook có nội dung tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm dân tộc, lãnh tụ, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, phỉ báng chính quyền nhân dân, thông tin bịa đặt, sai sự thật; xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân nên hành vi của bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Võ Phương T chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội, không đồng ý công khai xin lỗi người bị hại, thể hiện thái độ chưa thật thà khai báo ăn năn hối cải vì vậy bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gia đình bị cáo có bà cố là anh hùng lực lược vũ trang nhân dân, bà mẹ Việt nam anh Hùng, có ông bà ngoại là liệt sỹ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i khoản 1, và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), nên khi áp dụng hình phạt cho bị cáo có xem xét giảm nhẹ một phần. Mức án mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[6] Về các biện pháp tư pháp: Người bị hại là anh Nguyễn Quốc Huy yêu cầu bị cáo công khai xin lỗi người bị hại, nên cần buộc bị cáo công khai xin lỗi người bị hại theo quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự .

[7]. Về xử lý vật chứng vụ án: Đối với 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị: “Đỗ Văn Ánh” (ID:100013989792543), “Nguyễn Thanh Nhàn” - ID:

100037282545913, “Võ Phương T” – ID: 100003266990105, đã được Phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Long An đổi mật khẩu, vô hiệu hóa tạm thời, quản lý. Cần giao Phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Long An vô hiệu hóa.

Đối với 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đồng, ốp lưng màu đen, số Imei: 355410078059294 cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với sim số 0365160648 do bị cáo Thuận đăng ký là chủ thuê bao có ứng dụng facebook, có 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị: “Đỗ Văn Ánh” (ID:100013989792543), “Nguyễn Thanh Nhàn” – ID: 100037282545913, “Võ Phương T” – ID: 100003266990105 cần tịch thu tiêu hủy .

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Võ Phương T phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 331; điểm i khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1, Điều 52, Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

3. Xử phạt bị cáo Võ Phương T: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 14/10/2021.

4. Áp dụng khoản 1 Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tiếp tục tạm giam bị cáo Võ Phương T 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 18/03/2022) để đảm bảo cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

5. Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước Đối với 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu vàng đồng, ốp lưng màu đen, số Imei: 355410078059294. Tịch thu và tiêu hủy: Đối với sim số 0365160648. Tất cả tang vật do chi cục thi hành án dân sự thành phố Tân An quản lý (Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22/12/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An với Chi cục thi hành án dân sự thành thành phố Tân An).

Giao Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Long An vô hiệu hóa 03 (ba) tài khoản facebook có tên hiển thị: “Đỗ Văn Ánh” (ID:100013989792543), “Nguyễn Thanh Nhàn” – ID: 100037282545913, “Võ Phương T” – ID: 100003266990105.

Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự buộc bị cáo Võ Phương T công khai xin lỗi anh Nguyễn Quốc Huy.

6. Căn cứ Điều 135, 136, 333 và Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo Võ Phương T phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên Tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án niêm yết bản án hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1276
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân số 18/2022/HS-ST

Số hiệu:18/2022/HS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Tân An - Long An
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 18/03/2022
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về