Bản án 848/2017/HNGĐ-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 848/2017/HNGĐ-ST NGÀY 24/08/2017 VỀ TRANH CHẤP THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Ngày 24 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 302/2017/TLST- HNGĐ ngày 11 tháng 4 năm 2017 về: “Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 205/2017/QĐXXST- HNGĐ ngày 01 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Trương Thị Minh T, sinh năm: 1981 Địa chỉ: 85 Trần Hưng Đạo, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Phan V, sinh năm: 1981

Địa chỉ: 85 Trần Hưng Đạo, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Bà T có mặt, ông V có đơn xin vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Nguyên đơn bà Trương Thị Minh T trình bày:

Bà và ông Nguyễn Phan V đã ly hôn theo Bản án số 794/2016/HNGĐ-ST ngày 05/8/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản án, về quan hệ con chung do ông V trực tiếp nuôi dưỡng 02 con chung tên Nguyễn N sinh ngày 15/01/2007 và Nguyễn L sinh ngày 01/5/2009, không yêu cầu cấp dưỡng.

Thực tế, sau khi ly hôn ông V không nuôi con mà để cho bà nuôi con. Từ trước tới nay 02 con Nguyễn N và Nguyễn L đều theo học Trường quốc tế Á Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các cháu đã quen với môi trường học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng ông V có ý định hết khóa học năm2016 – 2017 ông đưa 02 trẻ ra Đà Nẵng để đi học. Nay bà nhận thấy hiện bà là người trực tiếp nuôi 02 con chung và không muốn thay đổi môi trường sống của con nên bà yêu cầu Tòa án nhân dân quận Tân Phú thay đổi để bà là người trực tiếp nuôi 02 trẻ Nguyễn N, sinh ngày 15/01/2007 và Nguyễn L, sinh ngày 01/5/2009, không yêu cầu ông V cấp dưỡng nuôi con.

Bị đơn ông Nguyễn Phan V trình bày: Ông xác nhận việc ly hôn, con chung như bà T trình bày là đúng. Sau khi ly hôn cả ông và bà T đều có công việc, ông phải đi làm nên hai con chung do bà ngoại chăm sóc dùm. Nay bà T yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con thì ông đồng ý bà T là người trực tiếp nuôi 02 con chung tên Nguyễn N sinh ngày 15/01/2007 và Nguyễn L sinh ngày 01/5/2009.

Tại phiên tòa:

Nguyên đơn bà Trương Thị Minh T vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Bị đơn ông Nguyễn Phan V có đơn xin vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm:

+ Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và các đương sự đều tuân theo đúng pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án theo quy định tại các Điều 21, 28, 35, 39, 48, 51, 63, 68, 70, 71, 72, 171, 173, 177, 220, 228, 234, 239, 248,260 Bộ luật tố  tụng dân sự năm 2015.

+ Việc giải quyết vụ án của Hội đồng xét xử: Nhận thấy tại Bản án số 794/2016/HNGĐ-ST ngày 05/8/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ông Nguyễn Phan V và bà Trương Thị Minh T đã ly hôn, về con chung ông V là người trực tiếp nuôi 02 con chung tên Nguyễn N sinh ngày 15/01/2007 và Nguyễn L sinh ngày 01/5/2009 nhưng thực tế sau khi ly hôn, 02 con chung do bà T nuôi dưỡng. Nay bà T yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, bà yêu cầu được nuôi 02 con chung, không yêu cầu ông V cấp dưỡng nuôi con. Ông V cũng đồng ý giao 02 con chung cho bà T trực tiếp nuôi dưỡng và cũng phù hợp với nguyện vọng của trẻ nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Xét Đơn khởi kiện của bà Trương Thị Minh T, Hội đồng xét xử xác định đây là vụ án tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Tòa án nhân dân quận Tân Phú thụ lý giải quyết vụ án dân sự là đúng thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Về thủ tục xét xử vắng mặt ông Nguyễn Phan V: Ông V có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt ông V.

2. Về yêu cầu của đương sự:

Căn cứ lời trình bày của bà T và ông V thể hiện khi ông bà ly hôn theo Bản án số 794/2016/HNGĐ-ST ngày 05/8/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh thì 02 con chung tên Nguyễn N sinh ngày 15/01/2007 và Nguyễn L sinh ngày 01/5/2009 giao cho ông V trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau khi ly hôn thực tế 02 con chung ở với bà T cho đến nay. Nay bà T yêu cầu được trực tiếp nuôi 02 con chung, không yêu cầu ông V cấp dưỡng nuôi con, ông V đồng ý và cũng phù hợp với nguyện vọng của 02 trẻ theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình nên có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà T.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của bà Trương Thị Minh T được Tòa án chấp nhận, nên ông Nguyễn Phan V phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng cho bà Trương Thị Minh T.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 177, Điều 179, khoản 3 Điều 228, Điều 271 Bộ Luật Tố tụng dân sự;Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị Minh T.

Giao hai con chung tên Nguyễn N sinh ngày 15/01/2007 và Nguyễn L sinh ngày 01/5/2009 cho bà Trương Thị Minh T trực tiếp nuôi dưỡng. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho ông V do bà T không yêu cầu.

- Ông V có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung không ai được cản trở.

- Khi có lý do chính đáng, bà T có quyền yêu cầu ông Việt cấp dưỡng nuôi con.

- Vì lợi ích con chung, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên có thể xin thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Số tiền 300.000 đồng do ông Nguyễn Phan V chịu.

Hoàn trả tiền tạm ứng án phí là 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0026436 ngày 111/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú cho bà Trương Thị Minh T.

3. Thi hành tại Chi cục Thi  hành án dân sự có thẩm quyền.

4. Quyền kháng cáo: Bà Trương Thị Minh T được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Nguyễn Phan V được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ hoặc niêm yết bản án. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp được quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


153
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 848/2017/HNGĐ-ST ngày 24/08/2017 về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Số hiệu:848/2017/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:24/08/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về