Bản án 69/2018/HNGĐ-ST ngày 27/11/2018 về tranh chấp cấp dưỡng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH B ẮC GIANG

BẢN ÁN 69/2018/HNGĐ-ST NGÀY 27/11/2018 VỀ TRANH CHẤP CẤP DƯỠNG

Trong các ngày 06 và 27 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Tranh chấp về cấp dưỡng” thụ lý số 291/2018/TLST-HNGĐ ngày 01/8/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 77/2018/QĐXXST–HNGĐ ngày 11/10/2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1984 (Có mặt).

Nơi cư trú: Số 76 tổ 5, phường X, thành phố B.

2. Bị đơn: Anh Nguyễn Văn B, sinh năm 1979 (Có mặt).

Nơi cư trú: Tổ T, phường T, thành phố B.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Tại đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là chị Nguyễn Thị T trình  bày:

Tại Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 52/2017/QĐST-HNGĐ ngày 22/3/2017, Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang đã công nhận việc thoả thuận thuận tình ly hôn giữa chị và anh Nguyễn Văn B. Theo đó, chị được quyền trực tiếp nuôi hai con chung là Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 và Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009, việc cấp dưỡng nuôi con không đề nghị Toà án giải quyết. Hiện tại chị  đang lao động tự do, thu nhập hàng tháng khoảng 7.000.000 đồng. Thời gian này, chị thấy có khó khăn về tài chính để nuôi dạy hai con. Do đó chị có đơn khởi kiện yêu cầu anh Nguyễn Văn B phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cùng chị đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh với mức 3.000.000 đồng/1 tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi.

Tại phiên toà chị Nguyễn Thị T thay đổi yêu cầu khởi kiện, chị yêu cầu anh Nguyễn Văn B cấp dưỡng cho cả hai con chung là Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 và Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 cho mỗi con chung là 1.500.000 đồng/tháng cho đến khi các con đủ 18 tuổi.

Tại biên bản lấy lời khai và quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là anh Nguyễn Văn B trình bày:

Trước đây, anh và chị Nguyễn Thị T là vợ chồng. Tháng 3/2017, Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang đã công nhận việc thoả thuận thuận tình ly hôn giữa anh và chị Nguyễn Thị T. Theo đó, chị Nguyễn Thị T được quyền trực tiếp nuôi hai con chung là Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 và Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009, việc cấp dưỡng nuôi con không đề nghị Toà án giải quyết. Chị Nguyễn Thị T có đơn khởi kiện yêu cầu anh phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cùng chị đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh với mức 3.000.000 đồng/1 tháng cho đến khi con đủ 18 tuổi và nay chị Nguyễn Thị T thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu anh cấp dưỡng cho cả hai con chung là Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 và Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 cho mỗi con chung là 1.500.000 đồng/tháng cho đến khi các con đủ 18 tuổi, anh không chấp nhận, vì hiện nay điều kiện kinh tế của anh cũng rất khó khăn, thu nhập thấp, anh đang làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần giống chăn nuôi tỉnh Bắc Giang, lương hàng tháng chỉ từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Tại phiên tòa hôm nay chị Nguyễn Thị T và anh Nguyễn Văn B giữ nguyên quan điểm như đã trình bày và không có tranh luận gì.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án:

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Toà án trong quá trình giải quyết vụ án tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Nguyên đơn chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Bị đơn chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

- Về việc giải quyết vụ án: Áp dụng các Điều 110 và 116 của Luật Hôn nhân và gia đình. Áp dụng khoản 5 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; Khoản 4 Điều 147; Điều 271; khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự, xử:

1. Không chấp nhận bổ sung yêu cầu của chị Nguyễn Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con đối với cháu Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 do vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện.

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chị Nguyễn Thị T đối với anh Nguyễn Văn B về cấp dưỡng nuôi con đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009.

3. Buộc anh Nguyễn Văn B có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cho chị Nguyễn Thị T đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 mỗi tháng từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, kể từ tháng 12/2018 cho đến khi cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 đủ 18 tuổi.

4. Về án phí: Anh Nguyễn Văn B phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng:

Xét yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T thì thấy đây là quan hệ về “Tranh chấp về cấp dưỡng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang theo khoản 5 Điều 28, điểm a, khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Xét về yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T:

Tại Quyết định Công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự số 52/2017/QĐST-HNGĐ ngày 22/3/2017, Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang đã công nhận việc thoả thuận thuận tình ly hôn giữa chị và anh Nguyễn Văn B. Theo đó, chị được quyền trực tiếp nuôi hai con chung là Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 và Nguyễn  Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009, việc cấp dưỡng nuôi con không đề nghị Toà án giải quyết.

Ngày 17/7/2018 và trong quá trình làm việc chị Nguyễn Thị T cho rằng có khó khăn về kinh tế, việc nuôi dạy con cái có nhiều chi phí phát sinh, do vậy chị Nguyễn Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cùng chị đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 với mức cấp dưỡng mỗi tháng là 3.000.000 đồng cho đến khi cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 đủ 18 tuổi. Tại phiên toà chị Nguyễn Thị T bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với anh Nguyễn Văn B, yêu cầu anh Nguyễn Văn B phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cùng chị đối với  cháu Nguyễn Thị  Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 và cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 với mức cấp dưỡng mỗi tháng cho mỗi con chung là 1.500.000 đồng cho đến khi các con đủ 18 tuổi. Đối với bổ sung yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T là vượt quá phạm vi khởi kiện, nên không được chấp nhận theo khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối với yêu cầu khởi kiện ban đầu của chị Nguyễn Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cùng chị đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 là có căn cứ chấp nhận. Để thực hiện nghĩa vụ của người cha đối với con cái khi không trực tiếp nuôi con, cần buộc anh Nguyễn Văn B phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cùng chị Nguyễn Thị T đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Do vậy, cần áp dụng Điều 110 và Điều 116 của Luật hôn nhân và gia đình để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T. Tuy nhiên, qua xác minh tại nơi cư trú và nơi làm việc của anh Nguyễn Văn B thì lương hàng tháng của anh Nguyễn Văn B chỉ từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, do vậy yêu cầu của chị Nguyễn Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B cấp dưỡng 3.000.000 đồng/tháng là cao so với thu nhập của anh Nguyễn Văn B. Nên, cần chấp nhận buộc anh Nguyễn Văn B cấp dưỡng với mức hợp lý so với thu nhập hàng tháng của anh Nguyễn Văn B.

[3]. Về án phí: Căn cứ vào Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, buộc anh Nguyễn Văn B phải chịu án phí.

[4]. Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 271, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự để tuyên quyền kháng cáo cho các đương sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 110, Điều 116 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Căn cứ  khoản 5 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; khoản 4 Điều 147;  Điều 271; khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Xử:

1. Không chấp nhận bổ sung yêu cầu của chị Nguyễn Thị T yêu cầu anh Nguyễn Văn B có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con đối với cháu Nguyễn Thị Anh Thơ, sinh ngày 28/10/2006 do vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện.

2. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chị Nguyễn Thị T đối với anh Nguyễn Văn B về cấp dưỡng nuôi con đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009.

3. Buộc anh Nguyễn Văn B có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con cho chị Nguyễn Thị T đối với cháu Nguyễn Duy Mạnh, sinh ngày 09/12/2009 mỗi tháng 1.200.000 đồng, kể từ tháng 12/2018 cho đến khi cháu Nguyễn Duy Mạnh đủ 18 tuổi.

4. Về án phí: Anh Nguyễn Văn B phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Hoàn trả cho chị Nguyễn Thị T 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang theo biên lai số AA/2012/06894 ngày 01/8/2018.

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy đinh tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2- Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 7; 7a; 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự .

3. Về quyền kháng cáo: Đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

569
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 69/2018/HNGĐ-ST ngày 27/11/2018 về tranh chấp cấp dưỡng

Số hiệu:69/2018/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 27/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về