Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 82/2021/HSST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

BẢN ÁN 82/2021/HSST NGÀY 13/10/2021 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 13/10/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 30/2021/HSST ngày 28/4/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34a/2021/QĐXXST-HS ngày 13/5/2021 đối với:

Các bị cáo:

1. Vũ Đăng Q, sinh năm 1974 HKTT: Xóm H, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 6/12; Con ông Vũ Đăng D (đã chết) và bà Nguyễn Thị D1; Vợ: Vũ Thị T8, sinh năm 1977; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 1995, nhỏ nhất sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: không Nhân thân: Tại Bản án số 01 ngày 26/02/2001 của TAND huyện Thuận Thành xử phạt Q 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, phạt bổ sung 3.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” (Q đã chấp hành xong các quyết định của bản án ngày 18/3/2002).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/02/2020 đến ngày 23/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Xuân H, sinh năm 1992.

HKTT: Xóm L, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính:

Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Con ông Nguyễn Xuân H4 và bà Nguyễn Thị V; Vợ: Nguyễn Thị T9, sinh năm 1996; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Tại Bản án số 90/2021/HSST ngày 10/5/2021, H bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử phạt 24 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Thời hạn tù tính từ ngày 07/5/2020.

Trong vụ án này bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/3/2020 đến ngày 15/3/2020.

Bị cáo hiện đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Ngọc Lý- Bộ Công an trong một vụ án khác. Có mặt tại phiên toà.

3. Vũ Văn H1, sinh năm 1991.

HKTT: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Con ông Vũ Văn H6 và bà Nguyễn Thị V1; Vợ: Nguyễn Thị N2, sinh năm 1994; Con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/01/2020 đến ngày 06/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

4. Nguyễn Chí H2, sinh năm 1987 HKTT: Xóm Ba, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Con ông Nguyễn Chí T10 và bà Nguyễn Thị T5; Vợ: Nguyễn Thị V2, sinh năm 1994; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2013.

Tiền án, tiền sự: không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/01/2020 đến ngày 06/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

5. Nguyễn Mậu L, sinh năm 1978.

HKTT: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 8/12; Con ông Nguyễn Mậu T1 và bà Vũ Thị T11; Vợ: Vũ Thị H2, sinh năm 1980; Con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2007.

Tiền án, tiền sự: không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/02/2020 đến ngày 06/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

6. Vũ Đăng H3 (tên gọi khác: H3), sinh năm 1980 HKTT: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 1212; Con ông Vũ Đăng H7 (đã chết) và bà Nguyễn Thị K; Vợ: Nguyễn Thị Hồng V3, sinh năm 1981; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/02/2020 đến ngày 02/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

7. Đỗ Đăng T, sinh năm 1973 HKTT: Thôn Thụy M, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Con ông Đỗ Đăng Q2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị K1; Vợ: Nguyễn Thị L3, sinh năm 1978; Con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2004.

Tiền án, tiền sự: không Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/02/2020 đến ngày 07/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

8. Nguyễn Xuân H4 (tên gọi khác: H4), sinh năm 1981.

HKTT: Xóm M, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Con ông Nguyễn Xuân Đ1 và bà Vũ Thị T12 (đã chết); Vợ: Đào Thu H8, sinh năm 1982; Con: có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2014.

Tiền án: Không Tiền sự: Ngày 13/12/2019, H3 bị Công an huyện Thuận Thành ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 333 bằng hình thức cảnh cáo về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày12/11/2013 của Chính phủ.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/3/2020 đến ngày 07/3/2020. Hiện tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Xuân H4, sinh năm 1998. Địa chỉ: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

2. Nguyễn Chí T1, sinh năm 1987. Địa chỉ: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nguyễn Nhân T2, sinh năm 1992. Địa chỉ: Xóm L, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

4. Nguyễn Xuân T3, sinh năm 1992. Địa chỉ: Xóm M, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

5. Nguyễn Duy N, sinh năm 1990. Địa chỉ: Xóm H, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

6. Vũ Trọng L1, sinh năm 1989. Địa chỉ: Xóm M, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

7. Nguyễn Mậu Đ, sinh năm 1992. Địa chỉ: Xóm H, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

8. Vũ Tiến H5, sinh năm 1989. Địa chỉ: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

9. Nguyễn Hữu L2, sinh năm 1991. Địa chỉ: Xóm H, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

10. Nguyễn Xuân Q1, sinh năm 1987. Địa chỉ: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

11. Nguyễn Chí T4, sinh năm 1978. Địa chỉ: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

(Tất cả đều có đơn xin xét xử vắng mặt)

NHẬN THẤY

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 27/02/2020, tại nhà của Vũ Văn H1 ở xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang Vũ Văn H1 đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “Mua, bán số lô, số đề”. Cụ thể: H1 đang sử dụng điện thoại Iphone 6, màu gold, lắp sim số 0977.072.391 truy cập vào tài khoản Zalo có nick là “Nhokbn”, đăng ký bằng số điện thoại 0965016533 để nhận các số lô, đề từ người mua. Ngoài ra, H1 còn đang bán cho Nguyễn Xuân H4, sinh năm 1998, trú tại: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh các số lô 92, 35, 90, 95 mỗi số 5 điểm x 23.000đồng/1 điểm; số lô 52 là 15 điểm x 23.000 đồng/1 điểm; các số lô 16, 10, 42, 61, 83 mỗi số 5 điểm x 23.000 đồng/1 điểm; số lô xiên hai gồm (52-92), (92-90) mỗi số 30.000 đồng; các số đề 65, 73, 81, 22, 90, 66 mỗi số 15.000 đồng, với tổng số tiền 1.500.000 đồng.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu trên tay phải của H1 01 điện thoại di động Iphone 6, lắp thẻ sim số 0977072391. Tại lòng bàn tay trái của H1 số tiền 1.500.000 đồng. Tại túi quần phía sau bên phải của H1 đang mặc số tiền 3.315.000 đồng. (H1 khai nhận trong tổng số tiền đã bị thu giữ thì có 01 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng của H4 trả trước cho H1 từ việc H4 mua số lô, số đề của H1 nêu trên. Số tiền còn lại là tiền bán hàng của H1). Thu giữ trên tay phải của H4 01 mảnh giấy có ghi chữ và số bằng mực màu xanh H4 khai nhận đây là các số lô, đề mà H4 vừa mua của H1. Thu giữ trên tay trái của H4 số tiền 330.000 đồng. Ngoài ra (H1 khai là tiền bán hàng của H1).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Văn H1. Quá trình khám xét không phát hiện và thu giữ được gì.

Ngoài ra H1 còn khai nhận: Từ khoảng tháng 01/2020, H1 đặt vấn đề với Vũ Đăng Q, sinh năm 1974, trú tại xóm H, Mão Đ, Thuận Thành, Bắc Ninh và Nguyễn Chí H2, sinh năm 1987 trú tại xóm B, Mão Đ, Thuận Thành, Bắc Ninh để H1 làm thư ký chuyển số lô, số đề cho Q và H2 kiếm lời.

Căn cứ vào lời khai ban đầu của H1, cùng ngày 27/02/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Vũ Đăng Q và Nguyễn Chí H2. Quá trình khám xét đã phát hiện và thu giữ:

+ Tại nhà Vũ Đăng Q: 01 điện thoại Iphone 6s màu gold, bên trong lắp số sim 0912.211.836, 01 điện thoại nhãn hiệu Sam sung Galaxy A7, bên trong lắp sim số 0822.102.558 có dùng ốp lưng, kính cường lực bị nứt để trên mặt bàn uống nước tại phòng khách tầng một (Q khai 02 chiếc điện thoại này là của Q).

+ Tại nhà Nguyễn Chí H2: 01 điện thoại Oppo màu cam, bên trong lắp hai sim điện thoại số 0397.047.937 và số điện thoại 0398857286 tại giường ngủ của H2 (H2 khai chiếc điện thoại này là của H2).

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận:

Vũ Văn H1 khai: H1, Q, H2 và những người mua số lô, số đề thỏa thuận về cách thức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề như sau: Căn cứ vào kết quả mở thưởng xổ số Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh truyền hình VTC9 để tính thắng thua; Người mua số đề theo ba hình thức là: Số đề, đề ba càng; số lô, lô xiên hai, lô xiên ba, lô xiên bốn và giải nhất.

Cách thức đánh lô đề như sau: Đánh đề được so với hai số cuối của giải đặc biệt, đánh nhất được so với hai số cuối của giải nhất. Người mua số đề dưới 100.000 đồng thì phải trả đủ cho H1 số tiền đã mua, còn người mua trên 100.000 đồng thì chỉ phải trả H1 90.000 đồng, nếu trúng sẽ được H1 số tiền gấp 80 lần. Nếu khách lạ mua số đề giải nhất, ba càng thì nếu mua 100.000 đồng khách vẫn phải trả cho H1 đủ 100.000 đồng. Nếu khách quen mua số đề giải nhất, ba càng thì cứ 100.000 đồng khách chỉ phải trả cho H1 90.000 đồng. Khách mua trúng 1.000 số đề ba càng H1 phải trả gấp 400 lần. Nếu người mua trúng 1.000 đồng đề giải nhất thì H1 phải cho khách gấp 80 lần. Số lô là người mua hai số cuối của tất cả các giải thưởng, số tiền được tính theo điểm. Mỗi điểm lô H1 bán cho khách với giá từ 22.000 đồng đến 23.000 đồng. Người mua dưới 10 điểm lô thì H1 bán với giá 23.000 đồng/1 điểm; người mua từ 10 điểm lô đến 20 điểm lô thì H1 bán với giá 22.500 đồng/1 điểm; người mua trên 20 điểm thì H1 bán với giá 22.000 đồng/1 điểm. Nếu người mua trúng 01 điểm lô thì H1 phải trả 80.000 đồng. Lô xiên hai là người mua 02 cặp số trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng. Lô xiên ba là khách mua 03 cặp số trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng. Lô xiên bốn là khách mua 04 cặp số trùng với hai số cuối của tất cả các giải thưởng. Cứ 100.000 đồng tiền lô xiên hai, ba, bốn thì H1 bán cho khách mua với giá 85.000 đồng, dưới 100.000 đồng thì khách phải trả đủ số tiền đã đặt mua cho H1. Nếu khách mua trúng lô xiên hai thì H1 trả số tiền gấp 10 lần số tiền khách đã mua số đó (tức 100.000 đồng được 1.000.000 đồng). Nếu khách mua trúng lô xiên ba thì cứ 10.000 đồng H1 trả 400.000 đồng. Nếu khách mua trúng lô xiên bốn thì cứ 10.000 đồng H1 phải trả 800.000 đồng.

Sau khi bán được số lô, số đề cho người mua thì H1 tập hợp các số lô, số đề rồi sử dụng điện thoại và sim số nêu trên đăng nhập tài khoản Zalo có nick là “Nhokbn”, đăng ký bằng số điện thoại 0965016533 của H1 để chuyển số lô, số đề đến nhóm Zalo có nick là “Truong hoc” do Q lập và làm trưởng nhóm (gồm 03 thành viên là “Nhokbn” của H1; “Phương” và “Bin A” của Q) và đến nhóm Zalo có nick là “MD.02” do H2 lập và làm trưởng nhóm (gồm 03 thành viên là “Nhokbn” của H1; “Nguoi la” của T5, sinh năm 1990 ở xã Trí Q, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và “Anh Cty giấy” của H2).

Q thống nhất với H1 khi chuyển số lô, đề vào nhóm “Truong hoc” thì tài khoản Zalo có nick là “Phương” của Q sẽ nhắn tin xác nhận 1 hoặc 2 hoặc 3 tương ứng với mỗi tin nhắn số lô, số đề chuyển lên nhóm, tức là đồng ý. Còn H2 thống nhất với H1 khi chuyển số lô, đề vào nhóm “MD.02” thì tài khoản zalo có nick là “Người Lạ” của T5 sẽ nhắn tin xác nhận “ok” tức đồng ý (nếu có một tin nhắn); còn nếu có từ hai tin nhắn trở lên “Người Lạ” sẽ nhắn tin xác nhận 1 hoặc 2 hoặc 3 tương ứng với mỗi tin nhắn số lô, số đề chuyển lên nhóm. Hàng ngày H1 sẽ gặp khách mua để thanh toán tiền thắng thua của ngày hôm trước, còn với việc H1 làm thư ký thì căn cứ vào số tiền thắng thua đến 10.000.000 đồng thì thanh toán một lần với Q và H2. Ngoài ra, H1 xác nhận điện thoại, sim số và tài khoản Zalo nêu trên là của H1, chỉ có một mình H1 sử dụng. Sau mỗi tin nhắn gửi đến của những khách mua số lô, số đề, H1 đều nhắn lại “Ok” nghĩa là đã đồng ý bán số lô, số đề cho khách.

Khoảng 18 giờ ngày 27/2/2020, H1 ở nhà sử dụng điện thoại và sim số nêu trên đăng nhập tài khoản Zalo có nick là “Nhokbn” đăng ký bằng số điện thoại 0965.016.533 để nhận các tin nhắn mua các số lô, đề từ khách mua gồm: Vũ Đăng T6, sinh năm 1992; Nguyễn Xuân T3, sinh năm 1992; Vũ Trọng L1, sinh năm 1989 cùng trú tại: Xóm M, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành; Nguyễn Duy N, sinh năm 1990; Nguyễn Mậu Đ (tên gọi khác N1), sinh năm 1992 và Nguyễn Hữu L2, sinh năm 1991 cùng trú tại: Xóm H, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành; Nguyễn Xuân Q1, sinh năm 1987 và Vũ Tiến H5, sinh năm 1989 cùng trú tại: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành; Nguyễn Nhân T2, sinh năm 1992, trú tại: Xóm L, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành; Nguyễn Chí T1, sinh năm 1987, trú tại: Xóm B, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành và Ngô Huy T7, sinh năm 1993, trú tại: Xóm N, xã Mão Đ, huyện Thuận Thành và tập hợp các số đề đã bán cho các khách nêu trên rồi chuyển cho Vũ Đăng Q và Nguyễn Chí H2 thì có Nguyễn Xuân H4 đến mua các số lô, số đề như đã nêu trên của H1. H1 đồng ý. H1 thỏa thuận với H4 01 điểm lô giá 22.500 đồng; còn lô xiên và tiền đề mua bao nhiêu thì trả đủ bấy nhiêu. H4 mua 60 điểm lô, tương ứng với số tiền là 1.350.000 đồng; mua 02 cặp lô xiên với tổng số tiền là 60.000 đồng; mua số đề với số tiền là 90.000 đồng. Tổng số tiền H4 mua số lô, đề của H1 là 1.500.000 đồng. H4 trả trước cho H1 500.000 đồng. Khi H1 vừa cầm 500.000 đồng của H4 thì bị Công an huyện Thuận Thành phát hiện, bắt quả tang và thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành kiểm tra, giải trình phần nội dung tin nhắn trong điện thoại thu giữ của H1. Cụ thể như sau:

*Tại phần tin nhắn trong mạng xã hội Zalo có nick là “Nhokbn” trong điện thoại xác định ngày 27/02/2020, H1 đã nhắn tin mua bán số lô, số đề với các tài khoản Zalo như sau:

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Tiểu tử” của Vũ Đăng T6 lúc 17 giờ 15 phút, 17 giờ 46 phút và 17 giờ 52 phút mua số lô, lô xiên hai của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý bán và bán cho T6 01 điểm lô giá 22.000 đồng; Cứ 100.000 đồng tiền số lô xiên thì T6 chỉ phải trả H1 số tiền là 80.000 đồng. T6 mua của H1 tổng số 20 điểm lô, tương ứng với 440.000 đồng và mua 01 cặp lô xiên hai với số tiền 300.000 đồng nhưng T6 chỉ phải trả cho H1 240.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô, đề T6 mua của H1 là 680.000 đồng. T6 chưa thanh toán với H1.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Nguyễn Xuân T3” của Nguyễn Xuân T3 lúc 17 giờ 09 phút mua số đề với số tiền là 100.000 đồng của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. T3 chưa thanh toán với H1.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Trọng L1” của Vũ Trọng L1, lúc 15 giờ 44 phút mua số lô, số đề, đề ba càng của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý và bán cho L1 01 điểm giá 22.500 đồng; cứ 100.000 đồng tiền đề và đề ba càng thì L1 chỉ phải trả cho H1 90.000 đồng. L1 mua tổng số 60 điểm lô, tương ứng với số tiền 1.350.000 đồng và mua số đề, đề ba càng với tổng số tiền là 900.000 đồng nhưng L1 chỉ phải trả cho H1 810.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô, đề L1 mua của H1 là 2.160.000 đồng. L1 chưa thanh toán với H1.

-Tin nhắn với Zalo có nick là “Nam Khôi” của Nguyễn Duy N lúc 17 giờ 50 phút mua số lô, đề, đề ba càng của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý bán và bán cho N 01 điểm lô giá 22.500 đồng. N mua 10 điểm lô, tương ứng với số tiền 225.000 đồng và mua số đề là 50.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô, đề N mua của H1 là 275.000 đồng. H1 và N chưa thanh toán tiền với nhau.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Em X Tung” của Nguyễn Mậu Đ (tên gọi khác: N1), lúc 17 giờ phút 43 phút ngày 27/02/2020 nhắn tin mua của H1 30 điểm lô, giá 23.000 đồng/ 1 điểm tương ứng số tiền là 690.000 đồng và 50.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền lô, đề Đ mua của H1 là 740.000 đồng. H1 và Đ chưa thanh toán tiền với nhau.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Ban tớ” của Nguyễn Hữu L2 lúc 17 giờ 13 phút mua số đề, đề ba càng của H1 với tổng số tiền là 70.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. H1 và L2 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Nguyenxuanquan” của Nguyễn Xuân Q1 lúc 17 giờ 33 phút mua số đề, giải nhất của H1 với tổng số tiền là 250.000 đồng.

H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. Q1 chưa thanh toán với H1.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Vũ Tiến H5” của Vũ Tiến H5 lúc 17 giờ 19 phút mua số lô của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý và bán cho H5 01 điểm lô giá 22.000 đồng. H5 mua với tổng số tiền là 1.100.000 đồng. H1 và H5 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Anh Xb” của Nguyễn Chí T1 lúc 17 giờ 37 phút mua số lô, lô xiên hai của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý và bán 01 điểm lô giá 22.000 đồng; cứ 100.000 đồng tiền lô xiên thì T1 chỉ phải trả cho H1 90.000 đồng. T1 mua 100 điểm lô, tương ứng số tiền 2.200.000 đồng và mua 01 cặp lô xiên hai với số tiền 500.000 đồng nhưng theo thỏa thuận T1 chỉ phải trả cho H1 450.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề T1 mua của H1 là 2.650.000 đồng. H1 và T1 chưa thanh toán tiền với nhau.

- Tin nhắn Zalo lưu trong điện thoại của H1 có nick là “Cu chau’” của Nguyễn Nhân T2, lúc 17 giờ 18 phút và 17 giờ 50 phút mua số lô, lô xiên hai của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý bán cho T2 170 điểm lô với giá 22.000 đồng/ 01 điểm, tương ứng số tiền 3.740.000 đồng; mua lô xiên hai là 50.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô, đề T2 mua của H1 là 3.790.000 đồng. T2 chưa thanh toán với H1.

- Tin nhắn với Zalo có nick là “Cu em Xn” của Ngô Huy T7 lúc 17 giờ 56 phút mua số lô, đề, đề giải nhất của H1. H1 bán cho T7 01 điểm lô giá 23.000 đồng. T7 mua tổng số 20 điểm lô, tương ứng với số tiền 460.000 đồng và mua số đề, đề giải nhất là 190.000 đồng. Tổng cộng là 650.000 đồng nhưng H1 chưa nhắn “ok” để xác nhận đồng ý bán cho.

* Nhóm Zalo có nick là “Truong hoc” do Vũ Đăng Q lập và làm trưởng nhóm, gồm có 03 thành viên là zalo có nick là “Bin A” và zalo có nick là “Phương” của Q; zalo có nick là “Nhokbn” của H1. H1 chuyển 01 điểm lô lên nhóm với giá 21.800 đồng và cứ 100.000 đồng tiền số đề thì H1 chỉ phải trả cho Q 85.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 17 giờ 53 phút ngày 27/02/2020, H1 chuyển 152 điểm lô lên nhóm, tương ứng với số tiền 3.313.000 đồng và số đề, nhất, ba càng với tổng số tiền là 595.000 đồng nhưng H1 chỉ phải trả cho Q là 505.000 đồng (đã làm tròn số). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa Q và H1 là 3.908.000 đồng nhưng H1 chỉ phải trả cho Q là 3.818.000 đồng. H1 chưa thanh toán với Q.

* Nhóm Zalo có nick là “MD.02” do Nguyễn Chí H2 lập và làm trưởng nhóm, gồm 03 thành viên là hai tài khoản zalo có nick là “Hai Nguyen” của H2 nhưng do H1 lưu số điện thoại đăng ký zalo có nick là của H2 là “Anh Cty Giấy” nên tài khoản zalo có nick là “Anh Cty Giấy” và tài khoản zalo có nick là “Nhokbn” của H1. H1 chuyển 01 điểm lô lên nhóm với giá 21.900 đồng; cứ 100.000 dồng tiền số lô xiên thì H1 chỉ phải trả 70.000 đồng và cứ 100.000 đồng tiền đề thì H1 phải trả 84.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 13 phút đến 17 giờ 49 phút ngày 27/02/2020, H1 chuyển 60 điểm lô lên nhóm, tương ứng với số tiền tổng số tiền 1.314.000 đồng; 08 cặp lô xiên hai với tổng số tiền là 940.000 đồng nhưng H1 chỉ phải trả 658.000 đồng; các số đề, đề ba càng với tổng số tiền là 1.170.000 đồng nhưng H1 chỉ phải trả 982.800 đồng. Như vậy, tổng số tiền lô, đề H1 tập hợp của khách để chuyển cho H2 là 3.424.000 đồng nhưng H2 chỉ phải trả cho H1 là 2.954.800 đồng. H2 chưa thanh toán với H1.

Ngoài ra, lúc 17 giờ 56 phút cùng ngày, H1 chuyển 40 điểm lô, với số tiền là 876.000 đồng; 01 cặp lô xiên 30.000 đồng; các số đề 90.000 đồng tương ứng với tổng số tiền là 996.000 đồng nhưng tin nhắn này chưa có ai trên nhóm xác nhận.

Ngày 26/02/2020, tại tin nhắn Zalo có nick là “Rèm xinh” là của Nguyễn Xuân H4, lúc 17 giờ 52 phút mua của H1 40 điểm lô, với giá 23.000 đồng/1 điểm, tương ứng với số tiền là 920.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý và bán cho H3. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 27/02/2020, H3 trúng 10 điểm lô tương ứng với số tiền 800.000 đồng. H3 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Vũ Đăng Q khai: Khoảng đầu tháng 02/2020, Q đã tự liên hệ với một số người quen biết và đặt vấn đề với họ nếu có nhu cầu mua bán số lô, số đề thì Q sẽ bán cho. Đồng thời, Q thỏa thuận với Vũ Văn H1, Nguyễn Xuân H, Nguyễn Mậu L, Đỗ Đăng T làm thư ký ghi số lô, đề cho Q và Q sẽ trích trả tiền chênh lệch. H1, T, L và H đồng ý. Q sử dụng sim số 0941.668.423 để lập Zalo có nick là “Phương” và 01 sim rác (Q không nhớ số sim) lập tài khoản Zalo có nick là “Bin A”. Sau đó, Q sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy A7, lắp sim số 0822.102.558 và hai tài khoản Zalo trên tạo lập nhóm Zalo có nick là “Truong hoc” và nhóm Zalo có nick là “sm”, mỗi nhóm có 03 thành viên, trong đó có 02 tài khoản Zalo trên của Q và 01 tài khoản Zalo khác để mua bán số lô, số đề với tài khoản Zalo khác trong nhóm (là thư ký hoặc khách mua khác). Với mỗi một tên đăng nhập Zalo Q sử dụng một máy điện thoại khác nhau, khi các thư ký hoặc khách mua nhắn tin chuyển số lô, đề lên nhóm thì Q sử dụng một trong hai tài khoản Zalo trên nhắn “1 hoặc 2 hoặc 3…..” tức là Q đã xác nhận đồng ý bán các số lô, số đề. Q không nhắn tin lại thì có nghĩa là Q chưa đồng ý bán. Giá bán các số lô, số đề do Q tự thỏa thuận với thư ký và khách mua. Q bán một điểm lô với giá từ 21.700 đồng đến 22.000 đồng; cứ 100.000 đồng tiền đề Q bán với giá từ 81.000 đồng đến 82.000 đồng; cứ 100.000 đồng tiền lô xiên Q bán với giá 60.000 đồng. Đối với các thư ký sẽ được hưởng lợi từ số tiền chênh lệch như trên. Q và các thư ký thống nhất khi tổng số tiền thắng, thua đến 10.000.000 đồng thì thanh toán một lần.

Ngày 27/02/2020, sau khi biết tin H1 bị Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang thì Q đã đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú và khai nhận rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề của mình. Cụ thể:

+ Tại mục tin nhắn của tài khoản Zalo có nick là “Phương” của Q có tin nhắn các số lô, số đề từ tài khoản Zalo có nick là “H” của Nguyễn Xuân H. H chuyển 01 điểm lô cho Q với giá 21.700 đồng; cứ 100.000 đồng tiền số lô xiên thì H phải trả cho Q là 63.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ 18 giờ 01 phút đến 18 giờ 14 phút ngày 06/02/2020, H chuyển 1860 điểm lô, tương ứng với số tiền 40.362.000 đồng; 03 cặp lô xiên với số tiền 500.000 đồng nhưng chỉ phải trả cho Q 315.000 đồng. Tổng số tiền lô, lô xiên H chuyển cho Q là 40.862.000 đồng nhưng H chỉ phải trả cho Q 40.677.000 đồng. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 06/02/2020, H trúng thưởng 355 điểm lô, tương ứng số tiền là 28.400.000 đồng. Số tiền mua số lô, lô xiên và tiền trúng thưởng Q và H đã thanh toán với nhau xong.

+ Nhóm Zalo có nick là “Truong hoc” gồm 03 thành viên, trong đó có Zalo có nick là “Phương” và “Bin A” của Q, “Nhokbn” của H1. Đối với Zalo có nick là “Bin A” Q không nhớ sử dụng số điện thoại nào để đăng ký. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 phút đến 17 giờ 53 phút ngày 27/02/2020, H1 sử dụng tài khoản Zalo có nick là “Nhokbn” nhắn tin chuyển các số lô, số đề lên nhóm cho Q tương ứng với số tiền 3.908.000 đồng nhưng theo thỏa thuận H1 chỉ phải trả cho Q 3.818.000 đồng. H1 chưa thanh toán với Q.

+ Nhóm Zalo có nick “sm” gồm có 3 thành viên, trong đó có Zalo có nick là “Phương” và “Bin A” của Q, Zalo có nick là “Hai Ha” của Nguyễn Mậu L. L chuyển 01 điểm lô cho Q với giá 21.800 đồng; 100.000 đồng tiền lô xiên thì L chỉ phải trả cho Q 65.000 đồng; 100.000 đồng tiền số đề và số nhất thì L chỉ phải trả Q 83.000 đồng. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ 25 phút đến 17 giờ 51 phút ngày 27/02/2020, L sử dụng tài khoản Zalo có nick là “Hai Ha” nhắn tin chuyển các số lô, số đề lên nhóm “sm”. Cụ thể: L chuyển 365 điểm lô, tương ứng với số tiền 7.957.000 đồng; 06 cặp số lô xiên với số tiền 600.000 đồng nhưng chỉ phải trả cho Q 375.000 đồng và số đề, giải nhất với tổng số tiền là 2.165.000 đồng nhưng chỉ phải trả cho Q là 1.796.000 đồng. Như vậy tổng số tiền lô, đề L chuyển cho Q là 10.722.000 đồng nhưng theo thỏa thuận L chỉ phải trả cho Q là 10.143.000 đồng. L và Q chưa thanh toán với nhau.

+ Tại mục tín nhắn của nhóm zalo có nick là “Nam, Bin A” tin nhắn của tài khoản zalo có nick là “Nam” của Đỗ Đăng T ngày 26/02/2020 nhắn chuyển số lô, số đề cho Q. T chuyển 01 điểm lô cho Q với giá 21.800 đồng; 100.000 đồng tiền số đề thì T chỉ phải trả cho Q 83.000 đồng. Lúc 18 giờ 05 phút ngày 26/02/2020, T nhắn gửi cho Q 150 điểm lô, tương ứng số tiền 3.270.000 đồng và 560.000 đồng tiền số đề nhưng T chỉ phải trả cho Q 464.800 đồng. Tổng số tiền lô, số đề T chuyển cho Q là 3.830.000 đồng nhưng T chỉ phải trả cho Q là 3.734.800 đồng. T trúng thưởng 20 điểm lô, tương ứng với số tiền là 1.600.000 đồng. T và Q chưa thanh toán với nhau.

+ Tại mục tin nhắn zalo “Bn” của Trịnh Thanh B, sinh năm 1974, trú tại số nhà 49 Nguyễn C, Khu 4, Phường Ninh X, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhắn chuyển số đề cho Q. Q nhắn “ok” tức là đồng ý và cứ 100.000 đồng tiền đề thì B chỉ phải trả cho Q 83.000 đồng. Lúc 18 giờ 01 phút ngày 27/02/2020, B nhắn tin mua các số đề của Q với tổng số tiền là 600.000 đồng nhưng B chỉ phải trả cho Q 498.000 đồng. B và Q chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Chí H2 khai: H2 sử dụng điện thoại Oppo A38, lắp hai sim số 0397.047.937 và 0398857286 đăng ký chính chủ của H2 đăng nhập tài khoản Zalo có nick là “Hai Nguyen” và sử dụng tài khoản Zalo có nick là “Hai Nguyen” để thành lập nhóm “MD.02” gồm có 03 thành viên trong đó có Zalo có nick là “Hai Nguyen” của H2, Zalo có nick “Nhokbn” của H1 và Zalo có nick “Người Lạ” của T5, sinh năm 1990 ở xã Trí Q, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mua bán số lô, số đề. T5 là người xác nhận việc mua số lô, số đề, còn H2 là trung gian nhận tiền mua số lô, số đề của H1 sau đó chuyển cho T5 để hưởng tiền chênh lệch của cả T5 và H1. Sau khi H1 bán được các số lô số đề cho khách thì H1 tập hợp lại rồi chuyển lên nhóm “MD.02”. T5 thỏa thuận với H2 một điểm lô giá là 21.700 đồng, 100.000 đồng tiền đề thì H2 chỉ phải trả T5 82.000 đồng. Còn H2 thỏa thuận với H1 mỗi một điểm lô H1 chuyển với giá 21.900 đồng, 100.000 đồng tiền đề thì H1 phải trả H2 84.000 đồng. Phần chênh lệch giá trên H2 được hưởng lợi. Đối với các số lô, số đề H1 chuyển lên nhóm Zalo thì đều được T5 xác nhận tin nhắn 1;2;3….tương ứng với mỗi tin nhắn, nghĩa là đồng ý. Ngày 27/02/2020, H1 chuyển các số lô, số đề lên nhóm tương ứng với 3.424.000 đồng nhưng H2 chỉ phải trả cho H1 là 2.954.800 đồng. H2 chưa thanh toán với H1.

Ngoài ra ngày 27/2/2020 H2 còn bán số lô, số đề cho Vũ Đăng H3 và Nguyễn Chí T4. Cụ thể:

Vũ Đăng H3 nhắn tin từ số điện thoại 0988.836.180 đến số điện thoại 0397.047.937 mua 300 điểm lô của với giá 23.000 đồng/1 điểm lô, tương ứng với số tiền 6.900.000 đồng. H3 chưa thanh toán với H2.

Nguyễn Chí T4 nhắn tin nhắn từ tài khoản Zalo có nick là “Rem cua Tuyen N..” mua 05 điểm lô với giá 23.000 đồng/1 điểm, tương ứng số tiền 115.000 đồng và 391.000 đồng tiền số đề. Như vậy, tổng số tiền T4 phải trả là 506.000 đồng. T4 chưa thanh toán với H2.

Nguyễn Xuân H khai: H là thư ký ghi số lô, số đề cho Q để hưởng lợi. Ngày 06/02/2020, H sử dụng điện thoại Iphone 6 bên trong lắp sim số 0966.613.228 để truy cập Zalo có nick là “Mùa hoa súng” bán số lô, số đề cho khách. Sau đó, H tập hợp các số lô, số đề đã bán được cho khách rồi nhắn tin chuyển các số lô, số đề vào tài khoản zalo có nick là “Phương” cho Q như đã nêu trên. H bán cho khách một điểm lô giá 22.000 đồng nhưng chỉ phải chuyển cho Q 21.700 đồng; 100.000 đồng tiền lô xiên khách mua của H thì khách chỉ phải trả cho H 70.000 đồng nhưng H chỉ phải chuyển cho Q 63.000 đồng. Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra H được xem bản ảnh tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề in ra từ máy điện thoại của Q, H xác nhận đó là những tin nhắn mà H đã nhắn tin mua số lô, số đề với Q. Chiếc điện thoại Iphone 6 lắp sim 0966.613.228 chỉ một mình H sử dụng. Sau khi biết Q bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề, H đã đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú. Trước đó trên đường đi làm, H đã làm rơi mất chiếc điện thoại, không nhớ rơi ở đâu nên không nhớ bán số lô, số đề cho những ai. Việc mua bán số lô, số đề giữa H và Q đã thanh toán với nhau xong.

Nguyễn Mậu L khai: L sử dụng điện thoại Samsung Galaxy J7 bên trong nắp số sim 0974.227.536 đăng nhập tài khoản zalo có nick là tên “Hai Hà” của L để mua bán số lô, số đề và tham gia thành viên của nhóm “sm” gồm có tài khoản zalo của L và hai tài khoản zalo của Q để làm thư ký chuyển số lô, số đề cho Q để hưởng tiền chênh lệch như đã nêu trên. L thỏa thuận với khách mỗi 01 điểm lô giá 22.000 đồng, 100.000 đồng tiền đề giá 85.000 đồng; 100.000 đồng tiền lô xiên giá 70.000 đồng và thỏa thuận với Q mỗi một điểm lô L chuyển cho Q với giá 21.800 đồng, 100.000 đồng tiền đề thì L chuyển cho Q với giá 83.000 đồng; 100.000 đồng tiền lô xiên thì L chuyển cho Q với giá 65.000 đồng. Phần chênh lệch giá trên thì L được hưởng lợi. L xác nhận, trong quá trình điều tra L được xem bản ảnh tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề in ra từ máy điện thoại của Q. L xác nhận đó là những tin nhắn mà L đã nhắn tin mua số lô, số đề với Q ngày 27/02/2020. Chiếc điện thoại và sim số trên chỉ một mình L sử dụng. Sau khi biết Q bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề, L đã đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú, đồng thời giao nộp chiếc điện thoại trên tuy nhiên trước khi đến đầu thú L đã xóa hết tin nhắn mua số lô, số đề nên không nhớ bán số lô, số đề cho những ai. L và Q chưa thanh toán với nhau.

Đỗ Đăng T khai: T làm thư ký đề cho Q để hưởng tiền chênh lệch. Ngày 26/02/2020, sau khi bán số lô, số đề cho khách thì T tập hợp vào tờ giấy A4 rồi sử dụng điện thoại Vivo 1906 lắp sim số 0335.057.626 chụp lại hình ảnh tờ giấy A4 có các số lô, số đề. Sau đó truy cập vào tài khoản Zalo có nick là “Đo Nam” của T để mua bán số lô, số đề và tham gia thành viên của nhóm “Nam, Bin A” gồm có tài khoản zalo của T và hai tài khoản zalo của Q để làm thư ký chuyển số lô, đề cho Q để hưởng tiền chênh lệch như đã nêu trên. T thỏa thuận với khách mỗi 01 điểm lô giá 22.000 đồng, 100.000 đồng tiền đề giá 85.000 đồng và thỏa thuận với Q mỗi một điểm lô T chuyển cho Q với giá 21.800 đồng, 100.000 đồng tiền đề chuyển cho Q với giá 83.000 đồng. Phần chênh lệch giá trên thì T được hưởng lợi. Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, T được xem bản ảnh tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề in ra từ máy điện thoại của Q. T xác nhận đó là những tin nhắn mà T đã nhắn tin chuyển số lô, số đề cho Q và số tiền lô, số đề T chuyển cho Q là 3.830.000 đồng nhưng L chỉ phải trả cho Q là 3.734.800 đồng. T trúng thưởng 20 điểm lô, tương ứng với số tiền là 1.600.000 đồng. T và Q chưa thanh toán với nhau.

Chiếc điện thoại di động và sim số trên chỉ một mình T sử dụng. Sau khi biết Q bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề, T đã đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại trên để phục vụ điều tra. Trước khi đến đầu thú, T đã xóa hết tin nhắn mua số lô, số đề nên không nhớ bán số lô, số đề cho những ai.

Vũ Đăng H3 khai: Ngày 27/02/2020, H3 sử dụng điện thoại di động Sam sung A5 lắp sim số 0988.836.180 để nhắn tin SMS vào số điện thoại 0397.047.937 của H2 để mua 300 điểm lô của H2 với giá 23.000 đồng/1 điểm lô, tương ứng với số tiền 6.900.000 đồng. H3 và H2 chưa thanh toán với nhau. Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, H3 được xem bản ảnh tin nhắn có nội dung mua bán số lô, số đề in ra từ máy điện thoại của H2. H3 xác nhận đó là những tin nhắn mà H3 đã nhắn tin mua số lô, số đề với H2. Chiếc điện thoại và sim số trên chỉ một mình H3 sử dụng. Sau khi biết H2 bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề, H3 đã đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại trên tuy nhiên trước khi đến đầu thú, H3 đã xóa hết tin nhắn mua số lô của H2.

Nguyễn Xuân H4 khai: Ngày 26/02/2020, H3 sử dụng điện thoại Oppo F1S lắp sim số 0977.945.939 để truy cập mạng Zalo có nick là “Rèm xinh” của H3 nhắn tin vào zalo có nick là “Nhokbn” của H1 để mua các số lô, đề như đã nêu trên của H1. Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra H3 được xem bản ảnh tin nhắn có nội dung mua bán số lô, đề in ra từ máy điện thoại của H1. H3 xác nhận đó là những tin nhắn mà H3 đã nhắn tin mua số lô, số đề với H1. Chiếc điện thoại và sim số trên chỉ một mình H3 sử dụng. Sau khi biết H1 bị bắt quả tang về hành vi mua bán số lô, số đề, H3 đã đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại trên. Tuy nhiên trước khi đến đầu thú, H3 đã xóa hết tin nhắn mua số lô, số đề với H1.

Nguyễn Xuân H4 khai: Ngày 27/02/2020 H4 đến nhà H1 mua các số lô, đề với tổng số tiền là 1.500.00 đồng nhưng H4 mới trả trước cho H1 500.000 đồng thì bị Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang.

Nguyễn Chí T1 khai: Ngày 27/02/2021 T1 sử dụng điện thoại Samsung galaxy J5 lắp sim số 0965166488, nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Anh Xb” của T1 để mua 100 điểm lô, tương ứng số tiền 2.200.000 đồng và mua 01 cặp lô xiên hai với số tiền 500.000 đồng nhưng chỉ phải trả cho H1 450.000 đồng. Tổng số tiền T1 mua số lô, đề của H1 là 2.650.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. T1 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Nhân T2 khai: Ngày 27/02/2020 T2 sử dụng điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim số 0347.850.023, nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Hoàng Tử Bóng Đêm” để mua tổng số tiền lô của H1 là 3.790.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý T2 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Xuân T3 khai: Ngày 27/02/2020 T3 sử dụng điện thoại Iphone 6 Plus lắp sim số 0366686392 nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Nguyễn Xuân T3” của T3 để mua số đề với số tiền là 100.000 đồng của H1. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. T3 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Duy N khai: Ngày 27/02/2020 N sử dụng điện thoại Remi note7 màu đen, lắp sim số 0981.811.398 nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Nam Khôi” của N để mua tổng số tiền lô, đề của H1 là 275.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. N và H1 chưa thanh toán với nhau.

Vũ Trọng L1 khai: Ngày 27/02/2020 L1 sử dụng điện thoại Iphone 5S màu đen, lắp sim số 0984.229.869 nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Trọng L1” của L1 để mua số tiền lô là 1.350.000 đồng, số tiền đề là 900.000 đồng nhưng L1 chỉ phải trả cho H1 tiền đề 810.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền L1 mua số lô, số đề của H1 là 2.160.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. L1 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Mậu Đ khai: Ngày 27/02/2020 Đ sử dụng điện thoại Iphone 6 màu trắng gold, lắp sim số 0968.826.693; nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là là “Em X Tung” của Đ để mua tổng số tiền lô, đề của H1 là 740.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. Đ và H1 chưa thanh toán với nhau.

Vũ Tiến H5 khai: Ngày 27/02/2020 H5 sử dụng điện thoại Oppo màu trắng lắp sim 0989.905.611, nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Vũ Tiến H5” của H5 mua tổng số tiền lô của H1 là 1.100.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. H5 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Hữu L2 khai: Ngày 27/02/2020 L2 sử dụng điện thoại Iphone XS Mas, lắp sim số 0975734127, nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Nguyễn Hữu L2” của L2 để mua tổng số tiền lô, đề của H1 là 70.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. L2 và H1 chưa thanh toán với nhau. Tuy nhiên trên đường đi đến Công an huyện Thuận Thành làm việc L2 đã làm rơi mất.

Nguyễn Xuân Q1 khai: Ngày 27/02/2020 Q1 sử dụng điện thoại Iphone 6S màu đen lắp sim số 0943.601.076, nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Nguyenxuanquan” của Q1 để mua tổng số tiền đề của H1 là 250.000 đồng. H1 nhắn “ok” tức là đồng ý. Q1 và H1 chưa thanh toán với nhau.

Nguyễn Chí T4 khai: Ngày 27/02/2020 T4 sử dụng điện thoại Oppo, lắp sim số 0399.501.820, nhắn tin từ tài khoản Zalo có nick là “Rem cua Tuyen N..” của T4 để mua 05 điểm lô của Q với giá 23.000 đồng/01 điểm, tương ứng số tiền 115.000 đồng và 391.000 đồng tiền số đề. Tổng số tiền T4 phải trả cho Q là 506.000 đồng. T4 và H2 chưa thanh toán với nhau.

Tại cơ quan điều tra các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã tự giác giao nộp điện thoại và số tiền liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Cụ thể:

Ngày 09/3/2020, Vũ Văn H1 giao nộp số tiền 5.000.000 đồng và ngày 28/11/2020 H1 tiếp tục giao nộp số tiền 3.000.000 đồng; Ngày 23/3/2020, Vũ Đăng Q giao nộp số tiền 30.000.000 đồng; Ngày 27/10/2020 Nguyễn Chí H2 giao nộp số tiền 3.930.000 đồng; Ngày 11/3/2020 Nguyễn Xuân H giao nộp số tiền 4.000.000 đồng; Ngày 27/10/2020, Nguyễn Mậu L giao nộp số tiền 10.567.000 đồng; Ngày 27/10/2020 Đỗ Đăng T giao nộp số 5.460.000 đồng; Ngày 06/6/2020 Vũ Đăng H3 giao nộp số tiền 6.900.000 đồng; Ngày 09/3/2020 Nguyễn Xuân H4 giao nộp số tiền 1.720.000 đồng.

Ngày 29/02/2020: Nguyễn Chí T1 giao nộp 01 điện thoại Samsung Galaxy J5 lắp sim số 0965166488; Nguyễn Mậu Đ giao nộp 01 điện thoại Iphone 6 màu trắng gold có vỏ bọc màu đen, lắp sim số 0968.826.693; Nguyễn Duy N giao nộp điện thoại Remi note7 màu đen, có ốp lưng màu đen lắp sim số 0981.811.398; Vũ Trọng L1 giao nộp 01 điện thoại Iphone 5S màu đen, lắp sim số 0984.229.869. Ngày 28/02/2020 Nguyễn Chí T4 giao nộp 01 điện thoại Oppo màu hồng nhạt lắp sim số 0399.501.820; Vũ Tiến H5 giao nộp 01 điện thoại Oppo màu trắng lắp sim 0989.905.611; Nguyễn Nhân T2 giao nộp 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim số 0347.850.023; Nguyễn Xuân Q1 giao nộp 01 thoại Iphone 6 S màu ghi lắp sim số 0943.601.076.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra các Lệnh thu giữ thư tín điện tín gửi tập đoàn viễn thông Q1 đội Viettel; Tổng công ty hạ tầng mạng VNPT Net đối với các số thuê bao: 0966.613.228; 0335.057.626; 0977.072.391; 0974.227.536; 0988836180; 0397.047.937; 0977.945.939; 0941.668.423; 0822102558; 0914.384.846.

Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Q1 đội có công văn trả lời: Số thuê bao 0966.613.228 có thông tin chủ thuê bao là Nguyễn Xuân H, sinh ngày 18/10/1992 ở xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; Số thuê bao 0335.057.626 có thông tin chủ thuê bao là Đỗ Đăng T, sinh ngày 01/01/1973 ở xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; Số thuê bao 0977.072.391 có thông tin chủ thuê bao là Vũ Văn H1, sinh ngày 27/12/1991 ở xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; Số thuê bao 0974.227.536 có thông tin chủ thuê bao là Nguyễn Mậu L, sinh ngày 23/05/1978 ở Xóm Bàng, xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; Số thuê bao 0988836180 có thông tin chủ thuê bao là Vũ Đăng H3, sinh ngày 07/08/1980 ở xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; Số thuê bao 0397.047.937 có thông tin chủ thuê bao là Nguyễn Chí H2, sinh ngày 21/08/1987 ở xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; Số thuê bao 0977.945.939 có thông tin chủ thuê bao là Nguyễn Xuân H4, sinh ngày 05/08/1981 ở xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT- Net) có Công văn trả lời: Số thuê bao 0941.668.423 và số thuê bao 0822.102.558 không còn lưu thông tin đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của VNPT, trong thời gian từ ngày 25/02/2020 đến ngày 27/02/2020 không phát sinh cuộc gọi, tin nhắn trên hệ thống lưu trữ. Số thuê bao 0914.384.846 có thông tin chủ thuê bao là Tnh Thanh Bình, sinh ngày 01/07/1974 ở xóm Thượng, huyện Thanh Sơn, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 35/CT-VKS- TT ngày 26/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố Nguyễn Chí H2, Vũ Văn H1, Nguyễn Mậu L, Vũ Đăng H3, Đỗ Đăng T và Nguyễn Xuân H4 về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Vũ Đăng Q, Nguyễn Xuân H về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay:

Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố là đúng.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và đề nghị Toà án giải quyết theo pháp luật.

Ngoài ra bị cáo Vũ Văn H1 xác nhận, trong thời gian chuẩn bị xét xử thì Nguyễn Duy N, Nguyễn Mậu Đ, Nguyễn Hữu L2, Vũ Tiến H5, Nguyễn Chí T1 đã đến thanh toán đủ số tiền mà các đối tượng đánh bạc cho H1 như bản cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh duy trì công tố tại phiên toà hôm nay sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, các chứng cứ, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị:

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Vũ Đăng Q từ 18 đến 22 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 44 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Phạt bổ sung bị cáo từ 20 đến 25 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Xuân H từ 13 đến 15 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp với 24 tháng tù tại Bản án số 90/2021/HSST ngày 10/5/2021 của TAND quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án từ 37 đến 39 tháng tù.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

Vũ Văn H1 từ 10 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 20 đến 24 tháng về tội Đánh bạc.

Nguyễn Chí H2 và Nguyễn Xuân H4, mỗi bị cáo từ 07 đến 09 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 14 đến 18 tháng về tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Mậu L, Vũ Đăng H3, Đỗ Đăng T mỗi bị cáo từ 20 đến 30 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Nguyễn Xuân H, Vũ Văn H1, Nguyễn Chí H2, Nguyễn Xuân H4 do gia đình khó khăn và địa phương nơi các bị cáo cư trú phải cánh ly y tế một thời gian dài do dịch COVID -19.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị áp dụng điều Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền đánh bạc; trả lại tài sản không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo cho các bị cáo nhưng tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, các bị cáo không tham gia tranh luận mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu được tại hiện trường và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Nên có đủ cơ sở để xác định: Hồi 18 giờ 00 phút ngày 27/02/2020, Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang tại nhà của Vũ Văn H1 ở xóm Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, H1 đang có hành vi bán số đề cho Nguyễn Xuân H4 với tổng số tiền là 1.500.000 đồng (H4 đã thanh toán trước 500.000 đồng cho H1) và đang sử dụng điện thoại Iphone 6, màu gold, lắp sim số 0977.072.391 truy cập tài khoản Zalo có tên “Nhokbn”, đăng ký bằng số điện thoại 0965016533 để bán các số lô, đề cho Nguyễn Mậu Đ, Vũ Đăng T6, Nguyễn Duy N, Nguyễn Nhân T2, Nguyễn Chí T1, Nguyễn Xuân Q1, Vũ Tiến H5, Nguyễn Hữu L2, Nguyễn Xuân T3, Vũ Trọng L1, Nguyễn Xuân H4.

Quá trình điều tra đã xác định: Ngày 26/02/2020, H1 bán các số lô, đề cho Nguyễn Xuân H4 và ngày 27/02/2020, sau khi bán được cho khách các số lô, đề cho các đối tượng nêu trên thì H1 tập hợp lại rồi chuyển cho Vũ Đăng Q và Nguyễn Chí H2 để hưởng tiền chênh lệnh. Nguyễn Chí H2 ngoài làm trung gian nhận số tiền mua bán số lô, đề của H1 sau đó chuyển cho người tên “T5” để hưởng tiền chênh lệch thì ngày 27/02/2020, H2 còn trực tiếp bán số lô, số đề cho H3, T4. Vũ Đăng Q ngoài nhận bảng số lô, đề của H1 thì trong các ngày 06/02/2020, 26/02/2020, 27/02/2020 Q còn nhận bảng số lô, đề từ các thư ký gồm Nguyễn Xuân H, Đỗ Đăng T, Nguyễn Mậu L và trực tiếp bán số lô, đề cho Tnh Thanh Bình.

Căn cứ vào kết quả mở thưởng sổ xố Miền Bắc mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh truyền hình VTC9 đã xác định:

Ngày 26/02/2020, Vũ Văn H1 bán các số lô, đề cho Nguyễn Xuân H4 với tổng số tiền 920.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số mở thưởng ngày 26/2/2020 H3 trúng 800.000 đồng. Như vậy tổng số tiền đánh bạc là 1.720.000 đồng.

Ngày 27/02/2020 Vũ Văn H1 bán số lô, số đề cho Nguyễn Xuân H4 tương ứng với số tiền 1.500.000 đồng, Vũ Đăng T6 680.000 đồng, Nguyễn Xuân T3 100.000 đồng, Vũ Trọng L1 2.160.000 đồng, Nguyễn Duy N là 275.000 đồng, Nguyễn Mậu Đ 740.000 đồng, Nguyễn Xuân Q1 250.000 đồng, Nguyễn Hữu L2 70.000 đồng, Vũ Tiến H5 1.100.000 đồng, Nguyễn Chí T1 là 2.650.000 đồng, Nguyễn Nhân T2 là 3.790.000 đồng. Tổng số tiền là 13.315.000 đồng. Trong số những người mua số lô, số đề này chỉ có H4 đã trả cho H1 500.000 đồng, còn lại tất cả chưa trả tiền cho H1.

Tổng số tiền lô, đề Vũ Văn H1 tập hợp để chuyển cho Nguyễn Chí H2 ngày 27/02/2020 là 3.424.000 đồng nhưng theo thỏa thuận H1 chỉ phải trả cho H2 là 2.954.800 đồng.

Ngoài ra, lúc 17 giờ 56 phút cùng ngày, H1 chuyển các số lô, số đề tương ứng với số tiền 996.000 đồng nhưng tin nhắn này chưa có ai trên nhóm xác nhận.

Ngày 27/02/2020, Nguyễn Chí H2 nhận các số lô, số đề của H1 chuyển đến tương ứng với số tiền 3.424.000 đồng nhưng H2 chỉ phải trả cho H2 là 2.954.800 đồng; H2 còn bán số lô, số đề tương ứng cho Vũ Đăng H3 với số tiền 6.900.000 đồng; cho Nguyễn Chí T4 506.000 đồng. Như vậy xác định số tiền Nguyễn Chí H2 dùng để đánh bạc ngày 27/02/2020 là 10.830.000 đồng. (Cụ thể: với Nguyễn Chí T4 là 506.000 đồng; với Vũ Đăng H3 là 6.900.000 đồng; với Vũ Văn H1 là 3.424.000 đồng).

Ngày 06/02/2020 Vũ Đăng Q nhận các số lô, số đề do Nguyễn Xuân H chuyển đến tương ứng với số tiền 40.862.000 đồng nhưng theo thỏa thuận H chỉ phải trả cho Q 40.677.000 đồng. H trúng thưởng 355 điểm lô, tương ứng số tiền là 28.400.000 đồng. Như vậy xác định số tiền Q và H sử dụng để đánh bạc là 69.262.000 đồng.

Ngày 26/02/2020 Vũ Đăng Q nhận các số lô, số đề của Đỗ Đăng T chuyển đến tương ứng với số tiền là 5.430.000 đồng.

Ngày 27/02/2020 Vũ Đăng Q nhận các số lô, số đề của Vũ Văn H1 đến tương ứng với số tiền là 3.908.000 đồng nhưng theo thỏa thuận H1 chỉ phải trả cho Q 3.819.000 đồng. Nhận các số lô, đề của Nguyễn Mậu L chuyển đến tương ứng với số tiền là 10.722.000 đồng nhưng theo thỏa thuận L chỉ phải trả cho Q là 10.143.000 đồng. Nhận các số lô, đề của Tnh Thanh Bình chuyển đến với số tiền 498.000 đồng. Như vậy xác định tổng số tiền Q dùng để đánh bạc ngày 27/02/2020 là 15.128.000 đồng Đối với bị cáo Nguyễn Xuân H4 mặc dù số tiền bị cáo sử dụng để đánh bạc là 1.720.000 đồng (dưới 5.000.000 đồng) nhưng bị cáo có 01 tiền sự về tội “Đánh bạc” nên đây là tình tiết định tội.

Do vậy hành vi của Vũ Văn H1, Nguyễn Chí H2, Nguyễn Mậu L, Vũ Đăng H3, Đỗ Đăng T, Nguyễn Xuân H4 đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321; Hành vi của Vũ Đăng Q, Nguyễn Xuân H đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố các bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hành vi đánh bạc của các bị cáo là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác, tác động xấu đến đạo đức, lối sống cũng như ảnh hưởng đến kinh tế của từng gia đình, xã hội. Đây là một trong những tệ nạn xã hội bị lên án, dư luận xã hội đòi hỏi phải xử lý nghiêm, do vậy cần phải có một hình phạt nghiêm nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Xét về tính chất của vụ án và vai trò của từng bị cáo trong vụ án thì thấy:

Đây là vụ án đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, các bị cáo không có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau nên không có yếu tố tổ chức. Trong vụ án này bị cáo Vũ Đăng Q giữ vai trò chính, là chủ đề. Tiếp đến là bị cáo Nguyễn Xuân H, mặc dù là thư ký ghi số lô, số đề cho Q để hưởng lợi. Tuy nhiên do số tiền đánh bạc giữa bị cáo và Q ngày 06/2/2020 là 69.262.000 đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Vũ Văn H1, Nguyễn Mậu L, Đỗ Đăng T là thư ký ghi số lô, số đề cho Q. Tiếp đến là bị cáo Nguyễn Chí H2 mặc dù không phải là thư ký ghi số lô, số đề cho Vũ Văn H1 nhưng bị cáo là trung gian giao nhận tiền mua số lô, số đề của Vũ Văn H1 sau đó chuyển cho T5 để hưởng tiền chênh lệch của cả T5 và H1. Các bị cáo Vũ Đăng H3, Nguyễn Xuân H4 trực tiếp tham gia đánh bạc nên căn cứ vào tính chất, mức độ, vai trò cũng như nhân thân của từng bị cáo để buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi phạm tội của mình.

[3] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo thì thấy:

Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo Vũ Đăng Q và bị cáo Nguyễn Xuân H có nhân thân xấu, cụ thể: Năm 2001, bị cáo Vũ Đăng Q bị TAND huyện Thuận Thành xử phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, về tội “Đánh bạc”, đã chấp hành xong các quyết định của bản án ngày 18/3/2002. Bị cáo Nguyễn Xuân H trong giai đoạn điều tra đã được tại ngoại nhưng bị cáo lại tiếp tục phạm tội “Đánh bạc” dẫn đến ngày 10/5/2021 bị cáo bị Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xử phạt 24 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Vì vậy, bị cáo Vũ Đăng Q và bị cáo Nguyễn Xuân H phải chịu mức hình phạt cao hơn so với các bị cáo khác.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Vũ Đăng Q, Nguyễn Xuân H, Nguyễn Chí H2, Nguyễn Mậu L, Đỗ Đăng T, Vũ Đăng H3, Nguyễn Xuân H4 sau khi phạm tội đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện giao nộp số tiền đánh bạc nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Đỗ Đăng T, Nguyễn Mậu L, Nguyễn Xuân H4, Nguyễn Chí H2, Vũ Đăng H3 đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, bị cáo Vũ Đăng Q trong thời gian chuẩn bị xét xử đã tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Vũ Văn H1, Đỗ Đăng T, Nguyễn Mậu L, Vũ Đăng H3, Nguyễn Chí H2 có ông, bà, bố mẹ là người có công với Cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ sự phân tích trên đây, Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly bị cáo Nguyễn Xuân H ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo. Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Vũ Đăng Q tuy có nhân thân xấu nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo Vũ Văn H1, Nguyễn Chí H2, Nguyễn Xuân H4 đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt nên không cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà cho các bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Đối với các bị cáo Đỗ Đăng T, Nguyễn Mậu L, Vũ Đăng H3 chỉ cần xử phạt các bị cáo hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Ngoài việc áp dụng hình phạt chính, khi quyết định hình phạt cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Vũ Đăng Q để sung công quỹ Nhà nước theo quy định tai khoản 3 Điều 322 Bộ luật hình sự. Đối với bị cáo Nguyễn Xuân H hiện vẫn đang chấp hành án tại trại giam, các Vũ Đăng H1, Nguyễn Chí H2, Nguyễn Xuân H4 có hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính Q địa phương, bản thân bị cáo H2 cũng bị ảnh hưởng chất độc hóa học từ mẹ đẻ hàng tháng vẫn được Nhà nước trợ cấp, Hơn nữa địa phương nơi các bị cáo cư trú phải cánh ly y tế một thời gian dài do dịch COVID -19 nên cần miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[4] Liên quan trong vụ án này còn Nguyễn Xuân H4, Nguyễn Chí T1, Vũ Trọng L1, Nguyễn Chí T4, Nguyễn Mậu Đ, Vũ Tiến H5, Nguyễn Duy N, Nguyễn Nhân T2, và Nguyễn Xuân Q1, Nguyễn Hữu L2, Nguyễn Xuân T3 là những người mua số lô, số đề của Vũ Văn H1. Tuy nhiên số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng, bản thân các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự nên Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các đối tượng này là phù hợp.

Đối với Tnh Thanh Bình, là người Q khai đã bán số lô, đề cho Bình ngày 27/02/2020 tương ứng với số tiền 498.000 đồng nhưng Bình chưa thanh toán cho Q. Đối với Vũ Đăng T6, là người H1 khai đã bán các số lô cho T6 ngày 27/2/2020 tương ứng với số tiền 680.000 đồng H1. Tuy nhiên trong quá trình điều tra Cơ quan CSĐT đã triệu tập nhiều lần nhưng Bình, T6 không đến làm việc, tiến hành xác minh tại địa phương xác định Bình, T6 không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì gia đình và địa phương không biết. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã tách tài liệu liên quan đến Bình và T6 để khi nào xác minh làm rõ sẽ xem xét xử lý sau là phù hợp.

Đối với người tên T5, sinh năm 1990 ở xã Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh là người nhận các số lô, số đề từ nhóm zalo có nick là “MD.02” của Nguyễn Chí H2. Tuy nhiên, H2 không biết rõ họ tên và địa chỉ cụ thể của T5. Quá trình xác minh tại UBND xã Trí Quả xác định: Tại địa bàn xã Trí Quả không có ai tên T5, sinh năm 1990 và có đặc điểm như H2 đã trình bày vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ nên không làm rõ với người tên T5.

Đối với Ngô Huy T7 có tài khoản zalo có nick là “Cu em Xn” nhắn tin mua số lô số đề 20 điểm lô, tương ứng với số tiền 460.000 đồng và mua số đề, đề giải nhất là 190.000 đồng. Tổng cộng là 650.000 đồng của H1 lúc 17 giờ 56 phút, quá trình điều tra xác định: H1 chưa nhắn “ok” để xác nhận đồng ý bán cho T7. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận không có đủ căn cứ để truy cứu TNHS đối với T7 và H1 về hành vi đánh bạc là phù hợp.

Đối với việc Vũ Văn H1 nhắn tin chuyển 40 điểm lô, với số tiền là 876.000 đồng; 01 cặp lô xiên 30.000 đồng; các số đề 90.000 đồng. Tổng số tiền lô, đề, lô xiên hai là 996.000 đồng vào lúc 17 giờ 56 phút ngày 27/02/2020 lên nhóm zalo có nick là “MD.02”, quá trình điều tra xác định: chưa có ai trên nhóm nhắn tin xác nhận. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành không có đủ căn cứ nên không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với H1 về hành vi đánh bạc trên là phù hợp.

[5] Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để xử lý số vật chứng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ. Cụ thể:

- Đối với 01 mảnh giấy một mặt có ghi chữ và số bằng mực màu xanh mà Cơ quan điều tra đã thu giữ của H4 là tài liệu chứng cứ nên lưu hồ sơ vụ án.

- Đối với 17 chiếc điện thoại di động mà Cơ quan điều tra thu giữ của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, xét thấy đều liên quan đến hành vi đánh bạc nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Cụ thể: 01 điện thoại Iphone 6s màu gold, lắp số sim 0912.211.836, 01 điện thoại Sam sung Galaxy A7, lắp sim số 0822.102.558 của Vũ Đăng Q; 01 điện thoại Iphone 6, lắp sim số 0977072391 của Vũ Văn H1; 01 điện thoại Oppo màu cam, lắp sim số 0397.047.937 và số 0398857286 của Nguyễn Chí H2; 01 điện thoại Samsung Galaxy J7, lắp sim số 0974277536 của Nguyễn Mậu L; 01 điện thoại Vivo, lắp sim số 0335.057.622 của Đỗ Đăng T; 01 điện thoại Oppo F1S lắp sim số 0977.945.939 của Vũ Đăng H3; 01 điện thoại Oppo, lắp sim số 0977.094.329 của Nguyễn Xuân H4; 01 điện thoại Iphone 6S màu xám, lắp sim số 0366.686.329 của Nguyễn Xuân T3; 01 điện thoại Iphone 5S màu đen, lắp sim số 0984.229.869 của Vũ Trọng L1; 01 điện thoại Remi note7 màu đen, lắp sim số 0981.811.398 Nguyễn Duy N; 01 điện thoại Iphone 6 màu trắng gold, lắp sim số 0968.826.693 của Nguyễn Mậu Đ; 01 thoại Iphone 6S màu ghi lắp sim số 0943.601.076 của Nguyễn Xuân Q1; 01 điện thoại Oppo màu trắng lắp sim 0989.905.611 của Vũ Tiến H5; 01 điện thoại Samsung Galaxy J5, lắp sim số 0965.166.488 của Nguyễn Chí T1; 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim số 0347.850.023 của Nguyễn Nhân T2; 01 điện thoại Oppo màu hồng nhạt lắp sim số 0399.501.820 của Nguyễn Chí T4.

- Đối với số tiền các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sử dụng để đánh bạc cần tịch thu và truy thu để sung quỹ Nhà nước. Cụ thể:

Đối với số tiền đánh bạc ngày 06/02/2020 giữa Vũ Đăng Q và Nguyễn Xuân H là 69.262.000 đồng (gồm số tiền mua bán số lô, số đề là 40.862.000 đồng, theo thỏa thuận H chỉ phải trả cho Q 40.677.000 đồng, H hưởng lợi 185.000 đồng và tiền trúng 28.400.000 đồng). Tại bảng cáp này Q và H đã thanh toán với nhau xong, H không nhớ đã bán số lô, đề cho ai nên cần truy thu của H số tiền 28.585.000 đồng (bao gồm số tiền hưởng lợi 185.000 đồng và tiền trúng 28.400.000 đồng); truy thu của Q số tiền 40.677.000 đồng.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 27/02/2020 giữa Vũ Đăng Q và Vũ Văn H1 là 3.908.000 đồng nhưng theo thỏa thuận H1 chỉ phải trả cho Q 3.818.000 đồng. Do H1 chưa thanh toán cho Q nên cần truy thu của H1 toàn bộ số tiền 3.908.000 đồng.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 26/02/2020 giữa Vũ Đăng Q và Đỗ Đăng T là 5.430.000 đồng (trong đó tiền mua bán số lô, số đề là 3.830.000 đồng, tiền trúng 1.600.000 đồng). Do Q và T chưa thanh toán với nhau nên cần truy thu của Q 1.600.000 đồng; truy thu của T 3.830.000 đồng.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 27/02/2020 giữa Vũ Đăng Q và Nguyễn Mậu L là 10.722.000 đồng nhưng theo thỏa thuận L chỉ phải trả cho Q là 10.143.000 đồng. Do L chưa thanh toán cho Q nên cần truy thu của L toàn bộ số tiền 10.722.000 đồng.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 26/02/2020 giữa Vũ Văn H1 và Nguyễn Xuân H4 là 1.720.000 đồng (trong đó tiền mua bán số lô, số đề 920.000 đồng; tiền trúng 800.000 đồng). Do H1 và H3 chưa thanh toán với nhau nên cần truy thu của H3 920.000 đồng; truy thu của H1 800.000 đồng.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 27/02/2020 giữa Vũ Văn H1 với Nguyễn Xuân T3 100.000 đồng, Vũ Trọng L1 2.160.000 đồng, Nguyễn Duy N 275.000 đồng, Nguyễn Mậu Đ 740.000 đồng, Nguyễn Xuân Q1 250.000 đồng, Nguyễn Hữu L2 70.000 đồng, Vũ Tiến H5 1.100.000 đồng, Nguyễn Chí T1 2.650.000 đồng, Nguyễn Nhân T2 3.790.000 đồng. Tại phiên tòa H1 xác nhận: H5, L2, N, T1, Đ đã thanh toán tiền mua số lô, đề cho H1. Còn T3, L1, Q1, T2 chưa thanh toán cho H1 nên cần truy thu của T3, L1, Q1, T2 số tiền đánh bạc với H1; truy thu của H1 số tiền đánh bạc với H5, L2, N, T1 và Đ.

Đối với số tiền H2 sử dụng để đánh bạc với T4 là 506.000 đồng; với Vũ Đăng H3 là 6.900.000 đồng và với H1 là 3.424.000 đồng, xét thấy: T4, Vũ Đăng H3 và H1 chưa thanh toán tiền cho H2 nên cần truy thu của T4 là 506.000 đồng; truy thu của Vũ Đăng H3 là 6.900.000 đồng, truy thu của H1 là 3.424.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 27/02/2020 Vũ Văn H1 với Nguyễn Xuân H4 1.500.000 đồng, H4 đã trả H1 500.000 đồng. Do vậy cần truy thu của H4 1.000.000 đồng, tịch thu của H1 500.000 đồng sung quỹ Nhà nước. Số tiền này H1 đã bị Cơ quan điều tra thu giữ cùng với số tiền 1.000.000 đồng bán hàng của H1 khi bắt quả tang. Ngoài ra H1 còn tự giao nộp số tiền 3.315.000 đồng khi bị bắt quả tang ngày 27/02/2020. Xét thấy đây cũng là số tiền bán hàng của H1 nên cần trả lại cho H1 tổng số là 4.315.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 27/02/2020 mà Q khai đã bán cho Tnh Thanh Bình là 498.000 đồng, Bình chưa thanh toán cho Q tuy nhiên Cơ quan điều tra chưa triệu tập được Bình nên chưa làm rõ được Q và Bình đã thanh toán tiền cho nhau nên cần truy thu của Q số tiền này.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 27/2/2020 giữa H1 và Vũ Đăng T6 là 680.000 đồng. Tuy nhiên do T6 không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra chưa làm rõ được và đã tách tài liệu liên quan đến T6 để xử lý sau. Nhưng đối với số tiền đánh bạc giữa H1 và T6 đã xác định rõ nên cần truy thu toàn bộ số tiền này của H1.

Đối với số tiền 330.000 đồng mà Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Xuân H4 ngày 27/02/2020 khi bắt quả tang. Xét không liên quan đến hành vi đánh bạc của H4 nên trả lại cho H4 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Như vậy: Tổng số tiền truy thu của Q là 42.775.000 đồng (bao gồm số tiền sử dụng để đánh bạc với H: 40.677.000 đồng; với T 1.600.000 đồng; với Bình 498.000 đồng).

Tổng số tiền truy thu của H1 là 13.647.000 đồng (bao gồm số tiền sử dụng để đánh bạc với Q 3.908.000 đồng; với H3 800.000 đồng; với H2 3.424.000 đồng; với H5, L2, N, T1, Đ là 4.835.000 đồng; với T6 680.000 đồng).

Số tiền truy thu của H là 28.585.000 đồng; của L là 10.722.000 đồng; của T là 3.830.000 đồng; của Vũ Đăng H3 là 6.900.000 đồng; của Nguyễn Xuân H4 là 920.000 đồng; của T3 là 100.000 đồng; của L1 là 2.160.000 đồng; của Q1 là 250.000 đồng; của T2 là 3.790.000 đồng; của T4 là 506.000 đồng; của H4 là 1.000.000 đồng.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước của Vũ Văn H1 500.000 đồng.

Xác nhận: Q đã nộp 30.000.000 đồng; H đã nộp 4.000.000 đồng; L đã nộp 10.567.000 đồng; T đã nộp 5.460.000 đồng; Vũ Đăng H3 đã nộp 6.900.000 đồng; Nguyễn Xuân H4 đã nộp 1.720.000 đồng; T2 đã nộp 3.790.000 đồng; H1 đã nộp 8.000.000 đồng tại Cơ quan điều tra.

Xác nhận H2 tự nguyện nộp 3.930.000 đồng để nộp số tiền truy thu của T4 là 506.000 đồng. Do đó, trả lại H2 số tiền còn lại là 3.424.000 đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/3/2021 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận thành và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).

Xác nhận Nguyễn Mậu L đã nộp số tiền 20.355.000 đồng (Hai mươi triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng) tại biên lai thu số AA/2014/0008045 ngày 23/7/2021. Vũ Đăng H3 đã nộp số tiền 20.200.000 đồng (Hai mươi triệu hai trăm ghìn đồng) tại biên lai thu số AA/2014/0008049 ngày 28/7/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo Vũ Đăng Q, Nguyễn Xuân H phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Chí H2, Vũ Văn H1, Nguyễn Mậu L, Vũ Đăng H3, Đỗ Đăng T và Nguyễn Xuân H4 phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 3 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Vũ Đăng Q 20 (Hai mươi) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 (Bốn mươi) tháng về tội Tổ chức đánh bạc.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Xuân H 13 (Mười ba) tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc. Tổng hợp với 24 tháng tù tại Bản án số 90/2021/HSST ngày 10/5/2021 của Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 bản án là 37 (Ba mươi bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ đi thời hạn tạm giữ từ ngày 11/3/2020 đến ngày 15/3/2020.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Vũ Văn H1 10 (Mười) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 20 (Hai mươi) tháng về tội Đánh bạc.

Nguyễn Chí H2 08 (Tám) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 16 (Mười sáu) tháng về tội Đánh bạc.

Nguyễn Xuân H4 07 (Bẩy) tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách 14 (Mười bốn) tháng về tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt:

Nguyễn Mậu L số tiền 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Vũ Đăng H3 số tiền 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Đỗ Đăng T số tiền 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo Vũ Đăng Q, Vũ Văn H1, Nguyễn Chí H2, Nguyên Xuân H3 cho UBND xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 17 chiếc điện thoại di động bao gồm: 01 điện thoại Iphone 6s màu gold, lắp số sim 0912.211.836; 01 điện thoại Sam sung Galaxy A7, lắp sim số 0822.102.558; 01 điện thoại Iphone 6, lắp sim số 0977072391; 01 điện thoại Oppo màu cam, lắp sim số 0397.047.937 và số 0398857286; 01 điện thoại Samsung Galaxy J7, lắp sim số 0974277536; 01 điện thoại Vivo, lắp sim số 0335.057.622; 01 điện thoại Oppo F1S lắp sim số 0977.945.939; 01 điện thoại Oppo, lắp sim số 0977.094.329; 01 điện thoại Iphone 6S màu xám, lắp sim số 0366.686.329; 01 điện thoại Iphone 5S màu đen, lắp sim số 0984.229.869; 01 điện thoại Remi note7 màu đen, lắp sim số 0981.811.398; 01 điện thoại Iphone 6 màu trắng gold, lắp sim số 0968.826.693; 01 thoại Iphone 6 S màu ghi lắp sim số 0943.601.076; 01 điện thoại Oppo màu trắng lắp sim 0989.905.611; 01 điện thoại Samsung Galaxy J5, lắp sim số 0965.166.488; 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng lắp sim số 0347.850.023; 01 điện thoại Oppo màu hồng nhạt lắp sim số 0399.501.820 và số tiền 500.000 đồng (của H1).

Truy thu của Vũ Đăng Q 42.775.000 đồng; Vũ Văn H1 13.647.000 đồng;

Nguyễn Xuân H 28.585.000 đồng; Nguyễn Mậu L 10.722.000 đồng; Đỗ Đăng T 3.830.000 đồng; Vũ Đăng H3 6.900.000 đồng; Nguyễn Xuân H4 920.000 đồng; Nguyễn Xuân H4 1.000.000 đồng; Nguyễn Nhân T2 3.790.000 đồng; Nguyễn Xuân T3 100.000 đồng; Vũ Trọng L1 2.160.000 đồng; Nguyễn Xuân Q1 250.000 đồng; của Nguyễn Chí T4 là 506.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước của Vũ Văn H1 500.000 đồng.

Xác nhận Vũ Đăng Q đã nộp 30.000.000 đồng; Nguyễn Xuân H đã nộp 4.000.000 đồng; Nguyễn Mậu L đã nộp 10.567.000 đồng; Đỗ Đăng T đã nộp 5.460.000 đồng; Vũ Đăng H3 đã nộp 6.900.000 đồng; Nguyễn Xuân H4 đã nộp 1.720.000 đồng; Nguyễn Nhân T2 đã nộp 3.790.000 đồng; Vũ Văn H1 đã nộp 5.000.000 đồng tại cơ quan điều tra.

Xác nhận Nguyễn Chí H2 tự nguyện nộp 3.930.000 đồng để nộp số tiền truy thu của Nguyễn Chí T4 là 506.000 đồng. Do đó, trả lại H2 số tiền còn lại là 3.424.000 đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án.

Trả lại Vũ Văn H1 số tiền 4.315.000 đồng, Nguyễn Xuân H4 số tiền 330.000 đồng nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/3/2021 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận thành và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành).

Xác nhận Nguyễn Mậu L đã nộp số tiền 20.355.000 đồng (Hai mươi triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng) tại biên lai thu số AA/2014/0008045 ngày 23/7/2021; Vũ Đăng H3 đã nộp số tiền 20.200.000 đồng (Hai mươi triệu hai trăm nghìn đồng) tại biên lai thu số AA/2014/0008049 ngày 28/7/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc ngày niêm yết bản án

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

320
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 82/2021/HSST

Số hiệu:82/2021/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 13/10/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về