Bản án 89/2018/DS-ST ngày 23/10/2018 về tranh chấp hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 89/2018/DS-ST NGÀY 23/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỤI

Ngày 23 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 109/2018/TLST-DS ngày 11 tháng 4 năm 2018 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 164/2018/QĐXXST-DS ngày 20 tháng 8 năm 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Anh Chung Văn V, sinh năm 1984; Nơi cư trú: Ấp MH, xã NH, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (có mặt).

- Bị đơn: Anh Nguyễn Văn V; Nơi cư trú: Ấp TP, xã TD, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Anh Chung Văn V trình bày:

Trước đây, anh Nguyễn Văn V có tham gia ba chưng hụi trong hai dây hụi do anh làm chủ, cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Mở ngày 15/11/2016 al, loại hụi 300.000 đồng, nữa tháng khui một lần, dây hụi gồm có 41 chưng, anh V tham gia một chưng. Chưng hụi này, anh V đóng hụi đến lần thứ bảy thì bỏ hốt số tiền 9.110.000 đồng (đã trả tiền cò 250.000 đồng). Sau khi hốt hụi, anh V đóng hụi chết được tám lần thì ngưng đóng. Dây hụi này, còn lại 26 lần anh V chưa đóng với số tiền 7.800.000 đồng. Dây hụi này, anh V còn thiếu số tiền 7.800.000 đồng.

Dây hụi thứ hai: Mở ngày 30/01/2017 al, loại hụi 500.000 đồng, nữa tháng khui một lần, dây hụi gồm có 44 chưng, anh V tham gia hai chưng. Chưng hụi thứ nhất anh V đóng đến lần thứ năm thì hốt số tiền 14.665.000 đồng ( đã trả tiền cò 400.000 đồng), sau khi hốt, anh V đóng hụi chết được 5 lần thì ngưng đóng, còn lại 34 lần chưa đóng hụi chết với số tiền 17.000.000 đồng. Chưng hụi thứ hai đóng được hai lần hụi sống thì bán lại cho chủ hụi với số tiền 14.670.000 đồng ( đã trả tiền cò 400.000 đồng), sau đó, anh V đóng được 7 lần hụi chết thì ngưng đóng, còn lại 34 lần chưa đóng hụi chết với số tiền 17.000.000 đồng. Dây hụi này, anh V còn thiếu tổng số tiền 34.000.000 đồng.

Tại đơn khởi kiện, anh Chung Văn V yêu cầu anh Nguyễn Văn V trả cho anh số tiền nợ hụi 41.800.000 đồng. Tại phiên tòa, anh V thay đổi yêu cầu khởi kiện, anh đồng ý giảm cho anh V 2.800.000 đồng và yêu cầu anh V trả số tiền nợ 39.000.000 đồng.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã thực hiện đúng quy định Bộ luật tố tụng dân sự nên không có kiến nghị gì và đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Chung Văn V. Buộc anh Nguyễn Văn V phải trả cho anh V số tiền 39.000.000 đồng. Án phí dân sự sơ thẩm: Anh V phải chịu theo quy định của pháp luật, anh V không phải chịu.

Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, Tòa án đã tống đạt hợp lệ thông báo thụ lý vụ án và các văn bản tố tụng cho anh Nguyễn Văn V nhưng anh vẫn vắng mặt và không có ý kiến giải trình liên quan đến yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Anh Nguyễn Văn V đã được Tòa án triệu tập tham gia phiên tòa hợp lệ lần thứ hai nhưng anh vẫn vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt đối với anh V là phù hợp.

[2] Về số tiền nợ hụi: Anh V khởi kiện yêu cầu anh Vũ trả số tiền nợ 41.800.000 đồng do anh V tham gia hai dây hụi do anh Vẹn làm chủ, cụ thể như sau: Dây hụi thứ nhất mở ngày 15/11/2016 al, loại hụi 300.000đ, nữa tháng khui một lần, dây hụi gồm có 41 chưng, anh V tham gia một chưng và đã hốt, còn thiếu anh V số tiền 7.800.000 đồng. Dây hụi thứ hai mở ngày 30/01/2017 al, loại hụi 500.000đ, nữa tháng khui một lần, dây hụi gồm có 44 chưng, anh V tham gia hai chưng và đã hốt, còn thiếu anh V 34.000.000 đồng. Xét thấy, căn cứ vào danh sách hụi viên do anh V cung cấp thể hiện anh V có tham gia ba chưng hụi trong hai dây hụi nêu trên với tên gọi là “Đ” và các biên bản lấy lời khai của người làm chứng anh Huỳnh Ái X, anh Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị T đều xác định “” là tên gọi thường ngày của anh Nguyễn Văn V ở địa phương và anh V có tham gia hai dây hụi do anh V làm chủ. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định anh V có tham gia ba chưng hụi trong hai dây hụi mở ngày 15/11/2016 al và ngày 30/01/2017 al do anh V làm chủ.

Từ khi Tòa án thụ lý vụ án đến khi xét xử sơ thẩm, Tòa án đã tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho anh V nhưng anh vẫn không có ý kiến giải trình liên quan đến số tiền nợ hụi theo yêu cầu khởi kiện của anh V, nên theo khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự có đủ cơ sở để xác định anh V còn nợ anh V tổng số tiền 41.800.000 đồng.

Tại phiên tòa, anh V thay đổi yêu cầu khởi kiện, anh đồng ý giảm cho anh V số tiền 2.800.000 đồng và yêu cầu anh V trả số tiền 39.000.000 đồng. Xét thấy, việc anh V thay đổi yêu cầu khởi kiện là hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh V, buộc anh V phải trả cho anh V số tiền nợ hụi 39.000.000 đồng.

[3] Án phí dân sự sơ thẩm: Anh V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy  định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 244 và khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật dân sự; khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Chung Văn V. Buộc anh Nguyễn Văn V phải trả cho anh V số tiền nợ hụi 39.000.000 đồng.

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản lãi suất chậm thi hành theo mức lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng số tiền và thời gian chậm thi hành.

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Nguyễn Văn V phải chịu 1.950.000 đồng.

Anh Chung Văn V không phải chịu, anh V đã nộp tạm ứng án phí số tiền 1.045.000 đồng tại biên lai thu số 0009756 ngày 11/4/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi được nhận lại.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Anh Chung Văn V có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Nguyễn Văn V có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.


143
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 89/2018/DS-ST ngày 23/10/2018 về tranh chấp hụi

Số hiệu:89/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/10/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về