Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 30/2021/HC-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 BẢN ÁN 30/2021/HC-ST NGÀY 16/09/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Toàn án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hành chính thụ lý số: 100/2020/TLST-HC, ngày 08 tháng 10 năm 2020 về việc khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2021/QĐXXST-HC, ngày 06 tháng 9 năm 2021 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện:

- Ông Hoàng Nguyên H, sinh năm 1971, Địa chỉ cư trú: Xóm S, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An (Có mặt).

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện:

Bà Bạch Tuyết H và ông Lã Tân T, Luật sư Văn phòng luật sư PT, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 23 phố H, phường NĐ, quận Đ, thành phố Hà Nội. (Vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 2. Người bị kiện:

- Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An.

Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn B, chức vụ Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Q, chức vụ Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL, theo Giấy ủy quyền ngày 28 tháng 12 năm 2020; (Vắng mặt, có đơn xét xử vắng mặt).

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Đậu Thị T, sinh năm 1975;

Địa chỉ cư trú: Xóm S, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền của bà T ông Hoàng Nguyên H, sinh năm 1971; Địa chỉ cư trú: Xóm S, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An; (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, qua đối thoại và tại phiên tòa ông Hoàng Nguyên H và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bà Bạch Tuyết Hoa trình bày:

Gia đình ông Hoàng Nguyên H sử dụng thửa số 744.2, tờ bản đồ số 4 (Nay là thửa 156, tờ bản đồ số 1), tiếp giáp đường Quốc lộ 1A, thuộc xóm S, xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An, nguồn gốc đất do ông cha để lại từ trước năm 1976, đã được Ủy ban nhân dân huyện QL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 700… ngày 30/4/1996, mang tên ông Hoàng Nguyên H.

Khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, gia đình ông H bị thu hồi diện tích 53.7m2 đất ở nhưng Ủy ban nhân dân huyện QL không ban hành quyết định thu hồi đất, không lập phương án bồi thường và ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông, cho nên ông Hoàng Nguyên H đã làm đơn khiếu nại tới Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL.

Ngày 24/10/2018, Chủ tịch UBND huyện QL đã ban hành Quyết định số: 2110/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Nguyên H, tại Điều 1 đã quyết định thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Nguyên H đối với diện tích 53.7m2 đất bị ảnh hưởng trong phạm vi 13.5m khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngày 03/01/2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện QL đã niêm yết danh sách công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ, trong đó 53.7m2 đất của gia đình ông H được bồi thường 268.500.000 đồng (5.000.000đ/m2). Sau đó vào ngày 10/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện QL thay đổi bằng Danh sách dự kiến bồi thường, chi trả chậm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua xã QV (Có tính tiền chi trả chậm từ ngày 25/4/2014 đến ngày 31/3/2021), trong đó có ông Hoàng Nguyên H đã được Ủy ban nhân dân huyện QL xác nhận diện tích đất được bồi thường là 53,7 m2, số tiền bồi thường là 241.650.000 đồng; tiền chi trả chậm kể từ ngày thu hồi đất ngày 25/4/2014 đến ngày 31/3/2021 là: 229.736.655 đồng; tổng cộng: 471.386.655 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăn năm mươi lăm đồng).

Tuy nhiên, từ sau khi niêm yết danh sách giá trị bồi thường đến nay, Ủy ban nhân dân huyện QL không ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; không thực hiện chi trả tiền bồi thường cho gia đình ông Hoàng Nguyên H theo quy định pháp luật.

Trong đơn khởi kiện ông Hoàng Nguyên H đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết:

- Buộc UBND huyện QL ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 53,7m2 đất bị thu hồi cho hộ gia đình ông tại thời điểm thu hồi đất (Tháng 4/2014) là 268.500.000 đồng, đồng thời tính tiền lãi suất với khoản tiền bồi thường theo lãi suất ngân hàng tính từ tháng 4 năm 2014 cho tới khi trả tiền đền bù cho hộ gia đình ông.

- Chi trả cho ông Hoàng Nguyên H tiền công đi lại và chi phí các giấy tờ phô tô, in ấn... liên quan đến việc yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện QL giải quyết đền bù, hỗ trợ GPMB.

- Chi trả tiền thuê hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý 3.000.000 đồng, cộng với 20% nhân với số tiền được nêu trong 2 yêu cầu trên.

Tuy nhiên, do Ủy ban nhân dân huyện QL đã tính số tiền chậm trả theo bản danh sách dự kiến bồi thường, chi trả chậm (Ngày 10/3/2021) cho nên ông Hoàng Nguyên H chỉ yêu cầu Tòa án buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất đã bị thu hồi của gia đình ông vào năm 2014, diện tích bồi thường là 53,7m2 (Bao gồm tiền bồi thường về đất ở và tiền chi trả chậm). Ông Hoàng Nguyên H xin rút các yêu cầu về tính tiền lãi chậm trả theo lãi suất ngân hàng; chi trả tiền công đi lại và chi phí các giấy tờ phô tô, in ấn... liên quan đến việc yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện QL giải quyết đền bù, hỗ trợ và trả tiền thuê hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý 3.000.000 đồng, cộng với 20% nhân với số tiền được bồi thường.

Trong bản tự khai, qua đối thoại ông Nguyễn Văn Q – Phó Chủ tịch UBND huyện QL trình bày:

Trước đây, ông Hoàng Nguyên H có khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện QL đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại đối với ông Hoàng Nguyên H và đến nay quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Về nội dung khởi kiện của ông H, trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Ủy ban nhân dân huyện QL còn một số vướng mắc như: Nguồn chi trả; xác định thời điểm thu hồi đất để tính tiền bồi thường. Ủy ban nhân dân huyện QL đã căn cứ vào các văn bản như Công văn số: 4353/BTNMT – TCQLĐĐ, ngày 14/8/2020, của Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A; Công văn số: 5892/UBND – BTD, ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc chỉ đạo xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A; Công văn số: 3693/STC – QLG&CS, ngày 14/10/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung xử lý vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A để giải quyết. Đối với việc thu hồi quyền sử dụng đất của gia đình ông Hoàng Nguyên H, giai đoạn đầu khi thực hiện dự án thì nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ thuộc ngân sách Nhà nước, nhưng sau đó chuyển sang dự án BOT cho nên có vướng mắc về nguồn vốn. Mặc dù, việc thu hồi đất của ông Hoàng Nguyên H thuộc trường hợp đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên, do hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chưa bố trí được nguồn vốn chi trả cho nên Ủy ban nhân dân huyện QL chưa có cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có gia đình ông Hoàng Nguyên H.

Ý kiến của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Đậu Thị Tuệ nhất trí yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Nguyên H và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trong phiên đối thoại ngày 20/4/2021, tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân huyện QL cam kết ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình ông Hoàng Nguyên H theo quy định của pháp luật. Ông Hoàng Nguyên H cam kết rút toàn bộ nội dung đơn khởi kiện và đề nghị Tòa án ban hành quyết định công nhận kết quả đối thoại thành và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên từ ngày cam kết 20/4/2021 cho đến nay, Ủy ban nhân dân huyện QL vẫn không ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông H. Do đó, người khởi kiện đề nghị Tòa án mở phiên tòa xét xử buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 53,7 m2 bị thu hồi và chi trả tiền bồi thường cho ông Hoàng Nguyên H theo quy định của pháp luật.

Ý kiến Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bà Bạch Tuyết H và ông Lã Tân T đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 53,7 m2 bị thu hồi; chi trả tiền cho ông Hoàng Nguyên H theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát về việc tuân theo quy định của pháp luật về việc thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, tài liệu, xác định tư cách của những người tham gia tố tụng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán đã mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại theo quy định của pháp luật. Việc tranh tụng tại phiên tòa theo đúng quy định của Luật Tố tụng Hành chính.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 30; khoản 4 Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116; khoản 2 Điều 173; điểm c khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng Hành chính;

Căn cứ Điều 69, 74, 93 Luật đất đai năm 2013; Điều 44, Điều 46 của Luật khiếu nại năm 2011; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Điều 348 Luật tố tụng hành chính, khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Nguyên H về nội dung buộc UBND huyện QL chi trả lãi suất theo lãi suất ngân hàng tính từ tháng 4/2014 cho đến khi chi trả tiền bồi thường cho gia đình ông Hoàng Nguyên H; Chi trả cho gia đình ông số tiền công đi lại từ cấp xã, huyện đến trung ương, chi phí in ấn các loại giấy tờ tài liệu theo quy định từ tháng 4/2014 cho đến lúc chi trả bồi thường; Chi trả tiền thuê hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý: 3.000.000 đồng cộng với 20% nhân với số tiền gia đình ông nhận được đền bù về đất và tiền công đi lại cùng như các chi phí khác mà gia đình ông đã thuê văn phòng luật sư PT - Đoàn luật sư Hà Nội Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Nguyên H: Tuyên bố hành vi không thực hiện các thủ tục để ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Nguyên H của Ủy ban nhân dân huyện QL là trái pháp luật.

Buộc Ủy ban nhân dân huyện QL phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định.

Về án phí: Buộc Ủy ban nhân dân huyện QL phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và các đương sự, Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Hành chính nhận thấy:

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính, thu thập tài liệu chứng cứ, mở phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ, đối thoại và tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng. Việc xét xử vụ án có bị chậm trễ so với quy định, tuy nhiên vì lý do khách quan bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã làm ảnh hưởng đến quá trình tiến hành tố tụng của Tòa án.

Tại phiên tòa, Đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện QL; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt nhưng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Đậu Thị T vắng mặt nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa, cho nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại Điều 158 của Luật Tố tụng Hành Chính.

[2] Về thẩm quyền giải quyết: Đối tượng khởi kiện trong vụ án là hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai của UBND huyện QL, tỉnh Nghệ An cho nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 4 Điều 32 của Luật Tố tụng Hành chính.

[3] Về thời hiệu khởi kiện:

Ngày 24/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định số: 2110/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Nguyên H; ngày 03/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện QL niêm yết danh sách công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án, trong đó ông Hoàng Nguyên H được bồi thường 268.500.000 đồng. Ngày 23/12/2019 ông Hoàng Nguyên H khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho ông Hoàng Nguyên H đối với diện tích đất 53,7 m2 bị thu hồi là đúng thời hiệu khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật Tố tụng Hành chính.

Đối với Quyết định số: 2110/QĐ-UBND ngày 24/10/2018, của Chủ tịch Ủy ba nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Nguyên H là Quyết định hành chính có liên quan nên thuộc thẩm quyền xem xét của Hội đồng xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Luật Tố tụng Hành chính.

[4] Xét tính hợp pháp của hành vi hành chính bị khởi kiện; Quyết định hành chính liên quan:

[4.1] Về Hành vi hành chính của UBND huyện QL trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật sau khi ban hành quyết định Hành chính có liên quan:

Quyết định số: 2110/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Nguyên H có liên quan đến việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã QV, huyện QL và biên bản niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND huyện QL ban hành là đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền và hiện Quyết định số: 2110/QĐ- UBND đã có hiệu lực pháp luật.

[4.2] Về nội dung khởi kiện:

Gia đình ông Hoàng Nguyên H là người sử dụng thửa đất tiếp giáp đường Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã QV, huyện QL, tỉnh Nghệ An, thửa số 744.2, tờ bản đồ số 4 (Nay là thửa 156, tờ bản đồ số 1), diện tích 413 m2, đất cha ông để lại từ trước năm 1976, đã được UBND huyện QL cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 30/4/1996 mang tên ông Hoàng Nguyên H.

Năm 2014, Nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, gia đình ông H bị thu hồi diện tích 53.7m2 đất ở nhưng UBND huyện QL không ban hành quyết định thu hồi đất, không lập phương án bồi thường và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông, nên ông Hoàng Nguyên H đã có đơn khiếu nại tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL. Ngày 24/10/2018, Chủ tịch UBND huyện QL đã xem xét khiếu nại, xác minh nội dung, tổ chức kiểm tra, đối thoại và ban hành Quyết định số: 2110/QĐ-UBND, về việc giải quyết khiếu nại, tại Điều 1 đã quyết định: Thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Nguyên H đối với diện tích 53.7m2 đất bị ảnh hưởng trong phạm vi 13.5m khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A là đúng với quy định của pháp luật.

Ngày 03/01/2019, Hội đồng bồi thường và tái định cư huyện QL đã niêm yết danh sách công khai giá trị bồi thường, hỗ trợ, theo đó ông Hoàng Nguyên H được bồi thường 268.500.000 đồng (5.000.000đ/m2). Sau đó, vào ngày 10/3/2021, UBND huyện QL niêm yết Danh sách dự kiến bồi thường, chi trả chậm dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua xã QV (Có tính đến tiền chi trả chậm từ ngày 25/4/2014 đến ngày 31/3/2021) trong đó gia đình ông Hoàng Nguyên H được UBND huyện QL ghi nhận diện tích đất được bồi thường là 53,7 m2, số tiền bồi thường là 241.650.000 đồng; tiền chi trả chậm kể từ ngày thu hồi đất ngày 25 tháng 4 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 là: 229.736.655 đồng; tổng cộng: 471.386.655 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn, sáu trăm năm mươi lăm đồng).

Tuy nhiên, từ sau khi niêm yết danh sách giá trị bồi thường đến nay, UBND huyện QL không ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chưa bố trí được nguồn chi trả nên Ủy ban nhân dân huyện QL chưa có cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hồ Nguyên H. Như vậy Ủy ban nhân dân huyện QL đã không thực hiện hành vi hành chính theo thẩm quyền; không thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của pháp luật; không thực hiện đúng trình tự thủ tục thu hồi, bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Quyết định số: 2110/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Nguyên H đã có hiệu lực pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện QL và các cơ quan, tổ chức liên quan không tổ chức thi hành Quyết định giải Quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật là vi phạm khoản 4 Điều 44, khoản 1 Điều 46 của Luật Khiếu nại.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan thì Ủy ban nhân dân huyện QL phải ra quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, trong cùng một ngày; về nguyên tắc việc bồi thường phải kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ phải chi trả triền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất. Mặc dù gia đình ông Hoàng Nguyên H bị thu hồi đất từ năm 2014, đến ngày 03/01/2019 và ngày 10/3/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Ủy ban nhân dân huyện QL mới niêm yết danh sách công khai giá trị bồi thường và cho đến nay vẫn chưa ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thực hiện chi trả tiền bồi thường cho ông Hoàng Nguyên H là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 69, Điều 74, Điều 93 của Luật đất đai năm 2013; điểm c khoản 6 Điều 31 và Điều 32 Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với các yêu cầu khởi kiện khác ông Hoàng Nguyên H gồm:

- Tính tiền lãi suất với khoản tiền bồi thường theo lãi suất ngân hàng tính từ tháng 4 năm 2014 cho tới khi trả tiền đền bù cho hộ gia đình ông.

- Chi trả cho ông Hoàng Nguyên H tiền công đi lại và chi phí các giấy tờ phô tô, in ấn... liên quan đến việc yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện QL giải quyết đền bù, hỗ trợ GPMB.

- Chi trả tiền thuê Hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý 3.000.000 đồng, cộng với 20% nhân với số tiền được nêu trong 2 yêu cầu trên.

Tại phiên tòa, ông Hoàng Nguyên H đã rút các yêu cầu này, xét việc người khởi kiện rút các yêu cầu của họ là tự nguyện cho nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 173 của Luật tố Tụng Hành chính chấp nhận và đình chỉ xét xử với yêu cầu trên đây.

Từ các nhận định trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Nguyên H buộc Ủy ban nhân dân huyện QL ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi 53,7m2 đất của gia đình ông Hoàng Nguyên H theo nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại số:

2110/QĐ-UBND, ngày 14/10/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện QL.

[5] Về án phí: Yêu cầu của ông Hoàng Nguyên H được chấp nhận cho nên ông Hoàng Nguyên H không phải chịu án phí hành chính sơ.

Ủy ban nhân dân huyện QL phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32; điểm khoản 2 Điều 173; điểm a khoản 2 Điều 116, điểm c khoản 2 Điều 193, Điều 348 của Luật Tố tụng Hành chính;

Căn cứ khoản 3 Điều 69, 74 và 93 của Luật Đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 44, khoản 1 Điều 46 của Luật Khiếu nại; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Căn cứ khoản 2 Điều 32 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Nguyên H buộc UBND huyện QL phải:

- Tính tiền lãi suất với khoản tiền bồi thường khi thu hồi 53,7 m2 đất của ông Hoàng Nguyên H theo lãi suất ngân hàng tính từ tháng 4 năm 2014 cho tới khi trả tiền đền bù cho hộ gia đình ông.

- Chi trả cho ông Hoàng Nguyên H tiền công đi lại và chi phí các giấy tờ phô tô, in ấn... liên quan đến việc yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện QL giải quyết đền bù, hỗ trợ GPMB.

- Chi trả tiền thuê Hợp đồng tư vấn dịch vụ pháp lý 3.000.000 đồng, cộng với 20% nhân với số tiền được bồi thường.

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Nguyên H về việc buộc Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thu hồi đất theo nội dung Quyết định số: 2110/QĐ-UBND, ngày 14/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện QL về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Nguyên H.

Buộc Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

3. Về án phí: Ông Hoàng Nguyên H không phải chị án phí hành chính sơ thẩm, tuyên trả cho ông Hoàng Nguyên H 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: AA/2020/0000109, ngày 07/10/2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân huyện QL, tỉnh Nghệ An phải chịu 300.000 đống án phí hành chính sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Người khởi kiện có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đối với Người bị kiện, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

347
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai số 30/2021/HC-ST

Số hiệu:30/2021/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Nghệ An
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 16/09/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về