Bản án về khiếu kiện quyết định buộc kỷ luật đối với công chức số 526/2023/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 526/2023/HC-PT NGÀY 12/07/2023 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH BUỘC KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC

Trong các ngày 05 và ngày 12 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 756/2022/TLPT-HC ngày 21 tháng 11 năm 2022 về việc “Khiếu kiện quyết định buộc kỷ luật đối với công chức”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 48/2022/HC-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1479/2023/QĐPT-HC ngày 15 tháng 6 năm 2023, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1980 (có mặt khi xét xử, vắng mặt khi tuyên án);

Địa chỉ: Số 50, đường Nguyễn Bỉnh K, phường Tân A, thị xã L, tỉnh Bình Thuận.

- Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận (xin vắng mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Hội Chữ Thập đỏ thị xã L, tỉnh Bình Thuận (xin vắng mặt)

- Người kháng cáo: Người khởi kiện là ông Nguyễn Ngọc H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/02/2020, văn bản trả lời thông báo sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện đề ngày 14/5/2020 và trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, người khởi kiện là ông Nguyễn Ngọc H trình bày:

Người khởi kiện vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện ban đầu, đề nghị Tòa án giải quyết:

- Hủy Quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức số 162/QĐ-UBND, ngày 22/01/2020, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã L, tỉnh Bình Thuận;

- Buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận bồi thường khoản tiền những ngày tôi không làm việc (tiền lương và các khoản đóng bảo hiểm) do quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật (tạm tính từ ngày không được nhận lương đến ngày 03/02/2020: Lương 5 tháng x hệ số 3,33 + hệ số phụ cấp 0,2) x 1.490.000 đồng = 26.298.500 đồng và các khoản bảo hiểm: 26.298.500 đồng x 21,5% = 5.654.177đồng). Tổng cộng số tiền 31.952.677 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, người khởi kiện yêu cầu người bị kiện bồi thường tiền lương do không làm việc từ ngày 03/02/2020 đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 27/9/2020, tính tròn 33 tháng x hệ số 3,33 + hệ số phụ cấp 0,2) x 1.490.000 đồng = 173.570.100 đồng và các khoản bảo hiểm: 173.570.100 đồng x 21,5% = 37.317.571 đồng). Tổng cộng số tiền 174.887.671 đồng.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 08/2011/TT-BNV, đối với công chức điều động giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ cấp huyện thì không được xác định là công chức theo quy định trên, do không được xác định là công chức nên ông H không phải là công chức, nên không phải là đối tượng điều chỉnh của Luật Công chức và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Ý kiến của người bị kiện tại Văn bản số 1943/UBND-NV, ngày 21/7/2020, của Chủ tịch UBND thị xã L: Quá trình công tác ông Nguyễn Ngọc H đã không có ý thức tổ chức kỷ luật, không tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm quy định những điều công chức, viên chức không được làm nhưng không thành khẩn nhận khuyết điểm để sửa chữa mà cố tình vi phạm thêm, tự ý bỏ việc trên 3 tháng, do đó việc kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc H là thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Công văn số 1585/SNV-TCCC ngày 05/7/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận và Thông tư số 03/2014/TT-BNV, Chủ tịch UBND thị xã L vẫn xác định ông H là công chức, chính vì vậy đã áp dụng trình tự, thủ tục để kỷ luật và ban hành quyết định kỷ luật ông H, với hình thức buộc thôi việc.

Trường hợp của ông Nguyễn Ngọc H là công chức theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, ông H đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào biên chế công chức không xác định thời hạn. Do đó, việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc H là công chức là đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với yêu cầu bồi thường lương những ngày không làm việc do bị buộc thôi việc là không đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Ngọc H trước đây là công chức của cơ quan, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã L. Hội Chữ Thập đỏ thị xã L không có ý kiến gì về yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc H, do Tòa án xét xử.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 48/2022/HC-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết định:

Bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc H, về việc yêu cầu:

- Hủy Quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức số 162/QĐ-UBND, ngày 22/01/2020, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận;

- Buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận bồi thường tiền lương do không làm việc từ ngày 03/02/2020 đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 27/9/2020, tính tròn 33 tháng x hệ số 3,33 + hệ số phụ cấp 0,2) x 1.490.000 đồng = 173.570.100đồng và các khoản bảo hiểm: 173.570.100đồng x 21,5% = 37.317.571đồng). Tổng cộng số tiền 174.887.671đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của đương sự.

Ngày 10/10/2022, người khởi kiện là ông Nguyễn Ngọc H kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Người khởi kiện là ông Nguyễn Ngọc H vẫn giữ kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, hủy Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của Chủ tịch UBND thị xã L về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc H, bồi thường tiền lương những ngày ông H không được làm việc theo quy định pháp luật, với lý do ông H là viên chức không phải là công chức, thể hiện tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND thị xã L về việc nâng lương đối với viên chức Nguyễn Ngọc H nên ông không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, Công chức. Vì vậy, Quyết định 162/QĐ-UBND nêu trên ban hành không đúng quy định pháp luật. Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/10/2019, ông H vẫn đang công tác tại Hội chữ Thập đỏ thị xã L, nhưng ông H không nhận được thông báo yêu cầu ông H đến cơ quan làm việc.

Người bị kiện là Chủ tịch UBND thị xã L, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Hội chữ Thập đỏ thị xã L, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của pháp luật Tố tụng hành chính. Các đương sự thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định pháp luật.

Về nội dung: Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bác yêu cầu khởi kiện của ông H là phù hợp với quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông H kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ nào mới chứng minh nên đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đều xin vắng mặt. Căn cứ Điều 225 Luật tố tụng hành chính, Tòa án tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án vắng mặt các đương sự này.

[2] Ngày 22/01/2020, Chủ tịch UBND thị xã L ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức, buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc H. Quyết định số 162/QĐ-UBND là quyết định hành chính do người có thẩm quyền trong cơ quan được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành, quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính về công chức, được áp dụng một lần đối với một đối tượng cụ thể, nên là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông H đối với quyết định trên là đúng quy định pháp luật.

[3] Theo Giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức ngày 24/3/2004 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận và Quyết định về việc tuyển dụng vào biên chế số 627-QĐ/TC ngày 11/5/2004 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận vào biên chế của Huyện Đoàn Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thì ông Nguyễn Ngọc H là công chức, kể từ ngày 01/5/2004, ngạch cán sự 1.0004, bậc 1/16.

[4] Ngày 20/4/2016 Chủ tịch UBND thị xã L ban hành Quyết định về việc tiếp nhận và điều động công chức số 58/QĐ-UBND điều động ông H đến công tác tại Hội chữ thập đỏ thị xã L, tỉnh Bình Thuận và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thị xã L.

[5] Theo Điều 12 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức thì Công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp do các tổ chức đó trả lương.

Tại khoản 3 Điều 6 của Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/06/2011 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn mộ số điều của Nghị định 06/2010 thì Công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, do các tổ chức đó trả lương.

Tại khoản 4 Điều 30 Luật hoạt động chữ thập đỏ: “Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình quản lý hoạt động chữ thập đỏ ở địa phương”.

Tại Điều 1 Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013, quy định: “b) Đối với công chức được luân chuyển làm việc tại các hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật về công chức”.

[6] Đối cH các quy định pháp luật nêu trên thì Chủ tịch UBND thị xã L ban hành Quyết định 162/QĐ-UBND áp dụng biện pháp kỷ luật buộc thôi việc đối với ông H là đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục.

[7] Hồ sơ vụ án thể hiện, cùng ngày 31/7/2019 ông H có làm Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương từ ngân sách và Đơn xin nghỉ phép (bổ sung hồ sơ xin nghỉ phép) gửi lãnh đạo cơ quan Hội Chữ Thập đỏ thị xã L. Mặc dù, chưa được cơ quan sử dụng công chức là Hội Chữ Thập đỏ thị xã L và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý là Uỷ ban nhân dân thị xã L đồng ý nhưng ông H đã tự ý nghỉ việc. Hành vi này thể hiện ông H không có ý thức tổ chức, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm những điều công chức không được làm, nhưng ông H không thành khẩn nhận khuyết điểm để sửa chữa, mà còn cố tình vi phạm thêm, tự ý bỏ việc trên 3 tháng.

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Hội Chữ thập đỏ thị xã L, ông H đã tự ý nghỉ việc không có lý do từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019. Hội Chữ thập đỏ thị xã L đã ra Thông báo bằng văn bản 3 lần liên tiếp vào các ngày 09/10/2019, ngày 18/10/2019 và ngày 28/10/2019, yêu cầu ông H có mặt tại cơ quan để làm việc nhưng ông H không đến. Sau thời gian trên, ông H vẫn tiếp tục nghỉ việc. Phòng Nội vụ thị xã L và Hội đồng kỷ luật mời ông H đến làm việc theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 17, 18 và 19 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức nhưng ông H đều vắng mặt.

Như vậy, ông H đã tự ý nghỉ việc không có lý do 23 ngày làm việc liên tục, và 03 tháng liên tục trong một năm, đã vi phạm khoản 4 Điều 14 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Vì vậy, Chủ tịch UBND thị xã L ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Ngọc H là đúng với quy định pháp luật.

[8] Ông H kháng cáo cho rằng ông không phải là công chức nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, Công chức. Xét thấy, Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND thị xã L có tiêu đề về việc nâng bậc lương đối với viên chức nhưng nội dung quyết định thể hiện ông Nguyễn Ngọc H là công chức như: ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003. Hơn nữa, đối cH quy định pháp luật nêu tại mục [5] phù hợp với xác nhận của UBND thị xã L có sự sơ xuất khi soạn thảo văn bản nâng lương công chức cho ông H. Do đó, kháng cáo của ông H là không có căn cứ để chấp nhận.

[9] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy, bản án của Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bác yêu cầu khởi kiện của ông H là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện kháng cáo nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào mới chứng minh nên bác kháng cáo và giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa là có căn cứ chấp nhận.

[10] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[11] Án phí hành chính phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Ngọc H phải chịu theo quy định pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính.

Bác kháng cáo của người khởi kiện là ông Nguyễn Ngọc H. Giữ nguyên bản án hành chính sơ thẩm số 48/2022/HC-ST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Áp dụng Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật đối với công chức; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Ngọc H, về việc yêu cầu:

- Hủy Quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức số 162/QĐ-UBND, ngày 22/01/2020, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận;

- Buộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận bồi thường tiền lương do không làm việc từ ngày 03/02/2020 đến ngày xét xử sơ thẩm (ngày 27/9/2020, tính tròn 33 tháng x hệ số 3,33 + hệ số phụ cấp 0,2) x 1.490.000 đồng = 173.570.100đồng và các khoản bảo hiểm: 173.570.100đồng x 21,5% = 37.317.571đồng). Tổng cộng số tiền 174.887.671 đồng.

2. Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Án phí hành chính phúc thẩm: Ông Nguyễn Ngọc H phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), nhưng được cấn trừ vào số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0008422 ngày 10/10/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

300
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định buộc kỷ luật đối với công chức số 526/2023/HC-PT

Số hiệu:526/2023/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 12/07/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về