Bản án 885/HSPT ngày 25/06/2003 về vụ án Lê Thị Nguyệt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa

TOÀ PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 885/HSPT NGÀY 25/06/2003 VỀ VỤ ÁN LÊ THỊ NGUYỆT CÙNG ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI THAM Ô TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

373
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 885/HSPT ngày 25/06/2003 về vụ án Lê Thị Nguyệt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa

Số hiệu:885/HSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 25/06/2003
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về