Bản án 67/2009/DSPT ngày 26/02/2009 về vụ án dân sự yêu cầu công nhận hợp đồng tặng cho bất động sản và tranh chấp di sản thừa kế

TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 67/2009/DSPT NGÀY 26/02/2009 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ YÊU CẦU CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG TẶNG CHO BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

104
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 67/2009/DSPT ngày 26/02/2009 về vụ án dân sự yêu cầu công nhận hợp đồng tặng cho bất động sản và tranh chấp di sản thừa kế

Số hiệu:67/2009/DSPT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:26/02/2009
Án lệ được căn cứ
   
  Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
   Bản án/Quyết định phúc thẩm
    Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về