Bản án 90/2017/DS-ST ngày 16/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ÁN 90/2017/DS-ST NGÀY 16/08/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 16 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 460/2017/TLST-DS ngày 11 tháng 7 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 97/2017/QĐXXST-DS ngày 31 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần V.

Trụ sở: Tầng 1-7, tòa nhà T, số 72, phố T, phường T, quận H, Thành phố Hà Nội; địa chỉ liên hệ: 165-167-169 H, phường N, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phan Thúc Đ, sinh năm 1988; địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà 144 C, Phường 12, quận T, Thành phố Hồ Chí

Minh, là người đại diện theo ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 20/6/2017). Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

2. Bị đơn: Ông Đinh Minh H, sinh năm 1983; thường trú: 636/21B khu phố Đ, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 20/6/2017 và quá trình giải quyết vụ án, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn trình bày: Ngày 29/11/2013, ông Đinh Minh H có ký đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20131129-500000-0022 với Ngân hàng Thương mại cổ phần V (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) vay 66.150.000 đồng, trong đó có 63.000.000 đồng tiền vay và 3.150.000 đồng phí bảo hiểm, lãi suất 2,92%, thời hạn 36 tháng, mục đích tiêu dùng cá nhân. Trong 35 tháng đầu, mỗi tháng trả 2.993.000 đồng, tháng cuối cùng trả 3.130.000 đồng, thời hạn thanh toán bắt đầu từ ngày 01/01/2014. Thực hiện hợp đồng, ông Đinh Minh H đã nhận đủ số tiền trên và thanh toán cho Ngân hàng được 23.947.000 đồng. Kể từ ngày 09/02/2015 cho đến thời điểm Ngân hàng khởi kiện ông Đinh Minh H không thanh toán khoản nợ còn lại. Do đó, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Đinh Minh H thanh toán khoản nợ đến hạn là 83.938.000 đồng.

- Tại biên bản lấy lời khai của đương sự ngày 21/7/2017, bị đơn ông Đinh Minh H thừa nhận: Ngày 29/11/2013, ông có ký đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20131129-500000-0022 để vay số tiền 66.150.000 đồng như nội dung khởi kiện của nguyên đơn. Thực hiện hợp đồng tín dụng, ông H đã thanh toán cho Ngân hàng được 23.947.000 đồng và còn nợ lại 83.938.000 đồng. Hiện nay, ông H có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, ông yêu cầu trả dần cho Ngân hàng mỗi tháng 1.000.000 đồng.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa:

+ Quá trình tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, nguyên đơn, bị đơn đã chấp hành và tuân theo pháp luật đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đại diện hợp pháp của nguyên đơn và bị đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, vì vậy Tòa án căn cứ vào điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt các đương sự là đúng.

+ Về nội dung vụ án đề nghị Tòa án xem xét chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An nhận định:

 [1] Về tố tụng: Căn cứ vào đơn khởi kiện của nguyên đơn thì đây là vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng theo quy định tại khoản 3 điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn có hộ khẩu thường trú tại khu phố Đ, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An theo quy định tại khoản 1 điều 35 và điểm a, khoản 1 điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

 [2] Về sự vắng mặt của đương sự: Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn và bị đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, căn cứ vào điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự.

 [3] Về nội dung: Xét đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20131129-500000-0022 ngày 29/11/2013 được giao kết giữa Ngân hàng với ông Đinh Minh H thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên. Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Đinh Minh H thanh toán được 23.947.000 đồng. Kể từ ngày 09/02/2015 cho đến thời điểm Ngân hàng khởi kiện, ông Đinh Minh H không thanh toán tiếp khoản tiền nợ đến hạn. Như vậy, ông Đinh Minh H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận. Do đó, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Đinh Minh H thanh toán khoản nợ đến hạn 83.938.000 đồng là có căn cứ.

Bị đơn yêu cầu được trả dần mỗi tháng 1.000.000 đồng đến hết số nợ trên do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng nguyên đơn không đồng ý nên không có cơ sở chấp nhận.

 [4] Từ những phân tích trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc buộc bị đơn thanh toán khoản nợ còn lại. Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của bên được thi hành án do hợp đồng tín dụng không thỏa thuận về lãi quá hạn, nên trong trường hợp này bên phải thi hành án chậm thanh toán đối với nghĩa vụ trả tiền, cần buộc bên có nghĩa vụ trả tiền phải có trách nhiệm trả tiền lãi theo quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với quan điểm của Tòa án nên chấp nhận.

 [5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Ông Đinh Minh H phải chịu theo quy định của điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 điều 26, điều 147, điều 228, điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; các điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng; khoản 2 điều 468 Bộ luật Dân sự 2015; khoản 2 điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Buộc ông Đinh Minh H có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V khoản nợ theo đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 20131129-500000-0022 ngày 29/11/2013 là 83.938.000 (tám mươi ba triệu chín trăm ba mươi tám nghìn) đồng.

2. Kể từ ngày Ngân hàng Thương mại cổ phần V có yêu cầu thi hành án, nếu ông Đinh Minh H chậm trả số tiền trên thì hàng tháng ông Đinh Minh H còn phải trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Đinh Minh H phải chịu 4.196.900 (bốn triệu một trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm) đồng. Trả lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần V 2.099.000 (hai triệu không trăm chín mươi chín nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0009752 ngày 03/7/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

4. Nguyên đơn, bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


61
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 90/2017/DS-ST ngày 16/08/2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:90/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Dĩ An - Bình Dương
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 16/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về