Bản án 69/2020/DS-ST ngày 03/08/2020 về yêu cầu hủy văn bản phân chia di sản thừa kế, hủy giấy chuyển quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đòi bồi thường thiệt hại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 69/2020/DS-ST NGÀY 03/08/2020 VỀ YÊU CẦU HỦY VĂN BẢN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ, HỦY GIẤY CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

39
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 69/2020/DS-ST ngày 03/08/2020 về yêu cầu hủy văn bản phân chia di sản thừa kế, hủy giấy chuyển quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đòi bồi thường thiệt hại tài sản

    Số hiệu:69/2020/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Cần Giuộc - Long An
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:03/08/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về