Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 01/2018/HC-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HOÁ, TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 01/2018/HC-ST NGÀY 04/05/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Ngày 04 tháng 5 năm 2018 tại Toà án nhân dân huyện Minh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số  01/2018/TLST – HC ngày 10/01/2018 về “Khiếu kiện quyết định hành chính” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 187/2018/QĐXXST- HC ngày 19/4/2018 của TAND huyện Minh Hoá  giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Cao Quang V

Địa chỉ: Thôn L, xã T, huyện M, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Dương Viết T – Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư B ( văn bản ủy quyền ngày 15/01/2018).

Địa chỉ: Thôn Q, xã T, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Có mặt

2. Người bị kiện: Phòng N huyện M

Địa chỉ: Tiểu khu N, thị trấn Q, huyện M, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện theo ủy quyền là ông Trần Bá C – Phó trưởng phòng ( văn bản ủy quyền ngày 10/4/2018) – có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện ngày 20/4/2017 ông Cao Quang V trình bày

Ông sinh ngày 25/02/1950 là cán bộ chuyên trách công tác tại Ủy ban nhân dân xã T có thời gian công tác tại xã là 18 năm 04 tháng. Do sức khỏe yếu, bị bệnh không thể tiếp tục công tác được nữa nên ông làm đơn xin nghỉ việc vào tháng 11/1990 lúc đó ông mới hơn 40 tuổi. Ngày 13/10/2016 ông V có đơn kiến nghị gửi Phòng N huyện M đề nghị xem xét cho ông được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130 –CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Thông tư 45 –BT ngày 24/3/1976 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Sau đó Phòng N huyện M đã ban hành công văn số 53/NV ngày 07 tháng 12 năm 2016 trả lời đơn kiến nghị của ông Cao Quang V.

Nhận thấy nội dung công văn trả lời của Phòng N huyện M không đúng chức năng, không cụ thể, làm thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên ông V làm đơn khởi kiện đề nghị Tòa án:

- Hủy công văn số 53/NV ngày 07/12/2016 của Phòng N huyện M

- Buộc Phòng N huyện M phải thực hiện hành vi hành chính đúng với quy định

- Thực hiện theo tinh thần công văn số 237/SNV-XDCQ ngày 01/3/2007; công văn số 43/SNV-XĐCQ ngày 16/01/2012 của Sở nội vụ.

Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa đã tiến hành thụ lý và giải quyết vụ án. Tại biên bản đối thoại ngày 04 tháng 7 năm 2017 giữa người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là ông Dương V và đại diện Phòng N huyện M hai bên đã đi đến thỏa thuận thống nhất là Phòng N huyện M sẽ hủy bỏ công văn số 53/NV ngày 07/12/2016 trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản đối thoại và có văn bản tham mưu để trình lên Ủy ban nhân dân huyện M xem xét về yêu cầu giải quyết chế độ cho ông Cao Quang V. Khi nhận được thông báo bằng văn bản về việc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện M của Phòng N huyện M thì người khởi kiện sẽ rút đơn khởi kiện. Ngày  31/8/2017  Tòa  án  nhân  dân  huyện  Minh  Hóa  ban  hành  quyết  định  số 01/2017/QĐST-HC đình chỉ giải quyết vụ án hành chính giữa ông Cao Quang V và Phòng N huyện M. Người khởi kiện đã có đơn kháng cáo quyết định số 01/2017/QĐST- HC của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa. Ngày 23/10/2017 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm hủy quyết định số 01/2017/QĐST-HC của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, trả lại hồ sơ để Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

Tại biên bản đối thoại ngày 10/4/2018 giữa đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện và đại diện Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa đều thống nhất hủy công văn số 53/NV ngày 07/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa.

Tại phiên tòa hôm nay đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện trình bày yêu cầu Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa tham mưu trình UBND huyện Minh Hóa tập trung hồ sơ chuyển UBND tỉnh Quảng Bình giải quyết chế độ cho ông Vụ vì lý do đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UNBD tỉnh.

Đại diện Phòng Nội vụ trình bày: cho rằng không có căn cứ để chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh để giải quyết chế độ cho ông Cao Quang Vụ.

Đại diện VKSND huyện Minh Hóa phát biểu ý kiến về tuân theo pháp Luật tố tụng hành chính của Toà án: Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính, người khởi kiện và người bị kiện chấp hành đúng các quyền và nghĩa vụ của mình. Quan điểm giải quyết của VKSND huyện Minh Hóa: Ngày 10/7/2017

Phòng N huyện M đã ban hành công văn số 40/NV rút và hủy bỏ công văn số 53/NV ngày 07/12/2017. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử bác đơn khởi kiện của ông Cao Quang V vì đối tượng khởi kiện là công văn số 53/NV ngày 07/12/2017 của Phòng N huyện M không còn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:  Đây là vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa.

[2] Xét yêu cầu của người khởi kiện:

- Hủy công văn số 53/NV ngày 07/12/2016 của Phòng N huyện M

- Buộc Phòng N huyện M phải thực hiện hành vi hành chính đúng với quy định

-Thực hiện theo tinh thần công văn số C237/SNV-XDQ ngày 01/3/2007; công văn số 43/SNV-XĐCQ ngày 16/01/2012 của Sở nội vụ.

Về yêu cầu hủy công văn số 53/NV ngày 07/12/2016 của Phòng N huyện M. Ngày 10/7/2017 Phòng N huyện M đã ban hành công văn số 40/NV về việc rút lại và hủy bỏ công văn số 53/NV ngày 07/12/2016 của Phòng N huyện M. Như vậy đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính không còn, việc dề nghị Tòa án buộc Phòng N tham mưu cho UBND huyện M chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh là không có căn cứ và không thuộc thẩm quyền của Tòa án.

Đại diện cho người khởi kiện cho rằng việc giải quyết chế độ đối với ông Cao Quang V thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Q, thì ông Cao Quang V có quyền làm đơn để Ủy ban nhân dân tỉnh Q xem xét giải quyết chế độ cho ông.

Từ các nhận định trên Hội đồng xét xử quyết định xử bác đơn khởi kiện của ông Cao Quang V đối với người bị kiện là Phòng N huyện M.

[3] Về án phí: Ông Cao Quang V phải chịu 300.000 đ án phí hành chính sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền  300.000 đ đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa theo biên lai số 0000231 ngày 02/6/2017. Ông V đã nộp đủ án phí

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:

- Khoản 1 Điều 31, Điều 157, điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

- Điều 26 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Bác đơn khởi kiện của ông Cao Quang V đối với người bị kiện là Phòng huyện M.

2. Về án phí: Ông Cao Quang V phải chịu 300.000 đ án phí hành chính sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền  300.000 đ đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa theo biên lai số 0000231 ngày 02/6/2017. Ông V đã nộp đủ án phí

Án xử công khai sơ thẩm vắng mặt nguyên đơn, có mặt đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn. Báo cho các bên có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (04/5/2018) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử theo trình tự phúc thẩm

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

4708
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 01/2018/HC-ST

Số hiệu:01/2018/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Minh Hóa - Quảng Bình
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 04/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về