Bản án 76/2018/DS-ST ngày 30/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 76/2018/DS-ST NGÀY 30/10/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố B xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 514/2017/TLST-DS ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 110/2018/QĐXXST - DS ngày 17/9/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 1044/2018/QĐST - DS ngày 08/10/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Ngân hàng T.

Địa chỉ: phường B, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng T - Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng T - Chi nhánh Đồng Nai.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Ngọc H, sinh năm 1981 (Văn bản ủy quyền số: 167/2017/E1B/UQ-ĐNA ngày 06/6/2017).

Địa chỉ: phường Q, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

- Bị đơn: Ông Nguyễn Sỹ B, sinh năm 1978.

Địa chỉ: Tổ 27 (nay là tổ 9), khu phố 5 (nay là khu phố 5A), phường Trảng Dài, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

(ông H có mặt; Ông B vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện ngày 30/5/2017, ngày 21/7/2017, bản tự khai và tại phiên tòa nguyên đơn Ngân hàng T (Eximbank) do ông Phạm Ngọc H đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 05/8/2015, ông Nguyễn Sỹ B vay vốn tại Ngân hàng T Nam - Chi nhánh Đồng Nai theo hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ số: 1801-LAV- 201501340 ngày 05/8/2015, cụ thể: vay số tiền 100.000.000 đồng, thời hạn vay 48 tháng, lãi suất cho vay 14%/năm, mục đích vay: tiêu dùng cá nhân. Quá trình vay của khách hàng dư nợ đến ngày 08/10/2018: nợ gốc 11.461.000 đồng và tiền lãi trong hạn 519.884 đồng. Tổng cộng: 11.980.884 đồng.

Tài sản đảm bảo: Tín chấp, mục đích vay vốn: Mua sắm vật dụng gia đình.

Đến nay ông Nguyễn Sỹ B đã quá hạn trả nợ cho Ngân hàng mặc dù Ngân hàng đã gửi thông báo nhắc nợ nhưng ông Nguyễn Sỹ B vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ngân hàng T yêu cầu ông Nguyễn Sỹ B thanh toán nợ gốc 11.461.000 đồng và tiền lãi trong hạn 519.884 đồng. Tổng cộng: 11.980.884 đồng.

- Bị đơn ông Nguyễn Sỹ B: vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án, không nộp bản tự khai, không cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T (Eximbank).

Ý kiến Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B:

Thẩm phán và Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật từ khi thụ lý đến khi xét xử và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn tham gia phiên tòa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, bị đơn không chấp hành quy định của pháp luật.

Về đường lối giải quyết vụ án:

Ngày 05/8/2015 ông Nguyễn Sỹ B có ký Hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ số: 1801-LAV-201501340 với Ngân hàng T - Chi nhánh Đồng Nai, vay số tiền 100.000.000 đồng, thời hạn vay 48 tháng, lãi suất cho vay 14%/năm, mục đích vay: tiêu dùng cá nhân, Ngân hàng T yêu cầu ông Nguyễn Sỹ B thanh toán nợ gốc 11.461.000 đồng và tiền lãi trong hạn 519.884 đồng. Tổng cộng: 11.980.884 đồng.

Bị đơn ông Nguyễn Sỹ B đã được Tòa án nhân dân thành phố B tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng không đến Tòa án làm việc, không có lời khai nên coi như đã từ bỏ quyền lợi của mình, do đó Tòa án căn cứ vào chứng cứ Ngân hàng T (Eximbank) cung cấp để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Từ những chứng cứ Ngân hàng T (Eximbank) cung cấp cho thấy việc ông Nguyễn Sỹ B có vay tiền như trình bày của Ngân hàng T (Eximbank) là có thật.

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 471, 474 Bộ luật dân sự 2005; Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010: Buộc ông Nguyễn Sỹ B phải trả cho Ngân hàng T (Eximbank) số tiền gốc 11.461.000 đồng và tiền lãi trong hạn 519.884 đồng. Tổng cộng: 11.980.884 đồng.

Về án phí: Bị đơn ông Nguyễn Sỹ B phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân thành phố B đã tống đạt thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập đương sự, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa cho bị đơn ông Nguyễn Sỹ B đến Tòa án làm việc, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tham gia phiên tòa theo quy định pháp luật nhưng ông Nguyễn Sỹ B vẫn vắng mặt nên căn cứ theo khoản 1 Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt ông Nguyễn Sỹ Bích.

[2] Về thủ tục ủy quyền: Đại diện theo pháp luật của Ngân hàng T - Chi nhánh Đồng Nai có văn bản ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Huân là người đại diện cho Ngân hàng T (Eximbank) tham gia giải quyết vụ án theo văn bản ủy quyền số: 167/2017/EIB/UQ- ĐNA ngày 06/6/2017 là phù hợp với quy định của pháp luật, nên chấp nhận.

[3] Về nội dung vụ án:

Ngân hàng T khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Sỹ B có trách nhiệm trả nợ theo hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ đã ký số: 1801-LAV-201501340 ngày 05/8/2015 với tổng số tiền 100.000.000đồng. Ngân hàng T (Eximbank) đã cung cấp đầy đủ các chứng cứ như hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ. Ngân hàng T (Eximbank) khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Sỹ B phải có trách nhiệm trả nợ theo hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ đã ký số: 1801-LAV-201501340 ngày 05/8/2015 với số tiền gốc 11.461.000 đồng và tiền lãi trong hạn 519.884 đồng. Tổng cộng: 11.980.884 đồng.

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhân dân thành phố B đã tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự nhưng ông Nguyễn Sỹ B vẫn không có ý kiến phản hồi, cố tình vắng mặt, do vậy xem như ông Nguyễn Sỹ B đã từ chối cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và mặc nhiên thừa nhận nợ.

Từ những nhận định trên, yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T (Eximbank) là có cơ sở chấp nhận. Buộc ông Nguyễn Sỹ B có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng T (Eximbank) theo hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ số: 1801 -LAV-201501340 ngày 05/8/2015 tiền gốc 11.461.000 đồng và tiền lãi trong hạn 519.884 đồng. Tổng cộng: 11.980.884 đồng.

[4] Về án phí: Ông Nguyễn Sỹ B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 599.044đồng.

Hoàn trả cho Ngân hàng T (Eximbank) 1.053.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 002724 ngày 04/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

[5] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì những lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, 35, Điều 203, Điều 220, Điều 227, Điều 228, Điều 233, Điều 235, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Áp dụng các Điều 471 và Điều 474; của Bộ luật dân sự năm 2005; khoản 1 Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Án lệ số: 08/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/10/2016 và được công bố theo Quyết định 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

TUYÊN XỬ:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng T (Eximbank) Về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” với ông Nguyễn Sỹ Bích.

Buộc ông Nguyễn Sỹ B có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng T (Eximbank) số tiền 11.980.884 đồng (Mười một triệu chín trăm tám mươi nghìn tám trăm tám mươi bốn đồng), (Trong đó nợ gốc 11.461.000 đồng (Mười một triệu bốn trăm sáu mươi mốt nghìn đồng) và tiền lãi trong hạn tính đến ngày 30/10/2018 là 519.884 đồng (Năm trăm mười chín nghìn tám trăm tám mươi bốn đồng)).

Kể từ ngày 31/10/2018 ông Nguyễn Sỹ B còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

Về án phí: Ông Nguyễn Sỹ B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 599.044 đồng (Năm trăm chín mươi chín nghìn không trăm bốn mươi bốn đồng).

Hoàn trả cho Ngân hàng T (Eximbank) số tiền 1.053.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi ba nghìn đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 002724 ngày 04/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

Ngân hàng T có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Nguyễn Sỹ B có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.


65
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 76/2018/DS-ST ngày 30/10/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:76/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 30/10/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về