Bản án 98/2016/HSPT ngày 28/06/2016 về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 98/2016/HSPT NGÀY 28/06/2016 VỀ TỘI MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

136
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 98/2016/HSPT ngày 28/06/2016 về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước

    Số hiệu:98/2016/HSPT
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bình Định
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:28/06/2016
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về