Bản án 55/2017/DS-ST ngày 23/05/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

BẢN ÁN 55/2017/DS-ST NGÀY 23/05/2017 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN 

Ngày 23 tháng 5 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 12/2017/TLST-DS ngày 16 tháng 01 năm 2017, về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2017/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 4 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 11/2017/QĐST-DS ngày 10 tháng 5 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn L

Địa chỉ: Ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

2. Bị đơn: Ông Huỳnh Thanh Đ

Địa chỉ: Ấp 12, xã Vĩnh Viễn , huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nguyên đơn ông L có mặt, bị đơn ông Đ vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 11/01/2017 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn Nguyễn Văn L trình bày:

Ông Huỳnh Thanh Đ có thực hiện giao dịch mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với ông cụ thể như sau:

- Ngày 19/4/2015, ông Đ mua số tiền là 3.808.000đ.

- Ngày 20/4/2015, ông Đ mua số tiền là 160.000đ.

- Ngày 23/4/2015, ông Đ mua số tiền là 2.860.000đ.

- Ngày 26/4/2015, ông Đ mua số tiền là 2.090.000đ.

- Ngày 08/5/2015, ông Đ mua số tiền là 5.045.000đ.

- Ngày 09/5/2015, ông Đ mua số tiền là 640.000đ.

- Ngày 20/5/2015, ông Đ mua số tiền là 4.370.000đ.

- Ngày 21/5/2015, ông Đ mua số tiền là 195.000đ.

- Ngày 24/5/2015, ông Đ mua số tiền là 2.040.000đ.

- Ngày 03/6/2015, ông Đ mua số tiền là 3.409.000đ.

- Ngày 05/6/2015, ông Đ mua số tiền là 1.700.000đ.

- Ngày 07/6/2015, ông Đ mua số tiền là 1.350.000đ.

- Ngày 16/6/2015, ông Đ mua số tiền là 3.310.000đ.

- Ngày 25/6/2015, ông Đ mua số tiền là 340.000đ.

- Ngày 27/6/2015, ông Đ mua số tiền là 1.450.000đ.

- Ngày 28/6/2015, ông Đ mua số tiền là 1.000.000đ.

- Ngày 09/7/2015, ông Đ mua số tiền là 1.720.000đ.

- Ngày 17/8/2015, ông Đ mua số tiền là 1.110.000đ.

- Ngày 07/12/2015, ông Đ mua số tiền là 3.080.000đ.

Tổng cộng các lần mua ông Đ nợ ông số tiền là 39.677.000đ. Hai bên thỏa thuận khi nào thu hoạch lúa xong, ông Đ sẽ thanh toán đủ số tiền còn nợ. Sau khi kết thúc vụ lúa, ông đã nhiều lần yêu cầu ông Đ trả nợ nhưng ông Đ không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Nay ông yêu cầu ông Huỳnh Thanh Đ có nghĩa vụ thanh toán số tiền mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn nợ là 39.677.000đ, không yêu cầu tính lãi. Quá trình giải quyết vụ án, ông Huỳnh Thanh Đ được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do nên không ghi nhận được ý kiến của ông Đ.

Tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn L vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Huỳnh Thanh Đ có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn nợ là 39.677.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Mỹ trình bày quan điểm:

Về thủ tục tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử, các đương sự đã chấp hành đúng trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Ông Huỳnh Thanh Đ đã được triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do, đề nghị Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị đơn.

Về nội dung vụ án: Ông Đ có mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của ông L và còn nợ lại số tiền 39.677.000đ chưa thanh toán cho ông L. Do đó yêu cầu của ông L là có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Nguyễn Văn L.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Về thủ tục tố tụng:

Các đương sự tranh chấp với nhau về việc mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xác định đây là quan hệ pháp luật “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản”. Căn cứ theo quy định tại Điều 26; Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự vụ án thuộc  thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Đối với bị đơn Huỳnh Thanh Đ, Tòa án đã tiến hành triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng tại phiên tòa hôm nay tiếp tục vắng mặt không lý do. Căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 227, Khoản 3 Điều 228, Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn Huỳnh Thanh Đ nhưng vẫn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho họ theo quy định pháp luật.

Về nội dung vụ án:

[1]. Xét yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn L yêu cầu ông Huỳnh Thanh Đ có nghĩa vụ thanh toán số tiền mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn nợ là 39.677.000đ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của đương sự trong quá trình giải quyết vụ án, có cơ sở xác định: Từ ngày 19/4/2015 đến ngày 07/12/2015, ông Huỳnh Thanh Đ có mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của ông Nguyễn Văn L tổng cộng số tiền là 39.677.000đ, thỏa thuận khi nào thu hoạch xong vụ lúa tại thời điểm mua sẽ thanh toán đủ tiền cho ông L. Tuy nhiên, khi thu hoạch lúa xong ông Đ không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ. Sau đó, ông L đã nhiều lần yêu cầu ông Đ thanh toán tiền nhưng ông Đ vẫn không thực hiện nghĩa vụ trả tiền và còn nợ ông L cho đến nay với số tiền là 39.677.000đ.

[2]. Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, bị đơn Huỳnh Thanh Đ được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng vắng mặt không lý do và cũng không cung cấp lời khai, ý kiến của mình đối với yêu cầu của ông L. Như vậy, ông Đ đã không tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và không đưa ra chứng cứ gì để chứng minh đối với yêu cầu của ông L. Do đó, ông Đ phải chịu hậu quả về việc không chứng minh được. Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để xem xét, giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông L.

[3]. Theo quy định tại Điều 430 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”. Quá trình thực hiện hợp đồng mua bán, ông L đã giao tài sản cho ông Đ nhưng ông Đ chưa thanh toán tiền cho ông L. Theo giấy tờ mua bán do ông L cung cấp thì xác định ông Đ có mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của ông L với tổng số tiền là 39.677.000đ. Đến nay ông Đ vẫn chưa thanh toán tiền cho ông L là làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông L. Vì vậy, ông L yêu cầu ông Đ có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn nợ 39.677.000đ là có căn cứ chấp nhận. Buộc ông Huỳnh Thanh Đ có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Văn L số tiền mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là 39.677.000đ.

[4]. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì ông Huỳnh Thanh Đ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm với số tiền là 1.983.850đ (39.677.000đ x 5% = 1.983.850đ).

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Điều 26, 35, 39, 147, 227, 228, 233 Bộ luật tố tụng dân sự.Căn cứ Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Áp dụng Điều 357, 430, 440 Bộ luật dân sự năm 2015. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn L đối với ông Huỳnh Thanh Đ.

Buộc ông Huỳnh Thanh Đ phải trả cho ông Nguyễn Văn L 39.677.000đ (ba mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi bảy ngàn đồng) tiền mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Huỳnh Thanh Đ phải chịu là 1.983.850đ (một triệu chín trăm tám mươi ba ngàn tám trăm năm mươi đồng). Ông Nguyễn Văn L được nhận lại 991.000đ (chín trăm chín mươi mốt ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0010370 ngày 16/01/2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nguyên đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (23/5/2017). Bị đơn được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết, tống đạt hợp lệ.


169
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 55/2017/DS-ST ngày 23/05/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:55/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Long Mỹ - Hậu Giang
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:23/05/2017
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về