Bản án 77/2019/LĐ-ST ngày 05/11/2019 về tranh chấp đòi tiền lương

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 77/2019/LĐ-ST NGÀY 05/11/2019 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 91/2019/TLST-LĐ ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc tranh chấp “Đòi tiền lương” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 91/2019/QĐXXST-LĐ ngày 23 tháng 10 năm 2019, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thùy Tr, sinh năm 1971 (vắng mặt)

Địa chỉ: Ô 6, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Tr là bà Dương Thị Kim Th, sinh năm 1963.

Địa chỉ: Ô 7, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (vắng mặt).

2. Bị đơn: Công ty cổ phần mía đường HH.

Địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Arunachalam Mohan K (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

1 Theo đơn khởi kiện ngày 07/10/2019 và những lời khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thùy Tr do bà Th đại diện trình bày như sau:

Bà Tr vào làm việc tại Công ty cổ phần mía đường HH đến từ năm 1993 có ký hợp đồng không xác định thời hạn với mức lương trước khi ngừng việc tại công ty là 12.000.000 đồng/tháng.

Quá trình làm việc tại Công ty, bà Tr đã tham gia đóng bảo hiểm các khoản đầy đủ. Nhưng từ tháng 7 năm 2016, Công ty ngưng hoạt động nhưng riêng bà Tr do Tổng giám đốc công ty động viên bà tiếp tục giúp giám đốc giải quyết các công việc tồn đọng của công ty nên bà Tr vẫn tiếp tục làm có bảng chấm công đầy đủ đến 31/8/2019. Nay bà Tr yêu cầu Công ty cổ phần mía đường HH thanh toán cho bà Tr các khoản tiền lương như sau:

- Lương trong những ngày làm việc chưa được lãnh là: lương tháng 01 và tháng 02 năm 2016 là 8.600.000 đồng.

- Lương từ tháng 7 đến tháng 11/2016 là 28.682.000 đồng.

- Lương từ ngày 29/11/2016 đến 30/8/2019 là 396.000.000 đồng.

Tổng số tiền lương bà yêu cầu là 433.282.000đồng. Ngoài ra bà Trang không còn yêu cầu gì khác.

Đối với đại diện Công ty cổ phần mía đường H H có ý kiến phản hồi thống nhất trả tiền nêu trên cho bà Tr.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phát biểu quan điểm như sau:

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm xét xử vụ án, những người tiến hành tố tụng và nguyên đơn đã tuân thủ đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung vụ án: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời trình bày của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, căn cứ các kết quả xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xứ nhận định:

[1]. Về tố tụng: Ngày 10 tháng 10 năm 2019, bà Nguyễn Thị Thùy Tr nộp đơn khởi kiện yêu cầu Công ty cổ phần mía đường HH trả tiền lương, quan hệ tranh chấp là tranh chấp về “Tiền lương” và đã thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động nhưng kết quả hòa giải không thành theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn công ty cổ phần mía đường HH có địa chỉ trụ sở tại khu vực 1, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa thụ lý giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Sau khi thụ lý vụ án, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thùy Tr có đơn đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải vụ án, Tòa án đã tiến hành tống đạt thông báo thụ lý, các văn bản tố tụng cần thiết, đã tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và các thủ tục theo pháp luật quy định. Bị đơn công ty cổ phần mía đường HH có văn bản ghi ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn nhưng không đến Tòa án nên Tòa án đưa vụ án ra xét xử là phù hợp.

Tại phiên tòa, bị đơn công ty cổ phần mía đường HH vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn cứ vào Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2]. Về yêu cầu khởi kiện:

Bà Nguyễn Thị Thùy Tr yêu cầu Công ty cổ phần mía đường HH trả tiền lương còn nợ của tháng 01, 02/2016 là 8.600.000 đồng; lương từ tháng 7 đến 28/11/2016 là 28.682.000 đồng; lương từ ngày 29/11/2016 đến 30/8/2019 là 396.000.000 đồng. Tổng cộng là 433.282.000 đồng.

Căn cứ vào bảng chấm công do bà Tr xuất trình đến hết ngày 31/8/2019, có căn cứ xác định bà Trang vẫn còn làm việc cho Công ty cổ phần mía đường HH tại thời điểm 31/8/2019 nhưng Công ty Cổ phần mía đường HH thanh toán tiền lương cho bà Tr không đầy đủ, là vi phạm nguyên tắc trả lương theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật Lao động. Bị đơn công ty cổ phần mía đường HH thống nhất trả cho bà Tr số tiền trên nên ghi nhận.

Xét quan điểm của Kiểm sát viên đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là phù hợp nên Hội đồng xét xử ghi nhận.

[3]. Về án phí: Công ty cổ phần mía đường HH phải chịu án phí lao động sơ thẩm theo khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 483, Điều 228, Điều 271 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ Điều 90, 96, 98 Bộ luật Lao động năm 2012; Căn cứ Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015; Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thùy Tr đối với Công ty cổ phần mía đường HH về việc tranh chấp “Tiền lương”.

Buộc Công ty cổ phần mía đường HH có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Thùy Tr 433.282.000 đồng (Bốn trăm ba mươi ba triệu hai trăm tám mươi hai ngàn đồng).

Khi án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, bên có nghĩa vụ chậm thi hành sẽ phải chịu thêm khoản tiền lãi tính trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 tương ứng với thời gian chưa thi hành án, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị đơn Công ty cổ phần mía đường HH nộp 12.665.640 đồng án phí lao động sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ các đương sự được quyền kháng cáo.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


120
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 77/2019/LĐ-ST ngày 05/11/2019 về tranh chấp đòi tiền lương

Số hiệu:77/2019/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đức Hòa - Long An
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:05/11/2019
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về