Bản án về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại; quyết định việc bồi thường, hỗ trợ và buộc thực hiện hành vi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 02/2021/HC-ST

A ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

BẢN ÁN 02/2021/HC-ST NGÀY 22/01/2021 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI; QUYẾT ĐỊNH VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ BUỘC THỰC HIỆN HÀNH VI BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

258
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại; quyết định việc bồi thường, hỗ trợ và buộc thực hiện hành vi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 02/2021/HC-ST

Số hiệu:02/2021/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Kiên Giang
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 22/01/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về