Bản án về kiện đòi nợ số 04/2023/DS-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC THUỶ, TỈNH HOÀ BÌNH

BẢN ÁN 04/2023/DS-ST NGÀY 02/11/2023 VỀ KIỆN ĐÒI NỢ

Mở phiên toà công khai tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ ngày 02/11/2023, xử sơ thẩm vụ án dâ sự thụ lý số 13/2023/TLST-DS ngày 05/4/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2023/QĐXXST-DS ngày 02/10/2023, giữa các đương sự sau:

1/ Nguyên đơn: ông Vũ Văn H, sinh năm 1962; Địa chỉ: Đ, T, Lạc Thủy, Hòa Bình (Vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng mặt).

2/ Bị đơn: bà Trần Thị H, sinh năm 1965 và chồng là ông Lại Văn S, sinh năm 1963; Địa chỉ: Đồng Nội, T, Lạc Thủy, Hòa Bình (Có mặt tại phiên tòa).

3/ Người liên quan:

3.1. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1965 (Vợ ông H); Địa chỉ: Đ, T, Lạc Thủy, Hòa Bình (Vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng mặt).

3.2. Anh Vũ Mạnh H, sinh năm 1995 (Con ông H); Địa chỉ: Đ, T, Lạc Thủy, Hòa Bình (Vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

{1}Theo đơn khởi kiện và quá trình cung cấp chứng cứ, Nguyên đơn Vũ Văn H cho rằng:

Năm 2019, vợ chồng bà Trần Thị H, ông Lại văn S mua thức ăn chăn nuôi và thuốc thý y của ông H dưới hình thức chậm trả tiền (Mua chịu), tổng cộng là 178.000.000 đồng. Sau đó, bên mua đã 03 lần trả tiền. Ngày 13/4/2020 hai bên chốt nợ, xác định bà H, ông S còn nợ của ông H 86.000.000 đồng (Trong đó nợ tiền thuốc thú y là 5.000.000 đồng, nợ tiền thức ăn chăn nuôi là 81.000.000 đồng). Sau ngày 13/4/2020, ông H đòi nợ nhiều lần nhưng bên mua không trả thêm được đồng nào, nên ông H khởi kiện ra Tòa, yêu cầu giải quyết buộc ông bà H, S trả 86.000.000 đồng nợ gốc và 38.700.000 đồng nợ lãi (Lãi tính từ tháng 4 năm 2020 đến ngày khởi kiện là tháng 2 năm 2023).

Quá trình tham gia tố tụng, ông H tự nguyện rút yêu cầu đòi số tiền lãi, chỉ yêu cầu Tòa buộc bà H, ông S thanhh toán cho ông 86.000.000 đồng nợ gốc.

{2}Quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa sơ thẩm, bà Trần Thị H, ông Lại Văn S cũng công nhận tính đến ngày 13/4/2020, bản thân còn nợ của gia đình ông Vũ Văn H tổng cộng 86.000.000 đồng (81.000.000 đồng thức ăn chăn nuôi và 5.000.000 đồng thuốc thú y). Tuy nhiên cho rằng đây là số nợ của anh Vũ Mạnh H chứ không phải số nợ của ông H. Ngoài ra, bị đơn còn cho rằng năm 2019, anh Vũ Mạnh H (Con của ông H) tiêm Vaccine phòng bệnh trên đàn gà của gia đình bị đơn. Sau tiêm, 1.800 con gà đã chết, gây thiệt hại tổng cộng 46.680.000 đồng và yêu cầu đối trừ thiệt hại trên vào số nợ bị đơn phải trả.

{3}Quá trình tham gia tố tụng, bà Nguyễn Thị H1 và anh Vũ Mạnh H (Vợ và con của ông H) cũng có cùng quan điểm với nguyên đơn Vũ Văn H, cho rằng bà H, ông S còn nợ của ông Vũ Văn H 86.000.000 đồng và ông H có quyền kiện đòi số nợ này. Phủ nhận việc gà của gia đình bị đơn chết sau khi tiêm Vaccine.

{4}Tại phiên tòa sơ thẩm, Đại diện Viện kiểm sát có ý kiến như sau:

Về tố tụng: Thẩm phán chủ tọa, Thư ký Tòa án và các Hội thẩm nhân dân đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng.

Viện Kiểm sát cho rằng: bà Trần Thị H, ông Lại Văn S khẳng định anh Vũ Mạnh H (Con ông H) tiêm vaccine phòng bệnh trên đàn gà của gia đình bị đơn. Sau tiêm, đàn gà chết 1.800 con, gây thiệt hại 46.680.000 đồng và yêu cầu đối trừ thiệt hại trên vào số nợ bị đơn phải trả. Tuy nhiên, bị đơn không có đơn phản tố, nên Tòa án không xem xét yêu cầu trên trong cùng vụ án này là có căn cứ. bà H, ông S thực hiện việc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng vụ án độc lập khác, theo thủ tục tố tụng dân sự.

Về nội dung: Đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà Trần Thị H và chồng là ông Lại Văn S phải trả cho ông Vũ Văn H số tiền còn nợ là 86.000.000 đồng. Ông H tự nguyện rút yêu cầu đòi lãi là phù hợp pháp luật, đề nghị chấp nhận. Đề nghị Tòa tuyên buộc Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng công khai, thấy rằng:

{5} Ông Vũ Văn H xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 25180001328 cấp ngày 06/9/2011, Giấy này công nhận hộ ông Vũ Văn H có quyền kinh doanh bách hóa, vât tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, thức ăn gia súc; trong đó ông H là chủ cơ sở kinh doanh. Tại Tòa, ông H cho rằng việc con trai của ông (Vũ Mạnh H) giúp ông giao hàng cho vợ chồng bà H, ông S không làm thay đổi bản chất rằng ông là chủ của số nợ trên và có quyền khởi kiện ra Tòa để đòi nợ. Quan điểm trên của ông H là có cơ sở, được chấp nhận.

[6}Ông Vũ Văn H khẳng định tính đến ngày 13/4/2020, vợ chồng bà H còn nợ của ông 86.000.000 đồng tiền hàng (5.000.000 đồng thuốc thú y, 81.000.000 đồng thức ăn chăn nuôi) và yêu cầu Tòa buộc vợ chồng bà H trả cho ông số nợ trên. Tại Tòa, bà Trần Thị H, ông Lại Văn S cũng thừa nhận bản thân còn nợ của gia đình ông H 86.000.000 đồng (Trong đó nợ tiền thuốc thú y là 5.000.000 đồng, nợ tiền thức ăn chăn nuôi là 81.000.000 đồng). Do đó có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vũ Văn H.

{7}Bà Trần Thị H, ông Lại Văn S cho rằng năm 2019, anh Vũ Mạnh H (Con ông H) tiêm Vaccine phòng bệnh trên đàn gà của gia đình ông bà. Sau tiêm, 1.800 con gà đã chết, gây thiệt hại tổng cộng 46.680.000 đồng và yêu cầu đối trừ thiệt hại trên vào số nợ bị đơn phải trả. Yêu cầu trên của bị đơn là yêu cầu phản tố nhằm đối trừ nghĩa vụ. Theo quy định chung, việc làm đơn phản tố là thủ tục bắt buộc; nếu bị đơn không làm đơn sẽ không được xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, bà H, ông S đã không làm đơn phản tố. Do đó, không thể xem xét, giải quyết yêu cầu của họ trong cùng vụ án này. Nếu có yêu cầu bồi thường thiệt hại như đã nêu, bà H, ông S làm đơn khởi kiện bằng vụ án độc lập khác, theo thủ tục tố tụng dân sự.

{8}Quá trình tố tụng, ông Vũ Văn H chỉ đòi 86.000.000 đồng nợ gốc; tự nguyện không tính và không yêu cầu bị đơn trả lãi. Sự tự nguyện phù hợp pháp luật, được chấp nhận.

{8} Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Nguyên đơn được trả lại toàn bộ tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng các điều 274, 275, 276, 280, 430 Bộ Luật dân sự; điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án, nay tuyên xử như sau:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Buộc bà Trần Thị H và chồng là ông Lại Văn S phải trả cho ông Vũ Văn H 86.000.000 đồng (Tám mươi sáu triệu đồng).

Nếu bên có nghĩa vụ không thanh toán như đã tuyên ở trên, kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật và Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án hợp pháp thì người phải thi hành án phải chịu tiền lãi, do chậm thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 điều 468 của Bộ Luật dân sự tương ứng số tiền và thời gian trậm trả.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3/ Về án phí: bà Trần Thị H, ông Lại Văn S phải chịu 4.300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Nguyên đơn Vũ Văn H được trả lại 2.150.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp, theo biên lai thu tiền số 0000228 ngày 27/3/2023 của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

4/ Các đương sự được quyền kháng cáo phúc thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt được kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận kết quả xét xử hoặc bản án được niêm yết công khai theo quy định của pháp luật.

Án xử công khai sơ thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

89
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về kiện đòi nợ số 04/2023/DS-ST

Số hiệu:04/2023/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Lạc Thủy - Hoà Bình
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 02/11/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về