Bản án 58/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU

BẢN ÁN 58/2018/DS-ST NGÀY 29/11/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 168/2017/TLST-DS ngày 24 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2018/QĐXX-ST ngày 24 tháng 4 năm 2018 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC; Địa chỉ: Số 422, Nguyễn Thị Minh K, phường X, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật ông Đỗ Minh T – Chức vụ: Tổng giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền ông Huỳnh Văn B– Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần AC chi nhánh Bạc Liêu (văn bản ủy quyền số 4908/TCQĐ-PC.12 ngày 13/09/2012).

Ông Huỳnh Văn B ủy quyền lại cho: Anh Phạm Vủ A, sinh năm 1994 – Nhân viên xử lý nợ (Văn bản ủy quyền số 198/UQ-BLI.18 ngày 31/10/2018)

2. Bị đơn: Ông Lê Hùng V, sinh năm 1970 và bà Tô Thùy T, sinh năm 1975; địa chỉ: Số A, khóm V, phường H, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

- Bà Tô Thị L, sinh năm 1950; địa chỉ: Số 0, Hẻm 5, Tỉnh lộ A, khóm C, phường H, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Bà Tô Thùy L1, sinh năm 1973; địa chỉ: Số 0, Hẻm 5, Tỉnh lộ A, khóm C, phường H, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

(Anh A có mặt, ông V, bà T, bà L, bà L1 vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án đại diện theo ủy quyền Ngân hàng Thương mại cổ phần AC trình bày: Ngày 03/01/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC (sau gọi tắt là Ngân hàng) và ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T ký kết hợp đồng tín dụng số BLI.CN.01030113 thỏa thuận số tiền vay 60.000.000 đồng, thời hạn vay 60 tháng (từ ngày 05/01/2013 đến ngày 05/01/2018), 1 mục đích vay: Mua xe và một số vật dụng gia đình, lãi suất vay 17%/năm, lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Để đảm bảo cho khoản vay này ngày 03/01/2013 Ngân hàng và bà Tô Thị L đã ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba số BLI.BĐCN.01030113 thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa số 187, tờ bản đồ số 20, diện tích 283,7m2 đất ở tại đô thị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 015726 do Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu) tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 24/9/2007.Trong quá trình thực hiện hợp đồng, ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T vi phạm nghĩa vụ trả nợ, đến ngày 01/6/2017 Ngân hàng đã ra thông báo thu hồi nợ quá hạn và ngày 01/7/2017 chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn. Tại đơn khởi kiện Ngân hàng yêu cầu ông V, bà T trả số tiền nợ gốc là 29.981.298 đồng, sau đó trong quá trình Tòa án thụ lý vụ án ông V, bà T đã trả cho ngân hàng số tiền 26.000.000 đồng nợ gốc. Nay Ngân hàng yêu cầu ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T trả cho Ngân hàng số tiền 13.242.225 đồng, trong đó nợ gốc là 3.981.298 đồng, lãi trong hạn 2.164.892 đồng, lãi quá hạn 7.096.035 đồng. Trường hợp ông V và bà T không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp để thi hành án.

Tại các lời khai trong quá trình tố tụng tại Tòa án bị đơn ông Tô Hùng Vân và bà Tô Thùy T thống nhất trình bày: Ông V và bà T thống nhất lời trình bày của Ngân hàng, thống nhất số tiền vay, mục đích vay và số nợ còn lại. Ông V và bà T thống nhất trả nợ theo yêu cầu của Ngân hàng. Đối với tài sản thế chấp là của bà Tô Thị L hiện bà L và bà Tô Thùy L1 đang quản lý sử dụng.

Quá trình Tòa án thụ lý vụ án đã triệu tập hợp lệ nhiều lần đối với bà Tô Thị L và chị Tô Thùy L1 nhưng bà L, bà L1 vắng mặt nên Tòa án không ghi nhận ý kiến được.

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng thương mại cổ phần AC giữ nguyên các ý kiến đã trình bày, rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ gốc ông V, bà T đã thanh toán là 26.000.000 đồng, không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác và không yêu cầu Tòa án triệu tập thêm người làm chứng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

- Về việc tuân theo pháp luật: Qua nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, từ khi thụ lý đến phiên tòa hôm nay Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nên Viện kiểm sát không có kiến nghị gì.

- Về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần AC, buộc ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T thanh toán cho Ngân hàng số tiền nợ gốc là 3.981.298 đồng, lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm trong đó lãi trong hạn 2.164.892 đồng, lãi quá hạn 7.096.035 đồng và ông V, bà T có nghĩa vụ thanh toán lãi quá hạn trên số tiền nợ gốc tính từ ngày xét xử sơ thẩm đến khi trả hết nợ cho Ngân hàng theo hợp đồng tín dụng. Trường hợp ông V và bà T không thanh toán được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu tài sản thế chấp để thi hành án. Tại đơn khởi kiện Ngân hàng yêu cầu ông V, bà T trả số tiền nợ gốc là 29.981.298 đồng, sau đó trong quá trình Tòa án thụ lý vụ án ông V, bà T đã trả cho ngân hàng số tiền 26.000.000 đồng nợ gốc, đại diện Ngân hàng rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền nợ gốc này nên đề nghị đình chỉ xét xử sơ thẩm đối với số tiền nợ gốc ông V, bà T đã thanh toán cho Ngân hàng là 26.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, quan điểm phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu. Hội đồng xét xử nhận định nội dung vụ kiện như sau:

[1]Về tố tụng: Nguyên đơn có yêu cầu bị đơn trả số tiền nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng đến khi trả xong các khoản tiền, đây là tranh chấp về giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015. Bị đơn ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T có nơi cư trú tại phường H, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nên theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Bị đơn ông Lê Hùng V, bà Tô Thùy T, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Tô Thị L và bà Tô Thùy L1 đã được tòa án triệu tập hợp lệ tham gia phiên tòa đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không có lý do nên căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 xét xử văng mặt ông V, bà T, bà L, bà L1.

[2]Về nội dung vụ án:

Ngân hàng Thương mại cổ phần AC khỏi kiện yêu cầu ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T thanh toán cho Ngân hàng số tiền nợ gốc là 3.981.298 đồng, lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm trong đó lãi trong hạn 2.164.892 đồng, lãi quá hạn 7.096.035 đồng. Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thấy rằng hợp đồng tín dụng số BLI.CN.01030113 và các hợp đồng sửa chữa, bổ sung hợp đồng tín dụng BLI.CN.01030113/SCBS-01 ngày 28/11/2014 và BLI.CN.01030113/SCBS-02 ngày 25/01/2016 được ký kết giữa Ngân hàng và ông V, bà T có thể hiện đầy đủ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay tiền, thời điểm trả nợ, phương thức trả nợ và các điều khoản khác được các bên thỏa thuận. Hợp đồng được các bên tự nguyện ký kết, hình thức, nội dung thỏa thuận của các bên là phù hợp, không trái quy định pháp luật nhưng khách hàng vay đã vi phạm hợp đồng, không thực hiện đúng thỏa thuận đã giao kết trong hợp đồng; phía bị đơn là ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T cũng thừa nhận các khoản vay theo hợp đồng tín dụng và thừa nhận các ý kiến của Ngân hàng trình bày là đúng và đồng ý thanh toán nợ theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng nên có đủ cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại Cổ phần AC đối với ông V, bà T.

Trong quá trình Tòa án thụ lý vụ án ông V và bà T đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền 26.000.000 đồng, tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng rút một phần yêu cầu khởi kiện về số tiền nợ gốc là 26.000.000 đồng ông V, bà T đã thanh toàn nên Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử sơ thẩm về phần này.

Đối với hợp đồng thế chấp tài sản, để đảm bảo cho khoản vay trên, bà Tô Thị L đã ký kết hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của người thứ ba số BLI.BĐCN.01030113 thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa số 187, tờ bản đồ số 20, diện tích 283,7m2 đất ở tại đô thị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 015726 do Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu) tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 24/9/2007; theo biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 20/4/2018 của Tòa án thể hiện trên diện tích đất thế chấp có 01 căn nhà cấp 4 có kết cấu tường xây gạch, sơn nước trét Mastic, mái lợp tôn, phía tường ngoài trét vôi trần, sàn lát gạch bông, móng bê tông cốt thép gia cố cừ, căn nhà do bà Tô Thị L là chủ sở hữu, hiện do bà L và bà Tô Thùy L1 đang quản lý, sử dụng. Xét nội dung và hình thức của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là phù hợp với quy định pháp luật, tài sản thế chấp đã được đăng ký thế chấp theo quy định, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Tô Thị L và bà Tô Thùy L1 đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần để tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt không có lý do chính đáng và không có ý kiến trình bày nên Tòa án xem như bà L và bà L1 từ bỏ quyền lợi của bản thân. Tại các điều khoản các bên ký kết tại hợp đồng thế chấp thì các tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất cũng thuộc tài sản thế chấp nên hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là hợp pháp, yêu cầu của Ngân hàng là có căn cứ được chấp nhận, trường hợp ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T không trả được nợ thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Như đã nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tại phiên tòa.

[3] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 200.000 đồng, ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T phải chịu toàn bộ, Ngân hàng Thương mại cổ phần AC đã dự nộp 200.000 đồng, ông V, bà T phải hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần AC 200.000 đồng.

[4] Về án phí:

Ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần AC số tiền 13.242.225 đồng nên phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là: 13.242.225 đồng x 5% = 662.111 đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC yêu cầu khởi kiện được chấp nhận toàn bộ nên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, Ngân hàng Thương mại cổ phần AC đã nộp 857.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0007763 ngày 23/10/2017, Ngân hàng Thương mại cổ phần AC được hoàn lại toàn bộ.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ vào:

QUYẾT ĐỊNH

- Khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015.

- Điều 91; Điều 95 của Luật các tổ chức tín dụng; Điều 471, 473, 474 của Bộ luật dân sự năm 2005;

- Điều 429; điểm d khoản 1 Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC đối với ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T.

Buộc ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T cùng có trách nhiệm trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC số tiền 13.242.225 đồng (Mười ba triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng), trong đó nợ gốc là 3.981.298 đồng (Ba triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi tám đồng), lãi trong hạn 2.164.892 đồng (Hai triệu một trăm sáu mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi hai đồng), lãi quá hạn 7.096.035 đồng (Bảy triệu không trăm chín mươi sáu nghìn không trăm ba mươi lăm đồng).

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay.

2. Trường hợp ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì Ngân hàng thương mại Cổ phần AC được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền bán đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại thửa số 187, tờ bản đồ số 20, diện tích 283,7m2 đất ở tại đô thị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 015726 do Ủy ban nhân dân thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu) tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 24/9/2007, trên đất thế chấp có 01 căn nhà cấp 4, tường xây gạch, sơn nước trét Mastic, mái lợp tôn, phía tường ngoài trét vôi trần, sàn lát gạch bông, móng bê tông cốt thép gia cố cừ, căn nhà do bà Tô Thị L và bà Tô Thùy L1 đang quản lý, sử dụng 3. Đình chỉ xét xử sơ thẩm yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng thương mại cổ phần AC đối với số tiền nợ gốc 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng).

4. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ: Buộc ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T trả cho Ngân hàng Thương mại cổ phần AC 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

5. Về án phí:

Ông Lê Hùng V và bà Tô Thùy T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 662.111 đồng (Sáu trăm sáu mươi hai nghìn một trăm mười một đồng).

Ngân hàng Thương mại Cổ phần AC không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, Ngân hàng Thương mại cổ phần AC đã nộp 857.000 đồng tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0007763 ngày 23/10/2017 được hoàn lại toàn bộ.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án Dân sự.

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

238
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 58/2018/DS-ST ngày 29/11/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng

Số hiệu:58/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/11/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về