Bản án 92/2017/DS-ST ngày 26/06/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐH, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 92/2017/DS-ST NGÀY 26/06/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Trong ngày 26 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện ĐH xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 166/2017/TLST-DS ngày 19 tháng 4 năm 2017 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 153/2017/QĐST-DS ngày 05 tháng 6 năm 2017 giữa:

1. Nguyên đơn: Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV (VPB FC)

Trụ sở: Tầng 2 Tòa nhà Ree, số 9, Đoàn Văn B, phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật: ông Lô Bằng G – CT. Hội đồng thành viên; Người đại diện theo ủy quyền ông G: Ông Nguyễn Hoàng P (theo văn bản ủy quyền số: 482/UQTT-QTRR.17 ngày 15/3/2017)(có mặt)

2. Bị đơn: Hồ Thị V, sinh năm 1994 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ấp Lộc B, xã Lộc G, huyện ĐH, tỉnh Long An.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện đề ngày 15 tháng 3 năm 2017 và các lời khai tại Tòa án nhân dân huyện ĐH anh Nguyễn Hoàng P đại diện cho Công ty tài chính TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Việt Nam TV (VPB FC) trình bày như sau:

Vào ngày 30/7/2015, bà Hồ Thị V có ký hợp đồng tín tụng số 20150801-500000-0411 với Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV vay số tiền là 26.375.000 đồng (Hai mươi sáu triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng) với lãi suất thỏa thuận 3,75%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà Hồ Thị V có trách nhiệm thanh toán số tiền là 36.740.000 đồng gồm cả gốc và lãi, trả chậm trong vòng 18 tháng, 17 tháng đầu mỗi tháng phải trả số tiền là 2.042.000 đồng tháng cuối trả 2.026.000 đồng. Thời gian trả vào ngày 07/10/2015. Thực hiện hợp đồng bà V đã nhận đủ số tiền để tiêu dùng cá nhân và thanh toán cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV 4.085.000đồng. Kể từ ngày 28/12/2015 đến nay bà V không thanh toán bất cứ khoảng nào dù Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV đã nhiều lần nhắc nhở. Do đó đề nghị Tòa án buộc bà V phải trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV số tiền như sau: nợ gốc đến hạn là 24.229.641đồng, tiền lãi 8.425.359 đồng. Tổng cộng số tiền yêu cầu bà V trả 32.655.000đồng.

Bị đơn: bà V xác nhận có vay Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV số tiền và phương thức trả như Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV trình bày là đúng. Quá trình vay bà đã trả được 02 lần với số tiền là 4.085.000 đồng. Qua yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV là bà đồng ý nhưng xin trả dần mỗi tháng 1.500.000 đồng đến khi hết số nợ.

Ông P đại diện cho Ngân hàng TMCP Việt Nam TV: không đồng ý với yêu cầu xin trả vốn của bà V.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Qua yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV đối với bà Hồ Thị V. Hội đồng xét xử xét thấy quan hệ pháp luật cần giải quyết là: tranh chấp “Hợp đồng tín dụng”, Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV cho rằng bị bà V xâm phạm quyền lợi nên có quyền khởi kiện theo quy định Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS), vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện ĐH theo quy định tại Điều  35, Điều 184, Điều 185 Bộ luật TTDS. Bà V xin xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt bà.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV do ông Nguyễn Hoàng P đại diện trình bày tại phiên tòa cũng như lời trình bày của bà Hồ Thị V thì thấy rằng giữa Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV với bên bà Hồ Thị V có ký kết hợp đồng tín dụng số 500000-0411 ngày 30/7/2015; Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV cho bà V vay 26.375.000 lãi suất 3,75%/tháng với mục đích vay tiêu dùng cá nhân. Thời hạn vay là 18 tháng, lãi và vốn chia đều cho mỗi tháng bà Nhung phải trả 2.042.000 đồng, tháng cuối cùng trả 2.026.000 đồng. Quá trình vay bà V đã trả 4.085.000 đồng. Các đương sự đều thừa nhận việc này nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 92 Bộ luật TTDS, Tòa án công nhận tình tiết này là sự thật không cần phải chứng minh.

Các vấn đề tranh chấp: Bà V chỉ đồng ý trả 1.500.000 đồng/tháng nhưng không được phía Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV đồng ý. Hội đồng xét xử thấy rằng bà V và Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV hai bên tự nguyện thỏa thuận ký hợp đồng tín dụng với nhau nhưng bà V không thực hiện việc trả vốn và lãi cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV theo định kỳ là làm ảnh hưởng quyền lợi của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV. Qua quá trình làm việc tại Tòa án bà chỉ đồng ý trả 1.500.000đồng/tháng. Tại phiên tòa đại diện Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV tiếp tục yêu cầu bà V trả số tiền 32.655.000 đồng trả một lần không đồng ý cho trả dần là phù hợp nên ghi nhận.

Về án phí: bà V bị buộc thực hiện nghĩa vụ trả tiền nên phải chịu theo quy định. Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 35, Điều 35, Điều 92, Điều 186, Điều 266, Điều 227 và 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng Điều 91 và 95 Luật các tổ chức tín dụng; Điều 466 và Điều 468 Bộ luật dân sự; Áp dụng Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án; Tuyên xử:

1/ Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV tranh chấp “Hợp đồng tín dụng” với bà Hồ Thị V. Buộc bà Hồ Thị V trả cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV số tiền là 32.655.000 đồng (Ba mươi hai triệu sáu trăm năm mươi lăm triệu đồng) trong đó nợ gốc 24.229.641 đồng lãi 8.425359 đồng khi án có hiệu lực. Áp dụng Điều 468 Bộ luật dân sự tính lãi chậm thi hành.

2/ Án phí: bà V phải nộp 1.632.750 đồng (Một triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi đồng) án phí DSST sung vào Ngân sách Nhà nước. Hoàn lại cho Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV tiền tạm ứng án 817.000 đồng theo biên lai số 244 ngày 18/4/2017 tại Chi cục thi hành án huyện ĐH.

Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam TV có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà V được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ./.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưởng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

976
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 92/2017/DS-ST ngày 26/06/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:92/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đức Huệ - Long An
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 26/06/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về