Bản án 90/2017/HC-PT ngày 05/07/2017 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 90/2017/HC-PT NGÀY 05/07/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 05 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số: 128/2017/TLPT-HC ngày 01 tháng 6 năm 2017 về “Khiếu kiện quyết định về xử phạt vi phạm hành chính”.

Do bản án hành chính sơ thẩm số 10/2017/HC-ST ngày 26/04/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 128/2017/QĐXXPT-HC ngày 09 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Công ty TNHH P.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị T – Chức vụ: Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị D - Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH P tại Đắk Lắk (theo giấy ủy quyền ngày 12/01/2017); Địa chỉ: Đường N, phường T, thành phố B,tỉnh Đắk Lắk. Bà D có mặt tại phiên tòa.

2. Người bị kiện: Đội trưởng Đội quản lý Thị trường C, thuộc Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk - Ông Trần Minh T; Địa chỉ trụ sở: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Ông T có mặt tại phiên tòa.

3. Người kháng cáo: Người khởi kiện Công ty TNHH P.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng, phía người khởi kiện Công ty TNHH P trình bày:

Vào tháng 8/2016, Đội kiểm tra thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đến Chi nhánh Công ty TNHH P tại Đắk Lắk (Trụ sở tại thôn M, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra.

Ngày 07/11/2016, cũng lại đoàn kiểm tra này tiến hành kiểm tra lập biên bản cho rằng Chi nhánh Công ty P xếp phân bón dưới đất mà không kê lên kệ. Đồng thời, đoàn kiểm tra tiến hành lấy một số mẫu phân bón kinh doanh để giám định. Trong biên bản kiểm tra ngày 07/11/2016, phía Công ty P có xuất trình biên bản kiểm tra của Đội kiểm tra thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ngày 10/8/2016 và có thắc mắc tại sao đoàn kiểm tra lại tiếp tục kiểm tra Chi nhánh  nữa  thì  ngay  lúc  đó, Đoàn kiểm tra lập Quyết định kiểm tra số 042991/QĐ-KT ngày 07/11/2016, tại cơ sở của Công ty và không cung cấp thêm bất cứ một giấy tờ liên quan tới đợt kiểm tra lần thứ hai. Phía đoàn kiểm tra chỉ nói là do bốc thăm trúng cơ sở của Công ty nên tiến hành kiểm tra.

Đối với vấn đề xếp phân bón dưới đất mà không kê lên kệ: Tại thời điểm kiểm tra kệ kê không đầy đủ và có một số phân tiếp xúc với nền nhà, phía Công ty có trình bày nguyên nhân khách quan thể hiện trong biên bản làm việc ngày 07/11/2016 và Đoàn kiểm tra không lập biên bản vi phạm hành chính ngay lúc đó.

Phía Công ty P cho rằng việc kiểm tra doanh nghiệp hai lần trong một năm và ra Quyết định xử phạt về việc “xếp phân bón dưới đất mà không kê lên kệ” của Đội kiểm tra thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk là sai, nên yêu cầu Tòa án giải quyết, hủy Quyết định hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2016, của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C tỉnh Đắk Lắk.

Quá trình tham gia tố tụng, người bị kiện Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường C tỉnh Đắk Lắk - ông Trần Minh T trình bày:

Việc hoạt động kiểm tra ngày 07/11/2016 của Đoàn kiểm tra liên ngành thường trực của Ban ch  đạo 389 tỉnh Đắk Lắk, đối với Chi nhánh Công ty TNHH P được thực hiện theo Thông báo số 1647/TB-QLTT ngày 03/11/2016 của Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công thương về thông báo chương trình làm việc, đôn đốc triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón và Quyết định số 472/QĐ-QLTT ngày 07/11/2016 của Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Để tiến hành hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với Công ty TNHH P, Chi cục đã ban hành các văn bản pháp lý theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đây là cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên, nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và được phép sử dụng ấn chỉ của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường C tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trong quá trình kiểm tra của đoàn còn có sự tham gia phối hợp, giám sát của ông Nguyễn Hữu S - Trưởng Văn phòng Đại diện H - Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương.

Kết quả hoạt động kiểm tra Đoàn đã ghi nhận, đánh giá trung thực thực tế việc chấp hành pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh của đối tượng được kiểm tra. Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH P, sau khi kiểm tra Đoàn đã lập biên bản kiểm tra số 082582/BB-KT ngày 07/11/2016, trong đó có ghi nhận những tồn tại, sai phạm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phân bón và có lấy ngẫu nhiên 02 mẫu phân bón để gửi đi kiểm tra chất lượng tại biên bản lấy mẫu sản phẩm hàng hóa số 0009754/BB-LM ngày 07/11/2016.

Sau khi nhận được phiếu kết quả thử nghiệm mẫu phân bón số 1102.1- K5/5843/KT2-HC2 và số 1102.2-K5/5843/KT2-HC2 ngày 23/11/2016 từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 – thành phố Đà Nẵng. Đoàn kiểm tra đã mời đại diện Chi nhánh Công ty P đến làm việc, nội dung: Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu phân bón cho đại diện Công ty biết, đồng thời tiến hành làm rõ lỗi vi phạm hành chính của Chi nhánh Công ty TNHH P (tại mục số 6, Biên bản kiểm tra số 082582/BB-KT ngày 07/11/2016) là: Không xếp phân bón lên kệ mà để phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất tại địa điểm kinh doanh tại biên bản làm việc số 057303/BB-XMLV ngày 22/12/2016. Hành vi này được xác định là hành vi vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính và  Đoàn  đã  lập  Biên  bản  vi  phạm  hành  chính  số  020795/BB-VPHC  ngày 22/12/2016 về vi phạm trên theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Ngày 26/12/2016, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường C Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC đối với Chi nhánh Công ty TNHH P về hành vi vi phạm hành chính: Không xếp phân bón lên kệ mà để phân bón tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất tại địa điểm kinh doanh. Mức phạt tiền: 4.000.000 đ (Bốn triệu đồng) được quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Như vậy, việc thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH P của Đoàn kiểm tra và Đội trưởng Đội Quản lý thị trường C Đắk Lắk là có căn cứ, đúng pháp luật và đúng với hành vi vi phạm pháp luật của Chi nhánh Công ty P tại thời điểm kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra Đoàn không gây khó dễ, phiền hà đối với cơ sở, làm việc đúng nội dung kiểm tra. Đoàn cũng đã giải thích với cơ sở kinh doanh việc kiểm tra là theo chỉ đạo từ Trung ương và theo sự lựa chọn ngẫu nhiên của đại diện phía cơ quan Trung ương (Đại diện Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương).

Với những nội dung nêu trên, kính mong Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét giải quyết theo hướng giữ nguyên hiệu lực Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường C Đắk Lắk.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại phiên toà sơ thẩm:

- Về thủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử, những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Về nội dung: Đề nghị HĐXX căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính, bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH P.

Tại bản án hành chính sơ thẩm số 10/2017/HC-ST ngày 26/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

- Căn cứ các Điều 30, Điều 32, Điều 115, Điều 116, điểm a khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính;

- Căn cứ khoản 2 Điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính, khoản 1 Điều 21 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp;

- Căn cứ Điều 5, khoản 2 Điều 25 và Chương V Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH P đối với yêu cầu hủy Quyết định hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/4/2017, người khởi kiện Công ty TNHH P kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: Ngày 10/8/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra toàn diện Chi nhánh và đã lập biên bản về việc chấp hành pháp luật và phân bón có kê kệ đầy đủ; đến ngày 07/11/2016 sau 3 tháng cũng Đoàn kiểm tra liên ngành này tiến hành kiểm tra Chi nhánh một lần nữa, tại thời điểm kiểm tra do có một số bục kê bị gãy và một số bao phân bị đổ, Chi nhánh đang sắp xếp lại chưa kịp thay thế kệ thì bị kiểm tra lập biên bản; ngày lập biên bản là ngày 07/11/2016 những mãi đến ngày 22/11/2016, Đoàn mới lập biên bản vi phạm hành chính mặc dù Chi nhánh luôn chấp hành về việc có mặt khi Đoàn kiểm tra yêu cầu, việc Đội trưởng Đội quản lý thị trường cho rằng Đoàn kiểm tra mời hai lần đối với Chi nhánh là không đúng. Tại biên bản vi phạm hành chính ngày 22/11/2016 và Quyết định xử phạt hành chính Đoàn kiểm tra điều xác định tổ chức vi phạm là chi nhánh Công ty TNHH P là không đúng. Do vậy, yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đối với Chi nhánh Công ty TNHH P.

Người bị kiện ông Trần Minh T - Đội trưởng Đội quản lý thị trường Đắk Lắk cho rằng việc lập biên bản vi phạm hành chính để lâu là vì chờ kết quả xét nghiệm; ngày 23/11/2016 mới có kết quả xét nghiệm và Đoàn kiểm tra có mời đại diện Chi nhánh lần thứ hai mới có mặt. Việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt hành chính là thực hiện theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk và Thông báo số 1647/TB-QLTT ngày 03/11/2016 của Cục Quản lý  thị  trường - Bộ công thương và Quyết  định 472/QĐ-QLTT ngày 07/11/2016 của Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk; các căn cứ để lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính là đúng pháp luật và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Toà án cấp phúc thẩm đã chấp hành đúng Luật Tố tụng hành chính trong giai đoạn thụ lý và xét xử, những người tham gia tố tụng hành chính chấp hành đúng quy định của Luật Tố tụng hành chính. Về nội dung, khi lập Biên bản vi phạm hành chính Đoàn kiểm tra đã vi phạm quy định về thời hạn cụ thể: Sau 45 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm mới lập Biên bản vi phạm hành chính, căn cứ áp dụng pháp luật của quyết định, và đối tượng xử phạt quyết định hành chính là Chi nhánh không đúng vì là đơn vị trực thuộc, hoạt động theo sự ủy quyền của Công ty, không có tư cách pháp nhân; đề nghị Hội đồng xét xử sửa toàn bộ án sơ thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của Công ty P hủy Quyết định xử phạt hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk. Án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm Công ty không phải chịu, ông Trần Minh T phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

Sau khi nghe người khởi kiện, người bị kiện trình bày, căn cứ vào kết quả tranh tụng, các chứng cứ đã được xem xét tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, các quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Thực hiện Thông báo số 1647/TB-QLTT ngày 03/11/2016 của Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương và Quyết định 472/QĐ-QLTT ngày 07/11/2016 của Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Đắk Lắk về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, gia công và kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong đó có Công ty TNHH P (viết tắt là Công ty). Ngày 07/11/2016, Đội quản lý thị trường của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất đối với Chi nhánh Công ty TNHH P tại thôn M, xã P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; Đoàn đã lập biên bản kiểm tra số 82582/BB-KT ngày 07/11/2016 và lấy ngẫu nhiên 2 mẫu phân bón để gửi kiểm tra chất lượng tại Biên bản lấy mẫu sản phẩm hàng hóa số 9754/BB-LM ngày 07/11/2016, sau khi có kết quả thử nghiệm mẫu vào ngày 23/11/2016 của Trung tâm đo lường chất lượng 2 – thành phố Đà Nẵng, Đoàn kiểm tra đã mời đại diện Chi nhánh Công ty TNHH P thông báo kết quả thử nghiệm và lỗi vi phạm hành chính của Chi nhánh Công ty là: “Không xếp phân bón lên kệ mà để tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, mặt đất tại địa điểm kinh doanh”, Đoàn đã lập Biên  bản  vi  phạm  hành  chính  số  20795/BB-VPHC  ngày  22/12/2016.  Ngày 26/12/2016, Đội trưởng Đội quản lý thị trường C Đắk Lắk đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC với số tiền là 4.000.000 (bốn triệu) đồng đối với tổ chức bị xử phạt là Chi nhánh Công ty TNHH P. Chi nhánh Công ty TNHH P tại Đắk Lắk (Chi nhánh) hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp Công ty TNHH P (quy định tại Điều 4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh), Công ty Công ty TNHH P được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên mã số doanh nghiệp: 0313446XXX có địa chỉ trụ sở chính: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, đăng ký lần đầu ngày 17/9/2015, thay đổi lần 1: Ngày 28/9/2016, chủ sở hữu Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Nguyễn Thị T, chức vụ Giám đốc.

[2]  Xem  xét  Biên  bản  vi  phạm  hành  chính  số  20795/BB-VPHC  ngày 22/12/2016 và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 038961/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thấy:

- Về thời hạn lập Biên bản vi phạm hành chính và hành vi vi phạm hành chính: Tại Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật do Đoàn kiểm tra lập số 82582 ngày 07/11/2016 tại mục 6 ghi: “Tại thời điểm kiểm tra Chi nhánh để phân bón dưới đất, không có kệ”; sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu là ngày 23/11/2016 đến ngày 22/12/2016 (29 ngày sau kể từ ngày có kết quả xét nghiệm và 45 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm hành chính của Chi nhánh ngày 07/11/2016), Đoàn mới lập Biên bản vi phạm hành chính số 20795; ông Trần Minh T tại phiên tòa cho rằng có yếu tố khách quan là có mời đại diện Chi nhánh hai lần nhưng không có gì chứng minh và không được bà D thừa nhận. Việc chậm lập biên bản vi phạm hành chính với thời gian như trên là vi phạm quy định tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính. Mặt khác, tại Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật số 82582 ngày 07/11/2016 và Biên bản xác minh hoặc làm việc số 57303 ngày 22/12/2016 của Đoàn kiểm tra ghi ý kiến của tổ chức kiểm tra Chi nhánh: “Có kệ, nhưng kệ không đầy đủ, lý do vừa rồi Đoàn kiểm tra ngày 10/8/2016 có kệ đầy đủ nhưng sau đó bị đổ, nên Chi nhánh đang sắp xếp lại để khắc hậu quả đổ ngã phân khi chất lên kệ”. Như vậy, việc để một số phân bón dưới đất chưa chất lên kệ có lý do khách quan (Chi nhánh đang sắp xếp lại lên kệ) theo trình bày của Chi nhánh tại hai biên bản, nhưng Đoàn kiểm tra chưa xác minh cụ thể và kết luận có hành vi vi phạm là chưa đảm bảo thực tế khách quan đối với hành vi vi phạm của Công ty.

- Về đối tượng xử phạt hành chính: Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 và Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng xử phạt hành chính là tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật. Biên bản vi phạm hành chính số 20795 ngày 22/12/2016 ghi tên tổ chức vi phạm là Chi nhánh Công ty TNHH P là không đúng đối tượng vi phạm hành chính; vì Chi nhánh Công ty không có tư cách pháp nhân là đơn vị trực thuộc và hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH P; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 038961 ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức là: Chi nhánh Công ty TNHH P là không đúng đối tượng xử phạt, lẽ ra cần xử phạt Công ty TNHH P có Chi nhánh tại xã P, huyện K, Đắk Lắk mới đúng pháp luật.

[3] Do Biên bản vi phạm hành chính và Quyết định xử phạt hành chính bị khiếu kiện có những sai phạm về thời gian lập biên bản và nội dung vi phạm theo Điều 58, về đối tượng xử phạt hành chính không đúng quy định tại khoản 10 Điều 2 và Điều 5 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Công ty và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa áp dụng khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính sửa toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm: Hủy Quyết định xử phạt hành chính số 038961 ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để Đoàn kiểm tra tiến hành xác minh xem xét và xác định lại tổ chức bị xử phạt cho đúng pháp luật.

[4] Công ty TNHH P không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm và sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty tiền tạm ứng án phí đã nộp. Ông Trần Minh T - Đội trưởng Đội quản lý thị trường C tỉnh Đắk Lắk phải chịu án phí hành chính sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 241 Bộ Tuật tố tụng hành chính năm 2015,

Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Sửa toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm số 10/2017/HC-ST ngày 16/3/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH P.

Hủy  Quyết  định  xử  phạt  hành  chính  số  038961/QĐ-XPVPHC  ngày 26/12/2016 của Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk.

Về án phí: Ông Trần Minh T – Đội trưởng Đội quản lý thị trường C thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phải chịu án phí hành chính sơ thẩm số tiền 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng. Công ty TNHH P không phải chịu án phí hành chính phúc thẩm và án phí hành chính sơ thẩm. Hoàn trả cho Công ty TNHH P tiền tạm ứng án phí sơ thẩm và tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại các Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số 42930 ngày 08/02/2017 số tiền 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng; và Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số 001174 ngày 08/5/2017 số tiền 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 05/7/2017./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1903
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 90/2017/HC-PT ngày 05/07/2017 về khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Số hiệu:90/2017/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 05/07/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về