Bản án về khiếu kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 562/2023/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 562/2023/HC-PT NGÀY 21/07/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Trong các ngày 18 và 21 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 838/2022/TLPT-HC ngày 05/12/2022 về việc: “Khiếu kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số: 100/2022/HC-ST ngày 08/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 1703/2023/QĐ-PT ngày 30 tháng 3 năm 2023, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Lệ H1, sinh năm: 1971; Địa chỉ: xã An Vĩnh Ngãi, thành phố TA1, tỉnh Long An. Có mặt Người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện:

Bà Nguyễn Thị Phụng C1, sinh năm 1968; Cư trú tại: B1-10-05 Chung cư C, số 15 V, phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Luật sư Phan Hồng V1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TA1, tỉnh Long An. Vắng mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ủy ban nhân dân thành phố TA1, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Võ Hồng T; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố TA1, Có văn bản xin xét xử vắng mặt (Văn bản ủy quyền số 3538/UBND-NCTCD ngày 10 tháng 8 năm 2022).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Hồ Hoài V1; Chức vụ: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố TA1. Có mặt

2/ Ông Phan Lê M1; Chức vụ: Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố TA1. Có mặt

- Người kháng cáo: Người khởi kiện bà Nguyễn Thị Lệ H1.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo đơn khởi kiện, người khởi kiện - Bà Nguyễn Thị Lệ H1 trình bày:

Dự án đường Vành đai thành phố TA1, tỉnh Long An đi qua thửa đất của bà Nguyễn Thị Lệ H1. UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về việc thu hồi đất 01 phần thửa 965 tờ bản đồ số 5, loại đất BHK, diện tích 79m2 của bà Nguyễn Thị Lệ H1 dự án đường Vành đai thành phố TA1 và Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 nội dung phê duyệt tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Lệ H1. Theo bản chiết tính giá đền bù là không thực tế và quá thấp so với thị trường tại thời điểm thu hồi. Bồi thường nhầm tài sản trên đất là hàng rào của bà Ch1 cho bà H1. Nhưng khi điều chỉnh cho bà C thì không điều chỉnh lại tài sản khác cho bà H1. Bà H1 khiếu nại nhưng không được giải quyết. Đến ngày 01/4/2022, bà H1 nhận được Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố TA1 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà H1. Hiện nay, bà H1 chưa nhận tiền bồi thường và bà H1 đã bàn giao mặt bằng xong.

Do đó, bà H1 khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố TA1 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với bà H1.

* Tại số 1862/UBND-NCTCD ngày 12/5/2022, người bị kiện - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TA1 trình bày:

Việc Chủ tịch UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 662/QĐ- UBND ngày 02/3/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất của bà H1 được căn cứ trên cơ sở các quy định pháp luật. Cụ thể là căn cứ và Luật Đất đai, các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy trình thực hiện thủ tục kiểm đếm nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Long An. Quyết định số 35/2016/QĐ- UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Long An quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An; Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND thành phố TA1 tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 26 hộ dân xã An Vĩnh Ngãi. Thông báo số 1659/TB-UBND về thời gian cưỡng chế ngày 28/4/2022 và giao ngày 29/4/2022.

Việc bà Nguyễn Thị Lệ H1 yêu cầu hủy Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố TA1 về việc cưỡng chế thu hồi đất của bà H1 là không có cơ sở xem xét. Đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H1.

* Tại Văn bản số 3267/QĐ-UBND-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - UBND thành phố TA1 trình bày:

Ngày 21/9/2016, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 3855/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự án đường Vành đai thành phố TA1. Ngày 27/12/2016, UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 6057/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án. Ngày 30/8/2017, UBND thành phố TA1 ban hành Thông báo số 212/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất và triển khai kiểm đếm đất đai tài sản trên đất để bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2: Đoạn QL1 đến ĐT.827A địa điểm: Phường Tân Khánh, An Vĩnh Ngãi và phường 7, thành phố TA1.

Ngày 13/9/2017, Hội đồng bồi thường, tái định cư thành phố triển khai chủ trương thu hồi đất và kiểm đếm tài sản trên đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, thông báo thu hồi đất dự án thành phần 2, tại xã An Vĩnh Ngãi. Hội đồng có lập danh sách các hộ tham dự đồng thời niêm yết thông báo thu hồi đất từng hộ.

Ngày 13/9/2017, Hội đồng bồi thường có triển khai chủ trương thu hồi đất và có kiểm đếm đất đai tài sản trên đất của bà Trang. Ngày 29/9/2017, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố TA1 lập biên bản đo đạc, kiểm đếm hiện trạng tài sản trên đất đối với bà H1.

Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 362/QĐ- UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư đường Vành đai thành phố TA1 và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Theo đó, quy mô nền đường rộng 33m. Quy mô phân khu chức năng rộng 20m x 2 bên. Tổng cộng phạm vi cắm cọc giải phóng mặt bằng phần phân khu chức năng và phần nền đường là 73m.

Ngày 27/4/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư công bố niêm yết, lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phần 2: Đoạn QL1 đến ĐT.827A, địa điểm xã An Vĩnh Ngãi.

Ngày 25/5/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối thoại, vận động các hộ dân có ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngày 29/5/2018, lập biên bản kết thúc niêm yết dự thảo. Ngày 13/6/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư xây dựng phương án 1398/PABTHĐBT và được UBND thành phố TA1 phê duyệt tại Quyết định 1866/QĐ-UBND ngày 25/6/2018.

Ngày 28/6/2018, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư công bố quyết định phê duyệt phương án, quyết định thu hồi đất từng hộ, quyết định bồi thường giá trị từng hộ, địa điểm xã An Vĩnh Ngãi.

UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về việc thu hồi đất 01 phần thửa 965 tờ bản đồ số 5, loại đất BHK, diện tích 79m2 của bà Nguyễn Thị Lệ H1 dự án đường Vành đai thành phố TA1 và Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 nội dung phê duyệt tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Lệ H1. Do phát hiện việc bồi thường hàng rào cho bà H1 là nhầm đối tượng nên UBND thành phố TA1 đã điều chỉnh giảm số tiền bồi thường của bà H1 theo Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. Tuy nhiên, bà H1 lại yêu cầu bồi thường lại các khác tài sản khác cho bà H1 theo giá tài sản năm 2022.

Ngày 21/9/2018, Hội đồng bồi thường mời các hộ dân đến để trao đổi, giải thích, vận động và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đến các hộ dân.

Ngày 23/10/2018, UBND thành phố TA1 ban hành Thông báo số 827/TB- UBND về chủ trương triển khai kiểm đếm đất đai tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng đoạn nút giao thông đường Phạm Văn Ngô-phường Tân Khánh; nút giao thông Châu Thị Kim – xã An Vĩnh Ngãi.

Ngày 16/11/2018, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố TA1 tiến hành công bố niêm yết dự thảo phương án bồi thường bổ sung đợt 1 đoạn từ QL1-ĐT.827A (Km9+400 đến Km14+500). Ngày 07/12/2018, Hội đồng bồi thường lập phương án số 3200/PABT-HĐBT và được UBND thành phố TA1 phê duyệt tại Quyết định số 6241/QĐ-UBND ngày 18/12/2018.

Ngày 17/01/2019, Hội đồng bồi thường công bố phương án bồi thường (bổ sung đợt 1) và phát bảng chiết tính, quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường dự án. Ngày 31/7/2019, UBND thành phố TA1 có tổ chức cuộc họp đối thoại với các hộ chưa thống nhất.

Ngày 31/7/2019, UBND thành phố TA1 phối hợp với các ban ngành đoàn thể và UBND xã An Vĩnh Ngãi tổ chức đối thoại, vận động và ngày 24/3/2022, đoàn tiếp tục vận động và có ghi nhận ý kiến của bà H1.

Do bà H1 không chấp hành quyết định thu hồi đất nên UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất của bà H1.

Ngày 06/5/2022, đoàn vận động bà H1 giao mặt bằng, bà H1 không đồng ý và không nhận tiền. Hiện nay, bà H1 đã bàn giao mặt bằng xong.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số: 100/2022/HS-CT ngày 08/9/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã quyết định:

Căn cứ Điều 30, Điều 32 và Điều 193 Luật Tố tụng hành chính; Điều 62, Điều 66, Điều 69, Điều 70 và Điều 71 Luật Đất đai;

Áp dụng Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Lệ H1 về việc yêu cầu hủy Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TA1 đối bà Nguyễn Thị Lệ H1.

2. Các quyết định hành chính liên quan gồm: Quyết định số 1934/QĐ- UBND ngày 25/6/2018 về việc thu hồi đất 01 phần thửa 965 tờ bản đồ số 5, loại đất BHK, diện tích 79m2 của bà Nguyễn Thị Lệ H1 dự án đường Vành đai thành phố TA1 và Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 nội dung phê duyệt tiền bồi thường, hỗ trợ và các quyết định điều chỉnh thu hồi và bồi thường gồm: Quyết định số 1187/QĐ-UBND và Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 cho bà Nguyễn Thị Lệ H1 do UBND thành phố TA1 ban hành là đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/9/2022, người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Lệ H1 có đơn kháng cáo đề nghị sửa Bản án sơ thẩm theo hướng huỷ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TA1, xem xét các quyết định thu hồi đất cùng các quyết định có liên quan đến việc thu hồi đất đối với thửa đất 965, tờ bản đồ số 5 của bà H1.

- Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện theo uỷ quyền của bà Nguyễn Thị Lệ H1 giữ nguyên yêu cầu kháng cáo như nêu trên và xác định toà án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, trong trường hợp cấp phúc thẩm không khắc phục được thì đề nghị huỷ toàn bộ Bản án sơ thẩm chuyển hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại.

Những vi phạm của cấp sơ thẩm cụ thể: Toà án cấp sơ thẩm đã không đưa UBND tỉnh Long An vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót vì vụ kiếu kiện đều có liên quan đến các quyết của UBND tỉnh Long An về quy hoạch đường vành đai. Toà án cấp sơ thẩm cũng không đưa đơn vị thẩm định giá vào tham gia tố tụng là vi phạm nghiệm trọng; trong hồ sơ vụ án không có các quyết định quan trọng mà Toà án cấp sơ thẩm căn cứ vào đó để giải quyết vụ án gồm Quyết định 1001/QĐ-UBND, Quyết định 1943/QĐ-UBND; Toà án cấp sơ thẩm xác định sai tư cách người đại diện theo uỷ quyền.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà H1 phát biểu:

Toà án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng cụ thể trước ngày xét xử sơ thẩm 1 ngày thì Chủ tịch UBND Tp. TA1 mới uỷ quyền cho Phó Chủ tịch tham gia tố tụng nên việc Toà án cấp sơ thẩm xác định Phó Chủ tịch đại diện theo quyền của Chủ tịch trong suốt quá trình tố tụng trước đó là không đúng. Ngoài ra, cũng cấn phải xem xét UBND tỉnh Long An và Ban quản lý dự án có phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không cũng cần xem xét. Toà án cấp sơ thẩm chỉ đối thoại 01 lần và lần này vắng người bị kiện do đó cần đối thoại lần 2. Về việc áp giá bồi thường thì Trung tâm phát triển quỹ đất Chi nhánh TA1 có được quyền ký hợp đồng thuê Công ty thẩm định hay không thì đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vì thẩm quyền ký hợp đồng này theo luật đất đai là thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của người khởi kiện huỷ Bản án sơ thẩm để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện phát biểu:

Để thực hiện dự án đường vành đai này thì UBND thành phố TA1 đã được hiện đúng các quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất cũng như việc kiểm đếm, áp giá bồi thường cho hộ bà H1 là đúng giá đất theo thị trường. Trung tâm phát triển quỹ đất - Chi nhánh TA1 là đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nên có đủ thẩm quyền để tiến hành ký hợp đồng với Công ty thẩm định giá Miền Nam và việc thẩm định giá đất là đúng pháp luật, việc về duyệt giá đất được thông qua quy trình chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn và cuối cùng là trình UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bà H1 và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Luật tố tụng hành chính.

Về nội dung: Căn cứ các chứng cứ có tại hồ sơ thấy rằng, UBND thành phố TA1 đã tiến hành thu hồi đất, bồi thường cho hộ bà H1 đúng quy định pháp luật. Đề nghị bác kháng cáo của bà H1 và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1]. Đơn kháng cáo của người khởi kiện đúng về hình thức, nội dung và trong hạn luật định, đã nộp tạm ứng án phí nên kháng cáo là hợp lệ được Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

[2]. Về đối tượng khởi kiện, về thẩm quyền xét xử, về thời hiệu khởi kiện như nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng quy định pháp Luật Tố tụng hành chính.

[3]. Xét kháng cáo của người khởi kiện đề nghị sửa án sơ thẩm, huỷ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố TA1, tỉnh Long An hoặc huỷ Bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng.

[4]. Để thực hiện dự án đường Vành đai thành phố TA1, tỉnh Long An; Ngày 25/6/2018 UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 1934/QĐ- UBND về việc thu hồi đất 01 phần thửa 965, tờ bản đồ số 5, loại đất BHK, diện tích 79m2 của bà Nguyễn Thị Lê H. Xét trình tự, thủ tục thu hồi đất của bà C được UBND thành phố TA1 thực hiện đúng quy định tại các Điều 62, Điều 66, Điều 67 và Điều 69 Luật Đất đai; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

[5]. Về mức giá bồi thường: Ngày 28/6/2018 UBND thành phố TA1 đã ban hành Quyết định số 2519/QĐ-UBND nội dung phê duyệt tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Lệ H1 số tiền 160.793.000đ, mức bồi thường này đã được đơn vị tư vấn giá độc lập khảo sát trên cơ sở giá thị trường tại khu vực thu hồi đất và được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 và Quyết định 1943/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 (giá đất quy định trên địa bàn x hệ số điều chỉnh). Ngoài ra, do bồi thường nhầm hàng rào của người khác cho bà H1 nên UBND thành phố TA1 điều chỉnh giảm tiền bồi thường của bà H1 26.480.820đ theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND và Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 16/9/2020. Bà H1 cho rằng do bị điều chỉnh giảm tiền bồi thường nên phải định giá và bồi thường lại các tài sản của bà H1 theo năm 2022 là không phù hợp với các quy định pháp luật.

[6]. Do bà H1 không chấp hành quyết định thu hồi đất nên Chủ tịch UBND thành phố TA1 ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất của bà H1 là đúng quy định tại Điều 69 và Điều 71 Luật Đất đai. Trình tự cưỡng chế được thực hiện đúng quy định tại Điều 70 và Điều 71 Luật Đất đai.

[7]. Với các tài liệu, chứng cứ nêu trên Toà án cấp sơ thẩm xét xử bác yêu cầu khởi kiện của bà H1 là đúng pháp luật. Tại phiên toà phúc thẩm bà H1 không cung cấp được chứng cứ gì mới có thể thay đổi được Quyết định của Bản án sơ thẩm nên Hội đồng xét xử phúc thẩm bác kháng cáo của bà H1 và giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

[8]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên người khởi kiện phải chịu tiền án phí hành chính phúc thẩm theo luật định.

[9]. Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện và quan điểm đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm đề nghị bác kháng cáo của bà H1 và giữ nguyên Bản án sơ thẩm là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10]. Quan điểm của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện đề nghị huỷ án sơ thẩm do vi phạm tố tụng. Xét quan điểm này là không có căn cứ vì những vi phạm như luật sư nêu là không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà H1.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 203; Điều 220; khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng Hành chính.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Căn cứ Điều 62, Điều 66, Điều 67, Điều 69, Điều 70 và Điều 71 Luật Đất đai;

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Lệ H1.

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 100/2022/HC-ST ngày 08/9/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Long An.

Tuyên xử:

1. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Lệ H1 về việc yêu cầu hủy Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố TA1 đối bà Nguyễn Thị Lệ H1.

2. Các quyết định hành chính liên quan gồm: Quyết định số 1934/QĐ- UBND ngày 25/6/2018 về việc thu hồi đất 01 phần thửa 965 tờ bản đồ số 5, loại đất BHK, diện tích 79m2 của bà Nguyễn Thị Lệ H1 dự án đường Vành đai thành phố TA1 và Quyết định số 2519/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 nội dung phê duyệt tiền bồi thường, hỗ trợ và các quyết định điều chỉnh thu hồi và bồi thường gồm: Quyết định số 1187/QĐ-UBND và Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 cho bà Nguyễn Thị Lệ H1 do UBND thành phố TA1 ban hành là đúng quy định pháp luật.

3. Về án phí: bà Nguyễn Thị Lệ H1 phải nộp 300.000đ tiền án phí hành chính sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nước. Khấu trừ số tiền 300.000đ bà H1 đã nộp tạm ứng theo biên lai số 0000335 ngày 15/4/2022 tại Cục thi hành hành án dân sự tỉnh Long An, bà H1 đã nộp xong án phí.

4. Án phí hành chính phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị Lệ H1 phải chịu 300.000 đồng, khấu trừ số tiền 300.000đ bà H1 đã nộp tạm ứng theo biên lai số: 0001336 ngày 21/9/2022 tại Cục thi hành hành án dân sự tỉnh Long An vào phần án phí phải chịu, bà H1 đã nộp xong.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

113
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 562/2023/HC-PT

Số hiệu:562/2023/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 21/07/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về