Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong tổ chức thi tuyển công chức số 235/2023/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 235/2023/HC-PT NGÀY 26/07/2023 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

 Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 100/TLPT-HC ngày 22 tháng 5 năm 2023 về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính về giải quyết khiếu nại trong tổ chức thi tuyển công chức”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 10/2023/HC-ST ngày 21/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 2580/2023/QĐ-PT ngày 03 tháng 7 năm 2023, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Thu D, sinh năm 1984; địa chỉ: thành phố Đà Nẵng, có mặt.

- Người bị kiện:

+ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: tỉnh Quảng Nam Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Kim H; chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Bùi Văn L, chức vụ: Trưởng phòng Công chức – Viên chức Sở Nội vụ, có mặt.

+ Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam – kỳ thi năm 2020. Địa chỉ: tỉnh Quảng Nam.

Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Trần Thị Kim H, chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ (Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam), có đơn xin xét xử vắng mặt.

Người kháng cáo: người khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu D.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại các văn bản có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, người khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu D trình bày:

Sau khi nhận được thông báo kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020, bà thực hiện hồ sơ đề nghị phúc khảo và khiếu nại kết quả thi đúng quy định, tuy nhiên, hiện nay bà không nhận được thông tin về kết quả xử lý khiếu nại và những kiến nghị của bà đối với kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020, hậu quả có ảnh hưởng đến kết quả xem xét trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 và việc chấm dứt hợp đồng lao động cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Khởi kiện Quyết định hành chính số 312/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020. Tại các văn bản khiếu nại và cuộc họp trực tiếp cùng Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, bà có kiến nghị và khiếu nại đề thi, khung điểm thi có ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của bà và các cá nhân liên quan. Tuy nhiên, trong khi không có thông báo xử lý khiếu nại, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 có ảnh hưởng đến việc làm của bà và các thành viên có liên quan cuộc thi đến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Việc xử lý khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bà Nguyễn Thị Thu D và là nguyên nhân ban hành Quyết định hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 15/QĐ-SKHĐT ngày 29/01/2021 về việc chấm dứt hợp đồng lao động của cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Biên bản làm việc ngày 19/3/2021 (Sở Nội vụ ghi biên bản ngày 23/3/2021) có nội dung kết luận về các khiếu nại của bà gồm: Khiếu nại về điều kiện thi ở Kế hoạch 1415, khiếu nại quy chế thi và khiếu nại việc ra đề thi và đáp án thi để làm căn cứ chấm điểm bài thi. Như vậy, các đơn của bà D bao gồm yêu cầu phúc khảo bài thi và khiếu nại Sở Nội vụ đã tiếp nhận được, do đó, việc Sở Nội vụ không giải quyết khiếu nại cho bà là không đúng quy định pháp luật.

Do đó, bà khởi kiện yêu cầu Tòa án: Buộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) theo đúng quy định pháp luật.

Tại phiên đối thoại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trình bày:

1. Theo Thông báo số 2694/TB-HĐTTCC ngày 27/12/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 thì bà Nguyễn Thị Thu D là thí sinh dự tuyển có số báo danh: 0142, ngành dự tuyển: Kế hoạch và Đầu tư với kết quả thi vòng 2 môn thi chuyên môn nghiệp vụ là: 14 điểm. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 nhận được đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà Nguyễn Thị Thu D. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 đã thực hiện việc chấm phúc khảo theo đúng quy định của pháp luật và thông báo điểm phúc khảo tại Thông báo số 127/TB-HĐTTCC ngày 14/01/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.

2. Ngày 19/01/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 tiếp tục nhận được đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 (lần hai) của bà Nguyễn Thị Thu D; sau khi xem xét nội dung đơn, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 đã có Công văn số 280/HĐTT ngày 02/02/2021 về việc trả lời đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của thí sinh Nguyễn Thị Thu D, theo đó căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng thi không thực hiện việc tổ chức phúc khảo và chấm phúc khảo lần hai đối với đơn đề nghị phúc khảo lần hai của thí sinh.

Trong quá trình soạn thảo và ban hành Công văn số 280/HĐTT ngày 02/02/2021 về việc trả lời đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 (lần 2) của bà Nguyễn Thị Thu D đã viết sai là: “Căn cứ khoản 10 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ...”, và đúng phải viết là: “Căn cứ khoản 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ...”. Tuy nhiên, theo quy định, tại thời điểm trên Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 đã tự giải tán và được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 577/SNV-CCVC ngày 23/3/2021 đính chính lại nội dung nêu trên.

3. Ngày 03/02/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 nhận được đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà Nguyễn Thị Thu D; sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 có Công văn số 368/HĐTT ngày 24/02/2021 trả lời thí sinh Nguyễn Thị Thu D như sau: “Nội dung đơn đề nghị phúc khảo lần hai của thí sinh Nguyễn Thị Thu D đã được Hội đồng thi trả lời tại Công văn số 280/HĐTT ngày 02/02/2021 có nội dung tương tự nội dung đơn lần này. Theo đó, đối với những đơn có nội dung tương tự như đơn đề nghị phúc khảo lần hai đã được trả lời tại Công văn số 280/HĐTT ngày 02/02/2011 của thí sinh Nguyễn Thị Thu D thì Hội đồng thi sẽ không trả lời theo quy định”.

4. Sở Nội vụ nhận được các văn bản (đơn) đề ngày 27/02/2021, 08/3/2021 về việc khiếu nại thông báo điều kiện thi, xét trúng tuyển và kết quả chấm thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 văn bản gửi lần thứ 4;

Sau khi xem xét tất cả các nội dung được phản ánh, đề nghị tại các đơn nêu trên của bà Nguyễn Thị Thu D, nhận thấy nội dung khiếu nại còn chung chung, chưa nêu cụ thể khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính nào có căn cứ trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà. Do vậy, để làm rõ nội dung khiếu nại, xác định thẩm quyền giải quyết, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Thu D vào ngày 23/3/2021 để nghe các kiến nghị, phản ánh và làm rõ các nội dung khiếu nại của bà liên quan đến kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Kết quả buổi làm việc, Sở Nội vụ đề nghị bà Nguyễn Thị Thu D có đơn khiếu nại, nêu cụ thể quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà (nếu có) và gửi đơn đến đúng cấp có thẩm quyền là Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

5. Sở Nội vụ nhận được văn bản đề ngày 24/3/2021 của bà Nguyễn Thị Thu D với nội dung về việc khiếu nại thông báo điều kiện thi, xét trúng tuyển và kết quả chấm thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 văn bản gửi lần thứ 5. Sở Nội vụ xét thấy nội dung văn bản tương tự như văn bản ngày 27/02/2021 và ngày 08/3/2021 nên căn cứ vào nội dung buổi làm việc ngày 23/3/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 651/SNV-TT ngày 30/3/2021 về việc phúc đáp đơn của bà Nguyễn Thị Thu D, như sau:

“1. Đối với kiến nghị, phản ánh của bà về những sai sót tại Công văn số 280/HĐTT ngày 02/02/2021 và Công văn số 368/HĐTT ngày 24/02/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh trả lời cho bà về việc phúc khảo kết quả thi tuyển công chức (sai chữ lót tên, trích dẫn căn cứ chưa chính xác), Sở Nội vụ đã tiếp thu và ban hành Công văn số 577/SNV-CCVC ngày 23/3/2021 đính chính và đã gửi lại cho bà.

2. Đối với các nội dung khiếu nại, bà vẫn chưa nêu được căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính trái pháp luật dẫn đến xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của bà; do đó, Sở Nội vụ không có cơ sở để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đơn theo quy định. ”

6. Sở Nội vụ nhận được văn bản đề ngày 06/4/2021 của bà Nguyễn Thị Thu D với nội dung đề nghị xử lý khiếu nại, kiến nghị và phản ánh thông báo điều kiện thi, xét trúng tuyển; đề thi, khung đáp án, kết quả chấm thi và khác có liên quan kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 văn bản gửi lần thứ 6. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2037/UBNDTD ngày 13/4/2021 về việc kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu D, Sở Nội vụ có ý kiến phúc đáp bà Nguyễn Thị Thu D tại Công văn số 816/SNV-TT ngày 19/4/2021 như sau:

“Ngày 30/3/2021 Sở Nội vụ đã có Công văn số 561/SNV-TT về việc phúc đáp đối với các văn bản (đơn) của bà D đề ngày 27/02/2021, ngày 08/3/2021 và ngày 24/3/2021. Qua kiểm tra, rà soát đơn đề ngày 06/4/2021 của bà D thì nội dung kiến nghị, phản ánh và khiếu nại không có nội dung mới so với nội dung tại các đơn trước đây và không đưa ra được chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; do đó, Sở Nội vụ không có cơ sở để xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đơn theo quy định.” Như vậy, bà Nguyễn Thị Thu D gửi đơn yêu cầu phúc khảo điểm thi, Sở Nội vụ đã thực hiện chấm phúc khảo theo đúng quy định. Bà D không khiếu nại nên Sở Nội vụ không thực hiện theo thủ tục giải quyết khiếu nại.

Tại Biên bản làm việc 23/3/2021 đã hướng dẫn bà D thực hiện việc khiếu nại như sau: Đơn của bà D chưa đủ điều kiện để giải quyết, đề nghị bà D làm lại đơn làm rõ các vấn đề: điều kiện thi ở Kế hoạch 1415, Quy chế thi ảnh hưởng gián tiếp đến bà như thế nào, không thống nhất với đề thi và đáp án thi chưa phù hợp như thế nào, ảnh hưởng như thế nào và đề nghị gửi Đơn đến đúng cấp thẩm quyền để được xem xét giải quyết.

Sau khi Tòa án thụ lý giải quyết vụ án, bà Nguyễn Thị Thu D mới làm đơn có nội dung khiếu nại đến Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020. Do đó, đề nghị Tòa án xem xét theo quy định pháp luật.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 10/2023/HC-ST ngày 21/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 3, khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 193 và Điều 348 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật Khiếu nại; Luật cán bộ, công chức; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:

[1] Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu D: Buộc Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) theo đúng quy định pháp luật.

[2] Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu D về việc buộc Sở Nội vụ xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo.

Ngày 03/3/2023, người khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu D có đơn kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm, cho rằng Toà án cấp sơ thẩm chưa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát khẳng định rằng về thủ tục tố tụng: Thẩm phán Chủ tọa và Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng hành chính trong giai đoạn xét xử phúc thẩm; về nội dung:

Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử vụ án có căn cứ và đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của bà D, bà D kháng cáo nhưng không có cơ sở, do đó đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính: Bác kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thu D, giữ nguyên Quyết định của Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thẩm tra các chứng cứ tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa và xem xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định như sau:

[1] Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, người khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu D không rút đơn khởi kiện và giữ nguyên nội dung kháng cáo, cho rằng Toà án cấp sơ thẩm xét xử không bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

[2] Xét nội dung yêu cầu kháng cáo của người người khởi kiện, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy răng:

[2.1] Bà Nguyễn Thị Thu D là thí sinh dự tuyển có số báo danh: 0142, ngành dự tuyển: Kế hoạch và Đầu tư với kết quả thi vòng 2 môn thi chuyên môn nghiệp vụ là: 14 điểm. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 nhận được đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà Nguyễn Thị Thu D. Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 đã thực hiện việc chấm phúc khảo theo đúng quy định của pháp luật và thông báo điểm phúc khảo tại Thông báo số 127/TB-HĐTTCC ngày 14/01/2021 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020. Bà Nguyễn Thị Thu D cho rằng, sau khi nhận thông báo số 127, bà đã khiếu nại nhiều lần nhưng không được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật nên bà khởi kiện tại Tòa án, yêu cầu Tòa án buộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam giải quyết khiếu nại cho bà.

[2.2] Tại hồ sơ vụ án, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho rằng sau khi đã chấm phúc khảo cho bà Nguyễn Thị Thu D thì ngày 19/01/2021, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 tiếp tục nhận được đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 (lần hai) của bà Nguyễn Thị Thu D nên đã có văn bản trả lời về việc không thực hiện việc tổ chức phúc khảo và chấm phúc khảo lần hai đối với đơn đề nghị phúc khảo lần hai của thí sinh. Tại các Văn bản về việc khiếu nại thông báo điều kiện thi, xét trúng tuyển và kết quả chấm thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 đề các ngày 27/02/2021, 08/3/2021, 24/3/2021 và 06/4/2021 của bà Nguyễn Thị Thu D gửi Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ N, Thanh tra tỉnh Quảng Nam với nội dung: “… nay tôi có văn bản này để khiếu nại đến Thanh tra Bộ N, Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc Sở Nội vụ xem xét để rà soát công khai, làm rõ và thông báo cụ thể cách tính điểm phần thi tự luận chuyên môn, nghiệp vụ để có thông báo kết quả điểm thi môn tự luận của tôi như hiện nay tại đợt thi tuyển công chức năm 2020 tỉnh Quảng Nam đảm bảo bám sát thực tiễn yêu cầu đề bài thi và đảm bảo quy định pháp luật hiện hành có liên quan; đồng thời, khiếu nại thông báo điều kiện xét dự thi, xét trúng tuyển, kết quả chấm thi và quyết định thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan”. Như vậy, từ năm 2021, bà Nguyễn Thị Thu D đã có Đơn gửi Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 với nội dung khiếu nại liên quan đến kỳ thi tuyển công chức năm 2020, nhưng không được giải quyết.

Sau khi bà Nguyễn Thị Thu D khởi kiện tại Tòa án, và sau khi tạm ngừng phiên tòa ngày 16/8/2022, ngày 20/8/2022 bà Nguyễn Thị Thu D tiếp tục gửi Đơn khiếu nại bổ sung đến Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020. Tòa án đã ban hành Thông báo số 271/TB- TA ngày 30/9/2022 bổ sung Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 vào tham gia tố tụng với tư cách người bị kiện. Xét thấy, ngày 22/8/2022 Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 đã nhận được Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu D. Ngày 05/9/2022 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 5828/UBND-TD chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu D đến Giám đốc Sở N. Tuy nhiên, đến nay Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 vẫn chưa thụ lý và giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D. Mặc dù Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần làm việc và có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Thu D. Hội đồng xét xử xét thấy: Theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 thì Hội đồng thi do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch Hội đồng thi. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ N. Căn cứ khoản 4 Điều 39 Luật cán bộ, công chức, điểm a khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 7 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và điều 1 Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam thì Chủ tịch Hội đồng thi là người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng và Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi tuyển. Theo Quy chế tổ chức thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ N tại khoản 2 Điều 30 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo: “Trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi sau khi Hội đồng thi đã giải thể thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo”. Do đó, việc bà Nguyễn Thị Thu D có khiếu nại liên quan đến kỳ thi tuyển công chức thì có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển và người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu D là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam không phải là cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D đối với nội dung khiếu nại liên quan đến kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020 tỉnh Quảng Nam.

Như vậy, từ năm 2021 và chậm nhất là tháng 8 năm 2022, mặc dù bà Nguyễn Thị Thu D đã thực hiện việc khiếu nại theo đúng hình thức quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại, tuy nhiên Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 vẫn chưa tiến hành thủ tục thụ lý, giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D là không đúng quy định tại Điều 11, 27, 28 Luật Khiếu nại năm 2011. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là có căn cứ, đúng pháp luật, đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu D.

[3] Một số vấn đề bà D nêu ra tại phiên toà phúc thẩm cho rằng, Toà án cấp sơ thẩm chưa xem xét đến việc chấm dứt Hợp đồng lao động cá nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và chưa giải quyết vấn đề bồi thường liên quan trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020. Hội đồng xét xử thấy rằng, Toà án cấp sơ thẩm thụ lý và giải quyết vụ án hành chính “ Khiếu kiện hành vi hành chính về giải quyết khiếu nại trong tổ chức thi tuyển công chức” và Toà án cấp sơ thẩm xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà D: Buộc Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D ( đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, Bản án sơ thẩm đã chấp nhận một phần yêu cầu của bà và buộc Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam có nghĩa vụ xem xét giải quyết khiếu nại của bà theo đúng quy định của pháp luật, như Bản án của Toà án đã tuyên. Sau này, khi thi hành Bản án hành chính có hiệu lực pháp luật, người bị kiện phải thực hiện việc giải quyết khiếu nại của bà D theo quy định của pháp luật. Nếu nội dung nào chưa được xem xét giải quyết hoặc giải quyết nhưng bà chưa đồng ý thì bà có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng, việc bà Nguyễn Thị Thu D khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) là có căn cứ, do đó, Toà án cấp sơ thẩm đã xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu D, là có căn cứ đúng pháp luật. Do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại liên quan đến kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020 tỉnh Quảng Nam nên Hội đồng xét xử Toà án cấp sơ thẩm bác phần yêu cầu khởi kiện của bà D về việc buộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) là phù hợp với quy định pháp luật. Bà D kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm nhưng không có tài liệu chứng cứ nào mới làm thay đổi bản chất vụ án nên không có cơ sở chấp nhận, Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên Quyết định của Bản án sơ thẩm.

Về án phí hành chính phúc thẩm. Do yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thu D không được chấp nhận nên bà D phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định pháp luật.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính: Bác kháng cáo của người khởi kiện Nguyễn Thị Thu D, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm.

Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 3, khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 193 và Điều 348 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Luật Khiếu nại; Luật cán bộ, công chức; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Xử:

[1] Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu D: Buộc Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam - kỳ thi năm 2020 xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) theo đúng quy định pháp luật.

[2] Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thu D về việc buộc Sở Nội vụ Tỉnh Quảng Nam xem xét và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bà Nguyễn Thị Thu D (đối với khiếu nại kết quả thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 của bà) theo đúng quy định pháp luật. [3] Về án phí phúc thẩm hành chính:

- Bà Nguyễn Thị Thu D phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000337 ngày 23/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngảy hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

152
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong tổ chức thi tuyển công chức số 235/2023/HC-PT

Số hiệu:235/2023/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 26/07/2023
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về