Bản án 81/2020/HNGĐ-ST ngày 22/10/2020 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn và cấp dưỡng nuôi con

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 81/2020/HNGĐ-ST NGÀY 22/10/2020 VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU KHI LY HÔN VÀ CẤP DƯỠNG NUÔI CON

Ngày 22 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 33/2020/TLST-HNGĐ ngày 13 tháng 05 năm 2020 về việc "Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn và cấp dưỡng nuôi con" theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2020/QĐST - HNGĐ ngày 04 tháng 9 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 07 ngày 01 tháng 10 năm 2020; giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Chị Cao Thị H sinh năm: 1980. Nơi ĐKHKTT: Số 153 đường Ch, phường M, quận Ng, TP Đ; Hiện nay trú tại: Số 145 Đ, phường Mỹ An, quận Ng, TP. ĐCó mặt

* Bị đơn: Anh Mạc Thanh H 1, sinh năm: 1975. Nơi ĐKHKTT: Số 153 đường Ch, phường M, quận Ng, TP Đ; Trú tại: Ch, tổ 18, quận Ng, TP. Đ. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Trong đơn khởi kiện gửi đến Toà án ngày 08/5/2020 và quá trình tố tụng tại Tòa án, nguyên đơn trình bày: Chị Cao Thị H và anh Mạc Thanh H 1 được Tòa án quận Ng, thành phố Đ giải quyết cho ly hôn năm 2019. Tại Quyết định bản án giao con chung Mạc Thị Thanh H2 – sinh ngày 28/6/2004 cho chị Cao Thị H nuôi dưỡng và giao con Mạc Cao Thanh H3 - sinh ngày; 01/01/2009 cho anh Mạc Thanh H 1 trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con cho bên nào, tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực pháp luật trên thực tế quyết định này không thực thi bởi vì điều kiện anh Hải công việc điều kiện làm ăn xa, không thể chăm sóc trực tiếp do đó các con vẫn ở cùng với chị H và thi thoảng anh H về có ghé qua thăm và đưa tiền cho con gái mỗi tháng 5.000.000đ. Để thuận lợi cho nơi ổn định, đảm bảo cho sinh hoạt và học tập của con chị đề nghị Tòa án được thay đổi trực tiếp nuôi con chung cụ thể:

- Giao cả hai con Mạc Thị Thanh H2 – sinh ngày 28/6/2004 và con Cao Thanh H3 – sinh ngày; 01/01/2009 cho chị Cao Thị H được trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi các con đủ 18 tuổi.

- Yêu cầu anh Mạc Thanh H 1 thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung Mạc Cao Thanh H3 mỗi tháng 5.000.000đ cho đến khi con Mạc Cao Thanh H3 đủ 18 tuổi. Tuy nhiên nay chị chỉ yêu cầu cấp dưỡng mỗi tháng 3.000.000đ.

* Tại phiên tòa hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án gồm:

1. Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội đồng xét xử vụ án, Thư ký trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án:

* Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử:

Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm này thấy rằng Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã chấp hành đúng quy định tại Điều 48 BLTTDS. Thẩm phán đã xác định đúng về thẩm quyền thụ lý vụ án, thời hiệu khởi kiện, quan hệ pháp luật tranh chấp, tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng theo quy định của BLTTDS.

- Việc thu thập chứng cứ: Về cơ bản việc thu thập chứng cứ đảm bảo theo đúng Điều 95 BLTTDS.

- Thẩm phán đã thực hiện đúng quy định của BLTTDS về việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Việc cấp, tống đạt các văn bản tố tụng cho VKS và người tham gia tố tụng theo đúng quy định tại Điều 170, 171, 177, 178, 203, 205, 210 BLTTDS.

- Về thời hạn chuẩn bị xét xử Tòa án thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 203 BLTTDS.

* Việc tuân theo pháp luật của HĐXX, Thư ký tại phiên tòa:

Tại phiên Tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thực hiện nguyên tắc xét xử, thủ tục phiên tòa sơ thẩm theo đúng quy định tại chương II, chương XIV BLTTDS. Thư ký được phân công đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 51 BLTTDS.

2. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm HĐXX nghị án:

Từ khi thụ lý cho đến thời điểm này, nguyên đơn đã thực hiện đúng các quy định tại Điều 70, 71, 72 BLTTDS, bị đơn không chấp hành đúng.

Căn cứ vào Điều 81,82,83, 84,107 Luật hôn nhân gia đình; căn cứ Điều 35, Điều 28; Điều 147 BLTTDS; khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận đơn khởi kiện “thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn và cấp dưỡng nuôi con” của chị Cao Thị H đối với anh Mạc Thanh H 1.

- Về con chung: Giao con chung tên Mạc Cao Thanh H3 – sinh ngày:

01/01/2009 cho chị Cao Thị H được trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi các con đủ 18 tuổi, buộc anh Mạc Thanh H 1 cấp dưỡng nuôi cháu Mạc Cao Thanh H3 cho chị Hiên mỗi tháng 3.000.000đ, thời gian cấp dưỡng từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi cho đến khi con đủ 18 tuổi.

- Không chấp nhận yêu cầu của chị H xin được giao nuôi cháu Mạc Thị Thanh H2 - sinh ngày 28/6/2004 cho chị Hiên nuôi dưỡng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và qua kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Về thẩm quyền giải quyết, tranh chấp ly hôn và nuôi con chung giữa anh, chị thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Anh Mạc Thanh H 1 (là bị đơn trong vụ án, không có yêu cầu phản tố) đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do nên căn cứ khoản 2 Điều 227; Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt.

[3] Về nội dung vụ án: Chị Cao Thị H và anh Mạc Thanh H 1 được Tòa án quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng giải quyết cho ly hôn năm 2019. Tại Quyết định bản án giao con chung Mạc Thị Thanh H2 - sinh ngày 28/6/2004 cho chị Cao Thị H nuôi dưỡng và giao con Mạc Cao Thanh H3 - sinh ngày; 01/01/2009 cho anh Mạc Thanh H 1 trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con cho bên nào, tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực pháp luật trên thực tế các con vẫn ở cùng với chị H và thi thoảng anh H về có ghé qua thăm và gởi cho con gái. Để thuận lợi cho nơi ổn định, đảm bảo cho cho sinh hoạt và học tập của con, chị H đề nghị Tòa án được thay đổi trực tiếp nuôi con chung cụ thể:

- Giao cả hai con Mạc Thị Thanh H2- sinh ngày 28/6/2004 và con Mạc Cao Thanh H3 - sinh ngày; 01/01/2009 cho chị Cao Thị Hiên được trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi các con đủ 18 tuổi.

- Yêu cầu anh Mạc Thanh H 1 thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung Mạc Cao Thanh H3 mỗi tháng 3.000.000đ cho đến khi cháu H đủ 18 tuổi.

[4] Xét yêu cầu xin được nuôi con chung và cấp dưỡng nuôi con chung của chị Hiên thì thấy: Hiện tại do tính chất công việc anh H không thường xuyên có mặt tại nhà, mặt khác các con Mạc Thị Thanh H2 và Mạc Cao Thanh H3 về thực tế các cháu đang ở cùng với chị H, mọi sinh hoạt và học tập của các cháu vẫn ổn định, tâm lý tốt, đồng thời bản thân các cháu cũng có ý kiến mong muốn được ở với mẹ. Do vậy thấy yêu cầu của chị Cao Thị H về thay đổi nuôi con sau ly hôn để được nuôi con Mạc Cao Thanh H3 nêu trên là phù hợp cần được chấp nhận.

Riêng đối với yêu cầu được giao nuôi cháu Mạc Thị Thanh H2 - sinh ngày 28/6/2004 cho chị H nuôi dưỡng thì thấy,tại Quyết định bản án số 54/2019/HNGĐ - ST đã giao cháu H cho chị H được nuôi dưỡng và bản án này đã có hiệu lực pháp luật, do vậy yêu cầu này của chị H đã được giải quyết tại bản án nêu trên nên không chấp nhận.

[5] Về yêu cầu anh Hải cấp dưỡng nuôi con Mạc Cao Thanh H3 mỗi tháng 3.000.000đ thì thấy, trước đây anh H được giao nuôi cháu tuy nhiên cháu H sau đó không ở cùng anh nhưng anh vẫn thực hiện việc đưa tiền nuôi con, nay chị H yêu cầu cấp dưỡng nuôi cháu Mạc Cao Thanh H3 mỗi tháng 3.000.000đ là phù hợp với Điều 107,116 Luật hôn nhân gia đình Việt Nam nên chấp nhậ yêu cầu này của chị H.

[6] Về án phí hôn nhân gia đình 300.000đ nguyên đơn phải chịu theo qui định pháp luật. Án phí cấp dưỡng nuôi con 300.000đ anh Mạc Thanh H 1 phải chịu.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 81, 82, 83,84,107 Luật Hôn nhân và gia đình:

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Chấp nhận đơn yêu cầu khởi kiện về việc “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn và cấp dưỡng nuôi con” của chị Cao Thị H đối với anh Mạc Thanh H Xử:

1.Về quan hệ con chung: Giao cháu Mạc Cao Thanh H3 - sinh ngày:

01/01/2009 cho chị Cao Thị H được trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi con đủ 18 tuổi, buộc anh Mạc Thanh H 1 cấp dưỡng nuôi cháu Mạc Cao Thanh H3 cho chị H mỗi tháng 3.000.000đ, thời gian cấp dưỡng từ khi án có hiệu lực pháp luật cho đến khi cháu H đủ 18 tuổi.

2. Các bên vẫn được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ đối với con chung theo theo quy định của pháp luật. Khi cần thiết vì lợi ích chung của con các bên có quyền xin thay đổi người nuôi con hoặc yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (Đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qui định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015.

3. Án phí HNGĐ sơ thẩm: 300.000đ chị Cao Thị H phải chịu khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng theo biên lai thu số 0009882 ngày 8 tháng 5 năm 2020:

Án phí cấp dưỡng nuôi con 300.000 đồng anh MạcThanh H phải chịu.

Án xử công khai sơ thẩm báo cho nguyên đơn biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay. Riêng bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết trích sao kết quả phiên tòa.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các điều 6,7 và điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi Hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

254
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 81/2020/HNGĐ-ST ngày 22/10/2020 về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn và cấp dưỡng nuôi con

Số hiệu:81/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 22/10/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về