Bản án 67/STHS ngày 26/06/2002 về vụ án Lê Thị Nguyệt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

BẢN ÁN 67/STHS NGÀY 26/06/2002 VỀ VỤ ÁN LÊ THỊ NGUYỆT CÙNG ĐỒNG BỌN PHẠM TỘI THAM Ô TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

348
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 67/STHS ngày 26/06/2002 về vụ án Lê Thị Nguyệt cùng đồng bọn phạm tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa

Số hiệu:67/STHS
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Tuyên Quang
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 26/06/2002
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về