Bản án 87/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do uy tín, danh dự bị xâm phạm

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H A, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 87/2019/DS-ST NGÀY 28/11/2019 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO UY TÍN, DANH DỰ BỊ XÂM PHẠM

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

514
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 87/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do uy tín, danh dự bị xâm phạm

Số hiệu:87/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hoài Ân - Bình Định
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về