Bản án 74/2017/DS-ST ngày 18/08/2017 về tranh chấp nợ hụi

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

BẢN ÁN 74/2017/DS-ST NGÀY 18/08/2017 VỀ TRANH CHẤP NỢ HỤI

Ngày 18 tháng 8 naêm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm vụ án hình thụ lý số 163/2017/TLST-DS ngaøy 06 tháng 6 năm 2017 về “Tranh chấp nợ hụi” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 87c/2017/QĐXX-ST ngày 14 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Trần Dương Thị PT, sinh năm 1965

Trú tại: xã SĐ, thành phố BT, tỉnh BT. Bị đơn: Nguyễn Mỹ H, sinh năm 1972

Trú tại: phường PK, thành phố BT, tỉnh BT.

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Bảo Q, sinh năm 1976

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: thị trấn CL, huyện CL, tỉnh BT (theo văn bản ủy quyền ngày 03/7/2017). (Bà PT coù maët, bà H và ông Q vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa Theo nguyên đơn Trần Dương Thị PT trình bày:

Do là chỗ quen biết nên bà Nguyễn Mỹ H, địa chỉ tại phường PK, thành phố BT, tỉnh BT có rủ bà PT chơi hụi do bà H làm chủ nên năm 2016 bà PT bắt đầu chơi hụi của bà H cụ thể như sau:

1/ Dây hụi 2.000.000 đồng, bà PT không nhớ khui hụi vào ngày nào chỉ nhớ năm 2016, hụi có 18 phần, bà PT tham gia 02 phần, mỗi tháng khui 01 lần, bà PT không nhớ đã đóng hụi được bao nhiêu phần, nhưng bà H tính ra tổng số tiền hụi bà PT đã đóng của dây hụi này là 21.160.000 đồng.

2/ Dây hụi 3.000.000 đồng bà PT cũng không nhớ khui hụi vào ngày nào chỉ nhớ khui hụi năm 2016, bà PT tham gia 01 phần, mỗi tháng khui 01 lần, bà PT đóng hụi được bao phần hụi cũng không nhớ rõ, mà bà H tự tính ra cho bà PT với tổng sốtiền là 23.440.000 đồng.

Tổng cộng hai dây hụi trên thì bà H còn nợ bà PT tiền hụi sống là 44.600.000đồng.

Nay bà PT yêu cầu bà H phải trả cho bà PT số tiền hụi là 44.600.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Bà PT chỉ kiện một mình bà H, không khởi kiện chồng của bà H là ông Nguyễn Ngọc Chí cùng chịu trách nhiệm liên đới trả nợ cho bà PT.

Theo bị đơn Nguyễn Mỹ H trình bày:

Bà H vắng mặt không tham gia tố tụng nhưng có lời trình bày tại biên bản làm việc ngày 08/6/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre. Bà H thừa nhận còn nợ bà Trần Dương Thị PT số tiền hụi là 44.600.000 đồng.

Ngày 03/7/2017 bà H làm giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Bảo Q tham gia tố tụng nhưng ông Q cũng vắng mặt không tham gia tố tụng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử, Hội đồng xét xử tại phiên tòa và việc chấp hành đúng pháp luật của người tham gia tố tụng tại phiên tòa. Về nội dung: Tòa án xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp nợ hụi” là có cơ sở. Bà H và ông Q là người đại diện theo ủy quyền của bà H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt. Do đó, căn cứ vào giấy thối vốn hụi ngày 26/12/2016 thì bà H thừa nhận còn nợ bà PT số tiền hụi là 44.600.000 đồng. Căn cứ Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

 [1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Đây là vụ kiện tranh chấp nợ hụi theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự 2015 và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre.

[2] Về tố tụng: Bà Nguyễn Mỹ H và ông Nguyễn Bảo Q là người đại diện theo ủy quyền của bà H đã được Tòa án tống đạt hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt không tham gia tố tụng. Do đó, căn cứ Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đối với bà Nguyễn Mỹ H, ông Nguyễn Bảo Q.

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Trần Dương Thị PT: Tại phiên tòa bà PT vẫn giữ quan điểm khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Mỹ H phải trả cho bà PT số tiền hụi mà bà PT đã đóng hụi cho bà H là 44.600.000 đồng, không yêu cầu tính lãi và bà PT chỉ kiện một mình bà H không khởi kiện chồng của bà H là ông Nguyễn Ngọc Chí cùng chịu trách nhiệm liên đới trả nợ. Bà PT cho rằng bà có tham gia chơi hụi do bà Nguyễn Mỹ H làm chủ hụi các dây hụi sau:

Dây hụi 2.000.000 đồng, bà PT đóng được tổng cộng là 21.160.000 đồng. Dây hụi 3.000.000 đồng, bà PT đóng được tổng số tiền là 23.440.000 đồng. Tổng hai dây hụi bà H còn nợ bà PT là 44.600.000 đồng.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Mỹ H vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng nhưng bà H có lời trình bày tại biên bản làm việc vào ngày 08/6/2017, bà H thừa nhận còn nợ bà PT số tiền hụi là 44.600.000 đồng.

Bà PT đã cung cấp được chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là giấy thối vốn hụi ngày 26/12/2016 do bà H viết và bà H ký tên, nội dung biên nhận nợ đã thể hiện bà H thừa nhận còn nợ bà PT số tiền hụi sống của hai dây hụi 2.000.000 đồng và 3.000.000 đồng tổng cộng là 44.600.000 đồng.

Tại biên bản làm việc ngày 08/6/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre thì bà H cũng thừa nhận còn nợ tiền hụi bà Trần Dương Thị PT số tiền hụi là cũng phù hợp với giấy thói vốn hụi ngày 26/12/2016. Đây là chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do đó, yêu cầu khởi kiện của bà PT là có căn cứ chấp nhận cũng phù hợp với lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa.

[4] Ghi nhận việc bà PT không yêu cầu tính lãi số tiền trên và không khởi kiện chồng của bà H là ông Nguyễn Ngọc C cùng chịu trách nhiệm liên đới trả nợ.

[5] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của bà Trần Dương Thị PT được chấp nhận nên bà Nguyễn Mỹ H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 44.600.000 đồng x 5% = 2.230.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng Điều 471, Điều 357 Bộ luật dân sự 2015; Điều 26, 35, 147, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Điều 15, Điều 29 Nghị định 144/2006/CP ngày 27/11/2006 về họ, hụi, biêu, phường; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi tiền hụi của nguyên đơn bà Trần Dương Thị PT đối với bị đơn bà Nguyễn Mỹ H.

Buộc bà Nguyễn Mỹ H phải trả cho bà Trần Dương Thị PT số tiền hụi còn nợ là 44.600.000 (bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ngàn) đồng. Ghi nhận bà Trần Dương Thị PT không yêu cầu tính lãi số tiền nêu trên.

Ghi nhận bà Trần Dương Thị PT không khởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Ngọc C cùng chịu trách nhiệm liên đới trả nợ cùng bà Nguyễn Mỹ H.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, đồng thời có đơn yêu cầu thi hành án của bà Trần Dương Thị PT nếu bà Nguyễn Mỹ H chưa trả số tiền nêu trên thì hàng tháng phải chịu lãi suất chậm thanh toán theo qui định tại Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015 cho đến khi trả xong nợ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều30 Luật Thi hành án dân sự.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch:

Bà Nguyễn Mỹ H phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 2.230.000 (hai triệu, hai trăm ba mươi ngàn) đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre hoàn trả 1.115.000 (một triệu, một trăm mười lăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí sơ thẩm cho bà Trần Dương Thị PT theo biên lai thu số 0010890 ngày 02/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre.

Bà Trần Dương Thị PT có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án, bà Nguyễn Mỹ H vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.


92
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 74/2017/DS-ST ngày 18/08/2017 về tranh chấp nợ hụi

Số hiệu:74/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre - Bến Tre
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 18/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về