Bản án 63/2019/HNGĐ-ST ngày 20/11/2019 về tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn, cấp dưỡng và tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

BẢN ÁN 63/2019/HNGĐ-ST NGÀY 20/11/2019 VỀ TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN SAU KHI LY HÔN, CẤP DƯỠNG VÀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

184
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 63/2019/HNGĐ-ST ngày 20/11/2019 về tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn, cấp dưỡng và tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Số hiệu:63/2019/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Tân Biên - Tây Ninh
Lĩnh vực:Hôn Nhân Gia Đình
Ngày ban hành: 20/11/2019
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về