Bản án 77/2017/DS-ST ngày 08/11/2017 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU

BẢN ÁN 77/2017/DS-ST NGÀY 08/11/2017 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Trong các ngày 07, 08 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 171/2017/TLST- DS ngày 27 tháng 6 năm 2017, về tranh chấp “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 316/2017/QĐXX-ST ngày 28 tháng 9 năm 2017, giữa các đương sự:

1.  Nguyên đơn: Ông Tô Thành C, sinh năm 1955 (có mặt)

2. Bị đơn: Anh Đoái Công T, sinh năm 1993 (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Ấp TL, xã TT, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Tại đơn khởi kiện và bản tự khai ngày 07/6/2017 và trong quá trình giải quyết vụ án  ông Tô Thành C trình bày:

Ngày 01/4/2017 giữa ông C và anh Nguyễn Đức T1 là anh rễ của anh T có xảy ra tranh chấp đất, anh T1 có chửi ông “ở đời mất đức”, ông mới hỏi “sao lại chửi ông”. Sau đó ông mới báo cho công an ấp TLB, xã TT đến, lúc này anh T mới đòi đánh ông nhưng có công an can ngăn.

Ngày 02/4/2017, anh T điều khiển xe ngang nhà ông C, anh Tô Minh T2 là con ruột ông đến hỏi anh T “vì sao hôm qua lại chửi ông Công?”. Lúc này có chị Đoái Mai L là chị ruột của anh T, vợ anh T tên N và vợ anh T1 tên L1 hai bên xảy ra xô xác với nhau, ông ở ngoài thấy vậy mới đến can ngăn. Anh T mới đến đánh ông vào mặt, mắt, ngực, đầu và ngồi lên trên người ông để đánh. Khi anh T đánh ông thì chỉ có một người bán muối (không biết họ tên, địa chỉ) và những người nêu trên chứng kiến. Hai bên đánh nhau xong thì có vài người ở gần nhà ông đến xem sự việc. Ông C xác định ngoài ra anh T1 có câu vật nhưng ông xác định chỉ có anh T đánh ông.

Sau khi bị anh T đánh thì ông bị bầm mắt, bầm hai xương sườn và bể môi, u đầu ở phía bên trái. Đến chiều cùng ngày, ông đến Bệnh viện Đầm Dơi để khâu môi.

Ngày 07/4/2017, ông đến bệnh viện MEDIC Cà Mau nằm viện để điều trị đến ngày 13/4/2017 xuất viện, với tổng chi phí là 3.451.976 đồng. Ông xác định do anh T đánh ông trước nên ông có đánh trả lại anh T, đánh vào vùng mặt vài cái làm cho anh T bị bầm mắt nhưng bản thân ông cũng như ông đã đại diện cho chị L1 đã bồi thường cho anh T và chị L số tiền là 811.200 đồng, cho anh T số tiền là 1.220.800 đồng.

Ngày 01/5/2017, công an mời ông và anh T để giải quyết việc bồi thường tiền thuốc và các chi phí khác cho ông là 15.618.000 đồng. Ngày 08/5/2017, ông tiếp tục đến Bệnh viện MEDIC để tái khám với số tiền là 1.977.000 đồng, như vậy tổng các chi phí trong quá trình điều trị vết thương của ông do bị anh T đánh tổng cộng là 17.595.000 đồng. Ngày 15/5/2017 anh T có bồi thường cho ông 5.000.000 đồng. Nay ông yêu cầu anh T bồi thường cho ông số tiền còn lại là 12.595.000 đồng. Cụ thể:

- Tiền xe ôm 06 lần: Ngày 02/4/2017 đi từ nhà đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi khám bệnh  (đi và về 2 lần, mỗi lần 75.000 đồng) là 150.000 đồng. Ngày 07/4/2017 đi từ nhà đến cầu Nuôi Y (đi và về 2 lần, mỗi lần 40.000 đồng) để nhập viện tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau là 80.000 đồng. Ngày 17/4/2017 đi từ nhà đến cầu Nuôi Y (đi và về 2 lần, mỗi lần 40.000 đồng) để đi Cần Thơ khám bệnh tại Y khoa Vạn Phước Long là 80.000 đồng. Trước đây ông khai đi xe ôm 9 lần vì trong các lần đó có con ông đi cùng nhưng nay ông chỉ yêu cầu 06 lần đi của ông, phần con của ông đi ông không yêu cầu.

- Tiền ăn của 02 người trong quá trình nhập viện và điều trị tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau từ ngày 07/4/2017 đến ngày 13/4/2017 là 100.000 đồng/01 người/01 ngày, 100.000 đồng x 02 người x 07 ngày = 1.400.000 đồng. Trước đây ông khai là 2.000.000 đồng trong đó có các chi phí khác như mua vật dụng phục vụ cho việc điều trị tại bệnh viện nhưng nay ông chỉ yêu cầu tiền ăn là 1.400.000 đồng, không yêu cầu các chi phí khác.

- Tiền ăn trong quá trình đi Cần Thơ khám tại Y khoa Vạn Phước Cửu Long từ ngày 16/4/2017 đến ngày 17/4/2017 là 100.000 đồng/01 người/01 ngày. Tổng cộng 02 ngày x 02 người là 400.000 đồng.

- Tiền taxi: Tiền taxi đi từ cầu Nuôi Y (đi và về  2 lần) đến Bệnh viện MEDIC ngày 03/4/2017 để khám vết thương, mỗi lần 400.000 đồng x 2 = 800.000 đồng. Đi từ cầu Nuôi Y đến Bệnh viện MEDIC ngày 07/4/2017 để nhập viện là 400.000 đồng. Đi từ cầu Nuôi Y (đi và về 2 lần) đến Bệnh viện MEDIC ngày 08/5/2017 để tái khám vết thương, mỗi lần 400.000 đồng x 2 = 800.000 đồng.

- Đối với tiền thuốc ông C yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét theo các toa vé ông đã giao nộp có tại hồ sơ.

- Riêng đối với tiền vé xe khách đi từ cầu Nuôi Y đến Cần Thơ (đi ngày 16/4/2017 về  ngày 17/4/2017) để khám vết thương tại Y khoa Vạn phước Cửu Long hai người, mỗi người 200.000 đồng/01lần/01người, 02 người là 800.000 đồng. Trước đây trong bản tự khai bổ sung ngày 11/10/2017 ông có khai và yêu cầu anh T bồi thường nhưng tại phiên Tòa ông không yêu cầu anh T phải bồi thường cho ông.

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa ông C thống nhất giảm cho anh T số tiền 2.595.000 đồng, ông chỉ yêu cầu anh T bồi thường tiếp cho ông số tiền còn lại là 10.000.000 đồng.

* Đối với bị đơn tại các biên bản hòa giải ngày 04/8/2017 và ngày 15/9/2017 anh  Đoái Công T trình bày:

Ngày 01/4/2017 anh có làm cống cho anh rễ là Nguyễn Đức T1, anh T1 có nói ông C “sống ở đời có đức chút”, giữa anh T1 và ông C xảy ra cự cải. Ông C gọi công an ấp TL, xã TT đến để can ngăn. Khi đó hai bên bỏ về, không có đánh nhau.

Khoảng 09 giờ ngày 02/4/2017, anh điều khiển xe từ nhà anh T1 về nhà anh thì gặp anh T2 chạy ra chặn xe của anh hỏi “hôm qua mày chửi cha tao cái gì”, anh trả lời anh không có chửi gì, khi đó cũng có ông C ở đó. Hai bên mới xảy ra cự cải, chị L là chị ruột của anh chaỵ ra can ngăn thì anh T2 mới hất người về phía chị L, chị L nắm tay anh T2 lại. Anh T2 tiếp tục đánh vào mặt chị L, khi đó chị L1 là vợ anh T2 tiếp tục xông đến đánh chị L. Anh định xông đến anh T2 thì ông C chụp tay anh kéo ra ngoài, anh tiếp tục xông đến anh T2 thì ông C đánh vào mặt anh, do đó anh mới đánh lại ông C vào mặt. Việc ông C bị bầm mắt, môi là do anh đánh. Anh xác định chỉ đánh vào mặt, không có đánh vào vị trí khác. Khi đánh nhau có anh T2, chị N (vợ anh), chị L, chị L2, bà Nguyễn Mỹ D vợ ông C. Sau đó mới có ông bán muối (không biết tên và địa chỉ ở đâu) và vài người ở gần nhà ông C đến can ngăn. Việc ông C đánh anh ở mặt thì ông C đã bồi thường cho anh và chị L xong nay anh cũng không có yêu cầu gì.

Do điều kiện khó khăn và số tiền bồi thường quá lớn, đồng thời trước đây anh đã bồi thường cho ông C được 5.000.000 đồng, nay anh chỉ đồng ý bồi thường tiếp cho ông C 5.000.000 đồng.

* Đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về thủ tục tố tụng dân sự và nội dung giải quyết vụ án:

- Về tố tụng: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Thẩm phán thực hiện đúng các quy định Bộ luật tố tụng dân sự như: xác định đúng tư cách đương sự, quá trình giải quyết vụ án đã thu thập chứng cứ, chuyển hồ sơ, giao nhận thông báo và thời hạn xét xử và tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử, Thư ký thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối với đương sự: Nguyên đơn thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của đương sự cũng như việc chấp hành nội quy phiên tòa theo quy định tại các Điều 70, 71, 234 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bị đơn chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của đương sự theo quy định tại các điều 70, 72 của Bộ luật tố tụng dân sự, việc vắng mặt của bị đơn làm cho vụ án kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn.

- Về nội dung: Đại diện viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 584, 585 và 590 của Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 quy định về án phí lệ phí Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông C buộc anh T phải bồi thường tiền thuốc và các chi phí hợp lý khác cho ông C theo quy định của pháp luật. Án phí dân sự sơ thẩm anh Đoái Công T phải chịu theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về tố tụng: Tòa án đã tiến hành cấp, tống đạt các văn bản tố tụng cho anh Đoái Công T đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, anh T vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt đối với anh Đoái Công T.

[2] Về quan hệ tranh chấp: Ông C trình bày anh T đánh ông gây thương tích và ông đã xuất ra chi phí điều trị nên nay ông yêu cầu anh T phải bồi thường cho ông tổng số tiền là 10.000.000 đồng. Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa ông C yêu cầu anh T phải bồi thường cho ông số tiền trên. Do đó xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự là “Tranh chấp về thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm” được quy định tại Điều 590 của Bộ luật dân sự năm 2015.

[3] Về nội dung tranh chấp: Hội đồng xét xử xét thấy ông C và anh T trình bày thống nhất với nhau về việc vào ngày 02/4/2017 tại đoạn đường gần nhà anh T2 thuộc ấp TL, xã TT, huyện ĐD xảy ra sự việc đánh nhau giữa anh T, chị Đoái Mai L, chị Nguyễn Yến N với ông C, chị Lâm Kim L1, anh Tô Minh T2, bà Nguyễn Mỹ D được thể hiện tại “Biên bản về việc đánh nhau ngày 02/4/2017 và Biên bản V/v giải quyết vụ đánh nhau ấp TL ngày 01/5/2017” do công an xã TT lập. Công an xã TT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đương sự. Vào ngày 22/4/2017 ông C có đơn yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với anh T và yêu cầu Trưng cầu giám  định thương tích nhưng đến ngày 28/4/2017 ông C có đơn xin rút yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với anh T. Về việc anh T đánh ông C tại Biên bản v/v đánh nhau ngày 02/4/2017 do công an ấp TL lập vào lúc 15 giờ 00 phút ghi nhận “Đoái Công T câu vật đánh nhau với ông Tô Thành C, do T mạnh tay nên gây thương tích cho ông C khá nhiều…thương tích ban đầu của ông C bị bể cằm, môi, trầy xước trán phải, lói ở ngực trái, ở phần miệng ra máu nhiều còn anh T thì sưng và chảy máu mắt trái, ngoài ra không còn thương tích gì thêm…” (bút lục 127).  Quá trình giải quyết vụ án anh T đều thừa nhận có đánh ông C vào vùng mặt, đầu, thương tích bầm mắt, môi của ông C là do anh T đánh và ngoài anh T ra thì không còn người nào khác gây thương tích cho ông C. Căn cứ vào khoản 1 Điều 584 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại“Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường…” và Điều 585 của Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định về nguyên tắc bồi thường: “ Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời…” Từ các điều luật viện dẫn trên do anh T có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của ông C và ông C bị thiệt hại về sức khỏe do hành vi trái pháp luật của anh T gây ra nên anh T phải bồi thường cho ông C các chi phí cho việc điều trị vết thương cũng như các chi phí khác là phù hợp. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét điều chỉnh các chi phí thực tế cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụ thể các chi phí được Tòa án chấp nhận như sau:

- Về chi phí điều trị: Theo toa vé, chứng từ ông C cung cấp đã chứng minh hóa đơn tiền thuốc tại Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi ngày 02/4/2017 là 298.000đồng; tiền thuốc tại y khoa Vạn Phước Cửu Long ngày 17/4/2017 là 368.000 đồng; chi phí điều trị và tiền thuốc tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau ngày 03/4/2017 là 5.909.160 đồng; chi phí khám chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau từ ngày 07/4/2017 đến ngày 13/4/2017 là 3.451.976 đồng; tiền thuốc  tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau ngày 08/5/2017 là 67.980 đồng. Như vậy tổng các toa vé điều trị của ông C là 10.095.116 đồng.

- Đối với tiền ăn ông C yêu cầu là phù hợp với điều kiện thực tế và mức sống tại thành phố Cà Mau và Cần Thơ nên được chấp nhận như sau:

Tiền ăn của người bệnh và một người nuôi bệnh khi điều trị tại bệnh viện MEDIC Cà Mau từ ngày 07/4/2017 đến ngày 13/4/2017 là 07 ngày, nhập viện lúc 11 giờ 18 phút, ra viện lúc 08 giờ nhưng có xem xét thời gian ông C chuẩn bị đi từ nơi ở đến Bệnh viện là 01 ngày là phù hợp. Như vậy, tổng được tính 07 ngày thiệt hại cho một người bệnh và một người nuôi bệnh được tính 100.000đ/01 người/ngày, cụ thể: 07 ngày x 100.000đ x 02 người = 1.400.000 đồng.

Tiền ăn đi Cần Thơ trị vết thương tại Y khoa Vạn Phước Cửu Long từ ngày 16/4/2017 đến ngày 17/4/2017 đi và về 02 ngày, cụ thể: 02 ngày x 100.000đ x 02 người = 400.000 đồng. Tổng cộng tiền ăn là 1.800.000 đồng.

- Đối với tiền tắc xi ông C yêu cầu có toa vé kèm theo đồng thời phù hợp với các lần đi khám, tái khám và nhập viện để điều trị vết thương do anh T gây ra cho ông C nên được chấp nhận như sau:

Tiền taxi đi và về từ TT (cầu Nuôi Y thuộc ấp TL, xã TT) đến Cà Mau ngày 03/4/2017 để khám vết thương tại Bệnh viện MEDIC 2 lần mỗi lần 400.000 đồng x 2 = 800.000 đồng. Đi từ TT đến Cà Mau ngày 07/4/2017 để nhập viện tại Bệnh viện MEDIC là 400.000 đồng. Đi và về từ TT đến Cà Mau ngày 08/5/2017 để tái khám vết thương MEDIC 2 lần mỗi lần 400.000 đồng x 2 = 800.000 đồng. Tổng cộng tiền taxi là 2.000.000 đồng.

- Đối với tiền xe ôm: Xét thấy số lần đi xe ôm ông C yêu cầu là phù hợp với các lần đi khám, tái khám và nằm viện để điều trị vết thương do anh T gây ra và mức giá xe ôm là phù hợp thực tế nên được chấp nhận, cụ thể: Ngày 02/4/2017 đi và về từ nhà ông C tại ấp TL xã TT đến Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi để khám vết thương 2 lần mỗi lần đi 75.000 đồng x 2 =150.000 đồng. Ngày 07/4/2017 đi và về từ nhà đến cầuNuôi Y để nhập viện và ra viện tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau 2 lần, mỗi lần 40.000 đồng x 2 = 80.000 đồng. Ngày 17/4/2017 đi và về từ nhà đến cầu Nuôi Y để đi Cần Thơ trị vết thương tại Y khoa Vạn Phước Cửu Long 2 lần, mỗi lần 40.000 đồng x 2 = 80.000 đồng.

- Đối với tiền vé xe khách tại phiên tòa ông C không yêu cầu anh T bồi thường cho ông nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Như vậy tổng các chi phí anh T phải bồi thường cho ông C là   14.205.116 đồng. Do trước đây anh T đã bồi thường cho ông C được 5.000.000 đồng nên anh T phải bồi thường tiếp cho ông C số tiền còn lại là 9.205.116 đồng.

Riêng đối với các chi phí điều trị của ông C: Tại Bệnh viện MEDIC Cà Mau, cụ thể tại phiếu thu ngày 03/4/2017 về việc xét nghiệm  nước tiểu, máu, siêu âm tim quathành ngực, điện tim thường số tiền 1.345.000 đồng, phiếu chỉ định lâm sàng ngày 03/4/2017 về việc chuẩn đoán tăng huyết áp và xét nghiệm máu số tiền 945.000 đồng, phiếu chỉ định cận lâm sàng ngày 03/4/2017 về việc chuẩn đoán tăng huyết áp và xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu số tiền 125.000 đồng, hóa đơn bán thuốc ngày 03/4/2017 là 117.000 đồng (theo đơn thuốc ngày 03/4/2017 chuẩn đoán tăng huyết áp-Parkinson), phiếu thu ngày 08/5/2017 về việc khám Ung Bứu – Gan số tiền 50.000 đồng và phiếu thu ngày 08/5/2017 về việc chuẩn đoán hình ảnh số tiền 1.060.000 đồng. Tại Y khoa Vạn Phước Cửu Long ngày 17/4/2017, cụ thể tại hóa đơn thu tiền ngày 17/4/2017 về việc siêu âm màu ổ bụng số tiền 160.000 đồng, hóa đơn thu tiền ngày 17/4/2017 là 125.000 đồng (theo đơn thuốc ngày 17/4/2017 chuẩn đoán bệnh Parkinson). Xét thấy, các chi phí trên ông C yêu cầu không phù hợp với thực tế nên không được chấp nhận. Bởi lẽ, việc anh T đánh ông C theo chuẩn đoán của Bác sĩ tại bệnh viện   MEDIC Cà Mau thì ông C chỉ bị chấn thương phần mềm vùng đầu và ngực thể hiện tại bút lục số 47, 48, 54, 61 nên không cần thiết phải thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chuẩn đoán hình ảnh nêu trên cũng như không cần phải chuẩn đoán hình ảnh lại vì theo hồ sơ thể hiện thì ngày 03/4/2017 ông C đã thực hiện việc chuẩn đoán hình ảnh đầy đủ được thể hiện trong hồ sơ tại các bút lục số 19, 20, 21, 22, 31, 39. Đồng thời theo các kết quả xét nghiệm, siêu âm, chuẩn đoán hình ảnh nêu trên thì ông C được bác sĩ chuẩn đoán, kết luận là tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ độ 1 và bệnh Parkinson. Mặt khác, trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa ông C trình bày việc ông bị bệnh gan nhiễm mở, cao huyết áp, run tay (bệnh Parkinson) là đã có bệnh trước khi ông bị anh T đánh. Do đó các toa vé cũng như chi phí nêu trên ông C yêu cầu anh T phải bồi thường là không có cơ sở để chấp nhận.

- Đối với việc xác định lỗi của ông C trong việc ông có đánh anh T: Thấy rằng khi anh T đánh ông C thì ông C có đánh lại anh T bị thương ở mặt như sưng, bầm mắt trái, việc này ông C đã bồi thường cho anh T xong. Nay anh T cũng không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

Từ những phân tích trên cho thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu của ông C, buộc anh T phải bồi thường cho ông C tổng số tiền là 9.205.116 đồng.

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Đối với các khoản yêu cầu bồi thường của ông C không được Hội đồng xem xét chấp nhận, ông C được miễn toàn bộ tiền án phí.

Án phí dân sự sơ thẩm anh T phải chịu 5% trên số tiền phải bồi thường cho ông C.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 3 Điều 228, khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584, Điều 585 và Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và Lệ phí tòa án;

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Tô Thành C. Buộc anh Đoái Công T phải bồi thường cho ông Tô Thành C tổng số tiền là 9.205.116 đ (Chín triệu hai trăm lẽ năm nghìn một trăm mười sáu đồng).

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Đoái Công T phải chịu tiền án phí sơ thẩm là 460.255đ (Bốn trăm sáu mươi nghìn hai trăm năm mươi lăm đồng).

Ông Tô Thành C được miễn án phí theo quy định.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyên thi hành án, hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.


247
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 77/2017/DS-ST ngày 08/11/2017 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Số hiệu:77/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Đầm Dơi - Cà Mau
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:08/11/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về