Bản án 66/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH  PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

BẢN ÁN 66/2017/DS-ST NGÀY 28/09/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Ngày 28/09/2017, tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 07/2017/TL.ST-DS ngày 28/02/2017 về việc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2017/QĐXXST-DS ngày 28/8/2017, giữa các đương sự:

+ Nguyên đơn: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, số 09 đường C, Phường 12, Quận 4, Thành Phố H.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng G – Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Người đại diện theo ủy quyền lại: Ông Lê Xuân C, sinh năm 1991; Địa chỉ: số A đường B, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng (Văn bản ủy quyền ngày 20/02/2017).

- Bị đơn: Chị Phạm Đỗ Thanh T, sinh năm 1984; nơi cư trú: Số 09- Kiệt 45 đường Đ, phường M, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 20/02/2017 của nguyên đơn; văn bản trình bày ngày 28/8/2017 và các văn bản tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên toà, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Lê Xuân C trình bày: Ngày 17/9/2015 chị Phạm Đỗ Thanh T vay của Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng V (Sau đây gọi tắt là Ngân hàng V) số tiền 48.769.124 đồng với lãi suất 4,59%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận của hợp đồng thì chị T có trách nhiệm thanh toán số tiền cả gốc và lãi tổng cộng là 91.793.000 đồng trong thời gian 29 tháng, theo đó vào ngày 01 hằng tháng chị T thanh toán số tiền là 3.076.000 đồng, kỳ thanh toán đầu tiên là ngày 01/11/2015, riêng tháng cuối cùng thanh toán số tiền là 5.665.000 đồng, kỳ cuối cùng thanh toán nợ là ngày 01 tháng 02 năm 2018. Thực hiện hợp đồng bên cho vay đã giải ngân số tiền vay cho chị T đầy đủ nhưng từ khi đến kỳ hạn thanh toán đến nay, chị T không thanh toán bất kỳ khoàn tiền nào cho Ngân hàng V mặc dù Ngân hàng V đã nhiều lần yêu cầu trả nợ. Do vậy, Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc chị Phạm Đỗ Thanh T phải thanh toán số tiền nợ tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 88.545.419 đồng, gồm: 48.769.124 đồng nợ gốc và 39.776.295 đồng nợ lãi.

Bị đơn chị Phạm Đỗ Thanh T không có ý kiến trình bày gửi đến tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hội An tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Về tố tụng, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tố tụng. Đại diện nguyên đơn tham gia vụ án đã chấp hành pháp luật tố tụng một cách nghiêm túc, đúng pháp luật. Bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú nhưng không thông báo địa chỉ nơi cư trú mới cho nguyên đơn và không tham gia tố tụng là chấp hành tố tụng không nghiêm. Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu chứng có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và lời trình bày, lời khai nhận của đương sự cũng như các tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy việc khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ pháp luật nên cần chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 688, Điều 463, Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc bị đơn bà Phạm Đỗ Thanh T phải có nghĩa vụ thanh toán cho nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Vsố tiền là 88.545.419 đồng, gồm: 48.769.124 đồng nợ gốc và 39.776.295 đồng nợ lãi.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

Đây là vụ án tranh chấp liên quan đến hợp đồng dân sự mà bị đơn có nơi cư trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nên thuộc thẩm quyền thụ lý, giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Bị đơn chị Phạm Đỗ Thanh T hiện tại không có mặt tại nơi cư trú và cũng không thông báo cho nguyên đơn biết địa chỉ nơi cư trú mới của mình nên nguyên đơn khởi kiện tại Tòa án có địa chỉ nơi cư trú khi giao dịch Dân sự là đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi thụ lý vụ án Tòa án đã tiến hành xác minh về nơi cư trú của chị T và đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để chị T biết việc nguyên đơn khởi kiện và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình nhưng bị đơn vẫn vắng mặt nên Tòa án tiến hành các thủ tục tố tụng vắng mặt bị đơn là đảm bảo đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Ngày 12/9/2017 bị đơn vắng mặt và Tòa án đã hoãn phiên tòa. Do vậy, tại phiên tòa hôm nay, Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung: Ngày 17/9/2015 giữa chị Phạm Đỗ Thanh T và Công ty tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng V (sau đây gọi tắt là Ngân hàng V) xác lập hợp đồng vay tài sản. Theo đó, chị Phạm Đỗ Thanh T đã vay của Ngân hàng Vsố tiền là 48.769.124 đồng với lãi suất 4,59%/tháng, mục đích vay là để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận của hợp đồng thì chị T có trách nhiệm thanh toán số tiền cả gốc và lãi tổng cộng là 91.793.000 đồng trong thời hạn 29 tháng, theo đó mỗi tháng chị T thanh toán số tiền là 3.076.000 đồng, riêng tháng cuối cùng thanh toán số tiền là 5.665.000 đồng, kỳ cuối cùng thanh toán nợ là ngày 01/3/2018. Thực hiện hợp đồng, bên cho vay đã giải ngân số tiền vay cho chị T đầy đủ nhưng chị T không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Ngân hàng Vmặc dù Ngân hàng Vđã nhiều lần yêu cầu trả nợ. Như vậy, giữa chị Phạm Đỗ Thanh T và Ngân hàng Vcó xác lập quan hệ vay tài sản. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, do chị T vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên, cụ thể là không thanh toán nợ gốc và lãi hằng tháng theo thỏa thuận. Mặc dù, thời hạn cuối để thanh toán số nợ theo hợp đồng là chưa đến nhưng do chị T đã vi phạm hợp đồng và các bên có thỏa thuận tại Điều 6.2 của hợp đồng tín dụng rằng “VPB FC (Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng V) có quyền chấm dứt hợp đồng, bằng cách gửi thông báo cho bên vay và yêu cầu bên vay thanh toán toàn bộ các khoản nợ ngay lập tức trong trường hợp bên vay vi phạm bất kỳ quy định nào của hợp đồng”.  Do vậy, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc chị Phạm Đỗ Thanh T thanh toán số tiền nợ, tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 88.545.419 đồng, gồm: 48.769.124 đồng nợ gốc và 39.776.295 đồng nợ lãi, là có căn cứ pháp luật.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn chị Phạm Đỗ Thanh T phải trả cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V tổng số tiền nợ là 88.545.419 đồng, gồm: 48.769.124 đồng nợ gốc và 39.776.295 đồng nợ lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận nên nguyên đơn không phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm nên tuyên trả lại nguyên đơn số tiền tạm ứng án phí đã nộp. Bị đơn chị Phạm Đỗ Thanh T phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật là 4.427.000 đồng (88.545.419 đồng X 5% = 4.427.000 đồng).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, Điều 35; Điều 39, Điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; điểm b khoản 1 Điều 688, Điều 280, Điều 463, Điều 465, Điều 466, Điều 470 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm. thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

1. Chấp nhận yêu cầu yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V đối với bị đơn chị Phạm Đỗ Thanh T. Buộc chị Phạm Đỗ Thanh T phải thanh toán cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V tổng số tiền 88.545.419 đồng (Tám mươi tám triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm mười chín đồng), gồm: 48.769.124 đồng (Bốn mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi chín ngàn một trăm hai bốn đồng) nợ gốc và 39.776.295 đồng (Ba mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi sáu ngàn hai trăm chín lăm đồng) nợ lãi.

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm (28/8/2017), chị Phạm Đỗ Thanh T còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số tiền nợ gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này.

2. Về án phí Dân sự sơ thẩm:

- Chị Phạm Đỗ Thanh T phải chịu án phí Dân sự sơ thẩm là 4.427.000 đồng (Bốn triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

- Trả lại cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng V số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.969.588 đồng (Một triệu, sáu trăm sáu chín nghìn, năm trăm  tám mươi tám đồng) theo biên lai thu số 0011775 ngày 28/02/2017 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nguyên đơn có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (28/9/2017). Bị đơn chị Phạm Đỗ Thanh T vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

486
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 66/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Số hiệu:66/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Hội An - Quảng Nam
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 28/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về