Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong việc ban hành văn bản số 12/2021/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 12/2021/HC-ST NGÀY 09/11/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hành chính thụ lý số 12/2021/TLST - HC ngày 27 tháng 7 năm 2021 về việc “Kiện hành hành vi hành chính trong ban hành văn bản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 213/2021/QĐXXST-HC ngày 07 tháng 10 năm 2021, giữa:

- Người khởi kiện: Ông Dương Viết T, sinh năm 1952 Địa chỉ: Thôn Q, xã T, huyên Q, tỉnh Quảng Bình; có mặt.

-Người bị kiện: Giám đốc Sở T tỉnh Q Địa chỉ: Số A, đường H, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình.

Đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Trương Quang S - Phó giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, phiên đối thoại và tại phiên tòa, người khởi kiện ông Dương Viết T (viết tắt là người khởi kiện) trình bày: Ngày 07 tháng 7 năm 1998 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 584/QĐ – QLTA về việc phục hồi công tác đối với ông Dương Viết T – Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Sở T tỉnh Quảng Bình đã nhận được quyết định này nhưng cất dấu, không chuyển và không triển khai thực hiện quyết định. Ngày 10 tháng 8 năm 1998, Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 200/TC – TP với nội dung “Sở T tỉnh Quảng Bình yêu cầu đồng chí T và đồng chí Th thực hiện nghiêm túc Quyết định số 302 ngày 20/02/1998 của lãnh đạo Bộ Tư pháp giao quyền Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q cho đồng chí Trần Thị Th điều hành toàn bộ cơ quan. Riêng đối với đồng chí T trong lúc chờ Chủ tịch nước miễn nhiệm nhiệm chức danh Chánh án thì đồng chí được phục hồi làm nhiệm vụ như một Thẩm phán khác. Nếu các đồng chí không chấp hành ý kiến chỉ đạo của Giám đốc sở để xảy ra mất đoàn kết thì phải chịu trách nhiệm”.

Việc ban hành công văn này của Sở T tỉnh Quảng Bình đã xúc phạm uy tính, danh dự nhân phẩm của người khởi kiện quá nặng nề. Tháng 4 năm 2021 người khởi kiện mới tiếp cận được Quyết định số 584/QĐ – QLTA ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tư pháp và Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 của Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình.

Người khởi kiện yêu cầu: Đưa lên thông tin đại chúng thừa nhận đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì cất dâu, không chuyển cho đối tượng được nhận là ông Dương Viết T đối với Quyết định số 548/QĐ – QLTA ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tư pháp, không triển khai thực hiện quyết định này và ban hành Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 gây thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm 100.000.000 đồng.

Tại Công văn số 2029/STP – VP ngày 25/8/2021 của Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình (viết tắt là người bị kiện) trình bày: Ngày 08 tháng 12 năm 1995 ông Dương Viết T lúc đó là Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q vi phạm kỷ luật lao động, bị Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình kỷ luật “Cảnh cáo”. Ngày 16 tháng 9 năm 1997 ông Dương Viết T lúc đó là Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can vì ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đối với bị cáo Trần Văn Th trái quy định của pháp luật.

Sau khi ông T bị khởi tố Lãnh đạo Sở T và lãnh đạo Tòa án nhân tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Thường vụ Huyện ủy Q thống nhất đề nghị Bộ Tư pháp đình chỉ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình đối với ông Dương Viết T và tạm thời giao Quyền Chánh án Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh cho bà Trần Thị Th lúc đó là Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q chịu trách nhiệm điều hành và quản lý cơ quan cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Chánh án mới (công văn số 193/CV – TP ngày 18/10/1997 của Sở T tỉnh Quảng Bình). Ngày 20/02/1998, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 301/QĐ – QLTA về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Viết T – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q.

Ngày 06/6/1998, Sở T tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 116/TT – TC – TP về việc phục hồi công tác, nhưng miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q đối với ông Dương Viết T. Ngày 07/7/1998, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 966/TP – QLTA về việc phục hồi công tác đối với Thẩm phán và bổ nhiệm chức vụ Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình, kèm theo Quyết định số 584/QĐ – QLTA về việc phục hồi công tác đối với ông Dương Viết T – Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Theo nôi dung Công văn 966/TP – QLTA: “Căn cứ nghị quyết của Hội đồng tuyển chọn Toà án nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình và đề nghị của Huyện ủy Q tại Công văn số 153/CV – HU ngày 23/6/1998, sau khi nghiên cứu, xem xét tính chất, mức độ sai phạm và kết quả các mặt công tác, quá trình cống hiến tại địa phương của ông Dương Viết T, Bộ Tư pháp nhất trí với đề nghị của Sở T và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình: Phục hồi công tác đối với ông Dương Viết T (kèm theo quyết đinh); Bộ Tư pháp đang tiến hành các thủ tục trình Chủ tịch nước Miễm nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q đối với ông Dương Viết T. Đối với chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình, sau khi thống nhất với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 302/QĐ – QLTA ngày 20/02/1998, giao cho bà Trần Thị Th – Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, Quyền Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình đến khi có quyết định bổ nhiệm Chánh án mới”.

Theo tinh thần công văn này thì Bộ Tư pháp nhất trí với đề nghị của Sở T là phục hồi công tác, nhưng miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình đối với ông Dương Viết T.

Tại Điều 2 Quyết định số 584/QĐ-BTP ngày 07/7/1998 của Bộ Tư pháp có ghi “… Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình và ông Dương Viết T chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này” và nơi nhận như Điều 2. Điều này chứng minh Bộ Tư pháp đã gửi Quyết định 584/QĐ-BTP ngày 07/7/1998 cho ông Dương Viết T. Qua xác minh tại Tòa án nhân dân huyện Quảng N thì trong sổ công văn đến năm 1998 thể hiện đã nhận được Quyết định số 584/QĐ-BTP, Công văn số 966/TP-QLTA ngày 07/7/1998 và Công văn số 200/TC-TP ngày 10/8/1998 của Sở T tỉnh Quảng Bình. Tại thời điểm năm 1998, ông T đang làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Q. Do đó, việc ông Dương Viết T cho rằng Sở T tỉnh Quảng Bình không triển khai, chuyển Quyết định số 584/QĐ-BTP ngày 07/7/1998 của Bộ Tư pháp là không có cở sở.

2. Về nội dung kiện Công văn số 200/TC-TP ngày 10/8/1998 của Sở T tỉnh Quảng Bình Theo tinh thần Công văn số 966/TP-QLTA ngày 07/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì trong lúc chờ đợi để Bộ Tư pháp làm thủ tục trình Chủ tịch nước miễn nhiệm chức danh Chánh án đối với ông Dương Viết T. Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-QLTA-THA ngày 21/3/1994 của Bộ Tư pháp ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý về mặt tổ chức các Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Phòng Thi hành án, Đội Thi hành án, Sở T đã ban hành Công văn số 200/TC-TP ngày 10/8/1998 yêu cầu ông Dương Viết T và bà Trần Thị Th thực hiện nghiêm túc Quyết định số 302/QĐ-BTP ngày 20/02/1998 của Bộ Tư pháp giao quyền Chánh án TAND huyện Q cho bà Trần Thị Th điều hành toàn bộ cơ quan. Đối với ông Dương Viết T trong khi chờ đợi Chủ tịch nước miễn nhiệm chức danh Chánh án thì được phục hồi làm nhiệm vụ như một Thẩm phán khác là thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp quản lý và cho thấy Sở T đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo tinh thần Công văn số 966/TP- QLTA ngày 07/7/1998 của Bộ Tư pháp về việc phục hồi công tác đối với Thẩm phán và bổ nhiệm chức vụ Thẩm phán, Chánh án TAND cấp huyện tỉnh Q, đồng thời đã triển khai Quyết định số 584/QĐ-BTP ngày 07/7/1998 gửi kèm Công văn số 966/TP-QLTA. Đến ngày 03/10/1998, Chủ tich nước đã ban hành Quyết định số 194 QĐ/CTN miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình đối với ông Dương Viết T .

Qua những chứng cứ nêu trên khẳng định rằng, tại thời điểm đó Sở T đã gửi và triển khai các văn bản có liên quan cho Tòa án nhân dân huyện Q và cá nhân ông Dương Viết T đã biết rõ sự việc.

Căn cứ quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng Hành chính thì thời hiệu khởi kiện đã hết. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên bác Đơn khởi kiện của ông Dương Viết T.

Tại phiên tòa người khởi kiện vẫn giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện, nhưng thay đổi yêu cầu người bị kiện đưa lên thông tin đại chúng sang nội dung yêu cầu người bị kiện có văn bản gửi Huyện ủy, UBND huyện Q, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Tòa án nhân dân huyện Q và UBND xã T, huyện Q nơi người khởi kiện cư trú về việc thừa nhận đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì cất dâu, không chuyển cho đối tượng được nhận là ông Dương Viết T đối với Quyết định số 584/QĐ – QLTA ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tư pháp, không triển khai thực hiện quyết định này và ban hành Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 gây thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm nên phải bồi thường 100.000.000 đồng; Người bị kiện không chấp nhận việc khởi kiện của người khởi kiện. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về giải quyết vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa phát biểu. Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, ngươi tiên hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của Luật tố tụng hành chính. Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, miễn án phí cho người khởi kiện.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Người khởi kiện trình bày tháng 4 năm 2021 mới tiếp cận được Quyết định số 548/QĐ – QLTA ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phục hồi công tác đối với ông Dương Viết T – Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình nên nhận thấy Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 của Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình đã làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình nên mới khởi kiện. Theo quy định tại khoản 3 Điêu 32 và điêm a khoan 2 Điêu 116 Luật tố tụng hành chính thì đơn khởi kiện của ông Dương Viết T thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình.

[2] Ngày 20 tháng 02 năm 1998, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 301/QĐ – QLTA về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Viết T - Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 25/02/1998; ông Dương Viết T có trách nhiệm bàn giao mọi công việc trước ngày 25/02/1998. Cùng thời gian, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 302/QĐ – QLTA về việc giao Quyền Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình cho bà Trần Thị Th, kể từ ngày 25/02/1998 cho đến khi có quyết định mới.

[3] Tại Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phục hồi công tác đối với ông Dương Viết T - Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 15/7/1998. Ngày 10/8/1998 Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 200/TC – TP về việc giao quyền lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Q cho đồng chí Trần Thị Th; theo công văn này thì Giám đốc Sở T yêu cầu đồng chí Dương Viết T và đồng chí Trần Thị Th thực hiện nghiêm túc Quyết định số 302/QĐ – QLTA ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Riêng đối với đồng chí T trong lúc chờ đợi Chủ tịch nước miễn nhiệm chức danh Chánh án thì đồng chí được phục hồi làm nhiệm vụ như một Thẩm phán khác.

[4] Việc người khởi kiện trình bày Sở T tỉnh Quảng Bình đã cất dấu, không chuyển, triển khai thực hiện Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp thấy: Tại Điều 2 của quyết định này nêu rõ “.., Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình và ông Dương Viết T chịu trách nhiệm thi hành quyết định này”. Tại sổ công văn đến của Tòa án nhân dân huyện Q thể hiện ngày 20/7/1998 đơn vị này đã nhận được Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp (bút lục số 51). Mặt khác, Quyết định số 302/QĐ – QLTA ngày 20 tháng 02 năm 1998, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành về việc giao Quyền Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình cho bà Trần Thị Th kể từ ngày 25/02/1998. Tại phiên tòa người khởi kiện thừa nhận cuối tháng 10 năm 1998 khi nhận được Quyết định số 194QĐ/CTN ngày 03/10/1998 của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức danh Chánh án thì người khởi kiện mới bàn giao công tác lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình cho bà Th, việc trình bày của người khởi kiện tại phiên tòa phù hợp với sổ theo dỏi công văn đi của Tòa án nhân dân huyện Q thể hiện ngày 01/8/1998 Tòa án nhân dân huyện Q có Công văn số 05/BC về việc báo cáo Sở T tỉnh Quảng Bình yêu cầu bàn giao Chánh án (bút lục số 52). Từ các nội dung trên thấy, thời điểm Tòa án nhân dân huyện Quảng N nhận được Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp thì người khởi kiện đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Q và chưa bàn gia công tác lãnh đạo cho bà Th nên người khởi kiện đã nhận được, biết được quyết định này. Do đó, thời hiệu khởi kiện nội dung này không còn. Mặt khác, nếu người khởi kiện chưa nhận được quyết định này thì lỗi thuộc về lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Q, không phải lỗi của Sở T như người khởi kiện trình này.

[5] Đối với nội dung Sở T không triển khai thực hiện Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp thấy: Ngày 07/7/1998 Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 584/QĐ – BTP về việc phục hồi công tác đối với ông Dương Viết T – Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhưng đồng thời cùng ngày Bộ Trưởng Bộ Tư pháp có Công văn số 966/TP – QLTA về việc phục hồi công tác đối với Thẩm phán và bổ nhiệm chức vụ Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình, theo công văn này thì Bộ Tư pháp đang tiến hành các thủ tục trình Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Q, tỉnh Quảng Bình đối với ông Dương Viết T (bút lúc số 48).

[6] Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 về việc yêu cầu đồng chí Dương Viết T và đồng chí Trần Thị Th thực hiện nghiêm túc Quyết định số 302/QĐ – QLTA ngày 20 tháng 02 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp giao việc lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Q cho đồng chí Trần Thị Th là thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý Tòa án địa phương của Sở T và thực tế ông Dương Viết T đã bàn giao công tác này cho bà Trần Thị Th từ cuối tháng 10 năm 1998, sau khi nhận được Quyết định số 194QĐ/CTN ngày 03/10/1998 của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm chức danh Chánh án đối với người khởi kiện, do đó việc người khởi kiện trình công văn gây thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khởi kiện không được chấp nhận.

[7] Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại 100.000.000 đồng của người khởi kiện thấy: Người khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 100.000.000 đồng nhưng không chứng minh được thiệt hại cụ thể và căn cứ pháp luật để yêu cầu bồi thường nên không chập nhận yêu cầu này. Mặt khác, như phân tích tại các mục [4], [5] và [6] thì việc người khởi kiện cho rằng người bị kiện đã cất dấu, không chuyển, không triển khai thực hiện Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp và ban hành Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khởi kiện không được chấp nhận nên việc yêu cầu bồi thường của người khởi kiện cũng không được chấp nhận.

[8] Từ các phân tích tại các mục [2], [3], [4], [5], [6] và [7] thấy việc người khởi kiện yêu cầu Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình phải có văn bản gửi Huyện ủy, UBND huyện Q, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Tòa án nhân dân huyện Q và UBND xã T, huyện Q nơi người khởi kiện cư trú về việc thừa nhận đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì cất dấu, không chuyển cho đối tượng được nhận (trong đó có ông Dương Viết T) Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Không triển khai thực hiện quyết định này và ban hành Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 gây thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khởi kiện; bồi thường các thiệt hại bị xâm phạm 100.000.000 đồng không có căn cứ nên cần bác toàn bộ nội dung đơn khởi kiện.

[9] Ông Dương Viết T khởi kiện không được chấp nhận nên phải chịu án phí hành chính sơ thẩm . Tuy nhiên, ông T là người cao tuổi, thương binh loại A đã có đơn xin miễn án phí nên được miễn toàn bộ án phí vụ kiện.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cư khoản 1 Điêu 30, khoản 4 Điêu 32, điêm a khoan 2 Điêu 116, khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính; điểm đ khoản 1 Điêu 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Toà án, xử:

1. Bác toàn bộ đơn khơi kiên cua ông Dương Viết T vê việc yêu câu Giám đốc Sở T tỉnh Quảng Bình phải có văn bản gửi Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện Q, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Tòa án nhân dân huyện Q và Uỷ ban nhân dân xã T, huyện Q nơi người khởi kiện cư trú về việc thừa nhận đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vì cất dấu, không chuyển cho ông Dương Viết T là đối tượng được nhận Quyết định số 584/QĐ – BTP ngày 07 tháng 7 năm 1998 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp; không triển khai thực hiện quyết định này và ban hành Công văn số 200/TC – TP ngày 10 tháng 8 năm 1998 gây thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín của ông Dương Viết T và phải bồi thường các thiệt hại bị xâm phạm 100.000.000 đồng.

2. Vê án phí: Ông Dương Viết T được miễn án phí hành chính sơ thẩm.

3. Báo cho người khởi kiện, người bị kiện có mặt tại phiên tòa biết, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 09/11/2021.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

344
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong việc ban hành văn bản số 12/2021/HC-ST

Số hiệu:12/2021/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Bình
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 09/11/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về