Bản án về khiếu kiện quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND số 04/2020/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

BẢN ÁN 04/2020/HC-ST NGÀY 19/11/2020 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ CỦA CHỦ TỊCH UBND

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

140
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND số 04/2020/HC-ST

Số hiệu:04/2020/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hưng Yên
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 19/11/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về