Bản án 825/2018/KDTM-ST ngày 25/07/2018 về tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 825/2018/KDTM-ST NGÀY 25/07/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Ngày 25 tháng 07 năm 2018, tại phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 1535/2017/TLST-KDTM ngày 01 tháng 12 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 135/2018/QĐST-KDTM ngày 04 tháng 06 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 168/2018/QĐST-KDTM ngày 28 tháng 06 năm 2018 giữa các đương sự :

Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng W.

Địa chỉ: UU đường OO, Phường P, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diên hợp pháp của nguyên đơn :

Ông Lâm Z - Đại diện theo Văn bản ủy quyền ngày 9/11/2017. (Có mặt )

Bị đơn: Công ty KKK.

Địa chỉ: Thôn W, xã H, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Người đại diện hợp pháp của bị đơn :

Ông Bá T - Giám Đốc đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Thôn R, xã Q, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và các bản tự khai, hòa giải nguyên đơn Công ty TNHH Một thành viên cho thuê tài chính Ngân hàng W có ông Lâm Z là người đại diện theo ủy quyền trình bày:

Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W (WR) và Công ty KKK có ký Hợp đồng cho thuê tài chính số WR010201702001 ngày 09/02/2017 và Hợp đồng cho thuê tài chính số WR010201606037 ngày 30/06/2016 . Theo đó Công ty W - WR cho Công ty KKK thuê tài chính 2 máy đào bánh xích và 1 máy đào bánh lốp, cụ thể:

1/- Số hợp đồng WR010201606037 ngày 30/06/2016, tài sản thuê là 01 máy đào bánh xích nhãn hiệu Hyundai, model: Robex 3700LC-7A, xuất xứ: Hàn Quốc đã qua sử dụng, năm sản xuất 2008. Giá trị tài sản ban đầu là 1.600.000.000 đồng và 01 máy đào bánh lốp nhãn hiệu Hyundai, model: Robex 1400W-7, xuất xứ: Hàn Quốc đã qua sử dụng, năm sản xuất 2007. Giá trị tài sản ban đầu là 1.300.000.000 đồng. Dư nợ gốc còn lại tính đến 06/11/2017 là 1.510.416.300đồng.

2/- Số hợp đồng WR010201702001 ngày 09/02/2017, tài sản thuê là 01 máyđào bánh xích nhãn hiệu Hyundai, model: Robex 3000LC-7A, xuất xứ: Hàn Quốc đã qua sử dụng, năm sản xuất 2009. Giá trị tài sản ban đầu là 1.500.000.000. Dư nợ gốc còn lại tính đến 06/11/2017 là 968.750.000đ.

Tổng giá trị tài sản ban đầu : 4.400.000.000đồng. Tổng dư nợ gốc còn lạitính đến 06/11/2017 là 1.510.416.300 đồng.

Với các điều kiện thuê như sau:

Đối với Hợp đồng WR010201606037: Tổng số tiền thuê: 2.900.000.000 đồng

Thời hạn thuê: 36 tháng kể từ ngày 10/08/2016

Lãi suất cho thuê: 8.5%/năm áp dụng từ ngày 10/08/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Từ ngày 01/01/2017 lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi 13 tháng (trả lãi cuối kỳ) của W + phí thuê tài chính cố định là 3.5%/năm

Giá trị mua lại khi kết thúc thời hạn thuê là 10.150.000 đồng (# 0.35%/tổng số tiền cho thuê).

Phạm vi sử dụng tài sản: Tài sản được lắp đặt và sử dụng tại Nhà xưởng củaCông ty KKK – Thôn W, xã H, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Đối với Hợp đồng WR010201702001: Tổng số tiền thuê: 1.500.000.000 đồng

Thời hạn thuê: 36 tháng kể từ ngày 05/03/2017

Lãi suất cho thuê : 8.5%/năm áp dụng từ ngày 05/03/2017 đến hết ngày 31/08/2017.

Từ ngày 01/09/2017 lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi 13 tháng (trả lãi cuối kỳ) của W + phí thuê tài chính cố định là 3.5%/năm

Giá trị mua lại khi kết thúc thời hạn thuê là 5.250.000 đồng (# 0.35%/tổng số tiền cho thuê). Phạm vi sử dụng tài sản: Tài sản được lắp đặt và sử dụng tại Nhà xưởng của Công ty KKK – Thôn W, xã H, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

Tuy nhiên, kể từ kỳ thanh toán tháng 05/2017 cho đến nay, Công ty KKK đã không thanh toán tiền thuê cho nguyên đơn theo quy định của Hợp đồng. Ngày 27/10/2017, nguyên đơn đã gửi thông báo về việc Đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính và thu hồi tài sản nêu trên, nhưng trên thực tế việc thu hồi tài sản không thực hiện được vì Công ty KKK không hợp tác.

Ngày 31/10/2017 phía nguyên đơn trực tiếp xuống địa chỉ của Công ty KKK để thu hồi tài sản theo thông báo, tuy nhiên Công ty KKK không chịu bàn giao tài sản để xử lý nợ. Công ty KKK đã không thanh toán nợ tiền thuê và cũng không bàn giao tài sản cho nguyên đơn để xử lý nợ cho thấy Công ty KKK đã vi phạm Hợp đồng cho thuê tài chính. Do đó, Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê Tài Chính Ngân hàng W khởi kiện, đề nghị xem xét giải quyết buộc Công ty KKK giao trả cho Công ty TNHH Một thành viên Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W tài sản thuê để xử lý theo quy định của Hợp đồng cho thuê tài chính, thu hồi khoản nợ tiền thuê cho W-WR.

Tạm tính đến ngày 25/05/2018, Công ty KKK còn nợ W-WR số tiền thuê cụ thể như sau:

Đối với hợp đồng thuê tài chính số 010201606037 ký ngày 30 tháng 06 năm 2016

- Dư nợ gốc còn lại : 1.510.416.300 đồng

- Tiền lãi: 128.360.600 đồng

- Lãi quá hạn: 65.796.300 đồng

- Phí bảo hiểm: 11.266.963 đồng

- Lãi quá hạn bảo hiểm: 987.800 đồng

- Cấn trừ tiền ký cược: (62.545.800) đồng

Tổng số tiền còn phải thanh toán: 1.654.282.163 đồng

Đối với hợp đồng thuê tài chính số 010201702001 ký ngày 09 tháng 02 năm 2017:

- Dư nợ gốc còn lại : 968.750.000 đồng

- Tiền lãi: 77.961.700 đồng

- Lãi quá hạn: 31.537.200 đồng

- Phí bảo hiểm: 5.775.000 đồng

- Lãi quá hạn bảo hiểm: 169.300 đồng

- Cấn trừ tiền ký cược: (9.225.037) đồng

Tổng số tiền còn phải thanh toán: 1.074.968.163 đồng

Tổng cộng khoản tiền của 2 hợp đồng là :

- Nợ gốc tiền thuê tài chính: 2.479.166.300 đồng

- Nợ lãi và lãi quá hạn tạm tính đến 25/05/2018: 303.655.800 đồng

- Nợ phí bảo hiểm và lãi phí bảo hiểm: 18.199.063 đồng

- Cấn trừ khoản tiền ký cược: (71.770.837) đồng

Tổng số tiền phải thanh toán tạm tính là: 2.729.250.326 đồng(Hai tỷ, bảy trăm hai mươi chin triệu, hai trăm năm mươi chin ngàn, ba trăm hai mươi sáu đồng).

Bị đơn: Công ty KKK có ông Bá T, là người đại diện theo pháp luật dù được Tòa án triệu tập hợp lệ để trình bày ý kiến và tham gia các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng đều vắng mặt nên Tòa án không ghi nhận được ý kiến của bị đơn.

Tại phiên tòa hôm nay:

Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W có ông Lâm Z giữnguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị Tòa án xem xét :

- Buộc Công ty KKK thanh toán ngay cho Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W khoản nợ gốc còn lại của 2 hợp đồng cho thuê tài chính:2.479.166.300 đồng (Bằng chữ : hai tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, một trămsáu mươi sáu nghìn , ba trăm đồng)

- Nợ lãi và lãi quá hạn tạm tính đến 25/07/2018: 365.111.200 đồng

- Nợ lãi quá hạn bảo hiểm: 1.437.200 đồng

- Cấn trừ khoản tiền ký cược: 71.770.837 đồng.

- Tổng số tiền thanh toán là 2.773.943.863 đồng.

Yêu cầu thanh toán 1 lần ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Công ty KKK có ông Bá T , là người đại diện theo pháp luật dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 phát biểu ý kiến:

Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán là đúng thủ tục tố tụng qui định.Việc chấp hành pháp luật của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng được thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Về quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm Sát đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định :

[1] Về thủ tục tố tụng, quan hệ tranh chấp và thẩm quyền :

Nguyên đơn là Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Wkhởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê với bị đơn Công ty KKK. Xét đây là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận nên căn cứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự thì đây là tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Nguyên đơn lựa chọn khởi kiện tại Tòa án nhân dân Quận 3 theo thỏa thuậntrong Hợp đồng cho thuê tài chính số hợp đồng thuê tài chính số 010201606037 ký ngày 30 tháng 06 năm 2016 và hợp đồng cho thuê tài chính số số 010201702001 ký ngày 09 tháng 02 năm 2017 đã ký kết giữa hai bên. Xét việc lựa chọn này là phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự, nên đây là tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 3.

Xét bị đơn là Công ty KKK có ông Bá T là người đại diện theo pháp luật đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt nên căn cứ vào điểm b, khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt bịđơn.

[2] Về yêu cầu của nguyên đơn, Hội đồng xét xử nhận thấy :

Ngày 30/6/2016 và ngày 09/02/2017 giữa Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W với Công ty KKK có xác lập giao dịch về việc cho thuê tài sản là 02 máy đào bánh xích và 01 máy đào bánh lốp căn cứ theo Hợp đồng hợp đồng thuê tài chính số 010201606037 ký ngày 30 tháng 06 năm 2016 và hợp đồng cho thuê tài chính số số 010201702001 ký ngày 09 tháng 02 năm 2017. Với các điều kiện thuê như sau :

Đối với Hợp đồng WR010201606037:

Tổng số tiền thuê: 2.900.000.000

Thời hạn thuê: 36 tháng kể từ ngày 10/08/2016

Lãi suất cho thuê 8.5%/năm áp dụng từ ngày 10/08/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Từ ngày 01/01/2017 lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi 13 tháng (trả lãi cuối kỳ) của W + phí thuê tài chính cố định là 3.5%/năm Giá trị mua lại khi kết thúc thời hạn thuê 10.150.000 đồng (# 0.35%/tổng số tiền cho thuê).

Đối với Hợp đồng WR010201702001: Tổng số tiền thuê 1.500.000.000 Thời hạn thuê 36 tháng kể từ ngày 05/03/2017

Lãi suất cho thuê 8.5%/năm áp dụng từ ngày 05/03/2017 đến hết ngày 31/08/2017.

Từ ngày 01/09/2017 lãi suất thả nổi theo lãi suất tiền gửi 13 tháng (trả lãi cuối kỳ) của W + phí thuê tài chính cố định là 3.5%/năm Giá trị mua lại khi kết thúc thời hạn thuê 5.250.000 đồng (# 0.35%/tổng số tiền cho thuê).

Căn cứ theo các tài liệu có trong hồ sơ. Có đủ cơ sở để xác định phía Côngty KKK đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê cho Công ty cho thuê tài chính từkỳ thanh toán tháng 05/2017 cho đến nay theo quy định của Hợp đồng.

Căn cứ thông báo ngày 27/10/2017, WR đã gửi Thông báo về việc Đơn phương chấm dứt Hợp đồng cho thuê tài chính và thu hồi tài sản thuê, nhưng Côngty KKK không hợp tác. Có đủ cơ sở để xác định phía Công ty KKK đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê cho nguyên đơn, số tiền là 2.773.943.863 đồng ( Bằng chữ : hai tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn , tám trăm sáu mươi ba đồng).

- Trong đó: khoản nợ gốc còn lại của 2 hợp đồng cho thuê tài chính: 2.479.166.300 đồng (Bằng chữ : hai tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, một trăm sáu mươi sáu nghìn , ba trăm đồng) ; Nợ lãi và lãi quá hạn tạm tính đến 25/07/2018: 365.111.200 đồng

- Nợ lãi quá hạn bảo hiểm: 1.437.200 đồng

- Cấn trừ khoản tiền ký cược: 71.770.837 đồng.

Xét việc Công ty KKK mặc dù đã được Tòa án triệu tập hợp lệ để lấy ý kiến, tham gia các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, xét xử đều vắng mặt do đó việc nguyên đơn căn cứ vào Hợp đồng cho thuê tài chính, Thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi tài sản, các thư nhắc nợ để yêu cầu Công ty KKK thanh toán số công nợ còn thiếu tổng cộng là là2.773.943.863 đồng là có căn cứ theo qui định của Luật tổ chức tín dụng nên được chấp nhận.

[3] Về án phí: Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm là 87.478.877 đồng .

Nguyên đơn được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp là 41.297.290đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm b khoản 1 Điều 39, điểm b Khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Căn cứ khoản 1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 3 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định vể mức thu án phí, lệ phí Tòa án .

Căn cứ 269, 270, 271 và Điều 306 Luật Thương mại.

Căn cứ Điều 2, Điều 4 , điều 113 Luật các tổ chức tín dụng. Căn cứ khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự.

Xử:

1/- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHHMột thành viên Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W .

Buộc Công ty KKK có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W tổng số tiền gốc và lãi là 2.773.943.863 đồng ( Bằng chữ : hai tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn , tám trăm sáu mươi ba đồng)

Thực hiện việc trả tiền ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày đến hạn thi hành án và TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng W có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty KKK không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì Công ty KKK còn phải chịu thêm tiền lãi theo lãi suất theo quy định tại Điều 306 Luật Thương mại.

2/- Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm là 87.478.877 đồng

Nguyên đơn được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã tạm nộp là 41.297.290 đồng theo biên lai thu số 0019817 ngày 30/11/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3.

3/- Về quyền kháng cáo :

Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt, niêm yết hợp lệ bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.


213
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 825/2018/KDTM-ST ngày 25/07/2018 về tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

Số hiệu:825/2018/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận 3 - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành:25/07/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về