Bản án 90/2017/DS-ST ngày 05/12/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 90/2017/DS-ST NGÀY 05/12/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GÓP HỤI

Ngày 05 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số:216/2017/TLST-DS ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:84/2017/QĐXX-ST ngày 21 tháng 11 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Huỳnh Thị A, sinh năm 1954;

Địa chỉ: Ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Tiền Giang.

2. Bị đơn: Lê Thị P, sinh năm 1973;

Địa chỉ: Ấp M, xã P, huyện T, tỉnh Tiền Giang.

(Tại phiên tòa có mặt bà A, chị P)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự trình bày như sau:

Nguyên đơn bà Huỳnh Thị A trình bày: Bà có tham gia dây hụi 1.000.000đồng/phần do chị Lê Thị P làm chủ thảo, hụi khui vào ngày 15/01/2015 (âm lịch), hụi một tháng khui một lần, gồm 28 phần, bà tham gia 03 phần, hụi khui được 23 kỳ thì các bên thống nhất ngưng hụi, tổng số tiền bà đã đóng hụi cho chị P và lãi hụi là 69.000.000đồng (1.000.000đồng x 23 kỳ x 03 phần) trừ tiền huê hồng cho thảo hụi mỗi phần hụi 400.000đồng là 1.200.000đồng (400.000đồng x 03 phần), số tiền hụi chị P phải giao cho bà là 67.800.000đồng nhưng chị P chỉ giao cho bà số tiền 28.000.000đồng còn lại 39.800.000đồng đến nay chưa giao. Nay bà yêu cầu chị Lê Thị P trả số tiền hụi 39.800.000đồng, trả một lần khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Bị đơn chị Lê Thị P trình bày: Chị thừa nhận toàn bộ quá trình tham gia hụi như bà A trình bày là đúng. Chị thừa nhận còn nợ bà A số tiền hụi 39.800.000đồng. Nay chị đồng ý trả bà A số tiền hụi 39.800.000đồng nhưng xin trả dần mỗi tháng 500.000đồng, bắt đầu trả từ tháng 01 năm 2018 (dương lịch) cho đến khi trả hết số nợ.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Nguyên đơn bà Huỳnh Thị A giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đối với chị Lê Thị P, bà A yêu cầu chị P trả số tiền hụi 39.800.000đồng, yêu cầu trả một lần khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Bị đơn chị Lê Thị P thừa nhận còn nợ bà A số tiền hụi 39.800.000đồng nhưng xin trả dần mỗi tháng 500.000đồng, bắt đầu trả từ tháng 01 năm 2018 (dương lịch) cho đến khi trả hết số nợ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ lời trình bày của các đương sự và các tài liệu chứng cứ được đưa ra xem xét tại phiên tòa, trên cơ sở kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Huỳnh Thị A yêu cầu chị Lê Thị P trả cho bà số tiền hụi 39.800.000đồng. Do vậy Hội đồng xét xử xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp hợp đồng góp hụi theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự. Bị đơn trong vụ án chị Lê Thị P có nơi cư trú tại ấp M, xã Phước L, huyện Tân P, tỉnh Tiền Giang nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị A yêu cầu chị Lê Thị P trả số tiền hụi 39.800.000đồng. Xét thấy, việc thỏa thuận góp hụi giữa hai bên không có xác lập hợp đồng bằng văn bản, chỉ có giấy hụi nhưng được hai bên thống nhất thừa nhận có thỏa thuận về thời gian mở hụi, loại hụi, số tiền góp hụi và số tiền còn nợ. Căn cứ Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử xác định hợp đồng góp hụi giữa bà Huỳnh Thị A và chị Lê Thị P là có thật.

Chị Lê Thị P thừa nhận tổng số tiền hụi chị còn nợ bà A là 39.800.000đồng nhưng chị không thực hiện việc trả nợ hụi cho bà A là vi phạm điều 471 Bộ luật dân sự nên bà A yêu cầu chị P trả số tiền hụi 39.800.000đồng là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Về phương thức trả nợ, thời hạn trả nợ: Bà Huỳnh Thị A yêu cầu chị Lê Thị P trả một lần toàn bộ số tiền hụi 39.800.000đồng khi bản án có hiệu lực pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy chị P đã vi phạm hợp đồng góp hụi, trách nhiệm của chủ hụi, bà A đã nhiều lần yêu cầu chị P trả tiền hụi nhưng chị P không trả đầy đủ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bà A nên việc bà A yêu cầu chị P trả một lần toàn bộ số tiền hụi còn nợ khi bản án có hiệu lực pháp luật là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về ý kiến của bị đơn: Chị Lê Thị P đồng ý trả cho bà Huỳnh Thị A số tiền hụi 39.800.000đồng và xin trả dần mỗi tháng 500.000đồng nhưng không được bà A đồng ý và cũng không phù hợp quy định của pháp luật nên ý kiến này không được chấp nhận.

[5] Về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền: Nếu chị Lê Thị P chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho bà Huỳnh Thị A thì chị P còn phải chịu lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự.

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị Lê Thị P phải chịu án phí trên số tiền phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án.

[7] Về quyền kháng cáo: Bà Huỳnh Thị A, chị Lê Thị P có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào:

- Điều 471 và khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự;

- Khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị A.

- Buộc chị Lê Thị P trả cho bà Huỳnh Thị A số tiền hụi 39.800.000 đồng (ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng). Trả một lần khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Kể từ ngày bà Huỳnh Thị A có đơn yêu cầu thi hành án nếu chị Lê thị P chậm thi hành việc trả tiền thì chị P còn phải chịu lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Chị Lê Thị P phải chịu 1.990.000đồng án phí dân sự sơ thẩm.

- Bà Huỳnh Thị A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Bà Huỳnh Thị A được nhận lại số tiền tạm ứng án phí 995.000đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 18903 ngày 19/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

3. Về quyền kháng cáo: Bà Huỳnh Thị A, chị Lê Thị P có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định theo quy định tại Điều 02 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

370
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 90/2017/DS-ST ngày 05/12/2017 về tranh chấp hợp đồng góp hụi

Số hiệu:90/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tân Phước - Tiền Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:05/12/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về