Bản án 68/2019/DS-ST ngày 12/11/2019 về tranh chấp nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 68/2019/DS-ST NGÀY 12/11/2019 VỀ TRANH CHẤP NGHĨA VỤ GIAO TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

91
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 68/2019/DS-ST ngày 12/11/2019 về tranh chấp nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Số hiệu:68/2019/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:12/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về