Bản án 54/2018/DSST ngày 28/08/2018 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BẢN ÁN 54/2018/DSST NGÀY 28/08/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Tp. Vũng Tàu xét xử vụ án Dân sự thụ lý số 179/2018/DSST ngày 28 tháng 5 năm 2018 về việc:“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2018/QĐ -XX ngày 23 tháng 7 năm 2018, quyết định hoãn phiên Tòa ngày 07- 8 - 2018 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Công ty cổ phần đầu tư truyền thông và giải trí Hoàng Gia- Người đại diện theo pháp luật ông Lại Hồng Nhật Thanh.

Địa chỉ: 183/22- đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Khương Ngọc Quý - Chức vụ kế toán trưởng;

Địa chỉ:183/22- đường Bình Giã, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (có mặt).

- Bị đơn: Ông Vũ Văn Trung - sinh năm 1990

Địa chỉ: Lô A, phòng 1403A - Chung cư 199 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(vắng mặt lần thứ hai).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 12-4-2018 nguyên đơn Công ty cổ phần đầu tư truyền thông và giải trí Hoàng Gia có yêu cầu sau:

Ngày 08-8-2017 tại số 119 - đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam thành phố Vũng Tàu giữa công ty Hoàng Gia và anh Vũ Văn Trung có ký Hợp đồng đặt tiệc cưới. Anh Trung đặt 15 bàn và 01 bàn dự phòng; Giá một bàn tiệc có 06 món ăn theo điều 1.1 của hợp đồng và giá trị thực phải thanh toán theo điều 3 của hợp đồng là 2.860.000đ/1 bàn. Giá đồ uống, bia ken chai 20.000đ/1 chai, nước ngọt là 10.000đ/lon, nước suối 8.000đ/1 chai.

Dịch vụ đàn Organ là 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

Tiền giảm giá là 5% trên tổng giá trị thực đơn. Anh Trung đặt trước 10.000.000đ(Mười triệu đồng).

Tổng kết cuối tiệc cưới: Số bàn tiệc là 15 bàn; số bia đã dùng là 10 két, 21 chai; Nước ngọt đã dùng 2 thùng, 18 lon; Nước suối 01 thùng ,09 chai.

Tổng số tiền phải thanh toán là: 51.639.000đ; Số tiền được giảm là 2.257.500đ(Hai triệu hai trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm đồng).

Số tiền thực phải thanh toán: 51.639.000đ - 2.257.500đ - 10.000.000đ = 39.381.500đ (Ba mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Phía công ty nhiều lần đòi số tiền đặt tiệc cưới còn thiếu nhưng anh Trung không trả nên công ty Hoàng Gia khởi kiện anh Trung ra Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu với yêu cầu: Buộc anh Vũ Văn Trung phải trả số tiền đặt tiệc còn thiếu là 39.381.500đ (Ba mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn năm trăm đồng). Ngoài ra không có yêu cầu nào khác.

(Chứng cứ Nguyên đơn khởi kiện là Hợp đồng đặt tiệc cưới và biên bản xác nhận nước và bàn tiệc đã dùng phải thanh toán).

Đối với bị đơn anh Vũ Văn Trung đã được Tòa án triệu tập nhiều lần tới Tòa để giải quyết vụ tranh chấp nhưng anh Trung không chấp hành và vắng mặt không lý do. Bị đơn anh Vũ Văn Trung cũng không có ý kiến đối với yêu cầu khởi kiện của công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu:

Về tố tụng: Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ thủ tục tố tụng trong giai đoạn sơ thẩm.

Nguyên đơn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Bị đơn đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt nhiều lần không lý do. Bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Về nội dung: Đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần đầu tư và truyên thông Hoàng Gia; Buộc anh Vũ Văn Trung phải thanh toán cho công ty Hòang gia số tiền đặt tiệc cưới còn thiếu là 39.381.500đ (Ba mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên Tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại Tòa và ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu. Nhận định của Tòa án:

[1] Về tố tụng: Ngày 08-8 -2017 giữa Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia và anh Vũ Văn Trung có ký kết hợp đồng dịch vụ đặt bàn ăn cho tiệc cưới, nay có sự tranh chấp nên xác định đây là vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”; Căn cứ điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Bị đơn anh Vũ Văn Trung hiện cư trú Lô A, phòng 1403A - Chung cư 199 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Căn cứ điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

Bị đơn anh Vũ Văn Trung đã được triệu tập hợp lệ vắng mặt tới lần thứ hai không lý do không vì trở ngại khách quan hoặc sự việc bất khả kháng; Căn cứ theo quy định tại điêm b khoan 2 Điêu 227; điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị đơn anh Vũ Văn Trung.

[2] Về nội dung: Ngày 08- 8- 2017 ông Vũ Văn Trung có đặt tiệc cưới phía Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia là người cung cấp dịch vụ, do anh Trung không thanh toán số tiền còn thiếu nên Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia đã khởi kiện anh Vũ Văn Trung ra Tòa.

[3] Về chứng cứ: Phía nguyên đơn cung cấp là là hợp đồng tiệc cưới số 91/2017/HĐTC ngày 08 - 8 -2017 “ bản sao” và Biên bản xác nhận nước và bàn tiệc ngày 12-8-2017, phía bị đơn anh Vũ Văn Trung không phản đối.

Bị đơn anh Vũ Văn Trung đã được triệu tập tới Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu để giải quyết vụ kiện nhưng nhiều lần vắng mặt. Anh Trung không cung cấp tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và cũng không có ý kiến đối với yêu cầu khởi của nguyên đơn Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia.

Hội đồng xét xử xét thấy; Có đủ căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia; Buộc anh Vũ Văn Trung phải thanh toán số tiền đặt tiệc cưới còn thiếu cho công ty Hoàng gia là 39.381.500đ (Ba mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn năm trăm đồng); Theo quy định tại Điều 513, 515 và Điều 519 Bộ luật dân sự năm 2015.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Án phí DSST: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận do đó bị đơn anh Vũ Văn Trung phải chịu án phí là 1.969.075đ (Một triệu chín trăm sáu mươi chín ngàn không trăm bảy mươi lăm đồng); Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/UBTVQH 14 Quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. (Cách tính án phí từ 6.000.000đ đến 400.000.000đ là 5% giá trị tài sản có tranh chấp).

Nguyên đơn Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí 984.000đ (Chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng), theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002330 ngày 25-5-2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Điều 26, Điều 35, điêm b khoan 2 Điêu 227; điểm b khoản 1 Điều 238 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ Điều 513, 515 và Điều 519 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/UBTVQH 14.

Tuyên xử: Buộc anh Vũ Văn Trung phải thanh toán số tiền đặt tiệc cưới còn thiếu cho Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia là 39.381.500đ (Ba mươi chín triệu ba trăm tám mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành nghĩa vụ phải thực hiện thì bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Án phí DSST: Bị đơn anh Vũ Văn Trung phải chịu án phí là 1.969.075đ (Một triệu chín trăm sáu mươi chín ngàn không trăm bảy mươi lăm đồng).

Nguyên đơn Công ty cổ phần đầu tư và truyền thông Hoàng Gia được hoàn trả lại số tiền tạm ứng án phí 984.000đ(Chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng), theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002330 ngày 25-5-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyền kháng cáo: Đương sự có mặt quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt quyền kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết công khai để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án.


306
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 54/2018/DSST ngày 28/08/2018 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Số hiệu:54/2018/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:28/08/2018
Là nguồn của án lệ
    Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về