Bản án 74 ngày 06/05/2002 về tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình xi măng Bút Sơn

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 74 NGÀY 06/05/2002 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU CÔNG TRÌNH XI MĂNG BÚT SƠN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

125
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 74 ngày 06/05/2002 về tranh chấp hợp đồng giao nhận thầu công trình xi măng Bút Sơn

    Số hiệu:74
    Cấp xét xử:Phúc thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:06/05/2002
    Án lệ được căn cứ
      
     Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
      Bản án/Quyết định phúc thẩm
       Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về