Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 466/2021/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 466/2021/HC-PT NGÀY 09/12/2021 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 216/2021/TLPT-HC ngày 29 tháng 3 năm 2021 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2021/HC-ST ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo;

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2332/2021/QĐPT-HC ngày 26 tháng 10 năm 2021 giữa các đương sự:

- Người khi kiện: Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1967 (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Đỗ Thị Thanh H, sinh năm: 1967; Cùng địa chỉ: số 002 khu phố Hòa Th, thị trấn Cần G, huyện Cần G, tỉnh Long An (số cũ: 002 ấp Hòa Th, xã Trường B, huyện Cần G) (có mặt).

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Cần G, tỉnh Long An (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Minh Tr - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần G (có đơn xin xét xử vắng mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Nguyễn Hoài Th - Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần G (có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Người kháng cáo: Bà Đỗ Thị Thanh H là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Th.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Người khi kiện - ông Nguyễn Văn Th và người đại diện theo ủy quyền của ông Th - bà Đỗ Thị Thanh H trình bày:

Ông Nguyễn Văn Th cho rằng Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện Cần G về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 069016 do UBND huyện Cần G đã cấp cho ông Th ngày 24/12/1996 là trái pháp luật. Ông Th cho rằng việc UBND huyện Cần G thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do căn cứ theo bản án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh Long An nhưng ông Th không tham gia tố tụng, không nhận được bản án và không nhận được văn bản yêu cầu giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND xã Long P. Vì vậy, ông yêu cầu Tòa án Hủy Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cần G về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận.

Người bị kiện - Ủy ban nhân dân huyện Cần G, tỉnh Long An trình bày:

UBND huyện Cần G ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành K 069016 của ông Nguyễn Văn Th là đúng theo quy định của pháp luật căn cứ theo Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Long An giải quyết vụ án trên đúng theo quy định pháp luật.

Do vụ án được tiến hành giải quyết theo thủ tục rút gọn nên Tòa án không tiến hành đối thoại trước khi xét xử. UBND huyện Cần G do ông Nguyễn Anh Đức có văn bản xin xét xử vắng mặt không yêu cầu đối thoại nên vụ án không tiến hành đối thoại được tại phiên tòa.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 07/2021/HC-ST ngày 05/02/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Long An quyết định:

Căn cứ Điều 30, Điều 32, Điều 143, 165 và Điều 193 Luật t tụng hành chính; Điều 106 và Điều 105 Luật Đất đai năm 2013; Điều 32 Nghị quyết 326 của UBTV Quốc hội ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí của Tòa án.

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Th về việc khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân huyện Cần G.

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất s phát hành K 069016 của ông Nguyễn Văn Th là đúng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/02/2021, ông Nguyễn Văn Th do người đại diện theo ủy quyền là bà Đỗ Thị Thanh H kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm hoặc hủy bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bà Đỗ Thị Thanh H trình bày: Đất đã cấp chủ quyền cho ông Th rồi, ông trưởng ấp không biết đất của ông Th nên xác nhận cho ông D, khi xét xử thì không có mặt ông Th nên Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Th liên quan đến thửa đất số 108 là trái pháp luật. Sau khi có bản án thì ông Th không biết, không nhận Thông báo số 333/TB-UBND ngày 15/10/2018 của UBND xã Long P. Do đó, UBND huyện Cần G ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 069016 đã cấp cho ông Th là không đúng quy định của pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông Th. Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm hoặc hủy bản án sơ thẩm.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:

- Việc chấp hành pháp luật: Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng tuân thủ đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Về nội dung: Tại Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 22/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã thể hiện một phần diện tích đất thuộc thửa 108 mà UBND huyện Cần G cấp cho ông Th thực tế do ông D trực tiếp sử dụng, phần diện tích đất này là một phần thuộc thửa 65 mà ông D đã được cấp Giấy chứng nhận và đã xác định ranh cụ thể. Vì vậy, căn cứ quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 thì UBND huyện Cần G cấp Giấy chứng nhận cho ông Th là không đúng đối tượng sử dụng đất và thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tính Long An quyết định hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Th liên quan đến thửa đất số 108 nêu trên. Khi xét xử vụ án Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn các văn bản tố tụng cho ông Th, nhưng ông Th vẫn vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng, do đó việc Tòa án xét xử vắng mặt ông Th là đúng quy định của pháp luật. Bản án này đã có hiệu lực pháp luật nên ông Th phải có nghĩa vụ chấp hành. Đe thực hiện bản án, UBND xã Long p ban hành Thông báo số 333/TB-UBND ngày 15/10/2018 về việc yêu cầu ông Th nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần G đính chính và cấp đổi giấy chứng nhận theo đúng quy định. Thông báo này đã được niêm yết công khai theo đúng quy định nên ông Th cho rằng ông không nhận được thông báo là không có cơ sở.

Như vậy, do ông Th không tự nguyện thi hành Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tính Long An nên UBND huyện Cần G ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND nội dung thu hồi hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K 069016 do UBND huyện Cần G cấp cho ông Th ngày 24/12/1996 là có căn cứ.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, không chấp nhận kháng cáo của bà Đỗ Thị Thanh H là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là ông Nguyễn Văn Th, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến trình bày và kết quả tranh tụng của đương sự và của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Đơn kháng cáo, nghĩa vụ án phí đương sự thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm người bị kiện vắng mặt, nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[1.3] Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Th khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Cần G về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Th vẫn còn trong thời hiệu khởi kiện là đúng quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét kháng cáo của ông Nguyễn Văn Th:

Bà Đỗ Thị Thanh H là người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn Th cho rằng Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An là trái pháp luật vì đã tuyên hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Th liên quan đến thửa đất số 108 nêu trên và khi xét xử vụ án thì không có mặt ông Th. Tuy nhiên, do Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã có hiệu lực pháp luật nên ông Th phải có nghĩa vụ phải chấp hành, Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không có thẩm quyền giải quyết lại các tranh chấp đã được quyết định tại Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An trong cùng vụ án này.

Bản án số 109/2018/HC-ST ngày 05/7/2018 của Tòa án nhân dân tính Long An nhận định thửa đất số 65, tờ bản đồ số 1 thuộc quyền sử dụng của ông Võ Hùng D bị cấp nhầm sang thửa 108 của ông Nguyễn Văn Th, thửa 105 thửa ông Trần Hữu Đ và đã tuyên hủy 01 phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Th đối với phần đất thuộc thửa 108, tờ bản đồ số 1 tại ấp Tây Phú, xã Long P, huyện Cần G, tỉnh Long An. Do ông Th không tự nguyện thi hành bản án nên UBND xã Long P đã ban hành Thông báo số 333/TB-UBND ngày 15/10/2018 nội dung yêu cầu ông Th nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần G đính chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Th để phù hợp với quyết định của bản án 109, nhung ông Th vẫn không thực hiện. Do đó, việc UBND huyện Cần G ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Cần G đã cấp cho ông Th số K 069016 ngày 24/12/1996 là đúng quy định của pháp luật. Bà H cho rằng ông Th không biết và không nhận được Thông báo số 333/TB-UBND ngày 15/10/2018 của UBND xã Long P là không có căn cứ, vì Thông báo này cũng đã được UBND xã Long P niêm yết công khai đúng quy định pháp luật.

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Về án phí hành Chính phúc thẩm: Do kháng cáo của ông Nguyễn Văn Th không được chấp nhận nên Nguyễn Văn Th phải chịu 300.000 đồng.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn Th, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Th về việc yêu cầu hủy Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành K 069016 của ông Nguyễn Văn Th là đúng theo quy định của pháp luật.

3. Về án phí: Ông Nguyễn Văn Th phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm và 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm, nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0008716 ngày 01/12/2020 và Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0003059 ngày 22/02/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

94
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 466/2021/HC-PT

Số hiệu:466/2021/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:09/12/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về