Bản án 72/2018/LĐ-ST ngày 14/08/2018 về tranh chấp đòi tiền lương, trợ cấp thôi việc và bảo hiểm xã hội

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 72/2018/LĐ-ST NGÀY 14/08/2018 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 14 tháng 8 năm 2018 tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, THnh phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 13/2018/LĐ- ST ngày 05 tháng 04 năm 2018 về việc “Tranh chấp đòi tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 267/2018/QĐXXST- LĐ ngày 06 tháng 7 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 255/QĐST-LĐ ngày 25/7/2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Lệ H, sinh năm:1970; cư trú tại: Ấp G, xã, huyện V, tỉnh Vĩnh Long (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Bị đơn: Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú; trụ sở: Số 60/6B3 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp, THnh phố Hồ Chí Minh;

Người đại diện theo pháp luật của bị đơn: Ông Bang Tae Sic (vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo Hiểm xã hội quận Gò Vấp; Trụ sở số 135, đường Phạm Văn Đồng, Phường 3, quận Gò Vấp, THnh phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Đăng K (Văn bản ủy quyền số 482/GUQ-BHXH ngày 10/5/2018) (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án nguyên đơn - bà Nguyễn Thị Lệ  H trình bày:

Bà H ký hợp đồng lao động với công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu MHưng Phú (Sau đây gọi tắt là Công ty Hưng Phú) và bà bắt đầu làm việc ngày 01/01/2008 để làm công nhân kiểm Hng, ngày 01/01/2008 hai bên đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bà làm việc liên tục tại Công ty Hưng Phú đến tháng 02/2018 với mức lương theo thời gian làm việc 5.600.000 đồng. Ngày 05/3/2018 sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, bà trở lại Công ty làm việc thì được biết Công ty Hưng Phú không còn hoạt động. Công ty Hưng Phú chưa thanh toán tiền lương tháng 02/2018 và giải quyết các chế độ có liên quan cho người lao động. Bà H xác nhận đã nhận Sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên bị đơn chỉ đóng Bảo hiểm xã hội cho bà đến hết tháng 8/2017.

Vì vậy bà khởi kiện yêu cầu Công ty Hưng Phú thanh toán cho bà các khoản tiền như sau:

- Thanh toán tiền lương tháng 02/2018 là 3.446.000 đồng

- Tiền trợ cấp thôi việc từ tháng 08/2002 đến năm 31/12/2008 là 14.462.000  đồng.

- Công ty có nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội từ tháng 9/2017 đến tháng 02/2018 theo quy định của pháp luật. Bà H cũng cung cấp cho Tòa bảng lương tháng 2, do kế toán của công ty lập, số tiền lương sông ty chưa thanh toán. Tại bảng lương tháng 2 này thể hiện lương tháng 2 của bà H 3.230.769 đồng.

Bị đơn là Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú đã được Toà án tống đạt Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập lấy lời khai, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Giấy triệu tập hòa giải hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt nên Tòa án không ghi nhận được ý kiến của bị đơn.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bảo Hiểm xã hội quận Gò Vấp do ông Trần Đăng Khôi là đại diện theo ủy quyền trình bày: Công ty Hưng Phú đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho bà H đến tháng 02/2018. Tuy nhiên, Công ty Hưng Phú chỉ trích nộp quỹ Bảo hiệm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho bà H đến tháng 08/2017, còn nợ quỹ Bảo hiệm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ tháng 9/2017 đến tháng 02/2018 chưa đóng cho bà H với số tiền là: 8.544.000 đồng.

Để bảo về quyền lợi của người lao động làm việc tại Công ty, Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp thống nhất ý kiến của nguyên đơn về việc yêu bị đơn có trách nhiệm nộp số tiền còn nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp của bà Nguyễn Thị Lệ H là 8.544.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp phát biểu ý kiến:

1/ Về tố tụng:

- Về tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử Thẩm phán đã chấp Hnh đúng quy định tại Điều 48 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 trong quá trình giải quyết vụ án về thẩm quyền thụ lý vụ án, xác định tư cách pháp lý và mối quan hệ của những người tham gia tố tụng cũng như thời hạn gửi các văn bản tố tụng cho các đương sự và hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu.

- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về phiên tòa sơ thẩm:

- Về chấp Hnh pháp luật của những người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đúng quy định tại Điều 70, 71, 73 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; bị đơn chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

2/ Về nội dung:

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về quan hệ tranh chấp,thẩm quyền giải quyết vụ án:

Căn cứ Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, vụ án tranh chấp đòi tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc và bảo hiểm xã hội, bị đơn có trụ sở tại quận Gò Vấp, THnh phố Hồ Chí Minh. Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, THnh phố Hồ Chí Minh.

[2]. Về điều kiện khởi kiện: Căn cứ biên bản hòa giải cơ sở ngày 29 tháng 3 năm 2018 , nguyên đơn đủ kiều kiện nộp đơn khởi kiện và còn trong thời hiệu khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 và Điều 201, Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012.

[3]. Về thủ tục tố tụng:

Bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai để tham gia phiên tòa, nhưng bị đơn vẫn vắng mặt không có lý do. Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Lệ H và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp do ông Trần Đăng Khôi là đại diện theo ủy quyền có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ Khoản 2 Điều 227, Khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 tiến Hnh xét xử vụ án theo thủ tục chung.

[3]. Về nội dung:

[3.1]. Về yêu cầu thanh toán tiền lương tháng 02/2018 của nguyên đơn:

Căn cứ hợp đồng lao động ngày 01/01/2008 có đủ cơ sở xác định nguyên đơn và bị đơn có giao kết bằng việc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, phù hợp với quy định tại Điều 16 và điểm a khoản 1 Điều 22 và Điều 23 Bộ luật Lao động năm 2012.

Xét bảng lương tháng 02/2018 và các bản lương của 6 tháng liền kề trước đó do nguyên đơn cung cấp cho Tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy trong 6 kỳ lương của  6 tháng liền kề trước đó bà H vẫn đang làm việc trong công ty và nhận lương đều như các công nhân khác, Công ty Hưng Phú đã được Tòa án tống đạt Thông báo thụ lý vụ án, Giấy triệu tập lấy lời khai, Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Giấy triệu tập hòa giải hợp lệ đến lần thứ hai nhưng bị đơn không có văn bản phản đối những tình tiết nguyên đơn đưa ra nên căn cứ khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 tài liệu, chứng cứ, tình tiết, sự kiện nguyên đơn cung cấp là chứng cứ hợp pháp. Tuy nhiên trong đơn khởi kiện cũng như trong bản tự khai của bà H yêu cầu Công ty Hưng Phú thanh toán cho bà số tiền lương tháng 2 là 3.446.000 đồng, như vậy giữa yêu cầu của bà H và bảng lương của kế toán công ty cung cấp có sự chênh lệch chút ít, nên Hội đồng xét chỉ chấp nhận mức tiền lương tháng 2 do kế toán Công ty Hưng Phú cung cấp. Như vậy trường hợp của bà H Công ty Hưng Phú chỉ còn nợ tiền lương tháng 2/2018 là là 3.230.769 đồng.

[3.3]. Về yêu cầu trợ cấp thôi việc và giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội của nguyên đơn:

- Về yêu cầu trợ cấp thôi việc: Công ty Hưng Phú ngừng hoạt động và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với người lao động. Do đó, nguyên đơn yêu cầu Công ty Hưng Phú có nghĩa vụ thanh toán tiền trợ cấp thôi việc là phù hợp với quy định tại Điều 41, Điều 42, Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012.

Do khi nộp đơn khởi kiện nguyên đơn khai, bà làm việc cho công ty Hưng Phú từ tháng 8/2002, nhưng bà không chứng minh được mình đã làm việc ở công ty từ tháng 8/2002. Căn cứ khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Công ty Hưng Phú tham gia đóng Bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn từ tháng 01/2004. Căn cứ Bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội xác định mức lương đóng Bảo hiểm xã hội hiện tại của nguyên đơn là 4.450.000 đồng (6 tháng liền kề) và thời điểm nguyên đơn bắt đầu tham gia Bảo hiểm thất nghiệp từ tháng M01/2009. Do đó, mốc thời gian để tính trợ cấp thôi việc cho nguyên đơn sẽ được tính từ tháng 01/2004 đến tháng 31/12/2008 là 5 năm, nên mức trợ cấp thôi việc nguyên đơn được hưởng là 5 năm x 4.450.000 đồng/2 = 11.125.000 đồng.

- Về yêu cầu đóng Bảo hiểm xã hội: Căn cứ các Điều 17, Điều 18 và Điều M21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bị đơn phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. Bảo Hiểm xã hội quận Gò Vấp xác nhận Công ty Hưng Phú còn nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp của nguyên đơn từ tháng 9/2017 đến tháng 02/2018 với số tiền là 8.544.000 đồng. Hội đồng xét xử xét yêu cầu của nguyên đơn là hợp pháp nên buộc Công ty Hưng Phú phải có nghĩa vụ tiếp tục đóng tiền Bảo hiểm xã hội cho nguyên đơn từ tháng 9/2017 đến tháng 02/2018 với số tiền là 8.544.000 đồng.

[3]. Về án phí:

Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên Công ty Hưng Phú phải án phí lao động sơ thẩm là 686.993 đồng.

Vì các lẽ trên,

Áp dụng:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 5, Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 70, 71, 72, 73, Điều 220, Điều 235, Điều 271, Điều 273 và Điều 278 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 7, Điều 22, Điều 23, Điều 41, Điều 42, Điều 48, Điều 200, Điều 201, Điều 202 Bộ luật lao động năm 2012; Điều 26 Luật thi Hành án dân sự có hiệu lực ngày 01/7/2009; Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

1.1. Buộc Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú phải thanh toán trả cho bà Nguyễn Thị Lệ H tiền lương tháng 02/2018 là 3.230.769 đồng và tiền trợ cấp thôi việc là 11.125.000 đồng, tổng cộng là 14.355.769 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan Thi Hnh án có quyền chủ động ra quyết định thi Hnh án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi Hnh án của người được thi Hnh án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi Hnh án) cho đến khi thi Hnh án xong tất cả các khoản tiền, Hng tháng bên phải thi Hnh án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi Hnh án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

1.2. Buộc Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú phải đóng tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp từ tháng 9/2017 đến tháng 02/2018 của bà Nguyễn Thị Lệ H là 8.544.000 đồng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội.

Sau khi Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú nộp số tiền 8.544.000 đồng (Tám triệu năm trăm bốn mươi bốn ngàn đồng) đồng tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp thì bà Nguyễn Thị Lệ H được quyền trực tiếp mang Sổ Bảo hiểm xã hội lên Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp để xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nếu Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú chưa thực hiện nghĩa vụ đóng tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp nêu trên thì ngoài số tiền chưa đóng Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú con phải chịu tiền lãi bằng hai lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền và thời gian chậm đóng theo quy định tại Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.

Về án phí lao động sơ thẩm: Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú phải chịu án phí lao động sơ thẩm là 686.993 đồng.

2. Về quyền kháng cáo: Bà Nguyễn Thị Lệ H, Công ty TNHH Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Hưng Phú, Bảo Hiểm xã hội quận Gò Vấp THnh phố Hồ Chí Minh được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được tống đạt niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án được thi Hnh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi Hnh án dân sự thì người được thi Hnh án dân sự, người phải thi Hnh án dân sự có quyền thỏa thuận thi Hnh án, quyền yêu cầu thi Hnh án, tự nguyện thi Hnh án hoặc bị cưỡng chế thi Hnh án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật Thi Hnh án dân sự (sửa đổi bổ sung năm 2014); thời hiệu thi Hnh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi Hành án dân sự (sử đổi bổ sung năm 2014).

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

583
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 72/2018/LĐ-ST ngày 14/08/2018 về tranh chấp đòi tiền lương, trợ cấp thôi việc và bảo hiểm xã hội

Số hiệu:72/2018/LĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:14/08/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về